Noord-Koreaanse Linux schendt GPL?

north-korea-red-star-linux.pngIn een artikel over Noord-Korea’s Red Star Linux meldde Webwereld:

Zoals valt te verwachten wordt de broncode niet gedeeld, en schendt de Noord-Koreaanse staat dus de GPL-licentie die aan Linux gekoppeld is

Waarom dat te verwachten was, ontgaat me. Maar ik vroeg me toen wel af, kan de GPL in Noord-Korea wel geschonden worden? In ieder geval wat Linux betreft dan.

Bestaat auteursrecht in Noord-Korea? Jazeker: de North Korea Copyright Act (vertaling door KoryoPAT). Software wordt genoemd (artikel 9 sub 8).

Geldt dat ook voor plutocratische imperialistenbuitenlanders? Jazeker, de Democratische Volksrepubliek Korea is lid van de Berner Conventie sinds 2003. En daarmee erkent het land buitenlandse auteursrechten.

Dat biedt dus hoop voor Linus en zijn medeprogrammeurs. Maar in de wet op auteursrecht op software staat een opmerkelijke bepaling (artikel 2):

Registration of software is the prime process in the protection of software.

Software wordt dus alleen beschermd na registratie. Ook als de software uit het buitenland komt:

The copyright of a software that has been developed by a foreign legal person or an individual and registered first in the DPRK shall be protected by this law.

Nu is dat een probleem, want de Berner Conventie verbiedt registratie als eis alvorens auteursrechten toe te kennen. Je zou dus als Linux-auteursrechthebbende in een Noord-Koreaanse rechtbank op grond van de Berner Conventie kunnen eisen dat je auteursrechten direct worden erkend, ook zonder registratie. Ik ben heel benieuwd wat de reactie zal zijn.

Verder staat er nog in artikel 35 een leuke bepaling die heel relevant voor open source lijkt te zijn:

One may copy and use a software without the permission of the copyright holder in the following cases; … * When the software has been distributed free of charge.

Linux wordt zonder vergoeding verspreid en zou daarmee onder deze uitzondering kunnen vallen. (Natuurlijk, je mag geld vragen voor Linux maar er staat “has been distributed” en dat is zeker het geval bij Linux.) In feite staat hier dat het concept van open source niet kan bestaan in Noord-Korea, want alle software die eenmaal legaal gratis in omloop is gekomen, valt onder deze uitzondering.

Alles bij elkaar lijkt de conclusie dat Red Star de GPL schendt ietwat prematuur.

Arnoud

8 reacties

  1. Zo, een hele dag voorbij en nog steeds geen reactie? Leuk stukje maar de belangrijkste vraag wordt niet benoemd. Hoe relevant is dit alles. Ik geef toe het stuk in webwereld (nog) niet gelezen te hebben maar hoeveel software komt er uit Noord Korea en hoe aggressief wordt die verspreid? Hebben we het hier over een serieuze bedreiging voor het op source ideaal of is het ideologisch gemopper in de marge?

    Ik weet het echt niet, iemand?

  2. dat je geen inbreuk kunt plegen op licenties van software die gratis beschikbaar is.

    Dat is interessant, maakt het verschil uit welke bron het beschikbaar is? Microsoft Office is gratis beschikbaar uit verschillende buitenlandse bronnen via p2p en usenet. En nog wel wat software.

    Overigens staat er ook dat bibliotheken kopie?n mogen opnemen en uitlenen: “A copyrighted work may be used without the permission of the copyright owner, in the following cases: When a copyrighted work is reproduced for depositing, displaying, reading or lending in such places as library, archive, museum or memorial hall,…”

  3. Noord-Korea is een dusdanige boevenstaat, dat het mij niet eens zinnig lijkt te praten over details van de correcte implementatie van de Berner conventie: ze doen toch wat ze zelf willen, en we hebben wel wat urgentere kwesties met ze: de schendingen van de mensenrechten in dat land gaan veel verder dan alleen maar artikel 26 sub 2 van de UDHR. (Ze schenden zo’n beetje alle artikelen van het UDHR.)

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.