Je site aanpassen omdat Google hem fout samenvat?

Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat de website Miljoenhuizen.nl een pagina moet aanpassen vanwege de manier waarop Google eruit citeert, meldde Tweakers vorige week. Dit is het hoger beroep van de Zwartepoorte-zaak uit medio 2009. De uitspraak van het Hof dat Miljoenhuizen tóch de site moet aanpassen, heeft veel stof doen opwaaien, maar volgens mij is deze wel degelijk correct.

De website van Miljoenhuizen.nl bevatte een pagina over het bedrijf Zwartepoorte, waar rechts in een kolom “reacties op andere pagina’s” een zinnetje werd getoond waarin het faillissement van een ander bedrijf werd gemeld. Bij zoeken naar de woorden “Zwartepoorte” en “failliet” kwam deze pagina als eerste resultaat, met een Google-samenvatting die de zinsnede “Zwartepoorte Specialiteit: BMW ” Dit bedrijf is failliet verklaard, het is overgenomen door het motorhuis” bevatte.

Zwartepoorte eiste dat Miljoenhuizen.nl dit zou aanpassen omdat zij hiervan vreesde last te krijgen. De site weigerde dit echter, “om principiële redenen” zoals het arrest het noemt. De belangrijkste reden lijkt te zijn geweest dat dit toch Google’s stommiteit is en niet zijn handelen. Wat kun jij er nu aan doen dat een zoekmachine een gekke combinatie van citaten produceert?

Het Hof oordeelt echter dat Miljoenhuizen wel degelijk een eigen verantwoordelijkheid heeft. Niet voor de Google-resultaten – voor het nalaten iets te doen nadat het probleem bij haar werd gemeld. Het Hof lijkt een tikje geïrriteerd door de manier waarop Miljoenhuizen de zaak in hoger beroep voorstelde:

Anders dan [Miljoenhuizen] in zijn inleiding op de grieven suggereert, gaat het hier niet om de vraag of [Miljoenhuizen ] aansprakelijk is voor de vertekende weergave door een zoekmachine, maar om de vraag of van [Miljoenhuizen] actie kan worden verlangd wanneer blijkt dat (los van enige vraag naar verwijtbaarheid) sprake is van een dergelijke, schade opleverende, vertekende weergave. Ook de stelling dat [Miljoenhuizen] als gevolg van het dictum van het bestreden vonnis aansprakelijk wordt gehouden voor onrechtmatig handelen door een derde, is derhalve niet juist.

Het punt is echter wel erg subtiel. Miljoenhuizen wordt niet aansprakelijk gehouden voor de Google-resultaten of voor schade als gevolg daarvan, maar alleen voor het feit dat ze niets deed toen ze te horen kreeg dat dit probleem bestond. En daarbij was belangrijk dat Miljoenhuizen naar eigen zeggen met een geringe ingreep de zoekresultaten (voor de toekomst) kon beïnvloeden. In zulke situaties kún je verplicht zijn om dan ook echt die ingreep te nemen, ook wanneer het niet jouw schuld is dat de zoekresultaten er zo uitzien.

De Hoge Raad gebruikte deze zelfde insteek in het Lycos/Pessers-arrest om een plicht voor providers te verzinnen om NAW-gegevens te moeten afgeven van klanten die iets onrechtmatigs doen. De provider kan niets doen tegen onrechtmatig handelen, maar als iemand de NAW-gegevens wil hebben dan is dat een eenvoudige maatregel. En onder bepaalde voorwaarden moeten die worden afgegeven. Dit was een verbijzondering van de algemene regel dat je wel eens verplicht kunt zijn in te grijpen als er zich ergens schade voordoet, ook als jij die niet hebt veroorzaakt. De advocaat-generaal beschreef het zo: het is weliswaar uitzondering om verplicht te zijn een ander voor schade te behoeden of om die bij te staan bij het beperken of ongedaan maken van schade, maar uitzonderingen kunnen zich voordoen wanneer men

– in een unieke dan wel (qua informatie) geprivilegieerde positie verkeert, en andere mogelijkheden om de schade af te wenden (of te beperken, of goed te maken …) niet, of niet op aannemelijke voorwaarden beschikbaar zijn;
– men zich voor het bieden van de verlangde hulp geen ernstige risico’s of onevenredige belasting hoeft te getroosten; en ook
– men zelf (al is het dan zonder dáárvoor aansprakelijk te zijn) aan de schade heeft bijgedragen of aan het verder oplopen van de schade bijdraagt, doordat men instrumenteel is aan de handelwijze (of andersoortige gebeurtenis) die de schade mede (heeft) veroorzaakt.

Zo werd bijvoorbeeld in het Veenbroei-arrest geoordeeld dat als je weet van (de mogelijkheid van) ernstig gevaar bij een stuk grond dat je beheert, je moet waarschuwen voor dat gevaar. Ook als het gevaar een natuurverschijnsel is (zoals veenbroei) waar je zelf niets aan kunt doen.

In de context van de Google-snippet geldt eigenlijk hetzelfde. Miljoenhuizen wist van de problemen en kon die met een triviale maatregel oplossen, maar deed dat niet. Dát wordt hem aangerekend. Niet dat de problemen zijn ontstaan of dat hij Google verkeerde informatie voerde of iets dergelijks.

Natuurlijk had Zwartepoorte ook naar Google kunnen stappen, en misschien had dat wel de eerste stap moeten zijn. Maar ik weet 99% zeker dat Google niets gedaan zou hebben met zijn verzoek. Google werkt met algoritmen die informatie combineren, en snoeit daar niet handmatig in. Googles helpteksten zijn volgens mij duidelijk zat:

Als u niet de eigenaar van de site bent, neemt u eerst contact op met de webmaster van de site en vraagt u hem de inhoud te verwijderen. Afhankelijk van het type verwijdering (zie hieronder) moet u mogelijk ook enkele andere wijzigingen aanbrengen. Zodra de wijzigingen zijn aangebracht, kunt u de verwijdering van de inhoud aanvragen.

Google doet dus niets als de site-eigenaar de inhoud niet aanpast. De enige uitzondering is een auteursrechtenclaim van een rechthebbende, maar dat is hier niet aan de orde. (Naar Amerikaans recht heeft een takedownverzoek alléén zin bij auteursrechten, niet bij andere soorten wetsovertredingen.)

Ik moet toegeven, destijds bij het vonnis was ik ook best kritisch, maar ondertussen denk ik dat het Hof – en eerder dus ook de rechtbank – gelijk had. En met internetcluelessness heeft dit niets te maken: de vraag is, als je andermans probleem kunt oplossen, wanneer moet je dat dan doen? Het Hof zegt hier: als je dat eenvoudig en zonder kosten kunt doen.

De enige m.i. interessante vraag is wat nu die triviale maatregelen waren waar Miljoenhuizen het destijds over had. Het weghalen van de reactie is altijd een optie, maar lijkt me een noodgreep en niet wenselijk als eerste stap. Mooier zou zijn als je kon zeggen “beste Google, indexeer dit stukje tekst maar niet want dat gaat over wat ongerelateerds” maar ik weet niet of die constructie er is (behalve voor speciale situaties). Meelezende SEO’ers misschien wel? Reageer en win een followlink vanaf deze blog!

Arnoud

34 reacties

 1. Het Hof zegt hier: als je dat eenvoudig en zonder kosten kunt doen.
  Zonder kosten lijkt mij sterk omdat er toch iemand aan de slag moet om de tekst aan te passen of iets anders moet bedenken om de boel te corrigeren. Een klein bedrag aan administratiekosten lijken mij dan wel redelijk om door te berekenen.Maar @Franc geeft het probleem al aan: de media hebben dit verhaal opgepikt en nu staat dit bericht op diverse andere plaatsen op het Internet. Als je nu alleen al op “Zwartepoorte” zoekt zit tussen de resultaten wel een melding over dit “faillisement”. En nu Arnoud ook over dit onderwerp begint lijkt die relatie steeds sterker te worden. Oh, niet zoeken op “Zwartepoorte+Fraude” want ook dat geeft een verkeerde indruk. Denk ik. Hoewel?… 🙂

 2. Nu jij deze getallen uit je duim hebt gezogen, denk ik dat je niet ver komt. Maar als dat een objectief gezien redelijke vergoeding is, dan ja dan kun je daar een vergoeding voor vragen lijkt me. Waarbij dan wel geldt dat tien minuutjes werk door een intern iemand niet snel voor vergoeding in aanmerking komt: dat zijn de kosten niet. (En nee, het uurtarief doorbelasten kan niet in zo’n situatie.)

 3. Tja, grote duim waar ik die cijfers uit zoog. 🙂 Vraag mij wel af hoeveel uren werk het moet zijn voor je dus wel een uurtarief kunt doorbelasten. Ik vraag mij ook af hoeveel werk het daadwerkelijk is om die zoekresultaten aan te passen! Immers, alleen de tekst op de site aanpassen doet niets voor de Google-index op korte termijn. Sowieso kan het probleem zich later weer opnieuw voordoen. Even robots.txt aanpassen om een bepaald bericht niet te laten indexeren werkt misschien, maar je wilt wel de andere berichten in de zoekmachine behouden! Emailtje en/of telefoontje naar Google? Werkt misschien maar zoals je zelf al zegt, Google grijpt niet handmatig in bij zoekresultaten, behalve bij DMCA kwesties. Het lijkt mij dan ook dat je dan met Zwartepoorte moet overleggen over de te nemen maatregelen zodat beide partijen uiteindelijk tevreden kunnen zijn. Dergelijk overleg kan best tijdrovend worden en mogelijk dat er reiskosten bijkomen. Uiteindelijk kan Miljoenhuizen ook gewoon het artikel verwijderen, waarna Zwartepoorte bij Google een verzoek tot verwijdering moet indienen. Dan zou Miljoenhuizen de minste kosten hebben, maar is er wel een artikel uit hun site verdwenen waar ze graag over gepubliceerd hadden. Nou ja, dat zou niet al te erg moeten zijn. Enkele delete ook niet. En het overleg tussen beide partijen kan ook kort en bondig zijn, dus veel kosten zal Miljoenhuizen niet hebben. Maar ik kan mij voorstellen dat niet ieder bedrijf met website even makkelijk hun content kan aanpassen aan dergelijke eisen…

 4. Zo zijn we ook verplicht om 112 te bellen als iemand een persoon aanrijdt. Mag je ook niet zomaar doorlopen, want jouw belang om op tijd thuis te zijn voor de nieuwste spongebob weegt niet op tegen de ‘schade’ van de ander en zijn noodzaak om geholpen te worden.

  En daaronder krijg je dan een enorm grijs gebied, en waar trek je dan de grens?

  Zelf vraag ik me af hoevaak er gezocht zal worden op die zoekcombinatie. Als het enkel het zoeken op ‘zwartepoorte’ was, lijkt het me veel redelijker. Kan me voorstellen dat ik met wat moeite ook andere ‘schadelijke’ combinaties naar boven kan krijgen. X-bedrijf + Y-slechtwoord, en dan maar proberen tot er een onwenselijke situatie uit voort komt. Maar moet de eigenaar van de website dat dan aanpassen? :/

 5. @Wim: Nadat webmaster de site heeft aangepast, kan klager een Google-verzoek tot herindexering indienen. En doet ie dat niet, tsja dan zijn de gecachte resultaten niet langer probleem van webmaster.

  Het hele artikel verwijderen gaat me te ver, dat is disproportioneel gezien de aard van het probleem.

  En natuurlijk als het moeilijk is iets aan te passen, dan komt het anders te liggen. Hier ging het om twee ongerelateerde contentblokjes. Maar als twee redactionele zinnen aan elkaar worden geknoopt dan zou je het artikel moeten omschrijven om het probleem op te heffen, en dat is wel een meningsuiting-probleem.

 6. als het nu gevonden zou worden wanneer je alleen op zwartepoorte zocht is het nog wat anders. normaal gesproken zoeken waarschijnlijk heel weinig mensen zullen op zwartepoorte failliet. maar juist door dit bericht zullen velen dat wel doen, en wordt in blogs allerlei berichten geplaatst met zwartepoorte failliet! ze krijgen het nog druk om al die blogd voor de rechter te gaan slepen 😉

 7. Waarom zou het volgende niet afdoende zijn? ([ en ] vervangen door respectievelijk < en > )

  [!–googleoff: index–] beste Google, indexeer dit stukje tekst maar niet want dat gaat over wat ongerelateerds [!–googleon: index–]

 8. Ik vind het vanuit een persoonlijk rechtvaardigheidsgevoel toch wel vervelend dat Google de betreffende schade veroorzaakt en dat nu een andere partij ervoor moet opdraaien.

  Het is ook onwenselijk dat kleine markt partijen extra kosten moet maken omdat 1 grote partij niet hun algoritme zou willen aanpassen.

 9. @11 Als de rechtszaak tegen Google was aangespannen en de rechter had de aanpassing van de zoekresultaten geeist dan had Google weinig te kiezen gehad lijkt me toch? Google had ofwel hun algoritme moeten aanpassen ofwel ingrijpen op specifieke resultaten (wat misschien niet eens moeilijker is dan miljoenhuizen moet doen)

 10. In principe zou je op de pagina een meta description kunnen invullen om dit soort problemen mogelijk te voorkomen. Helaas zal dat in deze situatie niet opgaan omdat het woord ‘failliet’ niet in die description voorkomt en Google dus zelf een relevantere snippet zal samenstellen.

  De enige manier die ik kan bedenken om een onderdeel aan een pagina toe te voegen dat niet geïndexeerd kan worden is met behulp van een iframe. De content die daar in geladen wordt zal dan geen onderdeel van de pagina zijn waar het iframe op staat. Het is wel een beetje een omslachtige maatregel, maar zal wel werken.

  Verder kan je nog aangeven dat Google helemaal geen snippet mag tonen met een nosnippet meta robots tag.

 11. @hAl, een dergelijke rechtzaak aanspannen tegen Google is bij voorbaat kansloos, volgens mij. Het is immers geen DMCA-gerelateerde kwestie maar gewoon een onzalige combinatie van trefwoorden. Je neemt het dan sowieso op als kleine speler tegen een internationaal bedrijf met een hoofdkwartier in de USA en die gesteund wordt door een team advocaten waarmee je misschien wel het gehele kantoor van Arnoud Engelfriet wel 50 keer mee kunt vullen. Je kunt van Google ook niet eisen dat hun algoritme wordt aangepast wegens een enkel foutje. Dat is hetzelfde als eisen van een virusscanner dat deze geen “false positives” meer genereert. De fout ligt niet bij diegene die content analyseert maar bij diegene die content genereert en kennelijk een combinatie maakt die gepaalde algoritmes in werking zetten. Als programmeur heb ik al meerdere maken meegemaakt dat ik een programma compileer en de virusscanner meteen een waarschuwing toont en zegt dat mijn net gecompileerde programma besmet is. Best balen maar is gewoon een toevallige samenloop van omstandigheden. Opnieuw compileren lost het vervolgens weer op, hoewel je dat soms meerdere malen moet proberen. (Complete rebuild!) Is vervelend, maar ik leg niet de schuld bij de virusscanner! Overigens, ook ooit een waarschuwing gehad tijdens compileren van een virusscanner die deels terecht was! Ik riep een specifieke Windows API functie aan op een manier die veel virussen ook toepassen en die eigenlijk enorm fout is. Foutje van mijn voorganger die de functie-aanroep had toegevoegd en enorm irritant om te ontdekken…

 12. Interessant maar als ik op Google zoek kom ik tegen dat Arnoud niet failliet is! Okay, handig dat ik zo van iedereen kan navragen of ze wel of niet failliet zijn maar in het geval “Engelfriet” komt dit meteen als eerste resultaat! Andere combinaties met “[naam] failliet” leveren ook deze site op in de top. De tekst erbij zegt: “Zoek in onze database naar een faillissement, schuldsanering of surseance van personen of organisaties met de naam Engelfriet.” en geeft niet aan dat Arnoud failliet is maar legt wel een relatie. Snel mijn aandelen Engelfriet maar verkopen… 🙂

  Ook de quote “Arnoud Engelfriet is ICT-jurist, gespecialiseerd in internetrecht. … Dit bedrijf is failliet” komt terug in Google, maar dat is gewoon Arnoud zijn eigen schuld! 🙂

 13. @14 Google NEDERLAND !!!

  Geselecteerde inschrijving Help Naam: Google Netherlands Holdings B.V. Vestigingsadres: Claude Debussylaan 34 15th floor Vestigingsplaats: 1082MD Amsterdam Internetadres: http://www.google.com KvK-nummer: 34198593 Vestigingsnummer: 000020283482 Soort Inschrijving: Hoofdvestiging

  @16 “Je kunt van Google ook niet eisen dat hun algoritme wordt aangepast wegens een enkel foutje”

  Je kunt eisen dat ze hun zoekresultaat op die betreffende zoektermen aanpassen. Dan mag google zelf kiezen of ze het algoritme of die specifieke resultaten aanpassen. Een dergelijk eis is in principe niet zwaarder dan dat Miljoenhuizen hun pagina moet aanpassen.

  Verder vind ik dit geen ‘enkel foutje’. Het is een structurele actie van Google dat zij bij zoekacties op meerdere zoektermen een soort van gecombineerd citaat laten zien wat vaak een verband lijkt te tonen tussen de zoektermen dat er op de geindexeerde pagina in werkelijkheid niet is. Google heeft daar bewust voor gekozen.

 14. @hAl: Google Nederland is niet in een positie de zoekresultaten te beïnvloeden. Die partij dagvaarden heeft dus geen zin. Net zoals Bob Sijthoff het verloor van Vereniging/Stichting Wikimedia Nederland, omdat Wikipedia in de VS zit.

  En in 99,9% van de gevallen werkt het algoritme van Google prima. Ik zou niet weten hoe ze het slimmer kunnen doen, maar ben benieuwd naar je suggestie!

 15. @hAl Google.com is een Amerikaans bedrijf en het Nederlandse kantoor is beperkt tot enkele simpele diensten binnen Nederland. Denk aan contact met adverteerders en technische ondersteuning voor de gebruikers van diverse producten. De Grote ZoekMachine van Google zit niet binnen het bereik van de Nederlandse holding. De “kleine wijziging” zou voor Google overigens ook veel extra manuren gaan kosten om het algoritme beter af te stellen. En misschien kun je 10 minuten werk niet declareren, als Google hiervoor 40 manuren nodig heeft om het zoek-algoritme aan te passen voor een klein bedrijfje kun je meteen een gepeperde rekening verwachten. Voor Miljoenhuizen is het een eenvoudige aanpassing maar als Google hun algoritme moet herschrijven… Nee, dat zal een rechter niet accepteren. Het is ook geen fout van Google. De betreffende woorden staan toevallig bij elkaar op een website en daar kan Google niets aan doen. En ja, met meerdere zoekwoorden krijg je ook extracten van meerdere stukken tekst van een site die een verkeerde indruk wekken. Zoals mijn quote over Arnoud, wiens bedrijf kennelijk failliet is. 🙂 Zeg ik niet! Zegt de quote! Die weer van Arnoud zijn eigen site komt. Sterker nog, die tekst komt weer door dit specifieke artikel van Arnoud waar de zin “Dit bedrijf is failliet” staat. Zou mij niets verbazen indien straks op de Google-index weer “Zwartepoorte… Dit bedrijf is failliet” staat dankzij deze site en diverse andere juridische sites. In dat opzicht werkt deze rechtzaak behoorlijk averechts, mede omdat vanuit journalistisch oogpunt gewoon over deze juridische kwestie gesproken mag worden, mits maar duidelijk wordt gemaakt dat Zwartepoorte (nog) niet failliet is. Oh, en Bing en Yahoo? Bing geeft ook resultaten terug waarin Zwartepoorte kennelijk failliet lijkt. Idem voor Yahoo. Dus waarom de schuld bij Google neerleggen? En Yahoo? Yahoo is al helemaal erg in zijn zoekresultaten! En dan heb ik al die andere zoekmachines en nieuws-verzamelaars nog niet eens genoemd…

  Nee, de oorzaak moet je bij de bron aanpakken. De bron is Miljoenhuizen, die eenvoudig een aanpassing kunnen doen die vroeg of laat weer overal opgepakt wordt. En verder niet teveel ruchtbaarheid geven aan het dilemma want je staat zo onbedoeld op de eerste plek.

 16. @Wim

  De ???kleine wijziging??? zou voor Google overigens ook veel extra manuren gaan kosten om het algoritme beter af te stellen
  Het is heel goed mogelijk voor Google om individuele aanpassing aan zoekresultaten te maken. Dat hebben ze in het verleden ook wel gedaan na rechtszaken (van amerikanen). Een dergelijk aanpassing is voor Google relatief een minder belasting dan voor Miljoenenhuizen.nl .

 17. @19 Het citeer algoritme van google is helemaal niet zo geweldig. Ik heb voor de Gein even op jou site gezocht naar de woorden: “consumentenkoop misdrijf”

  En dan krijg ik bijvoorbeeld als 1 van de resultaten:

  Volgende Pagina – Internetrecht – Arnoud Engelfriets blog over … Bij een consumentenkoop geldt dat de winkelier niet in het nadeel mag afwijken van dit artikel. ….. En dat heet verduistering en is een misdrijf. …

  @21 “Bing geeft ook resultaten terug waarin Zwartepoorte kennelijk failliet lijkt. Idem voor Yahoo”

  Dat zijn resultaten ontstaan door deze rechtszaak waarbij er een verband in artikelen gelegd wordt tusen deze termen. De resultaten van Google ontstonden puur door hun citeer mechanisme waarbij ongerelateerde zaken met elkaar in verband gebracht lijken te worden. Zie bovenstaande voorbeeld.

 18. @hAl, inderdaad resultaten ontstaan door de rechtzaak eromheen. Die weer door de diverse zoekmachines worden opgepikt. Maar jij wil dus Google dwingen om Zwartepoorte en Failliet niet meer bij elkaar te noemen terwijl andere sites en zoekmachines hier vrolijk mee door kunnen gaan? Het originele zoekresultaat is na alle heisa om deze kwestie sowieso al ver weg gedrukt door al die nieuwe resultaten…

 19. @nl-x, het is ook een moeilijke situatie. En betreffende je buurman dwingen om zijn gras te maaien… Ik denk dat er omstandigheden zijn waarbij buren gedwongen kunnen worden om de boel op te ruimen. Bijvoorbeeld in geval van stank-overlast, ongedierte of gewoon gevaarlijke situaties. Ook kun je misschien een klacht indienen tegen een familie Flodder die naast je gaat wonen indien zij de boel zo verwaarlozen dat de huizenprijzen in de gehele wijk erdoor dalen. In mijn wijk zijn veel huurwoningen op de begane grond, waarbij bewoners een klein tuintje hebben. Echter, diverse bewoners besteden totaal geen aandacht aan die tuinen waardoor ze overwoekerd raken en de buurt lijkt te vervallen. De woningbouw-vereniging heeft vervolgens ingegrepen door die huurders erop aan te spreken: of ze maakten hun tuin op orde, of de vereniging zou de tuin gewoon vervangen door stoeptegels met extra hekje. Diverse bewoners kozen voor het laatste, waardoor het nu wel een stuk kaler is. Maar het ziet er wel weer beter uit. Maar goed, een tuin opknappen is kostbaarder dan de Google zoekresultaten beinvloeden door het artikel aan te passen. Een rechter zal ook de te maken kosten meenemen in de beslissing en kijken in hoeverre jij bereid bent om mee te helpen om de boel op te ruimen. Bijvoorbeeld door zelf met je grasmaaier even langs te komen… (Want je buren hebben misschien geen grasmaaier…)

 20. Het standaardvoorbeeld in deze situatie is de Zutphense waterjuffer. In een gebouw sprong (geheel door toeval) de waterleiding. De bewoner op de begane grond leed schade, en vroeg de juffer die boven woonde om de hoofdkraan dicht te draaien. Zij weigerde, omdat nergens in wet of huurcontract stond dat zij dat moest. (Idem voor het toegang geven tót de hoofdkraan voor de benedenbuur.)

  Dergelijk handelen zou nu zonder meer leiden tot aansprakelijkheid. In die situatie moet je gewoon even meewerken. De kraan dichtdraaien tot er een loodgieter is geweest is een kleine moeite, en de schade voor de benedenbuur is groot. (Ik meen dat hij een handeltje in leren jassen had, en die kunnen niet tegen water.) En dan moet je het doen.

 21. Ik denk dat je hierbij heel duidelijk twee onderdelen van de uitspraak in de gaten moet houden. Er wordt hier schade veroorzaakt omdat de implactie wordt gewekt dat het bedrijf failliet is en (volgens de rechter) kan dit met een relatief kleine inspanning opgelost worden. Daarom moet in deze situatie de website het probleem oplossen wanneer er om gevraagd wordt. Ik ben geen juridisch expert maar ik denk dat deze uitspraak weinig implicaties voor andere situaties heeft omdat die weer op zich beoordeeld zullen moeten worden op schade en moeite om het op te lossen.

 22. @hAl: Ja, als je gericht gaat zoeken vind je altijd gekke dingen

  Ik had juist niet gericht gezocht. Ik heb gewoon twee willekeurige termen gepakt die op jou blog zouden kunnen staan en heb een resultaat van de eerste zoekpagina gepakt.

  Het wordt juist pas veel enger als mensen gericht op google gaan zoeken met een bepaald idee in hun hoofd. Dan kan zo’n zoekresultaat met bijeengehaalde citaten schijnbaar hun idee bevestigen terwijl het in de realiteit op de achterliggende pagina helemaal niet zo is.

  Bij mijn normale Googlegebruik tref ik zelden tot nooit resultaten die mijn wenkbrauwen doen fronsen vanwege gekke samenstellingen.
  Jij bent een ervaren internet gebruiker die dit citeer patroon bij Google duidelijk als afzonderlijke citaten herkent en bij wie het niet opkomt om die te combineren.

  Maar ik heb korte tijd computer instructie gegeven aan beginnende computergebruikers en die pakken heel vaak andere zoekresultaten van Google als ik zou pakken mede vanwege de geciteerde teksten die verkeerde verwachtingen wekken.

 23. Ik denk dat miljoenhuizen.nl zich heeft vergaloppeerd met de opmerking dat het probleem op een vrij simpele manier was op te lossen. Want dat is het namelijk niet. Althans niet als je geen webbouwer bent.

  Als je in Google namelijk zoekt op twee termen die niet op dezelfde pagina, maar wel op dezelfde website staan, maakt Google zelf een omschrijving en zet er puntjes tussen. De enige manier is zoals Jeroen van Eck het zegt.

  Deze tag meta name=”googlebot” content=”nosnippet” moet dan in de head van de pagina komen te staan. Maar als dat abacadabra voor iemand is, is het dus helemaal niet zo simpel.

 24. @René Greve, ik denk dat de benodigde aanpassingen best meevallen. Het zou kunnen helpen door de tekst van het artikel al iets anders te formuleren. Google neemt citaten over dus een aangepaste tekst legt meteen de context anders. Een extra disclaimer erbij zou ook kunnen helpen. En misschien dat ze kunnen beinvloeden wat voor advertenties of andere teksten bij de betreffende post worden geplaatst. Arnoud heeft eigenlijk een vergelijkbare situatie hier in dit blog. Zo kan een bepaalde partij in een blogpost worden genoemd terwijl in de reacties op andere posts die je rechts-boven ziet weer een andere tekst tegenkomt. Zo kun je twee teksten krijgen zoals “Arnoud Engelfriet is ICT-jurist, gespecialiseerd in internetrecht. Dit bedrijf is failliet” waar een newbie verkeerde conclusies uit kan trekken. (En ja, die tekst vond ik via Google!)

  Daarnaast heeft de vele publiciteit op Internet over deze zaak al het oorspronkelijke artikel ver naar de bodem geduwd en zijn er nu diverse sites die lijken aan te geven dat bedrijf X failliet is. (Zal ze maar niet noemen…) De rechtzaak heeft dus averechts gewerkt en dat hebben beide partijen gewoon in de hand gehad. Als Miljoenhuizen gewoon een beetje moeite had gedaan om hun artikel even te herformuleren had dit alles makkelijk vermeden kunnen worden.

 25. @Arnoud Engelfriet(19): Google heeft wel servers in Nederland voor zover mij bekend, de toegang hiertoe verloopt vast via een Nederlandse partij. Als Google Inc. vervolgens een uitspraak van een Nederlandse rechter niet wil respecteren zou er mogelijk een optie zijn om de hosting van de verboden content in Nederland te blokkeren. Op deze wijze zou wel een vorm van druk kunnen ontstaan voor Google om de resultaten aan te passen/maatregelen te nemen. Dat Google een grote/bekende partij is zou hiervoor geen verschil mogen maken lijkt me, als iemand anders in Nederland een site host en deze na een uitspraak van een rechter niet aanpast zou via een NTD-procedure de site uiteindelijk geblokkeerd moeten worden door de hoster (als ik me niet vergis). Door de uitspraak van de rechter is de content immers onmiskenbaar onrechtmatig (lijkt me).

 26. @Mark, de servers in Nederland die Google gebruikt zijn niet gerelateerd aan hun zoekmachine of andere, grote diensten. Die zijn voornamelijk bedoeld voor marketing-doeleinden binnen Nederland en staat verder los van wat Google USA doet. Google Nederland heeft totaal geen invloed of zeggenschap over Google in het algemeen.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.