Welke vereniging houdt zich ondertussen aan de Wet Van Dam?

vereniging-en-stichting.jpgOp grond van de Wet Van Dam is het sinds 1 december mogelijk geworden om stilzwijgend verlengde contracten per maand op te zeggen. Maar kennelijk hadden de verenigingen een stevige lobby: voor hen geldt dit niet. Het lidmaatschap van een vereniging mag nog steeds met langere periode verlengd worden, want als de leden dat niet leuk vinden dan kunnen ze via een ALV de statuten hierop aanpassen. Ja, vond ik ook wat gezocht, maar goed.

Wél is er als een soort van goedmakertje opgenomen dat verenigingen de opzegregeling “opvallend vermeld” moeten hebben (art. 2:35 BW) op de homepage van hun website, en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad.

Een meelezende secretaris van een vereniging worstelde met hoe zo’n opvallende vermelding eruit zou moeten zien en ging op inspiratietocht bij diverse verenigingen. Maar wat schetste zijn verbazing toen hij geen enkele vereniging vond die op de homepage ook maar iets vermeldt over “de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie”. Toen ging ik zelf even zoeken, maar inderdaad, vrijwel niemand die het doet. Kijkt u even mee?

De enige positieve uitzondering die ik kon vinden is de ANWB, waar in de “Snel naar” tag cloud onderaan “opzeggen” staat.

Van welke verenigingen zijn jullie lid? En staat daar wél op de homepage hoe je mag opzeggen?

Wie er meer dan tien vindt die wél op de homepage hebben staan hoe het moet, krijgt een gratis exemplaar van De wet op internet, editie 2010 of ander boek van ons naar keuze!

Arnoud

24 reacties

 1. Is dit niet een enorme fout van de wetgever? Ik kan me echt geen enkele reden bedenken waarom een politieke partij, de Vereniging Eigen Huis of een FNV uitgezonderd zou mogen zijn van deze regels. De enige uitzondering zou wat mij betreft (sport)clubs waar in team- of groepsverband iets gedaan wordt, mogen zijn.

  Maar nu de juridische implicatie van het ontbreken van deze melding. Is dat een reden waarom je toch per maand op zou mogen zeggen?

 2. Hoezo fout van de wetgever? De wetgever was hartstikke duidelijk: op je homepage zetten hoe je mag opzeggen. Je kunt twisten over of dat een tekstblokje moet zijn of een hyperlink met “Opzeggen” als aankliktekst, maar dat is het enige.

  Het lijkt me een fout van dit soort verenigingen om te denken dat zij “te groot” zijn of dat de Wet Van Dam voor hen niet geldt.

  Wel zeg ik erbij dat sommige verenigingen (zoals de PvdA) sowieso al lidmaatschap per maand hebben, dus heel hinderlijk zou de afwezigheid niet moeten zijn.

  Er is geen sanctie opgenomen op de niet-naleving. Het enige dat je kunt doen, is eisen dat dit alsnog wordt doorgevoerd. Per maand opzeggen kan niet, ook niet met het argument “het stond niet op de site”. En ja dat vind ik wél een fout.

 3. Wat moet ik onder ‘opvallend’ verstaan ? 10 verenigingen die in ieder geval een link naar de opzegmogelijkheden op de homepage hebben staan : http://www.verenigingvoorbestuursrecht.nl/ http://www.npvzorg.nl http://www.sp.nl/ http://www.gltcadastra.nl/ http://www.kvhn.nl/ http://www.endurancevereniging.nl/ http://www.landslakelions.nl/index.php http://hidradenitis.nl/ http://www.impulsdigitaal.nl/ http://www.vmce.nl/ Maar het bij het meerendeel van de verenigingen is er niets over te vinden inderdaad…

 4. …. De indieners willen hiermee een einde maken aan de voortdurende en maatschappelijk zeer ongewenste situatie dat abonnementen en lidmaatschappen verlengd worden terwijl consumenten geen behoefte meer hebben aan deze producten en diensten.

  De fout van de wetgever vind ik dat er geen enkele reden is om een uitzondering te maken voor dit soort verenigingen omdat ze voor een gemiddelde consument niet heel anders zijn dan een bedrijf.

  Daarnaast is het argument dat leden zelf de statuten kunnen wijzigen niet heel valide omdat het tussentijds opzeggen vaak niet in het voordeel is van de leden die lid willen blijven want die zullen inkomsten missen. Het wordt dus erg lastig om dat geregeld te krijgen, zeker bij dat soort grote verenigingen.

  Mijn inziens was het beter geweest om een bepaling van de grootte van de vereniging op te nemen en/of de noodzaak aan te kunnen tonen van het niet maandelijks opzegbaar zijn. Bij dit laatste kan je denken aan een elftal wat niet meer kan spelen door te weinig mensen of de zaalhuur voor een korfbal team wat voor een seizoen vastgelegd moet worden.

 5. 10 vinden is toch niet heel erg moeilijk?

  Als ik op google zocht voor vereniging opzeggen dan zijn de eerste 50 resultaten genoeg om 10 verenigingen te vinden met een opzeggen link op de voorpagina.

  Een lijstje:

  http://www.vivnederland.nl/ http://www.bkvdenbosch.nl/ http://www.balansdigitaal.nl/ http://www.avspiritlelystad.nl/ http://www.msvereniging.nl/ http://www.hoofdpijnpatienten.nl/ http://www.kvhn.nl/ http://www.nvdsecretaresse.nl/ http://hsvleeuwarden.mijnhengelsportvereniging.nl/ http://www.rsi-vereniging.nl/ http://www.vccma.nl/

  Het soms even goed kijken, maar deze hebben allemaal een opzeggen link op de homepage. De secretaresse vereniging heeft het het duidelijkst.

  (Laat maar weten hoe ik mijn prijs kan claimen 🙂 )

 6. @2 Arnoud: “Per maand opzeggen kan niet, ook niet met het argument ???het stond niet op de site???” Is het ook geen grond voor schadevergoeding? Lees: door jullie heb ik niet tijdig opgezegd. Nou moet ik wel lid blijven. Maar ik betaal mijn lidmaatschap over een maand gewoon niet meer?

 7. De Nederlandse Linux Gebruikers Groep (www.nllgg.nl) zegt het onder de kop Contributie en opzeggen heel simpel met “Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd. U hoeft dus niet op tijd weer op te zeggen”.

  Ook de Nederlandse Unix User Group (www.nluug.nl) houdt het simpel: “In Januari ontvangen NLUUG-leden en -donatuers een factuur met betrekking tot de contributie van dat jaar. Als de contributie niet binnen twee maanden betaald wordt, is het lidmaatschap opgeheven” (onder de kop Facturering en opzegging).

  Mij lijkt het een eenvoudige vorm van schoonheid: bestaande leden wordt met een factuur de mogelijkheid geboden hun lidmaadschap met een jaar te verlengen danwel automatisch te laten stoppen (hoewel het traditionele opzeggen de voorkeur blijft verdienen).

 8. Arnoud, Je noemt bijna alle politieke partijen, maar dat is een lidmaatschap wat je vaak elk moment op kunt zeggen (als secretaris van een VVD afdeling kan ik iig bevestigen dat dat bij de VVD zo is en ik volgens mij is dat bij andere partijen precies zo).

  Inhoudelijk vroeg ik mij het volgende af, jij schrijft: “Wél is er als een soort van goedmakertje opgenomen dat verenigingen de opzegregeling ???opvallend vermeld??? moeten hebben (art. 2:35 BW) op de homepage van hun website, en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad.” Geldt dit alleen voor de landelijke vereniging of ook voor alle lokale onderdelen?

 9. Ik vraag me toch echt af wat de wetgever nou precies bedoeld heeft met deze bepaling. Er wordt gesproken van “de informatie” (voor het opzeggen van het lidmaatschap) die “opvallend” op “de hoofdpagina van de website” moet staan. Als je die tekst letterlijk leest lijkt toch echt bedoeld dat de informatie over het opzeggen zelf op de hoofdpagina moet staan. Als een link was bedoeld zou je meer een bepaling verwachten dat de informatie duidelijk vindbaar op de website hoort te staan. Hieruit lijkt het mij dus dat de manier van de schaakvereniging van René bedoeld is. Maar dat is toch wel een vrij zware verplichting, een link op de hoofdpagina zou veel logischer zijn. Een interessante vraag is dan wel hoe je die link precies zou omschrijven in de wetsbepaling.

  Als trouwens een link was bedoeld moet die dan wel opvallend zijn. Ik kan bijvoorbeeld de link bij de KVHN nou niet echt opvallend noemen.

 10. De vraag is welke informatie nog meer nodig is, behalve de algemene contactgegevens van de vereniging. Volgens mij had beter bepaald kunnen worden, dat aan de opzegging van het lidmaatschap geen bijzondere eisen gesteld mogen worden. Dus dat een mailtje of telefoontje voldoende is.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.