Ik moet mijn LinkedIn opschonen bij mijn ontslag!

linkedin-breek-connecties.pngEen lezer vroeg me:

Ik werk tot 1 juli als sales manager en daarna stap ik over naar een concurrent. Nu heb ik een relatiebeding in mijn contract, en mijn huidige werkgever zegt dat ik hierom verplicht ben om mijn LinkedIn op te schonen. Alle contacten die als relatie van het werk tellen, moet ik verbreken. Inclusief contacten die ik al hád toen ik hier kwam. Moet dat echt?

Met een relatiebeding kan een werkgever voorkomen dat werknemers gedurende een zekere tijd zijn relaties benadert met het oog op acquisitie of overname van dienstverlening. Een relatiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen, en wel in de arbeidsovereenkomst zelf. Je hebt er dus voor getekend en dan zit je er ‘gewoon’ aan vast.

Het lijkt mij dat als je afspreekt je “oude” relaties niet meer te benaderen na ontslag, je dat ook niet via Linkedin (of Hyves of Xing of Facebook) mag doen. Het technisch middel doet er niet toe, waar het om gaat is wat jij als ex-werknemer doet: probeer je oude relaties mee te nemen naar je nieuwe werk? Zo ja, dan overtreed je het relatiebeding.

In 2011 bleek een ex-werknemer zijn relatiebeding te hebben geschonden door een relatie van zijn voormalige werkgever via LinkedIn te accepteren. Maar dat is wel wat meer dan het enkele hébben van een contact.

Of het louter hébben van het contact, of het over koetjes en kalfjes communiceren met zo’n contact ook al onder het relatiebeding valt, is dubieus. In februari bepaalde de Maastrichtse de rechter dat het enkele communiceren via sociale media met ‘verboden’ relaties nog geen overtreding was:

[Voor een overtreding zou gedaagde] bijvoorbeeld zijn contacten op die media (friends/vrienden) expliciet moeten vragen om wanneer zij bij [eiser] zijn ingeschreven, over te stappen naar zijn dansschool.

Het lijkt me dus zeker geen automatisme dat een relatiebeding dús impliceert dat de LinkedIn moet worden opgeruimd op de laatste werkdag.

Voor een paar klanten heb ik “opschoonbedingen” gemaakt die naast het relatiebeding in de arbeidsovereenkomst komen. Hierin wordt bepaald dat werkgever en werknemer op de laatste werkdag gezamenlijk het LinkedIn account doornemen en ‘verboden’ relaties zullen verwijderen. Dan is er geen discussie meer: je hebt getekend voor opschonen, dus je gáát opschonen.

Enige nadeel hiervan is dat je de discussie of dit wel passend is, nu moet voeren bij je net-nieuwe werkgever. Of nog niet eens echt werkgever: je moet het contract nog tekenen, dus hij kán je zomaar eruit zetten als je nu gaat piepen. Liever zou ik dus zien dat een werkgever dit soort bedingen in het onderhandelingstraject meldt en niet op de dag voor de eerste werkdag waar je de formele handtekening komt zetten.

Arnoud

26 reacties

 1. Wat ik hier lastig aan vind is het volgende. Vaak worden vrienden van je zakelijke relaties. ‘Hey jij werkt toch bij een webbedrijf, kun jij niet…’ Of andersom, je hebt zoveel contact met sommige zakelijk relaties dat ze soms vrienden worden. Moet dat dan allemaal stuk?

 2. Ik vind het sowieso niet kunnen dat je je LinkedIn lijst zou moeten opschonen. Het getuigt van onkunde van de zijde van de (bijna) ex-werkgever. Pas op het moment dat je daadwerkelijk activiteiten onderneemt die rechtstreeks de business raken van de (bijna) ex-werkgever zou er sprake mogen zijn van overtreding van een relatiebeding. Stel dat ik mijn broer met zijn bedrijf als klant binnenbreng, en ik stap over naar een concurrent? Mag ik dan mijn broer niet meer bellen op zijn verjaardag?

  Wat mij betreft gaat het nog een stap verder, en moeten bedrijven het gewoon accepteren als klanten met een ex-werknemer meegaan. Dat kun je immers zelf voorkomen door die klanten te overtuigen dat jij de betere leverancier bent, of door de betreffende werknemer in dienst te houden. Slaag je daar niet in, dan moet je dat jezelf aanrekenen en niet de ex-werknemer of de klant.

 3. “Hierin wordt bepaald dat werkgever en werknemer op de laatste werkdag gezamenlijk het LinkedIn account doornemen en ???verboden??? relaties zullen verwijderen.”

  Ik zie me al samen met mijn werkgever door mijn account(s) lopen. Dit kan toch niet serieus bedoeld zijn?!

  Indien wel: Het is erger met deze maatschappij gesteld dan ik tot nu toe dacht …

 4. Ik vind het wel wag ver gaan met een opschoonbeding. Hoe ver mag men eigenlijk gaan in een arbeidsoveenkomst? Mag daar alles?

  Ik vind niet dat je puur mag uitgaan van wat een website over zichzelf zegt. Anders was the pirate bay of megaupload nog gewoon legaal bezig. Dus linkedIn=zakelijk en hyves niet vind ik te kort doorde bocht.

  En dan vind ik het toch best ver gaan om mijn opdrachtgever bij einde overeenkomst inzage te moeten geven in wie mijn vrienden wel niet zijn.

  Ik vraag me dan ook af of zo een arbeidsbeding niet in strijd is met wat mag

 5. Om het in andere woorden te gooien. Dat een relatiebeding mag in een arbeidsovereenkomst lijkt me evident. Maar dat de bewijslast voor het nakomen bij de werknemer wordt gelegd vind ik te ver gaan. Om maar niet te praten over het privacy aspect.

 6. Ik vind dat concurrentiebedingen redelijk moeten blijven. Klanten meenemen vind ik niet redelijk. Maar ik werkte ooit bij een werkgever met binnen Nederland meer dan 10 miljoen klanten (ik werkte bij een telco). Op mijn eerste werkdag (ja, toen pas!) werd mij een concurrentiebeding voorgelegd waarin ik zou verklaren dat ik “niet bij klanten, concurrenten of leveranciers mocht gaan werken”. Dat betekende dat ik dus niet eens meer mocht gaan werken bij de lokale slager in Tietjerksteradeel (grote kans dat die klant was van mijn werkgever).

  Zulke concurrentiebedingen vind ik hetzelfde als het aanleggen van mijnenvelden om een werknemer. Als mij een levenslang dienstverband wordt aangeboden, dan vind ik het prima. Maar anders niet.

  Dus ook het verwijderen van linked-in-relaties vind ik niet kunnen. Dat is net zoiets als het verwijderen van opgedane kennis.

 7. Hierin wordt bepaald dat werkgever en werknemer op de laatste werkdag gezamenlijk het LinkedIn account doornemen en ???verboden??? relaties zullen verwijderen.

  Wie bepaalt er welke relaties ‘verboden’ zijn?

  Andersom bekeken: Terwijl je met je bijna ex-werkgever je LinkedIn-profiel zit door te nemen, ziet deze in je contactenlijst allemaal potentiële klanten voorbijkomen die hij vervolgens gezellig gaat benaderen.

 8. Even naar gekeken, maar ik mag grofweg niet bij en voor klanten werken, niet werven onder klanten en geen zakelijk contact hebben met klanten van mijn werkgever de eerste twee jaar na een vertrek.

  Een verzoek sturen op linked in is contact, blijkbaar is het accepteren van een uitnodiging ook een contact.

  Het hebben van een linkedIn connectie is echter geen contact. Het betekent slechts dat ik zijn relaties kan zien en hij de mijne. Elkaars gegegevens kunnen we al zien zonder een connectie. Ik zie dus niet hoe het hebben van een connectie dit beding zou moeten schenden, aangezien het alleen de extra mogelijkheid geeft om derden te zien.

  Las ik ook niet in een eerder Blog of het commentaar daarop iets over een werkgever die het LinkedIn account opeiste? Dat is dan helemaal briljant, aangezien het op mijn naam staat. Dan kan degene die het opeist zich dus als mij voor gaan doen? Ook tegenover de contacten die ik al heb van mijn vorige werkgever, waarbij het beding al is afgelopen en waar mijn huidige werkgever niets mee te maken heeft.

 9. Wat ik vooral lastig vind aan dit soort bedingen die je net voor of op de eerste werkdag worden voorgeschoteld, is dat je onder zeer grote druk staat om te tekenen. Wellicht heb je je oude baan opgezegd om bij een nieuwe werkgever aan de slag te gaan en dan komt er een ‘opschoonbeding’ waar je eigenlijk “nee” tegen wil zeggen maar met goed fatsoen niet kan. Gelukkig ben ik nooit zo’n werkgever tegengekomen, maar ik zou er behoorlijk van balen in ieder geval.

  @5: Visitekaartjes inleveren vind ik nou niet echt vergezocht. Lijkt me alleszins redelijk. @7: Zou in dat geval het beding wel rechtsgeldig zijn? Ja, je hebt het ondertekend, maar als je vervolgens niet meer aan de bak kan lijkt me dat niet redelijk. Zou een rechter daar geen rekening mee houden?

 10. @5 @12: Ik neem aan dat de ontvangen visitekaartjes worden bedoeld. Dat vind ik net zo onredelijk als LinkedIn schonen.

  @7 @12: In dat geval weet ik bijna zeker dat een rechter het beding nietig zal verklaren omdat het onredelijk is. Zeker als je niet bij een concurrent gaat werken heeft de werkgever het maar te accepteren.

 11. @Eva, doe maar eens een tegenvoorstel voor zo’n breed relatiebeding: zodra de werkgever het relatiebeding inroept (waar het gaat om elders werken) zal hij jouw salaris en pensioenpremies doorbetalen. (Ja, dat staat in de CAO bij een bekend Nederlands bedrijf.)

  Een regel die je ook aan een beding kunt toevoegen: “relaties die werknemer reeds had op het moment van indiensttreding vallen buiten het beding.”

  Maar of een werkgever je kan verplichten LinkedIn “op te schonen” hangt sterk af van de bewoording van het beding. Een relatie aanhouden in LinkedIn is iets anders dan “contact zoeken met” (contact behouden.) En als een relatiebeding te breed geformuleerd is kan deze niet-verbindend verklaard worden. Omdat je toch bij je oude baas weggaat is “je kunt het dak op” ook een antwoord waar je mee weg kunt komen (tenzij je expliciet getekend hebt voor het opschonen van je contactenlijst.) Als je ex-baas het op een rechtszaak aan laat komen (met een aanzienlijke kans dat hij die verliest), duurt het al snel maanden voordat er een uitspraak ligt.

 12. Zo’n opschoonbeding vind ik hilarisch. Dan maak ik nog snel even een backup van tevoren. En gaat de oude werkgever ook blaadjes uit mijn oude papieren agenda’s en adresboekjes scheuren? Daarnaast vraag ik me zo af of in deze tijden van flexibele (tijdelijke) arbeidscontracten en aanstaand versoepeld ontslagrecht dit soort beperkende bedingen nog wel van deze tijd zijn. Klanten meenemen is duidelijk over de schreef, en dat is ook de bedoeling van zulke bedingen in die zin zijn ze tot op zekere hoogte wel terecht maar de hier gekozen uitwerking lijkt me tamelijk knullig. Ik denk dat je naar het beoogde effect zou moeten kijken. Zo’n ex-werkgever dwingt dat echt niet af door m’n LinkedIn te swipen of mijn adresboekje te verscheuren.

 13. @15: Over hilarisch gesproken: als ik ons beding letterlijk neem dan mag ik als ik uitdiensttreed met ten minste 1 familie lid, 1 oud studiegenoot en en een paar ex collegas van mijn vorige werkgever die van baan zijn gewisseld geen contact meer hebben. LinkedIn is op eens niet zo’n probleem meer 😉 Ik vraag me af hoe dat ooit bij een rechtbank stand zou moeten houden.

  Volgens mij zijn dit soort bedingen toch wel problematisch als ze te breed geformuleerd worden. De werkgever vraagt wel om het bestaande netwerk – inclusief prive contacten – waar mogelijk te benutten. Maar als dat lukt dan mag ik die contacten na een vertrek niet handhaven. Iets van een dubbele moraal …

 14. Umm, zo’n contract is toch gewoon bespreekbaar? Dus als het iemand niet zint dat dat in zijn contract staat laat je het verwijderen. En het argument dat je dat pas leest op je eerste dag vind ik wel erg vreemd. Als je niet eerst doorleest wat je tekent ben je gewoon niet slim bezig.

  Misschien dat het in de IT branch allemaal wat anders werkt dan in andere branches, maar ik heb gewoon contract bespreking en daarin is gewoon alles bespreekbaar. Zo heb ik uit mijn eigen contract destijds de clausule laten verwijderen dat alles wat ik in mijn eigen tijd zou ontwikkelen eigendom van het bedrijf zou zijn. Zulke dingen moeten en zijn gewoon bespreekbaar.

  Als dat dan voor de werkgever een hekelpunt is of niet bespreekbaar dan is de keuze simpel om dan ook gewoon dat contract niet te tekenen en een andere werkgever te zoeken waar het wel bespreekbaar is.

 15. Relatiebedingen zijn geen contactverboden! Als je een klant meeneemt naar je nieuwe werkgever, of bij je nieuwe werkgever oude klanten benadert om ze te bewegen over te stappen naar je nieuwe werkgever, dan is dat een overtreding van zo’n relatiebeding. Ik zie niet in wat een LinkedIn-account met relatiebedingen van doen heeft.

  Een relatiebeding is geen verbod op het hebben van een netwerk. Naar mijn mening gaat het een werkgever ook helemaal niet aan om een werknemer te verplichten aan het einde van zijn dienstverband zijn netwerk op te geven. Het relatiebeding (samen met de (overige) eisen van goed werknemerschap) komt in voldoende mate tegemoet aan de belangen van de werkgever.

 16. Misschien is het een naamkwestie maar in die LinkedIn-zaak stond in het beding dat het de werknemer verboden was na beëindiging van het contract

  als particulier, als zelfstandig ondernemer, als werknemer in dienst van derden of in welke hoedanigheid dan ook, direct of indirect, rechtstreeks of zijdelings contact te hebben of te onderhouden, één en ander in de ruimste zin des woords, met de volgende (leverancier)relaties van werkgever [lijst van vijf].

  Dat is een vrij gebruikelijke formulering, met het woord “contact” centraal.

 17. @Arnoud: het kan best zijn dat dat een gebruikelijke formulering is, maar vooral dat “als particulier” lijkt me te ver gaan (en de catch all “in welke hoedanigheid dan ook”). Zie vooral de voorbeelden in dit topic over (studie)vrienden, broers, zwagers, andere familieleden etc. die nog bij de oude werkgever kunnen werken. Dat lijkt me een onnodig bezwarende factor en niet redelijk cq billijk om te eisen dat je daar geen enkel contact meer mee zou mogen hebben. Dat in bepaalde branches werkgevers verbieden om zakelijke contacten te onderhouden met ex-collega’s of klanten als je daar op een gegeven moment weggaat lijkt me redelijk, maar je zou dat IMHO moeten beperken, zowel in het soort (alleen zakelijk) alsook in plaats en tijd. Verder: als een werkgever serieus denkt dat hij mij kan beteugelen door mij per contract mijn LinkedIn contacten te laten wissen, dan geeft dat wel aan dat die werkgever – vriendelijk gezegd – een beetje wereldvreemd is. Je spreekt iets af (geen contacten die de ex-werkgever kunnen schaden), dat is tot op zekere hoogte nog redellijk. Het is dan vervolgens aan de ex-werkgever om te bewijzen dat jij over schreef gaat als dat toch gebeurt. Op voorhand “voorzorgsmaatregelen” afdwingen zoals het wissen van contacten in social media, is net een stap te ver. Alsof de overheid je auto begrenst op 130 km/u omdat je toch niet harder mag. Dat is de wereld po zijn kop. Nee, de overheid zal dmv bewijs moeten aantonen dat ik de regel heb overtreden en kan dan pas handhavend optreden, niet eerder.

 18. één en ander in de ruimste zin des woords

  Hoe moet je dat nou weer opvatten?

  In het artikel schrijf je:

  Alle contacten die als relatie van het werk tellen, moet ik verbreken. Inclusief contacten die ik al hád toen ik hier kwam.
  Maar…
  met de volgende (leverancier)relaties van werkgever [lijst van vijf].
  lijkt toch niet echt alle te zijn. Als ik het zo lees zelfs maar 5 personen, maar ik denk dat ik het woord “relatie” iets te nauw opvat 🙂

 19. @Matthijs, er zijn verschillende formuleringen voor relatiebedingen, maar er zijn arbeidsrechtelijke beperkingen aan wat een werkgever in een relatiebeding mag zetten. Als een relatiebeding het praktisch onmogelijk maakt voor de werknemer om elders een baan te vinden is het nietig. Een rechter kijkt bij een verbod naar de breedte (aantal contacten), diepte (welke soorten contact verboden zijn) en duur. Een lijst van vijf, met name genoemde, leveranciers heeft een gerede kans om als acceptabel gezien te worden voor “totaal geen contact, onbeperkte duur”. Een contactverbod naar “alle klanten van een telecom bedrijf” zal beperkt moeten worden; de ex-werknemer moet in staat zijn om boodschappen te doen bij de locale middenstand om te voorkomen dat hij/zij verhongert. Een verbod om twee jaar lang zakelijk te praten met (ex-)klanten van de werkgever over telecommunicatie-abonnementen kan wel als acceptabel gezien worden in die situatie.

 20. @MathFox: Bedankt. In die richting zat ik ook inderdaad te denken. Redelijk en billijk, dus. Maar van “één en ander in de ruimste zin des woords” kan ik nog steeds geen kaas maken. Het klinkt mij niet ‘legalese’ in de oren, of is dat het juist wel?

  als particulier, als zelfstandig ondernemer, als werknemer in dienst van derden of in welke hoedanigheid dan ook, direct of indirect, rechtstreeks of zijdelings contact te hebben of te onderhouden, je weet toch, met de volgende (leverancier)relaties van werkgever [lijst van vijf].

 21. Ik kan me ook niet in deze uitleg vinden. Een relatiebeding ziet normaliter op het niet mogen benaderen van relaties; het enkel informeren van relaties, en dan ook nog passief, door je eigen profiel aan te passen in LinkedIn valt hier niet onder. Je hoefde vroeger toch ook niet je prive rolodex met je voormalig werkgever door te lopen, en relaties opschonen door er kaartjes uit te halen.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.