LinkedIn-contact toevoegen levert 10.000 euro boete op wegens schending relatiebeding

linkedin-relaties-contacten-connectieHet toevoegen van een relatie uit je vorige werkkring aan je LinkedIn-netwerk kan wel eens flinke financiële gevolgen hebben voor vele werknemers, las ik bij Jobbroker. De rechtbank Arnhem had namelijk gevonnist dat een werknemer een boete van 10.000 euro moest betalen omdat hij het relatiebeding had geschonden door iemand toe te voegen aan zijn LinkedIn-netwerk.

Een relatiebeding is een bepaling in een arbeidsovereenkomst waarin wordt afgesproken onder welke voorwaarden na afloop wel of niet relaties van de ex-werkgever mogen worden benaderd. Een relatiebeding moet schriftelijk en individueel worden afgesproken. En natuurlijk mag een relatiebeding niet zomaar contact met “iedereen tot in de eeuwigheid” verbieden. Er moeten redelijke grenzen worden gesteld. Zo zal een relatiebeding veelal beperkt zijn tot één of twee jaar na afloop van de arbeidsovereenkomst, en worden soms expliciet bedrijven genoemd waarmee nadrukkelijk geen contact gezocht mag worden.

In het arbeidscontract was in deze zaak een zeer breed relatiebeding voor vijf bedrijven opgenomen, waarin het de werknemer werd verboden na beëindiging van het contract

als particulier, als zelfstandig ondernemer, als werknemer in dienst van derden of in welke hoedanigheid dan ook, direct of indirect, rechtstreeks of zijdelings contact te hebben of te onderhouden, één en ander in de ruimste zin des woords, met de volgende (leverancier)relaties van werkgever [lijst van vijf].

De werknemer had op zeker moment een LinkedIn-connectie gelegd met een werknemer van een van die vijf bedrijven. Wanneer exact was onderwerp van discussie: de werknemer stelde dat dit nog tijdens het dienstverband was, en de werkgever dat dit pas na de beëindiging had gebeurd. Bij LinkedIn-profielen kun je niet eenvoudig de datum van een verbinding zien. Het enige dat je hebt, is de homepage met alle updates, waar in dit geval “32 minutes ago” stond. Maar door de wel genoemde data van andere updates te analyseren, komt de rechter tot de conclusie dat de update in september 2010 heeft plaatsgevonden. En dat was ná de datum van beëindiging (31 maart 2010).

De rechter ziet het geaccepteerde contactverzoek als een overtreding van het relatiebeding. Naar de letter van het beding is dat juist: iemand op LinkedIn toevoegen is “in welke hoedanigheid dan ook, direct of indirect, rechtstreeks of zijdelings contact hebben” met die iemand. Al was het maar omdat LinkedIn een updatemail stuurt dat je connectverzoek is geaccepteerd.

Of daarmee élke LinkedIn-verbinding een schending van een relatiebeding oplevert, betwijfel ik. Vonnissen bij arbeidsrecht zijn altijd heel erg gebaseerd op de specifieke feiten – en vaak ook het gevolg van reeds flink uit de hand gelopen ruzies en misstanden. Dit vonnis was een vervolg op een eerder vonnis waarbij óók al geoordeeld werd dat het relatiebeding was overtreden. Ik kan me goed voorstellen dat een rechter dan strenger vonnist, zeker bij een kort geding waarbij niet al te diep op de feiten ingegaan kan worden.

Ook moet je bij elk relatiebeding apart analyseren of het wel redelijk geformuleerd is en of deze specifieke connect een overtreding daarvan zal zijn. Een relatiebeding dat vijf bedrijven specifiek noemt, zal eerder redelijk zijn dan “verboden met enige relatie contact op te nemen”.

Wel zul je als ex-werknemer extra voorzichtig moeten zijn met het opnemen van relaties in je netwerk die eigenlijk van je werkgever zijn. Zeker als ze op zo’n expliciete lijst staan. Maar dat is niet LinkedIn-specifiek: dat mocht je ook al niet met de Rolodex met visitekaartjes tien jaar geleden.

Update het Hof Arnhem vindt ziet ook geen problemen in LinkedIn onder een concurrentiebeding/relatiebeding rekenen:

zal het hof de gedeeltelijke schorsing van het concurrentiebeding zo formuleren dat het [A] verboden is (blijft) zakelijk contact te onderhouden met klanten van Smeba. Daarbij maakt het niet uit van wie dat contact uitgaat en waarover het contact gaat, zodat ook het hebben van contact via een zakelijk netwerkmedium als LinkedIn onder dat verbod valt. Alleen contact dat zuiver in de privésfeer ligt valt niet onder het verbod.

Arnoud

20 reacties

 1. “of in welke hoedanigheid dan ook, direct of indirect, rechtstreeks of zijdelings contact te hebben”

  Hahahaha iedereen is in connectie met iedereen op linkedin zodra je een linkedin contact heb. Dus was het een onredelijke eis want er was al indirect contact tijdens zijn dienstverband. [giegeltestfail ;]

  (Via 20 van mijn connecties heb ik een connectie met jouw (AF) connecties)

 2. Goed punt, ik denk dat de rechter d??r wel een streep doorheen zou zetten wegens strijd met de redelijkheid. Maar als je zelf een directe connectie gaat leggen met iemand van een ‘verboden’ partij, dan wordt het toch anders volgens mij.

  De discussie met zulke bedingen is altijd wel, moet je ze redelijk uitleggen en zo inperken tot iets dat wel passend is, of moet je ze ongeldig verklaren zodra er een onredelijke uitleg mogelijk is? Het laatste is streng maar dwingt werkgevers om bedingen redelijk te maken.

  Het eerste voelt fairder (want iets onredelijks is altijd wel te verzinnen) maar leidt wel tot onzekerheid: mag ik mijn vriendin toevoegen die bij ??n van die bedrijven werkt? Moet ik iemand droppen als die gaat werken bij een verboden bedrijf? En hoe vaak moet ik dat controleren?

 3. @Arnoud – reactie 2 “En hoe vaak moet ik dat controleren”

  Zijn er regels voor de (ex-)werkgever m.b.t. die controles? (neem aan dat een man-met-zonnenbril voor de deur laten posten al snel wezenlijke inbreuk op van alles en nog wat is, maar wat mag wel)

 4. Hoe zit het dan eigenlijk als je deze mensen “per ongeluk” bij een netwerk event tegenkomt. Mag je dan niet met ze praten of niet met ze in contact komen? En was als iemand vanuit het bedrijf jou uitnodigt om connecties te worden op LinkedIn. Dan neem jij geen contact op maar die ander, dat zou dan ook niet mogen lijkt me. Maar hoe moet die persoon dat dan weten dat hij geen contact met jou mag opnemen?

 5. Aangezien hierbij blijkbaar van wezenlijk belang was wanneer de relatie was aangegaan, lijkt me eigenlijk dat als je al iemand in je netwerk hebt die daarna bij een ex-leverancier gaat werken, ook van belang is wanneer die relatie is begonnen — voor danwel na.

 6. Sowieso moet je altijd voorzichtig zijn met gegevens die je op LinkedIn plaatst omdat die altijd tegen jou gebruikt kunnen worden. Het zal vooral gaan om bedrijven waar je in het verleden voor hebt gewerkt. Zeker als die voorgaande bedrijven erg negatief in de publiciteit zijn geweest. Vaak kan je LinkedIn profiel in je voordeel werken maar soms moet je gewoon oppassen.

  Betreffende contacten van je werkgever: wie is de persoon die het contact initialiseert? Dat is volgens mij de belangrijkste vraag om bij de rechter te beantwoorden. Een indirecte connectie moet eigenlijk geen kwaad kunnen. Maar als je zelf een directe connectie aanmaakt nadat je bij je werkgever bent vertrokken… FOUT!

  Maar hier heb je weer een duidelijk conflict dat door sociale media wordt veroorzaakt: werk en prive worden al snel gecombineerd en de legale status en eigendomsrechten op die combinatie wordt dan snel onduidelijk. En naarmate steeds meer bedrijven de diverse sociale media gaan ge(mis)bruiken voor hun eigen promoties wordt deze grens steeds vager.

 7. @5. Het lijkt met dat als je dat contact al hebt je niet gedwongen kan worden dat op te geven als die persoon daar gaat werken. Je zult er echter geen (zakelijk) gebruik van mogen maken.

  Controlle is moeilijk maar “u had uw telefoon in de hand dus boete ook al belde u niet in de auto” lijkt me hier ook niet helemaal de bedoeling.

  Maar ook hier weer de moeilijkheid van scheiding prive/zakelijk. En was het beding specifiek linkedin (zeer zakelijk) of algemeen ook voor facebook (beetje zakelijk) en hyves (semi speeltuin)

  En wat als iemand jouw followed op twitter?

 8. Maakt het nog uit wie de stap zet om de connectie te vormen?

  Stel: Ik nodig via LinkedIn een huidige klant van me uit als connectie. Maar die connectie antwoord niet. Er is dus geen connectie. Over een maand ga ik weg bij mijn werkgever met relatiebeding. En over 2 maanden reageert de klant alsnog op het vriendschapsverzoek. Pas dan komt er bij ons beide in de timeline te staan dat we een connectie hebben. Maar ik heb die actie daartoe al eerder ondernomen.

  Deze situatie kan ook aan de hand zijn geweest bij bovengenoemde case volgens mij.

 9. Wat ontbreekt in het artikel is de context waarbij de gedaagde ook veroordeeld werd voor het opsturen van een concurrerende offerte naar hetzelfde bedrijf en ook vrijgesproken werd van het bijwonen van een lunch met medewerkers van hetzelfde bedrijf (hij had zich wel ingeschreven maar had het niet bijgewoond).

  Dat duidt op een bepaald patroon van schending van het relatiebeding en zal dus eerder leiden tot ene veroordeling dan alleen een linkedin connectie.

 10. Ik snap dat het in arbeidszaken vaak gaat om de specifieke omstandigheden maar Wim en Remi stellen naar mijn idee heel terecht een specifieke vraag. “Wie nodigt wie uit”? Als het “verboden” contact mij nu een uitnodiging stuurt? Denk trouwens dat bedrijven die transparantie durven toe te laten (ook via hun ex-werknemers) uiteindelijk betere resultaten boeken. Contacten hangen nu eenmaal aan personen, mensen doen zaken met mensen en daar kan geen relatiebeding tegenop.

 11. @Wilma, ik geef toe dat het belangrijk is om te bepalen wie wie heeft uitgenodigd maar er speelt natuurlijk nog iets anders mee. Indien de ex-werknemer met deze “verboden” contact is gaan communiceren en daarbij ook aoffertes en andere informatie naar de contact heeft verzonden dan is hij alsnog in overtreding. Dat de contact in de contactlijst staat zou niet genoeg moeten zijn voor een veroordeling. Kennelijk was het contact via LinkedIn meer dan alleen toevoegen aan de contactenlijst en dat wordt de ex-werknemer dus zeer kwalijk genomen.

 12. Een relatie waarmee ik een relatiebeding heb, heeft via via vernomen dat ik bij een ander (eigen) bedrijf werkzaam ben, vervolgens ons webadres gevonden en ons een mail gestuurd waarin hij verzoekt om met ons bedrijf kennis te maken. Mogen wij daar op ingaan en eventueel werkzaamheden voor deze relatie uitvoeren? Wij hebben de relatie niet benaderd.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.