Wanneer moet een website een BTW nummer vermelden?

btwEen lezer vroeg me:

Wanneer ben je als ondernemer verplicht je BTW-nummer op je website te vermelden? Ik lees bij De Zaak dat dit moet maar elders hoor ik dat het alleen zou moeten als je producten of diensten aanbiedt voor geld. Hoe zit het nu?

De basis van de eis “BTW nummer op je site” is art. 3:15d BW, lid 1 sub f. Wie een dienst van de informatiemaatschappij levert, moet daarbij zijn BTW nummer publiceren.

De definitie van een dergelijke dienst staat in lid 3: het moet dienstverlening inhouden op afstand, die ‘gewoonlijk tegen vergoeding’ gebeurt en op verzoek. Een radiostation is dit bijvoorbeeld niet, want die zendt niet op verzoek. Die hoeft dus niet in de omroepgids of zo hun BTW nummer te vermelden. Echter, de livestream van een radiostation via internet wordt wél op verzoek verzonden, dus die zou dit wel moeten. Maar wacht even, is gratis radio wel ‘gewoonlijk tegen vergoeding’?

Specifiek bij “diensten van de informatiemaatschappij” zijn hier geen uitspraken over (van eBay vond het Hof van Justitie het ‘evident’), maar de term ‘dienst’ komt uit het EU-verdrag en ook daar staat dat “gewoonlijk tegen vergoeding”. In andere contexten is er rechtspraak dat het niet nodig is dat de afnemer van de dienst betaalt. Een adverteerder die betaalt maakt de dienst ook ’tegen vergoeding’. In essentie moet het gaan om economisch voordeel willen halen, geld willen verdienen met wat je doet.

Wanneer streef je nu naar economisch voordeel met je site? Een webwinkel: tuurlijk. Online betaaldiensten: idem. App of game met in-app purchases: zeker wel. Forum/informatiesite met reclame: denk het wel. Een pure “Welkom bij Bedrijfsnaam” site met “Over ons” en contactadres, lijkt me niet. Tenzij je zegt, dat is indirect gericht op acquisitie en dus toch op een vergoeding. Maar vrijwel elke bedrijfssite zal (hoe indirect ook) ontworpen zijn met het idee dat er dan wel eens een potentiële klant kan bellen.

Hmm. Misschien een groentenboer die zijn waren laat zien, zegt waar de winkel staat en wat de openingstijden zijn. Zoiets. De verkoop gaat niet via internet, je kunt niet eens reserveren via internet dus dan vind ik het lastig verdedigbaar dat hij een internetdienst levert met die site.

Voor veel ZZP-ers is dit een zeer frustrerende eis: hun BTW nummer is gelijk aan hun BurgerServiceNummer, dus ze zijn met deze wet verplicht zichzelf bloot te stellen aan identiteitsfraude. Hier zijn Kamervragen over geweest, maar de staatssecretaris is niet van plan hier iets aan te veranderen.

Arnoud

24 reacties

 1. Arnoud,

  Ik heb de Belastingdienst om opheldering gevraagd, maar (nog) geen antwoord gekregen. Er is namelijk een brief van de Minister van Binnenlands Zaken (20 augustus 2013, kenmerk 2013-0000441949) waarin de Minister duidelijk stelt “Ook zijn ondernemers zeker niet verplicht hun BTW-identificatienummer te vermelden op briefpapier, foldermateriaal of een internetsite”. Maar duidelijk dat het BW deze verplichting wel stelt. Overigens vraag ik me af welke sanctie op 3:15 staat. In ieder geval geeft de Wet op de Omzetbelasting geen verplichting tot publicatie.

  1. Overtreding van art. 3:15d BW is een strafbaar feit én een bestuursrechtelijke overtreding waar de Consumentenautoriteit tegen kan optreden.

   Strafbaar feit want economisch delict – artikel 1 sub 4 Wet economische delicten (een overtreding, geen misdrijf).

   Bestuursrechtelijke overtreding – artikel 8.2 Wet handhaving consumentenbescherming.

   1. Art 3:15d BW is een implementatie van de EU Richtlijn Diensten. Voor de transparantie en bereikbaarheid van ondernemers wordt aangesloten bij het Handelsregister en de registraties voor de Omzetbelasting. De belastingheffing is in de Richtlijn uitgesloten van de werking. Vermelding van het OBnummer is feitelijk alleen voor ondernemers onderling van belang en deels voor de identificatie.

 2. Forum/informatiesite met reclame: denk het wel. Een pure “Welkom bij Bedrijfsnaam” site met “Over ons” en contactadres, lijkt me niet. Tenzij je zegt, dat is indirect gericht op acquisitie en dus toch op een vergoeding.

  Neenee, het gaat erom dat de electronische dienst (zelf) tegen vergoeding wordt verricht. Dus een gratis toegankelijke site met banners erop, of een website die op acquisitie is gericht, niet. Immers is er op zo’n website niets te koop, of geen plek waar je die vergoeding kan voldoen en dan meer krijgen (toegang tot de website, toezending van een product, lidmaatschap van een blad). Dat de website zelf een commerciele doelstelling heeft dat doet niet ter zake. Dat is een indirectieniveau te veel.

  Wel is het zo dat zo’n website een commerciele uiting is als bedoeld in Europese Richtlijn 2003/58/EG artikel 27.1 cq de Handelsregisterwet en daar moet dan wel weer je KVK nummer op prijken.

  (…) in het handelsregister ingeschreven ondernemingen of rechtspersonen zorgen ervoor dat op alle van die onderneming of die rechtspersoon uitgaande brieven, orders, facturen, offertes en andere aankondigingen, met uitzondering van reclames, is vermeld onder welk nummer deze in het handelsregister is ingeschreven

  1. Hmm. Maar dan zeg je eigenlijk dat een webshop geen dienst van de informatiemaatschappij is? Immers de eigenlijke dienst is het leveren van producten, en die producten worden niet elektronisch geleverd. Wat er wel elektronisch gebeurt, gebeurt gratis. Bestellen is gratis, de eigendomsoverdracht kost geld.

   1. Ja, na nog een keer lezen is dat wat ik zeg. Zo is de definitie ook:

    Een dienst wordt langs elektronische weg verricht indien deze geheel per draad, per radio, of door middel van optische of andere elektromagnetische middelen wordt verzonden, doorgeleid en ontvangen met behulp van elektronische apparatuur voor de verwerking, met inbegrip van digitale compressie, en de opslag van gegevens.

    Het gaat dus niet om de definitie van koop op afstand die voor webshops geldt. Die definitie is vrijwel gelijk qua de voorwaarden

    langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van de afnemer van de dienst (…) zonder dat partijen gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig zijn.

    maar daar gaat het over totstandkoming van de overeenkomst. Hier gaat het inderdaad over de volledige levering van de dienst.

 3. Het gaat om “dienst van de informatiemaatschappij” definitie volgens het artikel waar je een link naar hebt opgenomen: “Onder dienst van de informatiemaatschappij wordt verstaan elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van de afnemer van de dienst wordt verricht zonder dat partijen gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig zijn. Een dienst wordt langs elektronische weg verricht indien deze geheel per draad, per radio, of door middel van optische of andere elektromagnetische middelen wordt verzonden, doorgeleid en ontvangen met behulp van elektronische apparatuur voor de verwerking, met inbegrip van digitale compressie, en de opslag van gegevens. “

  Nu ben ik geen jurist, verre van zelfs.. Maar als ik dat zo lees meen ik dat een webshop geen btw nummer hoeft te vermelden. Uitzondering: als er electronische diensten worden verkocht, dan denk ik aan apps, software downloads etc.
  Daarbij denk ik dat het niet publiekelijk vermeld hoeft te worden maar bijvoorbeeld achter een klantenlogin zou kunnen staan zolang het maar voor je klanten beschikbaar is: “gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk voor degenen die gebruik maken van deze dienst”. Stellen dat informatie verstrekken over je bedrijf hetzelfde is als electronisch diensten leveren lijkt mij veel te ver gaan.

  Of heb jij uitspraken gevonden waarin de uitleg toch anders was?

  1. Er is verschil tussen “een electronische dienst” en “een dienst die langs electronische weg wordt verricht”. Een app download zit in de eerste categorie, een webshop in de tweede. Het wetsartikel gaat over de tweede categorie.

 4. Voor veel ZZP-ers is dit een zeer frustrerende eis: hun BTW nummer is gelijk aan hun BurgerServiceNummer, dus ze zijn met deze wet verplicht zichzelf bloot te stellen aan identiteitsfraude.

  Meeste ZZP’ers laten zich inhuren voor werk en als zodanig is dat toch meestal niet een dienst van de informatiemaatschappij?

 5. Hmm. Je mag iemands BSN niet zomaar opslaan, volgens de WBP. Maar hoe zit dat dan met het KVK-nummer van een ZZP’er? Mag je dan überhaupt een elektronische administratie van de ZZP’ers die je in hebt gehuurd bijhouden? (ok, dit doorstaat de giecheltest niet echt – maar toch blijft het een vreemde zaak).

  Wel vraag ik me af hoe lang het concept ‘ZZP’ nog blijft staan: sinds je een BV kunt oprichten zonder (nouja, 1 euro ofzo) startkapitaal zie ik niet in waarom je voor een ZZP-constructie zou kiezen. Of is dat belastingtechnisch voordeliger?

   1. BTW nummer van je afnemer moet je alleen op de factuur vermelden als het gaat om toepassing van de BTW-verleggingsregeling en levering aan het buitenland (aldus de Wet op de Omzetbelasting). Het is dus niet zo dat in alle gevallen het BTW-nummer van de afnemer moet worden vermeld. In de meeste gevallen ben je dus niet verplicht om als leverancier het BTW-nummer van jouw afnemer op de factuur te zetten. Zie mijn infographic op “http://fisqio.nl/btw-factuur/index.html”

  1. ZZP’er is belastingtechnisch meestal voordeliger. Bij een BV moet eerst de BV belasting betalen en dan moet je ook nog belasting betalen als de BV jou betaalt.

   Een BV is alleen voordeliger als je het geld dat je verdient niet op maakt. Dan betaalt alleen de BV het lagere tarief.

 6. Voor veel ZZP-ers is dit een zeer frustrerende eis: hun BTW nummer is gelijk aan hun BurgerServiceNummer, dus ze zijn met deze wet verplicht zichzelf bloot te stellen aan identiteitsfraude. Hier zijn Kamervragen over geweest, maar de staatssecretaris is niet van plan hier iets aan te veranderen.

  Ik ben geen ZZP-er, maar dit soort dingen kan ik echt boos over worden. Dit is echt Nederland op z’n slechtst.

  Volgens mij wordt het tijd om dat hele BSN te ontmantelen. Het belangrijkste is dat het BSN niet meer als “geheim” nummer gezien wordt, en dus NOOIT en NERGENS als authenticatiemiddel meer wordt gebruikt. Daarnaast is het het overwegen waard om publicatie van BSN nergens verplicht te stellen, of zelfs te verbieden om het BSN te gebruiken buiten de context van correspondentie tussen overheid en BSN-houder. En het moet verwijderd worden van paspoorten en andere ID-documenten.

  Je kunt best in verschillende contexten met verschillende nummers werken. In geautomatiseerde omgevingen kan je nummers met een checksum beschermen, zodat verkeerd nummer invullen en typefouten meteen herkend worden. Verder heb je zelfs in analoge systemen (bijv. papieren formulieren) al een aardige bescherming tegen fouten als je nummer verschillende lengtes geeft, en/of op verschillende manieren opdeelt in stukjes.

 7. In de blogpost lopen wat dingen door elkaar. Het btw-nummer hoeft alleen vermeld te worden voor zover er aan de BTW onderworpen activiteit uitgeoefend worden (zie lid 1, sub f). Ik interpreteer “voor zover” als “alleen aan de afnemers van de dienst”, omdat er anders wel “indien” had gestaan. Bij een “Forum/informatiesite met reclame” hoeft het btw-nummer daarom alleen aan degene verstrekt te worden die voor de reclame betaalt. Het radiostation dat live streamt, hoeft zeker geen btw-nummer te vermelden (vgl. HvJ 3 maart 1994, Tolsma, C-16/93).

   1. De forumgebruiker neemt geen dienst af waarover BTW is verschuldigd. Zou je het zien van advertenties al als betaling zien, dan is die betaling niet bedongen. Zonder bedongen vergoeding, is er geen sprake van een dienst in de zin van de Wet OB68 (zie wederom Tolsma). Aan de forumgebruiker hoeft het btw-nummer daarom niet getoond te worden.

    Let wel, ik kijk alleen naar sub f. Wat betreft de overige informatieverplichtingen volg ik je wel.

 8. Nog altijd is het sofinummer gelijk aan het btw nummer. Enkel B01 erachter en daar is je btw nummer. Het is met enige regelmaat te zien op tv dat uw sofinummer aan niemand hoeft af te geven. Dus niet aan het hotel, leasemaatschappij of welke instantie ook. Veel mensen plakken zelfs een sticker op hun id-kaart of paspoort om zo te voorkomen dat men het sofinummer kan lezen en opslaan. Nederland is een land van regels op regels, wetten op wetten maar waarom het btw nummer nog steeds gelijk is aan de sofinummer blijft mij verbazen.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.