Geldt het recht op een thuiskopie ook als je een beveiliging moet kraken?

netflix-gratis-maandEen lezer vroeg me:

Mag ik een Netflix-stream opslaan onder de thuiskopieregeling? Dat is toch een legale bron? En mag ik dan de beveiliging kraken, anders krijg ik dit niet voor elkaar.

In de Auteurswet staat (art. 16b en 16c) dat je een kopie mag maken van elk werk dat je te pakken krijgt, behalve (kort gezegd) boeken en standbeelden. Het maakt niet uit of je het koopt of huurt, de enige eis is dat je het uit een legale bron krijgt. Dus ook Spotify-muziek of Netflix-video’s mag je kopiëren voor eigen gebruik. Downloaden uit die legale bron mag dus.

Het is vaak technisch moeilijk of zelfs onmogelijk zonder rare trucs. Dat is een probleem want er is wetgeving tegen het kraken van kopieerbeveiligingen. Die zegt botweg:

Degene, die doeltreffende technische voorzieningen omzeilt en dat weet of redelijkerwijs behoort te weten, handelt onrechtmatig.

Daar is geen woord genuanceerd aan. En het is dan ook een lastige vraag wat er gebeurt als je dat omzeilen doet met het doel een legitiem gebruik (zoals citeren of een thuiskopie) te maken van het werk. Zoals de tekst er ligt, mag het ook dan niet.

Dit onderwerp kwam bij de invoering van dit stukje wet aan de orde. Daarop is vervolgens dit toegevoegd:

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden vastgesteld die de maker of zijn rechtverkrijgenden er toe verplichten aan de gebruiker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst voor doeleinden als omschreven in de artikelen 15i , 16 , 16b , 16c , 16h , 16n , 17b en 22 van deze wet de nodige middelen te verschaffen om van deze beperkingen te profiteren, mits de gebruiker rechtmatig toegang tot het door de technische voorziening beschermde werk heeft. Het bepaalde in de voorgaande zin geldt niet ten aanzien van werken die onder contractuele voorwaarden aan gebruikers beschikbaar worden gesteld op een door hen individueel gekozen plaats en tijd.

Een AMvB is een lagere regeling dan een wet, die door de regering mag worden ingevoerd. De wet hoeft zo niet te worden gewijzigd, en de Tweede Kamer hoeft er dan ook niet over te stemmen. Dit is dus een manier om het makkelijker te maken om kleine dingen in een wet te enablen; zeg maar de plugin hooks van de wetgeving.

Hieronder valt het maken van de thuiskopie, dat is immers artikel 16b en 16c van de Auteurswet. Het probleem is dus in principe op te lossen – als het zich al voordoet in die mate dat de ministerraad vindt dat er wat aan gedaan moet worden.

Alleen, niet helemaal, want de laatste zin staat hier in de weg: “werken die onder contractuele voorwaarden aan gebruikers beschikbaar worden gesteld op een door hen individueel gekozen plaats en tijd” gaat over streaming content die op jouw verzoek wordt geleverd, Netflix-afleveringen dus. (Nee Wim, dat je het aanzet en dan in een binge-coma zakt terwijl het doorloopt is nog steeds “door hen gekozen plaats en tijd”). Het is niet de bedoeling dat streaming content wordt opgeslagen, dat botst met het businessmodel van de streamers. En daarom mag er geen thuiskopie van worden gemaakt als er DRM op zit.

Arnoud

18 reacties

 1. Arnoud,

  Ik denk dat het hele verhaal veel makkelijker uitgelegd kan worden. De verwarring zit hem in het woord ‘recht’.

  ‘Ik heb het recht om’ betekent zowel: ‘het is niet verboden’ als ‘ik heb titel op basis waarvan ik kan verlangen dat’.

  In de auteurswet is het duidelijk de eerste interpretatie. Niet de tweede.

  Iedereen zal begrijpen dat je het ‘recht’ hebt om het museum in te gaan om een schilderij te bekijken (als je de toegangsprijs betaald hebt) maar zal ook begrijpen dat dat niet betekent dat je het slot mag openpeuteren als het museum gesloten is.

  Zo is het met deze kwestie ook. Simpel.

 2. Als materiaal enkel legaal beschikbaar is via DRM-beveiligde kanalen, komt de rechthebbende dan nog in aanmerking voor uitbetaling van de thuiskopievergoeding? Zo nee, dan kan de thuiskopieheffing zeer binnenkort naar beneden bijgesteld worden. Zo ja dan kunnen we downloaden uit illegale bron weer legaliseren, want we betalen er blijkbaar voor.

 3. Je kunt wel degelijk een thuiskopie maken van Netflix zonder de DRM te kraken: zet een video camera voor je televisie en viola. Kwaliteit zal naadje zijn, maar dat doet niet af aan het principe. Op die basis zullen ook “rechthebbende” uit de pot van de thuiskopieheffing willen blijven snoepen… Dat in de praktijk bijna niemand dat zal doen is een ander verhaal.

  1. Ik erger mij al jaren aan het auteursrecht. Naast de belachelijke duur en het feit dat het verbod op omzeilen van DRM misbruikt wordt om rechten toe te eigenen die ze op basis van het auteursrecht niet hebben is een wel erg irritante dat ik inderdaad een piraat ben voor alle content die ik netjes heb gekocht.

   Uit hoofde van gebruiks gemak wil ik mijn DVD en Blu-ray collectie namelijk net ze bekijken als netflix: film uit een menu kiezen of zoeken en dan kijken zonder eerst naar reclame te moeten kijken. Om dit te bewerkstelligen moet ik elke gekochte DVD en Bluray rippen naar mijn HTPC en ben ik dus meteen een piraat.

   Ik heb hier moreel verder geen enkele moeite mee, ik veroorzaak geen schade. Ik heb netjes betaald, de films zijn alleen door mij te bekijken en ik geef ze niet weg. Maar het blijft een bron van irritatie.

  1. Rechters zijn mensen, niets is ze vreemd, behalve normale interpretaties van taal.

   Daarom hebben ze ook besloten dat ‘doeltreffend’ betekent dat je iets extras moet doen anders werkt het niet. Dat die extra stap effectief door iedereen is uit te voeren en geen enkele drempel is doet er niet toe.

   Een rechter zou een spits die nooit een doelpunt scoort doeltreffend noemen, immers de tegenstander moet toch rekening met hem houden.

 4. Vroeger kon je ook een video huren bij de videotheek. En kon er een kopieerbeveiliging op de VHS zitten…

  Maar was is nu eigenlijk het omzeilen van de beveiliging? Stel een VHS heeft kopieerbeveiliging, of de Netflix met DRM, … wat nu als ik mn camcorder pak en op mijn TV richt, omzeil ik dan al de beveiliging? Of denk aan een opname van het beeld dat mijn PC nu uitgeeft via de VGA stekker… Of is het beeld dan al voorbij de beveiliging?

  1. De “DRM” of VHS casettes bestond uit het vernaggelen van het synchronisatie-signaal of het knoeien met auto-level instellingen op beeldlijnen die buiten beeld vielen; deze manipulaties zorgden ervoor dat het signaal niet meer voldeed and de relevante video-standaarden. Alles wat je nodig had was een signaal-opschoon apparaat, dat defecte signalen kon reconstrueren, zodat ze weer standaard-conform werden. Dat dat als bij-effect had dat ook de zogenaamde kopieerbeveiliging niet meer werkte was leuk, maar niet het formele doel van zo’n apparaat. Iets dergelijks gold voor “beveiligde” audio CDs. Bij moderne digitale standaarden zit de “DRM” in de standaard, waardoor dit excuus niet meer opgaat. Het “analoge gat” blijft echter wel bestaan. Voor zover ik weet geldt dat echter niet als het omzeilen van een “effectieve” beveiliging.

 5. behalve (kort gezegd) boeken en standbeelden.

  Dat wordt nog leuk! Ik heb software op mijn mobieltje om 3D modellen te maken via foto’s en ik hoop binnenkort mijn Tiko 3D Printer te ontvangen. En betekent dit nou dat ik niet een standbeeld mag inscannen en afdrukken?

  Leuke discussie voor een nieuwe blogpost, lijkt mij! 😀

   

  Maar ik vraag mij sowieso af of je bij streaming gewoon als eigenaar aangemerkt kan worden van de datastream of dat je eigenlijk alleen maar een licentie hebt om een film te zien wanneer jij dat zelf wil. Ofwel, is het wel een verkoop? Ben ik wel eigenaar van al die iTunes films op mijn PC?

  1. Niet bepaald. In het thuiskopierecht wordt er alleen een “uitzondering” gemaakt over de kopieerbeveiligingen van on-demand streaming-diensten. En dat is ergens ook logisch, want je betaalt de streamingdienst om je één instance van een video- of audiobestand te voorzien, om één keer te luisteren. Niet om ‘voor de heb’ op te nemen.

   Je mag nog altijd je cassettes, LP’s, DVD’s en zelfs Blu-Ray Discs die je legaal hebt gekocht onder het thuiskopierecht naar hartelust kopiëren zodat je de originelen onbeschadigd in je kast kunt zetten en je de kopietjes zonder allerlei waarschuwingsfilmpjes of DRM van je mediaspeeldoos in kan starten. Dat is waar het thuiskopierecht in beginsel ook voor is bedoeld.

   1. Volgens mij klopt het niet wat je schrijft. Artikel 29a van de auteurswet gaat over alle “technologie, inrichtingen of onderdelen die in het kader van hun normale werking dienen voor het voorkomen of beperken van handelingen ten aanzien van werken, die door de maker of zijn rechtverkrijgenden niet zijn toegestaan.” Ik zie niet waar staat dat dit beperkt zou zijn tot streaming diensten; dit geldt dus ook voor de DRM op DVD’s en Blu-Ray discs.

    Sterker nog: “handelingen ten aanzien van werken, die door de maker of zijn rechtverkrijgenden niet zijn toegestaan” is behoorlijk breed; zoals ik het lees zouden dit ook handelingen kunnen zijn waarvoor je normaal gesproken helemaal geen toestemming van de maker nodig hebt. De maker zou je bijvoorbeeld kunnen verbieden om het werk op zondag te bekijken, of, iets realistischer, de maker zou die idiote regio-beperking kunnen proberen af te dwingen die nu nog vaak op films zit.

    En, nog meer to the point: de maker zou je kunnen verbieden om thuis-kopieën te maken, zelfs als dit is toegestaan door de auteurswet. De maker zou dat kunnen afdwingen met DRM, en als die DRM dan technisch zou falen, dan zou de maker via dit wets-artikel alsnog juridisch zijn zin kunnen krijgen.

    Het thuiskopie-recht is zo inderdaad een wassen neus.

 6. het probleem is dat je tegenwoordig niet meer zonder kraakmiddelen of omwegen kunt kopieren, want ook de bron is vaak ‘bevuild’, daarom moet ook gekeken worden naar de omstandigheden, ik haal met regelmaat een torrent binnen, omdat ik vergeten ben de tv recorder van mn provider in te stellen en middenin de serie val en ook heel vaak omdat ik domweg geen nederlandse ondertiteling of duitse spraak synchronisatie wil.

  met andere woorden, legale bron moet veel ruimer geïnterpreteerd worden, ik betaal mn tv provider voor de content, maar het kopie haal ik elders, als een copyrighthouder daar moeite mee heeft dan is dan niet mijn probleem.

  1. Het zou niet jouw probleem moeten zijn, maar onder de huidige omstandigheden zou het wel jouw probleem kunnen zijn. Ik neem aan dat jij dus voorstander bent van een hervorming van het auteursrecht.

   Misschien is het wel een idee als het auteursrecht door de rechterlijke macht wordt hervormd. De auteurswet zelf zit redelijk op slot als gevolg van allerlei internationale verdragen, maar er zijn al genoeg voorbeelden waarin rechters de woorden in de wet anders interpreteren dan een normaal mens zou doen(*); die her-interpretatie zou ook heel goed gedaan kunnen worden in de richting van een auteursrecht dat redelijker is voor de consument. We hebben dan wel een generatie rechters nodig die ideologisch op de juiste lijn zit.

   Het lijkt een beetje op ons “gedoogbeleid” voor soft-drugs: ook daar heb je een wet waar je aan vast zit met internationale verdragen, maar besluit je om de wet maar niet te handhaven. Auteursrecht “gedogen” kan niet op precies de zelfde manier, want het is privaatrecht, en je kunt moeilijk alle rechthebbenden overtuigen dat ze moeten gaan gedogen.

   “Ombuigen” van de wet door de rechterlijke macht schept wel een lelijk precedent, waardoor de wet veel minder effectief wordt, en de burger veel minder democratische inbreng heeft in wat er in de rechtszaal besloten wordt. Het lijkt een beetje op een “theocratie”, waarbij oude, heilig verklaarde teksten niet gewijzigd worden, maar eindeloos worden geherinterpreteerd om in het straatje van de machthebbers te passen. In wezen heeft het de zelfde oorsprong: die oude tekst is onwijzigbaar, terwijl de situatie en inzichten wel veranderen. Het zou wellicht beter zijn om die oude tekst wel wijzigbaar te laten zijn, maar om de auteurswet te kunnen hervormen zou Nederland moeten breken met allerlei internationale instanties. Als we dat niet doen, dan zullen we onze Nederlandse cultuur van eerlijkheid en directe communicatie uiteindelijk verliezen aan hypocrisie, net zoals (zoals ik het zie) de Zuid-Europese landen zijn gecorrumpeerd door het Romeinse rijk en de Rooms-katholieke kerk in de middeleeuwen.

   Misschien is er wel weer een tachtigjarige oorlog nodig.

   (*) On-topic voorbeeld: DRM die ook een “doeltreffende technische voorziening” wordt genoemd, terwijl DRM nooit echt doeltreffend (in de zin van moeilijk/onmogelijk te kraken) is.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.