Hoe bewijs ik dat iemand een handtekening heeft gezet?

handtekening.jpgEen lezer vroeg me:

Onlangs ben ik aangereden door een bedrijfswagen en ik heb daar (zo bleek achteraf) een whiplash aan overgehouden. De twee inzittenden hebben destijds dat schadeformulier getekend, maar ontkennen nu dat ze die handtekening hebben gezet. Omdat ik achter hen reed (maar zij écht fout zaten) is dit cruciaal. Hoe houd ik ze nu aan dat formulier?

Wie een handtekening zet op een stuk papier, doet daarmee juridisch iets bijzonders: hij maakt een akte en die levert dwingend bewijs op van hetgeen daarin staat (art. 157 Rechtsvordering).

Je kunt er dus (in principe) niet meer onderuit: heb je daar verklaard “hij zat achter me en ik reed onverwacht achteruit want ik was dronken, stom stom stom” dan zit je daaraan vast.

Er is een escape: als je “stellig ontkent” de handtekening gezet te hebben (art. 159 lid 2 Rv), dan zit je er niet aan vast. Tenzij de wederpartij dan kan bewijzen dat je wél getekend hebt.

Dat bewijs leveren mag op alle mogelijke manieren. Heb je een getuige die zag dat er werd gekrabbeld op papier, dan is dat genoeg. Een dashcam die filmde hoe hij zich over de motorkap boog en een krabbelende beweging maakte, levert ook gewoon bruikbaar bewijs op.

Natuurlijk staat dan niet 100% vast dat dít formulier is getekend, maar dan zou je op zoek moeten naar andere discrepanties. Waar is bijvoorbeeld het formulier van de wederpartij (die dus ontkende getekend te hebben)? Het is immers onwaarschijnlijk dat je na een ongeval géén handtekening zet onder een schadeformulier, zeker als er beeld is dat je krabbelt op papier.

In deze zaak werd betwist dat een akte van geldlening was ondertekend. De gedaagde gebruikte daarbij de term ‘stellig’, maar dat vond de rechter niet overtuigend. Er was divers bewijs: er was een getuige bij het opmaken van de akte, en er was diverse keren afgelost op de manier die in de akte stond. Ook leken de handtekeningen wel erg veel op elkaar. Dat bij elkaar opgeteld was voor de rechter genoeg om te concluderen dat de ontkenning niet geloofwaardig was.

Het wordt dus nu een kwestie van op zoek naar bewijs dat er getekend is.

Arnoud

22 reacties

 1. Voor de toekomst is het dus handig om van het getekende schadeformulier gelijk een foto te maken terwijl de wederpartij aan het tekenen is. En eventueel gelijk daarna als deze partij het in de lucht houdt.

  Het betwisten is dan mogelijk iets lastiger. Overigens lijkt het mij lastig om te bewijzen dat je iets niet gedaan hebt.

  1. Nu heb je in dit specifieke geval het voordeel dat het na een ongeval met schade verplicht (of minimaal zeer gebruikelijk) is dat je een schadeformulier invult en ondertekent. Als tegenpartij ontkent de versie die jij hebt te hebben ondertekend, lijkt me dat ze dan een andere formulier moeten kunnen reproduceren (waar jouw handtekening dan wel opstaat natuurlijk)…

   Maar als je ooit schade krijgt, dus naast de foto’s van de situatie, ook foto’s maken van de tegenpartij die schadeformulier aan het tekenen is lijkt me geen verkeerd idee nee. (En de tegenpartij mag zijn/haar eigen foto’s maken 😉 )

 2. Lijkt mij een probleem wat je bij je WA-verzekeraar moet plaatsen. Immers, als het andere voertuig aansprakelijk is voor de schade (en het latere letsel) is het een discussie die eerst op verzekeringsniveau gevoerd zal worden. Wordt voor de materiele schade door de verzekeraar van het busje aansprakelijkheid erkend werkt dit tevens voor de letselschade. Deze vraag geeft meer vragen dan antwoorden, nog buiten de gevolgen van het al dan niet ondertekeken van een SAF. Onder een SAF uitkomen wat reeds is ingezonden naar een verzekeraar is geen eenvoudige… Je hebt een rechtstreeks vorderingsrecht op de aansprakelijke partij dus je zal je vordering sowieso direct indienen bij de WA-verzekeraar van het busje.

 3. Er is, denk ik, maar één sluitende oplossing: leg het schadeformulier vast in een notariële akte. Dan staat dwingendrechtelijk vast wie wanneer wat getekend heeft. (artikel 157 Rv). Aan artikel 159 Rv kom je niet toe bij een notariële akte. Dus bij een aanrijding met schade vooral ook je notaris bellen! 😉

  1. Een bijzonder slecht idee naar mijn mening, al is het maar vanwege de stijging in verzekeringpremie’s die gepaard gaat met een dergelijke verplichting… Zelfs al zou de notaris alleen maar nodig zijn wanneer er daadwerkelijk getekend moet worden en zou de verzekering die niet standaard dekken, dan lijkt het me onwenselijk dat zo’n handtekening dagen op zich laat wachten (nog niet eens beginnend over het getouwtrek wat begint wanneer de verhalen van beide partijen elkaar tegenspreken en de extra kosten die hier hoe dan ook mee gepaard gaan).

   Nee, dan kan beter gewoon de politie gebeld worden en dat meneer of mevrouw agent tekent als getuige. De handtekeningen kunnen dan al gezet zijn – de agent tekent dan als laatste, als ‘bewijs’ dat alle betrokkenen zélf getekend hebben (‘Betrokkene 1, u heeft zelf, uit eigen beweging en zonder dwang, deze handtekening geplaatst? Betrokkene 2, u heeft zelf, uit eigen beweging en zonder dwang, deze handtekening geplaatst?)

   1. @ Terah: Mijn idee had ook nog diverse problemen qua praktische uitvoerbaarheid. Hoe snel kan de notaris ter plaatse komen, zijn auto heeft geen zwaailicht op het dak en mag niet over de vluchtstrook. Maar wat je schrijft in de tweede alinea is overiegsn toch min of meer de corebusiness van de notaris: checken wie tekent en of dat niet met dwang gebeurt. Meer praktische second best oplossing: Laat de politie of de weginspecteur van Rijkswaterstaat meetekenen. Daarnaast: maak ook foto’s van ID-bewijzen van betrokkenen

    1. Ik denk dat er zeker werkbare procedures te verzinnen zijn, maar uiteindelijk zal het niet anders bekeken worden dan elke andere ‘business decision’: hoe vaak komt het voor, wat is de impact voor wie, welke kosten zijn ermee gemoeid, en welke kosten zijn gemoeid met het voorkomen van een dergelijke situatie. Op het einde van die optelsom denk ik dat we nog heel lang kunnen wachten op een dergelijke implementatie 😛

 4. Ik heb een keer een schadeformulier ondertekend waar een foute weergave van de situatie op stond (de andere partij had zijn schadeformulier gepakt, en de situatieschets opzettelijk verkeerd getekend om mij de schuld in de schoenen te schuiven). Ik zei toen tegen de aanwezige politieman dat ik niet wilde ondertekenen omdat ik het niet eens was met wat er op stond en hij verzekerde dat mijn handtekening alleen betekende dat mijn gegevens klopten, en niet dat ik het eens was met de weergave van de situatie, en dat ik er maar een briefje bij moest stoppen als ik het opstuurde waarop stond dat die weergave foutief was.

  Heeft die politieman me nu lopen voorliegen of zo?

  1. Het schadeformulier zoals ik dat ken, vermeldt onderaan op de achterkant:

   Ondergetekende verklaart: * vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; * dit schadeaangifteformulier en de eventueel nog nader over te leggen gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de schade en het recht op uitkering; * van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.
   Ik haal daar toch echt uit dat je verklaart dat wat er staat, klopt (voor zover jij weet). Dus willens en wetens tekenen voor een onjuistheid is niet in de haak.

   1. Altijd een eigen formulier invullen. Je moet echt zoiets evidents onjuist op een SAF hebben ingevuld om daar nadien nog mee weg te komen dat het gewoon vast ligt.

    Het voorblad geeft de situatie aan, bij voorkeur door beide partijen getekend en de achterzijde is voor elke partij zelf in te vullen voor de eigen verzekeraar. Ben je het niet eens met de weergave van de veroorzaker, niet tekenen. Das in wel meer situaties waar het om een handtekening als uiting van overeenstemming gaat pure logica.

   2. Dat is de achterkant, dit gaat over de voorkant (met de doordruk die op het tweede velletje komt zodat iedereen een eigen exemplaar heeft). Op de achterkant moet je ook nog een keer tekenen idd, en daar staat dat ‘ondergetekende verklaart’ wel bij. Op de achterkant schrijf je ook wie je vindt dat er de schuld was en zo. Maar op de voorkant maak je een tekening en kruis je wat dingetjes aan over de situatie, en schrijf je de adresgegevens en verzekeraars gegevens op, en daar staat die tekst niet bij voor zover ik weet.

  2. Mijn schadeformulier vermeldt expliciet nooit iets te ondertekenen waar je het niet mee eens bent. Lijkt me ook logisch. Wat heeft zo’n formulier ook voor zin als je het vrijblijvend kan ondertekenen en later zonder problemen kan terugkomen op wat je erin beweerd hebt? Zet er tenminste expliciet bij waarover je van mening verschilt met de andere partij.

   1. Zoiets dacht ik ook, al kan ik dat maar moeilijk rijmen met “ik ben aangereden”.

    Het kan zijn dat de vraagsteller door de emotie iets al te stellig beweert dat hij is aangereden, terwijl hij bedoeld dat hij de bedrijfswagen heeft aangereden, c.q. dat beide wagens elkaar hebben aangereden, maar dat hij meent dat het de schuld van de ander is vanwege een of ander roekeloos gedrag (bijvoorbeeld dat onverwachts achteruit rijden).

      1. Toen ik door de maastunnel wilde rijden, reed er plotseling een vrachtwagen achteruit (hij was te hoog). Hij zag mij niet en ik kon niet opzij en niet naar achter, alleen remmen en toeteren. Zo ben ik toch aangereden door een vrachtwagen die achteruit reed.

   2. Ik kan uit ervaring vertellen dat als je bij een stoplicht je auto per ongeluk in zijn achteruit zet, de automobilist achter je heel hard gaat toeteren en lichtsignale geven. (Ervaringsdeskundige met auto van toen 1 dag oud :))

 5. Toevallig gelezen in de ANWB gids afgelopen weekend. Met een digitaal schadeformulier krijgt de tegenpartij een SMS met code waarmee het schadeformulier wordt ondertekend. Hiermee kan de tegenpartij volgens mij niet ontkennen digitaal getekend te hebben.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.