Zeven misverstanden over algemene voorwaarden

| AE 9173 | Informatiemaatschappij | 25 reacties

Vandaag eens geen lezersvraag maar een frustratie waar ik al een tijd mee zit: mensen die denken dat algemene voorwaarden heel speciaal zijn. Ik zet eens wat misverstanden op een rijtje:

 1. Algemene voorwaarden zijn verplicht. Onzin. De wet eist nergens dat een ondernemer algemene voorwaarden voert. Het kan handig zijn, omdat je zo standaarddingen alvast geregeld hebt, maar dat is natuurlijk nog lang niet hetzelfde als ‘verplicht’. In de internetcontext zijn AV alomtegenwoordig, maar dat komt a) omdat de wet heel weinig regelt dus je kunt maar beter zelf aan de bak en b) omdat iedereen elkaar na-aapt als dat het zou moeten.
 2. Algemene voorwaarden moeten worden gedeponeerd. Onzin. De wet eist dat je je AV bijvoegt bij je offerte of dat je er in het online bestelproces naar verwijst. (Dienstverleners mogen soms volstaan met een bordje met aankondiging dat er AV zijn.) Deponeren is juridisch onzin, tenzij je de Albert Heijn of de NS bent – dan mág je ze deponeren in plaats van ter hand stellen.
 3. Een webwinkel moet een vinkje laten zetten bij algemene voorwaarden. Onzin. Volgens de wet moeten algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard. Dat doe je door te zeggen “De algemene voorwaarden zijn van toepassing” in het bestelproces en door te verwijzen naar de vindplaats, maar een vinkje is niet nodig.
 4. Alleen de inhoud van dat aparte document zijn algemene voorwaarden. Onzin. Volgens de wet zijn algemene voorwaarden “voorwaarden die bestemd zijn om in meerdere overeenkomsten gebruikt te worden”, en het doet er dus niet toe of ze in een document staan dat “Algemene voorwaarden” of iets dergelijks heet. Ook bepalingen in een gewoon contract kunnen algemene voorwaarden zijn, en ook die bolletjes met “Betalingstermijn 30 dagen / Apparatuur alleen fabrieksgarantie” in de offerte zijn algemene voorwaarden als je ze naar meerdere klanten voert.
 5. Algemene voorwaarden staan naast het contract. Onzin. Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die bedoeld zijn voor meerdere overeenkomsten, maar als ze correct van toepassing zijn verklaard, zijn ze gewoon deel van de overeenkomst. Ze hebben geen automatisch hogere of lagere status. Het enige is dat als een maatwerkafspraak in strijd is met een algemene voorwaarde, de maatwerkafspraak wint.
 6. Algemene voorwaarden mogen eenzijdig worden gewijzigd. Onzin. Natuurlijk mag je van tijd tot tijd nieuwe algemene voorwaarden publiceren, alleen die gelden dan niet voor bestaande overeenkomsten. De AV van een bestaand contract wijzigen mag alleen met toestemming van je wederpartij. Die kun je vooraf bedingen (in je oude algemene voorwaarden dus), maar het is en blijft een wijziging met toestemming.
 7. Algemene voorwaarden mogen niet in strijd zijn met de wet. Hier krijg ik altijd hoofdpijn van als ik het lees. Het is nogal een dooddoener: niets mag in strijd zijn met de wet. Het lastige is alleen dat in het contractenrecht een hoop wettelijke regels niet dwingend zijn, maar ‘regelend’ zoals juristen dat noemen. Het zijn defaults, in IT-taal. Als je bijvoorbeeld geen betalingstermijn afspreekt met je klant, dan zegt de wet (art. 6:119a BW) dat hij binnen 30 dagen moet betalen. Maar je mág 14 dagen, of 45 of zelfs 60 afspreken als je daar zin in hebt. (Meer dan 60 mag dan weer niet, tenzij als maatwerkafspraak en er héle goede redenen voor zijn.)

Weten jullie er nog meer?

Arnoud

Deel dit artikel

  • hi Klaas, ik heb een condition for registration in het Engels gekregen van een training/centrum in Nederland, ik ben daar geweest maar het viel ontzettend tegen en wil het beeindigen, maar nu staat erin de condition dat ik 10% moet betalen van het hele bedrag van de training en 21% BTW is dat dan ook niet geldig omdat de condition for registration in het Engels is geschreven?

   • Onder de BTW kom je niet uit, want die 21% staat in de wet. Op zich is 10% van de totale kosten doorbereken bij annuleren van een dienst een hele schappelijke regeling; het komt vaak genoeg voor dat consumenten voor 50-100% aangeslagen worden.

    Aan de andere kant, als de geleverde dienst niet aan de (redelijkerwijs) gewekte verwachtingen voldoet kun je je op dwaling beroepen en daarom de overeenkomst vernietigen. Of dat van toepassing is hangt van de details van de zaak af en ik zou advies bij een advocaat inwinnen.

 1. Mag je als bedrijf zijnde in je AV opnemen dat je enkel aan particulieren levert als ze akkoord gaan met de business to business AV, waarin je vervolgens zaken als het herroepingsrecht beperkt tot 7 dagen in plaats van de bij consumentenkoop voorgeschreven wettelijke 14 dagen?

  • Nee, want de regels over het herroepingsrecht bij consumenten zijn dwingend recht. Een consument kán daar geen afstand van doen om welke reden dan ook en op welke wijze dan ook. Je kunt hooguit zeggen dat je niet levert aan consumenten, bv. door te eisen dat men een bedrijfsnaam en KVK/BTW nummer invult bij bestelling. Een stiekeme consument die nepnamen invult kan dan natuurlijk nog steeds, en of die dan consumentenrecht kan claimen is een open vraag. Maar jij kunt dan in ieder geval wegens schending van de voorwaarde “U dient een bedrijf te zijn” de overeenkomst vernietigen.

   • Situatie is net andersom in dit geval, iemand heeft besteld bij een webshop en de webshop probeert met dit argument nu een retourzending te weigeren. Op de hoofdpagina van de website staat dat aan zowel bedrijven als particulieren geleverd wordt, en boven de AV staat vervolgens dat enkel aan particulieren geleverd wordt als ze akkoord gaan met de business to business AV waarin een retourtermijn van 7 dagen staat.

    Mij leek inderdaad ook al dat je enkel de opties ‘wettelijke voorwaarden volgen’ of ‘niet aan consumenten leveren’ had als webshop zijnde. Thanks voor de bevestiging.

 2. Bij punt 1) staat er “De wet eist nergens dat een ondernemer algemene voorwaarden voert.” Bij punt 2) staat vervolgens “De wet eist dat je je AV bijvoegt bij je offerte of dat je er in het online bestelproces naar verwijst.” Hoe kan de wet WEL eisen dat je AV bijvoegt terwijl ze NIET eist dat je deze voert?

  Of betekent “voeren” in legalese iets bijzonders?

  Verder: mooi stukje!

 3. Ik las ergens anders (webwinkelrecht.nl of zo) iets over het verschil tussen een bedrijf als klant, en een consument als klant. Ik probeer nu de artikelen te vinden in het BW waar het tussen 2 bedrijven beschreven wordt, liep tegen nieuwe algemene voorwaarden aan die opeens van automatische verlenging met 1 jaar naar automatische verlenging met 3 jaar gingen, wat me een erg onredelijke wijziging leek. Dus zoek onderbouwing of dat zomaar mag en waar dat geschreven staat (BW)

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS