Zeven misverstanden over algemene voorwaarden

Vandaag eens geen lezersvraag maar een frustratie waar ik al een tijd mee zit: mensen die denken dat algemene voorwaarden heel speciaal zijn. Ik zet eens wat misverstanden op een rijtje:

 1. Algemene voorwaarden zijn verplicht. Onzin. De wet eist nergens dat een ondernemer algemene voorwaarden voert. Het kan handig zijn, omdat je zo standaarddingen alvast geregeld hebt, maar dat is natuurlijk nog lang niet hetzelfde als ‘verplicht’. In de internetcontext zijn AV alomtegenwoordig, maar dat komt a) omdat de wet heel weinig regelt dus je kunt maar beter zelf aan de bak en b) omdat iedereen elkaar na-aapt als dat het zou moeten.
 2. Algemene voorwaarden moeten worden gedeponeerd. Onzin. De wet eist dat je je AV bijvoegt bij je offerte of dat je er in het online bestelproces naar verwijst. (Dienstverleners mogen soms volstaan met een bordje met aankondiging dat er AV zijn.) Deponeren is juridisch onzin, tenzij je de Albert Heijn of de NS bent – dan mág je ze deponeren in plaats van ter hand stellen.
 3. Een webwinkel moet een vinkje laten zetten bij algemene voorwaarden. Onzin. Volgens de wet moeten algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard. Dat doe je door te zeggen “De algemene voorwaarden zijn van toepassing” in het bestelproces en door te verwijzen naar de vindplaats, maar een vinkje is niet nodig.
 4. Alleen de inhoud van dat aparte document zijn algemene voorwaarden. Onzin. Volgens de wet zijn algemene voorwaarden “voorwaarden die bestemd zijn om in meerdere overeenkomsten gebruikt te worden”, en het doet er dus niet toe of ze in een document staan dat “Algemene voorwaarden” of iets dergelijks heet. Ook bepalingen in een gewoon contract kunnen algemene voorwaarden zijn, en ook die bolletjes met “Betalingstermijn 30 dagen / Apparatuur alleen fabrieksgarantie” in de offerte zijn algemene voorwaarden als je ze naar meerdere klanten voert.
 5. Algemene voorwaarden staan naast het contract. Onzin. Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die bedoeld zijn voor meerdere overeenkomsten, maar als ze correct van toepassing zijn verklaard, zijn ze gewoon deel van de overeenkomst. Ze hebben geen automatisch hogere of lagere status. Het enige is dat als een maatwerkafspraak in strijd is met een algemene voorwaarde, de maatwerkafspraak wint.
 6. Algemene voorwaarden mogen eenzijdig worden gewijzigd. Onzin. Natuurlijk mag je van tijd tot tijd nieuwe algemene voorwaarden publiceren, alleen die gelden dan niet voor bestaande overeenkomsten. De AV van een bestaand contract wijzigen mag alleen met toestemming van je wederpartij. Die kun je vooraf bedingen (in je oude algemene voorwaarden dus), maar het is en blijft een wijziging met toestemming.
 7. Algemene voorwaarden mogen niet in strijd zijn met de wet. Hier krijg ik altijd hoofdpijn van als ik het lees. Het is nogal een dooddoener: niets mag in strijd zijn met de wet. Het lastige is alleen dat in het contractenrecht een hoop wettelijke regels niet dwingend zijn, maar ‘regelend’ zoals juristen dat noemen. Het zijn defaults, in IT-taal. Als je bijvoorbeeld geen betalingstermijn afspreekt met je klant, dan zegt de wet (art. 6:119a BW) dat hij binnen 30 dagen moet betalen. Maar je mág 14 dagen, of 45 of zelfs 60 afspreken als je daar zin in hebt. (Meer dan 60 mag dan weer niet, tenzij als maatwerkafspraak en er héle goede redenen voor zijn.)

Weten jullie er nog meer?

Arnoud

25 reacties

 1. Algemene voorwaarden moeten in het Nederlands, Algemene voorwaarden moeten op papier meegeleverd worden. Algemene voorwaarden moeten tekst in hoofdletters bevatten. Algemene voorwaarden moeten worden uitgevochten in Delaware.

  1. hi Klaas, ik heb een condition for registration in het Engels gekregen van een training/centrum in Nederland, ik ben daar geweest maar het viel ontzettend tegen en wil het beeindigen, maar nu staat erin de condition dat ik 10% moet betalen van het hele bedrag van de training en 21% BTW is dat dan ook niet geldig omdat de condition for registration in het Engels is geschreven?

   1. Onder de BTW kom je niet uit, want die 21% staat in de wet. Op zich is 10% van de totale kosten doorbereken bij annuleren van een dienst een hele schappelijke regeling; het komt vaak genoeg voor dat consumenten voor 50-100% aangeslagen worden.

    Aan de andere kant, als de geleverde dienst niet aan de (redelijkerwijs) gewekte verwachtingen voldoet kun je je op dwaling beroepen en daarom de overeenkomst vernietigen. Of dat van toepassing is hangt van de details van de zaak af en ik zou advies bij een advocaat inwinnen.

  1. Er is geen bezwaar tegen het vastleggen van een contractuele afspraken in een vreemde taal, mits beide partijen die taal beheersen of toegang hebben tot een voor hen begrijpelijke vertaling. (Voor zover ik weet is het wettelijke criterium “kennis kunnen nemen van”.)

   Hetgeen leidt tot het volgende punt: “Bij geschillen over de interpretatie van deze voorwaarden is de Engelse versie leidend.”

  2. Onzin. Algemene voorwaarden mogen in iedere taal worden opgesteld die de gebruiker wil, ook bij consumentencontracten. Nederland kent geen taaleis bij overeenkomsten. Echter, als de consument redelijkerwijs niet die taal hoefde te kennen, dan kan de rechter de voorwaarden vernietigen wegens onredelijk-bezwarendheid.

    1. Dat lijkt me juist ja. En misschien is het ook wel op Utrechtenaars bindend als het een masterclass Friese Geschiedenis is die geheel in het Fries gegeven wordt.

     Als vuistregel zou ik zeggen: als de site in taal X is, dan mogen de voorwaarden ook in taal X en dan zijn ze bindend op consumenten (en bedrijven uiteraard) die daar kopen. Een site in taal X met voorwaarden in taal Y kan alleen als er een reden is te veronderstellen dat men Y spreekt. Ik zou bv. een Nederlandse site voor software developers met een Engelstalige set AV best acceptabel vinden. Welke developer bij ons kan géén Engels lezen?

     1. Welke developer bij ons kan géén Engels lezen?

      Lezen en begrijpen zijn twee verschillende dingen. Het is al niet eenvoudig om juridische taal uit algemene voorwaarden te begrijpen in het Nederlands. In engelse voorwaarden komt bijvoorbeeld nog al eens het woordje “shall” voor en de interpretatie daarvan is niet altijd evident.

       1. In het engels is het voor de meesten van ons niet duidelijk wat jargon is of niet. Voor een nederlander zou “You must” sterker klinken als “You shall” en “You should” maar in een EULA is “You must” ambigue en is juist “You shall” het meest dwingend.

     1. Nee, niet Fries maar liwwadders 😉 Mensen in Leeuwarden zijn ook geen Friezen maar anti-fries….

      Waar ik dan wel benieuwd naar ben is hoe snel mag worden aangenomen dat AV in het Engels acceptabel zijn? Ik ken namelijk wel lager opgeleide mensen die daadwerkelijk geen enkel woord Engels spreken of begrijpen. En dan gaat het om hele simpele teksten.

 2. Mag je als bedrijf zijnde in je AV opnemen dat je enkel aan particulieren levert als ze akkoord gaan met de business to business AV, waarin je vervolgens zaken als het herroepingsrecht beperkt tot 7 dagen in plaats van de bij consumentenkoop voorgeschreven wettelijke 14 dagen?

  1. Nee, want de regels over het herroepingsrecht bij consumenten zijn dwingend recht. Een consument kán daar geen afstand van doen om welke reden dan ook en op welke wijze dan ook. Je kunt hooguit zeggen dat je niet levert aan consumenten, bv. door te eisen dat men een bedrijfsnaam en KVK/BTW nummer invult bij bestelling. Een stiekeme consument die nepnamen invult kan dan natuurlijk nog steeds, en of die dan consumentenrecht kan claimen is een open vraag. Maar jij kunt dan in ieder geval wegens schending van de voorwaarde “U dient een bedrijf te zijn” de overeenkomst vernietigen.

   1. Situatie is net andersom in dit geval, iemand heeft besteld bij een webshop en de webshop probeert met dit argument nu een retourzending te weigeren. Op de hoofdpagina van de website staat dat aan zowel bedrijven als particulieren geleverd wordt, en boven de AV staat vervolgens dat enkel aan particulieren geleverd wordt als ze akkoord gaan met de business to business AV waarin een retourtermijn van 7 dagen staat.

    Mij leek inderdaad ook al dat je enkel de opties ‘wettelijke voorwaarden volgen’ of ‘niet aan consumenten leveren’ had als webshop zijnde. Thanks voor de bevestiging.

 3. Bij nieuwe algemene voorwaarden dienen de belangrijkste wijzigingen in voor consumenten begrijpelijke taal aangegegeven te worden. Onzin: laat de consument het lekker zelf uitzoeken en 44 pagina’s doornemen om de verschillen te vinden.

  1. Kijk maar eens hoe Microsoft zijn AV opsteld, jou 44 pagina’s met daarin meerdere links verwijzingen naar nog meer voorwaarden waaarin … enz. Doe daar maar eens wat aan. Er is eens iemand die dat geprobeerd heeft uit te zoeken maar toen hij dacht dat hij klaar was had Microsoft links en voorwaarden alweer veranderd …niet te doen.

 4. Nog een misvatting: Algemene voorwaarden moeten in een zo onvriendelijk en intimiderend mogelijke verwoording geheel in het voordeel van mezelf en in het nadeel van de andere partij opgesteld worden.

 5. Bij punt 1) staat er “De wet eist nergens dat een ondernemer algemene voorwaarden voert.” Bij punt 2) staat vervolgens “De wet eist dat je je AV bijvoegt bij je offerte of dat je er in het online bestelproces naar verwijst.” Hoe kan de wet WEL eisen dat je AV bijvoegt terwijl ze NIET eist dat je deze voert?

  Of betekent “voeren” in legalese iets bijzonders?

  Verder: mooi stukje!

 6. Ik las ergens anders (webwinkelrecht.nl of zo) iets over het verschil tussen een bedrijf als klant, en een consument als klant. Ik probeer nu de artikelen te vinden in het BW waar het tussen 2 bedrijven beschreven wordt, liep tegen nieuwe algemene voorwaarden aan die opeens van automatische verlenging met 1 jaar naar automatische verlenging met 3 jaar gingen, wat me een erg onredelijke wijziging leek. Dus zoek onderbouwing of dat zomaar mag en waar dat geschreven staat (BW)

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.