Duits Hof: Facebook-accounts gaan over op erfgenamen

Wanneer iemand in Duitsland sterft moeten Facebook en andere sociale media de erfgenamen inzage geven in de accounts van de overledene, aldus NRC vorige week op gezag van het Duitse Bundesgerichtshof, de hoogste Duitse rechter. Zo’n account bij Facebook is eigenlijk gewoon een stukje dienstverlening onder overeenkomst, en naar Duits recht wordt zo’n overeenkomst als deel van je vermogen gezien en gaat dus naar je erfgenamen. Daarmee hebben die recht op voortgezette dienstverlening, oftewel toegang tot het account.

In juni vorig jaar werd nog het omgekeerde gevonnist: het zou gaan om persoonsgebonden dienstverlening die eindigt met de dood van de afnemer. Het hoogste Hof oordeelt dus anders, het is ‘gewoon’ dienstverlening en die contractuele relatie erf je (“overgang onder algemene titel”) als erfgenaam.

In Nederland is dat in principe ook zo, artikel 7:410 BW:

De dood van de opdrachtgever doet de opdracht slechts eindigen, indien dit uit de overeenkomst voortvloeit, en dan eerst vanaf het tijdstip waarop de opdrachtnemer de dood heeft gekend.

Probleem is vervolgens wel dat als Facebook besluit het account te bevriezen, je daar weinig aan kunt doen. Dat is dan wat “uit de overeenkomst voortvloeit” en daar is dan geen juridisch argument meer tegen. En omdat een contract als dit geen vermogensrecht is, kun je ook niet spreken van een recht dat in de boedel (de erfenis) belandt en zo opgeëist kan worden.

Een interessant argument van Facebook vond ik nog dat zij weigerden omdat hiermee de privacy van de communicatiepartners van de overledene in gevaar zou komen. Die dachten immers met haar te mailen (directmessagen?) en hoefden niet te verwachten dat haar ouders de berichten zouden lezen. Het Hooggerechtshof gaat daar aan voorbij. Dubbel. Dat zou met brieven op haar kamer ook gebeurd zijn, maar het voelt wel raar.

Arnoud

4 reacties

    1. De GDPR regelt niets over de privacy van overleden personen. Dat wordt expliciet uitgesloten in overweging 27:

      This Regulation does not apply to the personal data of deceased persons. Member States may provide for rules regarding the processing of personal data of deceased persons.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.