Gemeentes mogen de burger niet steeds op de website laten kijken

Een gemeente kan bij wijzigingen in bijvoorbeeld een parkeervergunning niet volstaan met naar de website verwijzen, of verwachten dat burgers zelf daar gaan kijken of er wijzigingen zijn. Dat maak ik op uit een recent vonnis uit Gelderland over een parkeervergunning. De uitspraak is niet direct een precedent voor al die algemene voorwaarden die je dagelijks moet controleren, maar komt wel aardig in de buurt.

De eiser in deze zaak had beroep ingesteld tegen een parkeernaheffing, die hem was opgelegd omdat hij geparkeerd stond op een plek zonder vergunning of betaalde parkeerbelasting. Dat verbaasde hem nogal, omdat hij al jaren een parkeervergunning had voor deze straat – daar woonde hij namelijk.

Vervolgens bleek dat de gemeente Nijmegen de parkeerzones onlangs had gewijzigd, zodat deze straat niet meer in de zone viel waar meneer de vergunning voor had.

De gemeente had daar geen brieven over gestuurd, maar de parkeerkaart op de website wel aangepast. Daar had deze meneer dus gewoon kunnen kijken, iedereen wordt toch geacht de wet te kennen en op de hoogte te blijven?

Nee, dat vind ik ook geen sterk argument. De rechtbank ook niet trouwens:

Hiermee heeft verweerder naar het oordeel van de rechtbank niet voldaan aan zijn mededelingsplicht ten aanzien van bestaande vergunninghouders. Van hen kan immers niet gevergd worden telkens weer te controleren of de geldigheid van hun parkeervergunning is gewijzigd. … Bij een zo fundamentele wijziging mag verwacht worden dat bestaande vergunninghouders er op zijn minst op geattendeerd worden dat sprake is van een wijziging, desnoods met verwijzing naar de website of de gemeentelijke balie voor details.

Om deze reden mag de gemeente de parkeerder geen parkeerbelasting opleggen. En terecht, wat mij betreft.

Arnoud

10 reacties

   1. Dank, die had ik gemist. Ik heb de gewoonte om onder aan te kijken voor de toe- en afwijzingen en ik las daar “De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenvergoeding”.

 1. hiervoor heeft setup utrecht ‘paaltje’ gemaakt. die leest dagelijks nieuwe bekendmakingen van je eigen gemeente aangaande lokale zaken voor. de gebruiker besluit vervolgens of er bezwaar gesmaakt wordt, km meer informatie gevraagd wordt of dat het het weet wordt op account @paaltje4 . het is de missing link tussen een iets te gemakzuchtige gemeente en een niet dagelijks oplettende burger.

   1. Maar het account is openbaar, dus je hoeft geen account te hebben om de tweets te bekijken. Sterker nog: je kunt er vrij gemakkelijk (via een tussenoplossing) een RSS van maken, dan kun je het zonder account lezen in je favoriete RSS-lezer. En anders bekijk je het account gewoon zo nu en dan om te zien of er interessante tweets tussen zitten.

  1. Waarom zo omslachtig? De overheid biedt die dienst al jaren gratis aan. Ik krijg al sinds enige jaren mails over alle bekendmakingen in een straal van 5 km rond mijn postcode, bijvoorbeeld aangevraagde vergunningen van mijn buurtbewoners, of gewijzigde regelgeving van gemeente, waterschap, of provincie. Gek genoeg heeft de overheid twee websites hiervoor: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ en https://zoek.overheid.nl/berichtenoveruwbuurtinloggen. Inloggen lijkt te kunnen via Digid of email-adres en wachtwoord. Dat is een beetje verwarrend, maar verder werkt het uitstekend. Geen twitter nodig.

   1. paaltje bereidt informatieaanvraag voor en indien gewenst bezwaardocumenten. verder gebruikt paaltje pas naw-gegevens als het echt nodig is. ophalen van bekendmakingen moet natuurlijk anoniem kunnen.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.