Samsung bakt er niets van met algemene voorwaarden voor hun nieuwe oven

“To use my oven I have to accept terms and conditions”, klaagde Morten Nielsen recent op Twitter. De hele discussie rond die oven is interessant. Zo blijkt de oven internet op te gaan ook als je dat uitschakelt, de bedienings-app wil toegang tot je contactenlijst en de voorwaarden beperken aansprakelijkheid voor schade nogal. Spannend, want de oven kan op afstand worden bediend namelijk, inclusief voorverwarmen. En natuurlijk zit er alleen stokoude software in. Het internet der dingen wordt zo steeds meer een synoniem voor krakkemikkige prutsapparaten.

Vroeger was het nog wel eens een grap, dat je oven of je auto algemene voorwaarden zou tonen voordat je kon wegrijden. Maar de werkelijkheid heeft dit allang ingehaald: het wegklikken van zulke voorwaarden is een bekend fenomeen bij nieuwere apparatuur. Hoewel ik het zelf bij ovens nog niet heb gezien.

De voorwaarden lijken de algemene cloudvoorwaarden van Samsung te zijn, dus strikt gesproken niet die voor de oven zelf maar voor de diensten die men eraan koppelt. Wie ze leest, zal concluderen dat ze vol staan met gebakken lucht zoals gebruikelijk bij generieke cloudvoorwaarden. Er is een dienst, deze kan wijzigen, er zijn geen garanties en geen aansprakelijkheid en een heleboel meer blabla die niets wezenlijks doet.

Op zich zie ik er niets in dat de werking van de oven betreft, noch dat aansprakelijkheid voor problemen met de oven zou beperken. Dat kan natuurlijk juridisch ook niet. Wel kun je je afvragen wat er zou gebeuren als door een slechte levering van deze dienst de oven oververhit en de keuken in de fik zet. Het lijkt me dat een beetje rechtbank dan de beperking van aansprakelijkheid opzij zet, alleen is hier een complicatie dat je niet naar de rechtbank mag maar private arbitrage moet doen.

Een praktisch probleem bij deze oven lijkt me (zo te zien) wel dat je niet verder kunt zonder de voorwaarden te accepteren. En dat is precies de ergernis die dit oproept: het klopt niet maar je moet wel.

Of het bindend is, die voorwaarden accepteren, is natuurlijk zeer de vraag. Het is rijkelijk laat na het aankoopmoment, en algemene voorwaarden moeten overal ter wereld bij de verkoop worden gemeld of genoemd. Daar staat tegenover dat het de voorwaarden zijn van een aanvullende dienst die je strikt gesproken optioneel afneemt, en ze worden geboden op het moment dat je die aanvullende dienst in gebruik neemt. Dus ik denk dat er vanuit die hoek weinig aan te doen is.

Arnoud

15 reacties

  1. Ik vraag me ook af of zo’n oven niet wordt geadverteerd met de besturing op afstand via een app. Daarmee zou de belangrijkste reden om hem te kopen zijn dat het op afstand kan. Dan vind ik het ook niet optioneel.

   1. Het lijkt mij ook dat al besturing op afstand als een feature op de doos wordt benoemd dat het dan gewoon een altijd beschikbare eigenschap van de oven moet zijn en geen optionele dienst waarvoor je aan bepaalde voorwaaren moet voldoen tenzij deze voorwaarden ook al expliciet voor de aankoop bekend gemaakt was aan een koper. Er zijn ook zat mogelijkheden om een apparaat remote te bedienen zonder externe dienst.

  2. De oven is te gebruiken zonder ‘m aan Wifi te hangen (zie de reacties op het Twitterlinkje). Dus je kunt de voorwaarden afwijzen en geen gebruik maken van de optionele online diensten, maar wel van de gewone functionaliteit.

   Persoonlijk zou ik zo’n apparaat (net als vaatwasser, wasmachine, enz) nooit in het netwerk hangen. Dat is gewoon vragen om mee te werken aan een botnet… Sterker nog: ik zal eerder beslissen om een dergelijk apparaat juist niet te kopen als er Wifi-functionaliteit op zit. Geen of nauwelijks toegevoegde waarde, het is de meerprijs eigenlijk nooit waard en de risico’s zijn mij te groot.

   1. Als ik een dergelijk apparaat zou kopen en ana het WiFi network zou hangen, zou het bij mij in ieder geval in een VLAN komen dat geen internet toegang heft. Maar ik zie niet direct een toegevoegde waarde aan een internet-connected-oven. Goed, je zou in theorie ’s morgens je maaltijd in de oven kunnen plaatsen en dan pakweg 30 minuten voor dat je thuis bent de oven op afstand aan kunnen zetten, maar ik geloof niet dat een maaltijd er lekkerder van wordt als je deze pakweg 8 uur in een ongekoelde oven laat staan.

    1. Het maakt ons juist alleen maar luier. Ik bedoel: ooit stonden we op om de TV van zender te veranderen, maar later kwam de afstandsbediening daarvoor in de plaats. En datzelfde lijkt zich nu met andere apparaten voor te doen. Stel, je zit vermoeid in de zetel maar je wilt wél de oven alvast aanzetten: app openen, oven aan, klaar. Of de waterkoker: app openen, waterkoker aan, klaar. Tja…

 1. Tja, het is natuurlijk wachten tot Samsung de dienst stop zet en je oven daardoor bricked.

  Kan er niet verplicht worden dat iot apparatuur door middel van open standaarden en duidelijk beschreven API’s bediend moeten kunnen worden. Je kan onderhand geen product meer kopen zonder dat deze aan servers van derden hangt.

 2. alleen is hier een complicatie dat je niet naar de rechtbank mag maar private arbitrage moet doen.

  Toegang tot de rechter is toch een mensenrecht? Na een eventuele arbitrage moet je toch alsnog het probleem aan de rechter mogen voorleggen? Of kan de arbitrage per algemene voorwaarden verplicht en bindend worden verklaard?

  1. Als er bijv. bezwaar wordt aangetekend door een vervoerder over de gunning van een concessie in het OV, dan wordt er door een commissie naar gekeken en die uitspraak is bindend. Naar de rechter gaan mag niet, ook niet na de uitspraak van de commissie (en beroep tegen de uitspraak aantekenen mag eveneens niet). Dus ik zie niet in waarom dat voor oven-kopers dan niet ook beperkt mag worden. Niet dat ik het ermee eens ben, overigens…

   1. Misschien is dat een verschil tussen consumenten en business-to-business, waarbij de laatsten geacht worden minder bescherming nog te hebben.

    En/of het is een kwestie van vrijwillig aangegane bindende arbitrage. Model rijdende rechter? Die mensen hebben ook getekend dat ze niet daarna nog eens naar de echte rechter gaan?

  2. Het is mogelijk om vrijwillig te kiezen voor arbitrage of bindend advies als geschilbeslechtiging. Je kunt daarna niet meer naar de rechter, tenzij de arbiter/adviseur een zó onredelijke uitspraak heeft gedaan dat het onmogelijk geaccepteerd kan worden. Dit is een zeer hoge lat die je zelden haalt (in 30 jaar Rijdende Rechter bijvoorbeeld nog nooit een uitspraak met succes aangevochten).

   Je kunt in algemene voorwaarden consumenten aan arbitrage of advies binden, maar je moet ze dan bij het aanspannen van een geschil nog 30 dagen de kans geven alsnog naar de burgerlijke rechter te stappen. Doen ze dat niet, dan mogen ze achteraf niet alsnog naar de rechter over het geschil – behalve dus als die hele hoge lat is gehaald.

   1. Moet je ze ook op dat expliciet op dat recht wijzen? Anders zie ik ze er voor aan om te wijzen op de arbitrage in de AV en te doen alsof dat de enige optie is. De meeste mensen zullen dit niet weten.

    1. De zwarte lijst van AV vermeldt dit in punt n:

     n. dat voorziet in de beslechting van een geschil door een ander dan de rechter die volgens de wet bevoegd zou zijn, tenzij het de wederpartij een termijn gunt van tenminste een maand nadat de gebruiker zich schriftelijk jegens haar op het beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen;
     Naar de letter is het dus genoeg om in de AV te zetten “Consument onderwerpt zich aan beslechting door de Geschillencommissie Hup Hup Ondernemers, tenzij hij binnen een maand na aanmelding van het geschil aangeeft naar de rechter te willen” en hoef je de consument geen brief te sturen waarin je dit toelicht.

     Ik begrijp dat er EHRM-jurisprudentie is die aangeeft dat de keuze ondubbelzinnig moet zijn en op informatie gebaseerd moet zijn. Dat zou betekenen dat je op zijn minst als ondernemer in de oproepingsbrief moet zeggen “U heeft nu 30 dagen om aan te geven dat u naar de burgerlijke rechter wil”. Dit was een discussiepunt bij de e-Court kwestie waarbij zelfs een hoogleraar consumentenrecht aangaf ‘Zelfs ik, als gespecialiseerd jurist, zou niet weten hoe ik zou moeten kiezen.’

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.