Mag een voortgezetonderwijsschool anno 2019 een telefoon in beslag nemen?

Een lezer vroeg me:

Op mijn school (ik zit in 3 havo) geldt de regel dat je telefoon in beslag wordt genomen als je deze tijdens de les niet in je kluis of in de telefoonzak naast de deur zit. Dus ook als hij stil in je broekzak zit en je er niets mee doet. Je bent hem dan tot de eerstvolgende werkdag kwijt. Ik was mijn telefoon dus in mijn broekzak vergeten afgelopen vrijdag, en kreeg hem daarom pas maandag weer terug. Kan dat zo maar, mag de school die regel stellen?

Een school is bevoegd om sancties op te leggen om de goede gang van zaken op de school te bewaren. Zij mag zelf bepalen wat die sancties zijn, zolang ze maar redelijk en proportioneel zijn. Het bij de les weren van mobiele telefoons lijkt me zeker proportioneel, omdat er genoeg onderzoek is dat laat zien dat smartphones lessen en samenwerking op school kunnen verstoren.

Lastiger wordt het bij de vraag hoe ver je mag gaan met de sanctie: geef maar hier die telefoon, je krijgt hem X weer terug. Wat is X? De lichtste vorm is “aan het einde van de les”, maar dat is geen straf. De telefoon bij je houden onder de les mocht immers toch al niet. Einde dag is dan ook een veelgekozen waarde, en als je dan tijdens het eerste uur je telefoon vergeet dan heb je ook in de lunchpauze dus geen telefoon.

Deze school gaat nog wat verder: de telefoon blijft een nachtje, of zelfs meerdere nachten wanneer er een weekend (al dan niet met Tweede Paasdag erachter) tussen zit. Daar heb ik meer moeite mee, omdat het wel érg zwaar voelt in het licht van de ordeverstoring waar het om gaat. Je laat de leerling voor datzelfde feit ook geen vier dagen nablijven, zegt mijn onderwijsrechtsgevoel.

Ik heb hier eerder over geblogd (in 2012 met name) maar sindsdien geen nieuwe uitspraken van rechtbank of geschillencommissies meer gevonden. Daarom blijf ik het lastig vinden. Ik zie in de discussie vaak ook dingen langskomen als “het is juist goed om eens zonder telefoon te lopen een weekend”, waar ik dan jeuk van krijg want daar gáát deze straf niet over. En volgens mij is een telefoon anno 2019 wel iets belangrijker dan in 1993 toen deze opmerkingmaker zelf naar school ging. Maar dat terzijde.

Oh ja, en nog een praktisch punt: “in beslag nemen” betekent natuurlijk niet “met fysieke dwang uit de hand wrikken”. Daartoe is een docent niet bevoegd. De docent kan eisen dat het toestel wordt afgegeven op straffe van schorsing van de leerling (art. 13 Inrichtingsbesluit W.V.O.), maar hij mag daar geen geweld bij gebruiken. Wie de telefoon blijft vasthouden, wordt dan geschorst. Met telefoon in de hand, dat wel.

Arnoud

101 reacties

 1. Het lastige vind ik ook dat veel ouders willen dat hun kind dat mobieltje heeft, zodat er gebeld kan worden in geval van nood. Als je naast de school woont, valt het allemaal wel mee, maar bij mij op school zaten scholieren van dorpen 15 km ver. Natuurlijk moest dat vroeger ook kunnen, maar ik vermoed dat het bestaan van mobieltjes er ook voor zorgt dat mensen minder bereid zijn om kinderen binnen te laten of te laten bellen, en er is een redelijke kans dat ze telefoonnummers niet uit hun hoofd weten. Het verbaast me dat ouders het hiermee eens zijn. Dat de scholieren het er niet mee eens zijn, is logisch, want als scholier doet je school voor je gevoel altijd wel stom.

  1. Hoe groot is de kans dat de ouders hier naar kijken bij het kiezen van een school? Met name in plaatsen waar de dichtstbijzijnde volgende school 15km verder is kan ik me voorstellen dat ze hier niet naar kijken. En dan weet je nog niet of die andere school een ander beleid heeft op dit punt…

   1. Het grappige is dat juist de dorpen iets te kiezen hebben. Of die nu 10 km de ene kant op gaan of 15 km de andere, maakt niet ze heel veel uit. In mijn stad is er maar één middelbare school (wel met een handvol locaties, maar toch). Ik had een klasgenoot die ruim 15 km fietste, omdat ze de school in de andere stad niet zag zitten, die wat dichterbij was. Een andere klasgenoot kwam met de trein uit een andere stad, en kwam dus van veel verder.

  2. Ik zou daar ook niet geheel op tegen zijn als ik een kind zou hebben dat nu naar de middelbare school zou gaan, maar dan geef ik hem/haar een heel simpel mobieltje waar je misschien met gelukkig nog eens Snake op kunt spelen als je je écht verveelt 😉 Dat lijkt mij het beste van beide werelden: wél een mobiel voor noodgevallen, maar géén afleiding door allerlei apps, video’s, etc.

    1. Dat klinkt als standaard leerling-praat. Mijn wederhelft krijgt dat dagelijks na meerdere waarschuwingen.

     zucht, ga maar een gele kaart halen.” “WAAROM! Ik deed niks!” “Je hebt mijn derde waarschuwing over praten genegeerd.” “Maar ik was heel stil aan het praten!”

     Leerlingen die zeggen dat dingen stil zijn, direct negeren en er vanuit gaan dat het tegenovergestelde aan de hand is.

     1. Ik ben zeker met je eens dat mensen, dus ook dit soort leerlingen, standaardexcusen hebben. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat ALTIJD het geval is. Wij waren er niet bij toen de OP dit overkwam, dus voor hetzelfde geld spreekt hij/zij de waarheid.

    2. Dan kun je het nog steeds vaak gewoon zien zitten door de kleding heen. En ook als jij als gebruiker niets met het ding doet wil nog niet zeggen dat er geen geluiden af kunnen gaan. JIJ doet dan weliswaar zelf niets maar… Die regel is waarschijnlijk ingesteld omdat wanneer er ergens een geluid uit die hoek komt je toch aanspraak kunt maken op elke telefoon die in elke broekzak/tas/jas zit…

     Overigens, de volgende dag pas op mogen halen lijkt mij behoorlijk disproportioneel, aan het einde van de les lijkt me de uiterste grens aangezien je “slechts” de les verstoord hebt…

     1. Het argument daartegen is dat je hem toch al kwijt bent in die zak of je kluisje tot het eind van de les. Als je dan betrapt wordt met de telefoon tijdens de les, is het terugkrijgen aan het eind van de les geen straf. Dan heb je de minuten tot het betrappen gewoon gewonnen. Daarom mag het wel wat langer, maar tot de volgende schooldag vind ik wat ver.

      1. En dan kom je weer bij het punt terug: de school heeft voldoende middelen om te straffen, het middel innemen van andermans eigendom is als straf per definitie buiten proporties. Meer dan innemen tijdens de les om de orde in de klas te bewaren is dan ook niet nodig.

       Maar ja, telefoon afpakken is makkelijk dus waarom verder kijken…

     2. De regel is ongetwijfeld ook ingesteld om te voorkomen dat leerlingen filmen in de klas. Er zijn genoeg filmpjes uit klaslokalen op het internet verschenen om het voor scholen onwenselijk te verklaren dat leerlingen de leraar of elkaar in de klas gaan filmen.

 2. IK heb hier dus nog steeds moeite mee.

  Dat een school je strafwerk geeft of na laat blijven (binnen redelijke grenzen) of schorst vind ik persoonlijk passen bij discipline handhaven op een school.

  Maar op wel grond is het acceptabel voor een school om bezit te nemen van andermans eigendom? Op welke basis is dit gerechtvaardigd?

  Overigens is dit probleem niet nieuw. Op de middelbare school was mijn walkman ingenomen omdat ik de eerste les binnenkwam (op tijd overigens) met de koptelefoon nog om mijn nek. Die walkman was voor de heen en terugweg, maar als ze hem op school zagen werd hij ingenomen. Die walkman en die van twee klasgenoten is dus uit de la van de leraar gestolen, toen wij eind van de dag hem kwamen ophalen was hij weg. En mooi dat de school dan deed alsof de neus bloede!

  Ik heb van mijn ouders toen een nieuwe gekregen met de mededeling dat ik hem nooit meer aan de school af mocht geven en dat als ik daar straf voor moest na blijven ik gewoon naar huis moest gaan en dat zij de school zouden bellen. Zo gezegd zo gedaan, is nog een mooie rel geworden, toen mijn ouders ze er fijntjes op wees dat ik mijn straf zou ‘ uitzitten’ zodra ze de fl 119,- voor de vorige walkman die is gestolen hadden vergoed.

  Mijn nichtje was 14 en moest vele kilometers door verlaten weilanden naar school en naar huis fietsen. Die had een telefoon voor als er een noodgeval was. Je zal begrijpen dat mijn oom des duivels was toen ze die innamen en pas de volgende dag terug gaven.

  Sorry, maar voor mij is innemen buiten schooltijd niet meer en niet minder dan diefstal. Ik zie namelijk niet op basis van welke wet zei het recht hebben andermans eigendom in bezit te nemen.

  1. Als deze inbeslagname diefstal is zou nakomen vrijheidsberoving zijn, een ernstiger delict (ja ik overdrijf, dat weet ik). De basis om dit te rechtvaardigen is de eigen schoolregels, iets wat je als ouders en leerlingen impliciet accepteert, en waar je overigens via de MR invloed op kan uitoefenen. Overigens, wat er in jouw voorbeeld van de gestolen walkman gebeurt is niet goed te praten, ik ben zelf docent en in zo’n situatie heb je als docent echt een probleem. Ingenomen telefoons gaan bij ons met naam van de leerling naar de coördinator, die ze alleen aan de juiste leerling terug geeft. Overigens, ik ben zelf geen voorstander van de telefoon buiten schooltijd om houden. Anderzijds, straffen hebben het meeste effect als ze een duidelijke consequentie van het gedrag zijn. Laten nakomen is dus logisch bij spijbelen of eruit gestuurd worden, je hebt immers lestijd gemist. Maar bij het ongeoorloofd telefoongebruik gaat dat niet op en is het beter om de straf iets met de telefoon te laten zijn.

   1. ‘De basis om dit te rechtvaardigen is de eigen schoolregels, iets wat je als ouders en leerlingen impliciet accepteert, en waar je overigens via de MR invloed op kan uitoefenen.’

    Als docent geloof je waarschijnlijk zelf in die basis om te rechtvaardigen. Maar er is leerplicht en in de praktijk is de keuze qua scholen (niveau/locatie) voor de meeste mensen behoorlijk beperkt. Dus die schoolregels…. je heb niet echt een keuze om ze te accepteren, dus je bent er ook niet echt aan gebonden. (Je kunt immers als ouder niet zeggen: de regels zijn goed, behalve regel 23f, daar gaan we niet mee akkoord. Dan zal de school zeggen: ‘dan kunnen we uw kind helaas niet aannemen als leerling’. Er is geen sprake van een gelijke onderhandelingspositie)

    Je hebt denk ik niet eens een basis in de schoolregels nodig. De plicht om zorg te dragen voor een optimale leeromgeving voor alle leerlingen is basis genoeg.

    Ik ben het volledig met Elroy eens. Verbieden, zelfs innemen, tijdens schooltijd kan prima, maar buiten schooltijd absoluut niet. Beperkingen opleggen (‘straffen’) buiten schooltijd is voorbehouden aan de ouders.

    (Overigens doen scholen wel meer wat wettelijk dubieus is. Een mooie vind ik altijd : ‘collectief straffen’ (als jullie niet zeggen wie het gedaan heeft moet de hele klas nablijven). Dat is zelfs in oorlogstijd op basis van de conventie van Geneve verboden! Maar op scholen tiert het welig. )

    1. Dat is precies mijn bezwaar inderdaad. In Amsterdam wordt je gewoon ingeloot op een school. Niet accepteren is geen mogelijkheid, want je bent strafbaar als je je kind niet naar school stuurt en geen enkele andere school zal je kind accepteren. De schoolregels zijn een onder dwang afgesloten overeenkomst.

     Dat de school dan onder schooltijd regels stelt om de orde te handhaven is volkomen terecht. Temeer omdat ook de school niet zomaar kan zeggen ‘jij gedraagt je niet, blijf maar thuis’.

     Artikel 24g lid 2 is wat mij betreft ook duidelijk: “In het leerlingenstatuut worden in elk geval voorschriften opgenomen, strekkende tot handhaving van de goede gang van zaken binnen de instelling en, de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer.”

     Leg mij maar uit wat de noodzaak is van innemen van andermans eigendom buiten de instelling voor de goede gang van zaken binnen de instelling. Die is er niet. Feitelijk is er zelfs geen enkele noodzaak om dat te doen binnen de instelling. Elke middelbare school heeft tussen uren en dagen dat leerlingen het eerste of laatste uur geen les hebben. Je kan ze ook in die uren strafwerk laten maken als ze hun telefoon gebruiken of als deze af gaat in de klas.

     Wat betreft nablijven en vrijheidsberoving zou het duidelijk moeten zijn artikel 12 lid 5:

     Het bevoegd gezag (de school) richt het onderwijs in de periode van voorbereidend hoger onderwijs in op de grondslag van een normatieve studielast voor de leerling van 1600 uren per leerjaar, uitgaande van 40 weken met elk een normatieve studielast van 40 uren. Het bevoegd gezag richt een in schooltijd verzorgd onderwijsprogramma in dat voor elke leerling ten minste 1000 uren per leerjaar omvat, met dien verstande dat het programma in het laatste leerjaar ten minste 700 uren omvat.
     Zolang je met het nablijven binnen de 40 uren per week lijkt er een wettelijke basis voor. Ik heb nog nooit een lesrooster voor meer dan 25-30 uur gehad, dus is er ruimte voor nablijven. Als de straf neer komt op meer dan 40 uur per week neig ik inderdaad al gauw naar wederrechtelijke vrijheidsberoving, ten minste als je de leerling die dit niet zint en toch vertrekt verhindert te gaan. Ik vermoed dat als je vervolgens als je wil schorsen een lastig verhaal hebt als school bij de inspectie waarom je een leerling buitenproportioneel lang wil laten nablijven…

    2. Overigens ben ik ooit in conflict gekomen met de schoolleiding op de middelbare school (had ik al gezegd dat ik geen makkelijke leerling was?).

     We waren tijdens de lunch pauze op de gang betrapt en ik was op het toilet dus kon niet wegkomen. De leraar gaf mij een leeg blad en een pen en als ik voor het eind van de lunchpauze opschreef wie er allemaal op de gang waren zou ik geen straf krijgen.

     Mijn schriftelijke antwoord werd niet op prijs gesteld: “Ik ben geen NSB-er, zoek het zelf maar uit!”

     Overigens waren mijn ouders ook niet erg te spreken over de oplossing van de leraar. Mijn moeder was overigens zelf lerares en vondt dit pedagogisch totaal onverantwoord. Mijn vader zat vroeger op een middelbare school waar ze slaag kregen met de lineaal. En is omdat hij ‘de naam’ had ook regelmatig gestraft voor zaken waar hij nets mee te maken had. Mijn opa is ooit naar mijn vader zijn leraar gegaan omdat mijn vaders handen bloeden en heeft die leraar toen eigenhandig ook met een lineaal bewerkt. En vertrokken met de mededeling dat als zijn zoon ooit nog geslagen werd hij terug zou komen. Mijn vader had door zijn ervaringen een uiterst skeptische houding richting schoolbestuur.

     Overigens heb ik dat zelf ook mee gemaakt, moest ooit nakomen voor iets wat mijn jongere broer gedaan had; ‘omdat ik hem opgestookt zou hebben’. Ik denk niet dat ik hoef uit te leggen dat ik niet nagebleven ben en dat mijn ouders ziedend waren om deze gang van zaken.

     En die mensen zouden straffen na schooltijd moeten kunnen uitdelen? Ze kunnen al niet eens normaal redelijk straffen binnen schooltijd.

     1. Een leerling wil niet dat hij zijn mobiel niet heeft, al helemaal buiten schooltijd, dus het heeft weldegelijk een positief effect op de gang van zaken binnen de school, namelijk preventief.

      Bovendien zijn er best scholen en leerkrachten die niet goed functioneren, onder andere in het opleggen van straffen, maar daar moet je de wet niet op schrijven. De meeste leerlingen zullen claimen dat straf zwaar onterecht en/of zeer overtrokken is, maar over het algemeen is het wel terecht.

      1. Hadden scholen voor de opkomst van mobieltjes dan geen middelen om de orde te bewaren?

       De vraag is dan dus waarom kunnen ze die andere middelen nu niet meer inzetten in plaats van iemands eigendom innemen? Het antwoord is simpel: gemakzucht. Feit blijft dat een communicatie middel innemen buiten schooltijd niets te maken heeft met de orde houden binnen schooltijd. En als straf voor het verstoren van die orde buiten alle proporties is.

       1. Voor de opkomst van mobieltjes hadden ze nog niet zo’n last van mobieltjes in de les. Op school is de straf vaak gerelateerd aan het gedrag dat de school wil corrigeren, met als uiterste algemene straf nablijven. Bovendien zijn stokslagen over de vingers al een tijd afgeschaft. Mobieltjes afpakken zijn echt niet het enige middel, maar mobieltjes zijn ook geen heilig object die nimmer afgepakt mogen worden. Tot het eind van schooltijd vind ik normaal gesproken gewoon mogen. Zoals gezegd, het moet wel een straf blijven.

        1. Tot einde schooltijd heb ik er ook weinig problemen mee. immers die leerling is gebleken zelf niet instaat te zijn om die mobiel uit te laten. Alleen dan wel met de de toevoeging dat de school daarmee de verantwoordelijkheid neemt wat er gebeurt met die mobiel tot hij eind van de dag teruggaat naar de eigenaar.

         Sommigen hier roepen dat ze dat geen straf vinden, omdat ze die telefoon toch al niet mochten gebruiken. Prima, maar laat iemand dan voor straf een paar honderd keer schrijven “Mijn telefoon moet uit als ik op school ben.”, of iets vergelijkbaars, voor hij naar huis mag.

         1. Ja, daar ben ik het ook mee eens. Mobiel op school laten vind ik gewoon geen goed idee. Alternatieven zoals mobiel aan het eind van de dag kunnen ophalen (zelfs als je eerder vrij bent) of in envelop (alleen te openen in noodgeval, mij wat te omslachtig) zouden nog kunnen voor straf, maar voor de veiligheid moet hij mee naar huis.

    3. Geen schoolregel gaat boven de wet. Als de schoolregels conflicteren met de wet gaat de wet altijd voor. Geld ook als je tekent voor je arbeids-contract, gewoon tekenen en als het conflicteert met de wet krijg jij gelijk.

   2. “” Als deze inbeslagname diefstal is zou nakomen vrijheidsberoving zijn, een ernstiger delict (ja ik overdrijf, dat weet ik). “”

    Je overdrijft niet, ik heb een incident meegemaakt in het transport waar ik dit uitgespeeld heb, werkt perfect. Kwestie van aangifte wederrechtelijk vrijheids-beroving. Ging om een complete vracht van 40 ton. (huisvuilzakken .. dat dan weer wel).

   3. Als deze inbeslagname diefstal is zou nakomen vrijheidsberoving zijn

    Dat lijkt me ook echt wel het geval als je het hele weekend op school moet blijven… Ik zou zeggen, haal je telefoon na school maar op bij de rector. Bij herhaling verplicht laten kijken naar een voorlichtingsfilmpje van een uur over telefoonverslaafdheid. Maar mijn eigendommen gingen gegarandeerd mee terug naar huis na school…

  2. Ik vind dat apparatuur binnen schooltijd best afgenomen mag worden. De school moet dan wel verantwoordelijk zijn over die spullen. Deze moeten dus veilig worden opgeborgen en bij diefstal of schade is de school verantwoordelijk en moet zij deze vergoeden. Ik ben het met je eens dat met name mobieltjes, en dan helemaal in het weekend of bij leerlingen die verder weg wonen niet afgenomen mogen worden buiten schooltijd.

   Overigens zou een leerkracht ook moeten kunnen volstaan met een “Zou je je walkman/koptelefoon/pet/kerstmuts willen afdoen?”, hoewel ik me ook kan voorstellen dat je strenger wordt als de leerling dit nooit uit zichzelf doet (hoewel je dan ook de les kunt beginnen met “Iedereen hoofddeksels af en apparatuur weg” of zo, en dan afnemen als iemand zich daar niet aan houdt. Maar uiteindelijk is het aan de school.

 3. En de misschien niet zo voor de hand liggende vervolgvraag: als er geen wachtwoord is ingesteld op de telefoon, dan heeft de ‘bewaarder’ van de telefoon (in feite de school dus…) opeens toegang tot diverse namen, mogelijk fysieke adressen, email-adressen, telefoonnummers, persoonlijke foto’s, etc. Bezit = vewerking, dus mag dat onder de AVG?

    1. Als dat ding gewoon direct een la/kluis in gaat, is er toch geen probleem? Het feit dat het mogelijk is (door i.m.o. nalatigheid van de eigenaar van de mobiel) betekent niet dat iemand daadwerkelijk die gegevens verwerkt zonder toestemming.

    2. Technisch heb je toegang, maar professionaliteit gebied toch dat de leerkracht niet kijkt (en niet eens de behoefte voelt). Tegelijkertijd werden briefjes en dergelijke die in de les werden doorgegeven ook wel eens hardop voorgelezen voor de hele klas, dus het zou me niet verbazen als dat wel eens met berichtjes onder de les gebeurt.

     1. Tuurlijk, maar dat is dan ook wel een overtreding van de AVG. Je kan niet zeggen; “Innemen mag niet, want potentieel overtreed je de AVG.”

      Dat moet zijn: “We nemen in, en beroepen ons op rechtvaardig belang en negeren enige informatie die we per ongeluk ontvangen. Mocht een werknemer zich hier niet aan houden, sta je in je recht om hier een officiële klacht over in te dienen.”

 4. Tja, het voelt misschien niet heel prettig als een telefoon wordt afgepakt, maar bij mij in de klas gebeurde dit alleen als iemand deze gebruikte. Hij mocht wel gewoon in de broekzak zitten en aanstaan, maar dan wel op stil, en niet worden gebruikt. Als hij dan wordt afgepakt vind ik dat toch echt je eigen schuld.

  Zo ken ik ook een verhaal, dat de ouders naar school waren gegaan om de telefoon van hun dochter op te halen, want die had hij toch echt niet mogen afpakken volgens hen. De directeur gaf hun de telefoon en zei dat ze hun dochter ook direct mee konden nemen, want als men zich niet wenst te onderwerpen aan de regels van de school, dan gaan ze maar ergens anders heen. Op eens hoefden de ouders die telefoon toch niet meer zo nodig. Ik weet niet hoe dit juridisch zit, maar ik vind het persoonlijk wel een mooie actie.

    1. Even eeen citaatje van onderwijsgeschillen.nl:

     In alle gevallen geldt het volgende: • De beslissing tot verwijdering wordt in beginsel genomen door het schoolbestuur. • De beslissing over de verwijdering wordt schriftelijk meegedeeld aan de ouders, met de redenen erbij vermeld. • In deze schriftelijke mededeling wordt ook vermeld hoe tegen de beslissing bezwaar kan worden gemaakt. • Een leerling kan voorafgaand aan een verwijdering voor ten hoogste één week geschorst worden. • Voordat wordt besloten tot verwijdering heeft de school er voor gezorgd dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.
     Ik vraag me af hoe sterk deze directeur staat met zijn argument voor schorsing: de ouders stonden mij niet toe als straf hun kinds eigendom af te pakken en na schooltijd niet terug te geven.

     Ik kan je verzekeren dat ik die telefoon meegenomen had en het graag voor de geschillencommissie had uitgevochten als deze tiran zijn dreigement door had gezet.. De houding van deze directeur lijkt mij meer op ambtsmisbruik/chantage dan fatsoenlijk bestuur.

 5. Eens met een school dat je het gebruik van mobiele telefoons tijdens de les wil verbieden; je wilt immers dat de leerling de aandacht bij de les heeft. Maar daaruit volgt niet dat ieder bezit van een mobiele telefoon verboden moet worden; ik zie niet in hoe een telefoon op stand “niet storen” die in een tas of jas/broekzak zit de aandacht van een leerling afleidt.

  Dat betekent ook dat je bij het bestraffen van een leerling rekening moet houden met de ernst van de overtreding m.b.t. de orde die je in de school wilt houden. Iemand die in de les met zijn telefoon speelt hoort dan harder gestraft te worden dan iemand die alleen maar vergeten is zijn telefoon uit zijn tas te halen.

 6. Een eventuele oplossing: telefoon uitzetten, in een enveloppe, dichtplakken, paraaf met datum over de plaknaad en teruggeven aan de leerling. De volgende werkdag de ongeopende enveloppe weer laten zien aan de leerkracht. In geval van nood moet je een goed verhaal hebben voor de geopende enveloppe (ondersteund door ouders), plus je bent AVG-technisch volledig veilig mocht dat een issue zijn (geen gegevens=namen/emailadressen/tel-nrs/etc van derden in bewaring genomen omdat je een leerling wilt straffen).

  1. @Jeroen: Maar welke rechtsgrond heeft een school om jou het gebruik van jouw eigendom, de mobiele telefoon, te ontzeggen in je eigen tijd nota bene? De ‘zorgplicht’ van school houdt op zodra de leerling thuis aankomt…

   1. Met die logica kun je een leerling ook geen huis- of strafwerk mee naar huis geven. Als het ontnemen van een mobiel niet of nauwelijks een straf is (het risico één pauze zonder mobiel te zitten weegt niet op tegen het voordeel van een mobieltje onder de les), dan kan ik me voorstellen dat de school meer straf wil geven.

    Ik vind het afnemen van een mobiel langer dan schooltijd geen goed idee, vanwege de veiligheidsfunctie van een mobiel voor veel kinderen, waardoor de suggestie van Jeroen niet onaardig is. Een alternatief die ik me nog vaag kan herinneren van mijn schooltijd, was dat ze je fiets die buiten de rekken stond vastzetten, en deze pas na het laatste uur weer los werden gemaakt. Was je dus eerder vrij, moest je wachten. Datzelfde kan je doen met mobiels. Als hij is afgenomen, kun je hem na 4 uur bij de conciërge ophalen, of zo.

     1. Ja, dat was dan de straf. Je moest op school wachten tot je je fiets terugkreeg, of een andere oplossing verzinnen. Als je om 4 uur pas vrij bent, heb je geluk en kun je hem meteen ophalen. Gezien volgens Lukas de zorgplicht van school ophoudt als je thuis bent, je bent nog niet thuis. Daarbij kun je met een mobiel dan kiezen of je hem gaat ophalen of een dag laat liggen. Uiteindelijk is het natuurlijk niet de bedoeling dat de straf om de leerling heen gepland wordt, het moet wel straf blijven.

      1. Ja, dat was dan de straf. Je moest op school wachten tot je je fiets terugkreeg, of een andere oplossing verzinnen. Als je om 4 uur pas vrij bent, heb je geluk en kun je hem meteen ophalen

       Hoe is dat dan nog een straf als je pas om 4 uur vrij bent? Dan straf je dus alleen de leerlingen die eerder dan 4 uur vrij zijn, dan lijkt me toch dat je verschil maakt tussen leerlingen onderling, en dat sommige leerlingen voor hetzelfde ‘vergrijp’ een andere straf krijgen dan anderen.

       1. Er werd geen verschil gemaakt. Al die fietsen gingen aan één lange ketting en om 4 uur ging het slot er weer af. De conciërge keek gewoon niet naar wie welke fiets had en wanneer die vrij was. Om 4 uur ging de school uit en ging de fiets van het slot, pech als je eerder vrij was/geluk als je dan pas vrij was. En die laatsten hadden dus inderdaad geen echte straf.

    1. Wettelijk is het onderwijs ingesteld op een studie last van 40 weken 40 uur. Van deze 1600 moet de school er minimaal 1000 georganiseerd binnen schooltijd aanbieden, de rest kan dus met huiswerk; er is een wettelijke basis.

     Ik zie in de wet echter niets waarom een school niet 1600 uur schooltijd aan kan bieden, waarbij studie uren in een stil lokaal en uren om wat normaal huiswerk is te maken zijn inbegrepen. Dan hoef je geen huiswerk te geven.

   2. Mijn reactie borduurt alleen verder op de stelling dat het op zich OK zou zijn om een telefoon in te nemen tot de volgende dag (doe ik verder geen uitspraak over), dat heeft hetzelfde effect als gebruik ervan ontzeggen in de leerling zijn eigen tijd. Maar omdat daadwerkelijk innemen op praktische bezwaren zou kunnen stuiten (bijvoorbeeld de telefoon bij je moeten hebben voor noodgevallen als je 15 km door de weilanden moet fietsen…) zou een enveloppe een alternatief kunnen zijn.

  1. Ik vermoed dat die zak binnen het lokaal naast de deur zit, dus diefstal gedurende de les is onwaarschijnlijk. Diefstal na de les kan alleen als een klasgenoot jouw mobiel pakt. Schade kan altijd, maar dan zou ik zeggen dat de school alleen verantwoordelijk is, als het aantoonbaar door een fout van de school komt (constructie onhandig, leraar doet iets doms o.i.d.).

   1. Diefstal na de les kan alleen als een klasgenoot jouw mobiel pakt.

    Heb dit verschillende keren meegemaakt tijdens mijn eigen schooltijd waar alle telefoons in een bak moesten bij de gym. Soms heb je ook klasgenoten die niet te vertrouwen zijn.

    Schade kan altijd, maar dan zou ik zeggen dat de school alleen verantwoordelijk is, als het aantoonbaar door een fout van de school komt (constructie onhandig, leraar doet iets doms o.i.d.).

    Ik weet niet om wat voor zak hier het gaat. Maar als je 8 keer per dag je telefoon in een zak gooit, waar vervolgens nog 20 andere telefoons bovenop gegooid worden. Dan gaan er zonder enige twijfel schade gevallen optreden.

    1. Of klasgenoten je mobiel stelen is afhankelijk van de school, lijkt me, en is iets wat de school in overweging moet nemen. Wat betreft schade blijf ik erbij dat het aan de constructie ligt. De meeste leerlingen zullen zelf ook geen schade aan hun mobiel willen, dus hun mobiel niet in zo’n zak pletteren, maar ik kan me ook zo voorstellen dat het om een plank met een aantal zakken gaat, waarin één of een paar mobiels per zak gaan. Zoals gezegd zijn ze verantwoordelijk als het komt door de constructie, waardoor er bijvoorbeeld teveel mobiels op andere mobiels vallen.

   2. Zou nog leuk zijn als die zak in de klas zou hangen. Dan vergeet iemand hem op stil te zetten en mag ‘ie lekker gaan graaien in de zak om hem alsnog op stil te zetten… en dan heb ik het nog niet over de herrie met trillen e.d. als meerdere leerlingen het vergeten zijn. Nee, dat lost het hele probleem mooi op……..

 7. En in vervolg hierop; hoe gaan scholen om met smartwatches? Telefoon staat op stil/trilstand in de broekzak (of de “telefoonzak”), horloge geeft een (visuele) notificatie. Mag een leerling anno 2019 ook niet meer op een horloge kijken?

  1. Ik denk dat scholen vooral duidelijk moeten maken waarom dingen niet mogen. Als leerling mag je de les niet verstoren, en jezelf en/of andere leerlingen niet afleiden.

   Als je dat wel doet, staat daar een sanctie op. Potentieel door het innemen van de fysieke bron van de afleiding of verstoring (telefoon, fidget-toy, toeter, wat dan ook.) Wat mij betreft niet langer dan de uiteindelijke schooldag, maar dat staat even buiten deze reactie.

   Ook voor smartwatches geldt dan; dat ding gaat af. Stoort het de les of leidt het jou en/of anderen af? Dan geldt daarvoor dezelfde regel; potentieel innemen dat ding. Zeker omdat je smartwatches ook netjes in Do Not Disturb en/of Theater Mode kan zetten.

   1. Ongetwijfeld kunnen smartwatches ook in de genoemde standen. Waar ligt de grens qua afleiding? Mag de tijd kijken wel? En een notificatie checken wel, maar die openen dan weer niet? Is wat voor te zeggen, al is het verschil in afleiding tussen het aflezen van de tijd en het aflezen van het notificatietype lastig te kwantificeren. En een leraar kan niet ruiken of iemand naar de tijd kijkt, notificaties checkt of een bericht leest. Moeten horloges dan ook maar preventief in een “horlogezak” naast de deur? Alles kan afleiden, ook als ik met een balpen zit te spelen…

    Als de schooldirecteur tijdens de lessen over de gang loopt, kan dat ook afleiden.

    1. Andere tijden … ik was vooral ’s zomers door heel iets anders afgeleid in de klas. Zullen we de meisjes dan ook maar in de zak doen naast de deur?

     Dat leerlingen afgeleid worden is een zekerheid, dat volledig willen voorkomen een onhaalbare zaak. Dat je apparaten die geluid maken en de hele klas kunnen afleiden of de leraar in zijn verhaal storen wil voorkomen tijdens de les is dan weer volkomen logisch. Zolang die smartwatch geen geluid maakt zie ik geen reden om die in te nemen.

     1. Zolang die smartwatch geen geluid maakt zie ik geen reden om die in te nemen.

      Dat is dan toch hetzelfde als de telefoon? Dan zou de situatie die door Arnoud is beschreven dus ook niet moeten leiden tot een inname.

      1. Volgens mij is het een bewijskwestie. Die telefoon die zit in die broekzak, geen discussie. Wellicht zag de docent een typerende vorm, of stak een puntje uit. Als je als leraar moet gaan bewijzen dat de leerling deze in de hand had en/of er mee zat te communiceren, dan is dat veel moeilijker. Een beetje zoals het belverbod in de auto is geformuleerd als “het is verboden een telefoon vast te houden”.

      2. Klopt, ik zie dan ook geen enkele reden om de telefoon in te nemen van een leerling die het geluid uit heeft staan en de telefoon in zijn tas/broekzaak laat zitten.

       Pas als de leerling zich niet daaraan houdt, innemen tot einde les of einde schooldag.

        1. Ben zeer laat. Maar tegenwoordig met online roosters die op ’t laatste moment veranderen, is het zeker nodig om tussen de lessen door een werkende telefoon in de buurt te hebben. Ik heb meerdere malen gehad dat mijn telefoon was ingenomen en naar het volgende lokaal was gelopen, alleen ik had opeens in een ander lokaal les. Dan sta je daar en heb je geen flauw idee waar je moet zijn. Zeer handig zal ik je vertellen.

 8. Als ouder heb ik hier nog wat aan toe te voegen: scholen “misbruiken” de technologie zodanig dat er dagelijks klassen overnieuw worden ingeroosterd (lerarentekort door IT wegmasseren). Ik durf te stellen dat het wegnemen van een telefoon het volgen van de lessen (en maken huiswerk) in de weg staat. Volgens mij heb je als school pas een poot op te staan als je je lessen niet meer schuift op de dag zelf.

  1. Een oplossing daarvoor zou een scherm in de hal/aula kunnen zijn, waarop de wijzigingen te zien zijn. Zo’n raar idee is dat niet, in het OV gebeurt dat ook. Op stations bijv. hangen in de hal ook schermen waarop die wijzigingen te zien zijn. En als dat teveel mankracht kost om die wijzigingen op te stellen, dan een interactief scherm in de hal waarop je je rooster kunt opvragen, gewoon via dezelfde site/app als die je op je mobiel zou gebruiken.

   1. Zo werkte het bij mijn school vroeger ook: een krijtbord in de centrale hal waar de afwezigen stonden. Nu zie je dat men gaat schuiven en dagen voor een klas worden omgegooid om “iets” te optimaliseren (ik ben er nog niet achter wat dat “iets” zou moeten zijn, gevoelsmatig is men gaten met gaten aan het vullen). Gevolg is dus ook dat al die kinderen geconditioneerd worden om te kijken in Magister wat de roostermakers vandaag als volgende les bedacht hebben. Een telefoon is in die dynamische opzet een noodzaak om lessen te volgen. Mijn beeld is dat dit voor alle klassen zo is, en dat men rustig aan het begin van de dag nog begint te schuiven. Het centraal publiceren (zoals vroeger) wordt dus volgens mij nogal snel een lijstje. Meer het OV-overzicht op Utrecht Centraal tijdens een hele grote stroomstoring….

 9. Het probleem is natuurlijk niet de telefoon want veel leerlingen zullen niet bellen tijdens de les! Het probleem is dat een modern mobieltje feitelijk een mini-computer is met allerlei apps en vooral ook Internet. En daardoor zitten leerlingen tijdens de les juist te appen en spelletjes te spelen. En dat is gewoon het probleem!

  Als je als ouder vindt dat je kind mobiel bereikbaar moet zijn, koop dan een telefoon met alleen een belfunctie. Een Nokia 3310 GS is dan al te krachtig want die heeft WiFi en Skype. Eerder een Doro 6060 maar dat is weer een ouderen-telefoon. Toch zou het een gat in de markt kunnen zijn als fabrikanten eens mobieltjes gingen maken met alleen een bel-functie. Geen WiFi, geen SMS, geen camera… Alleen bellen.

  Maar ja, als die op de markt komt is er geen kind die dat wil hebben. En daarmee is de noodzaak van een telefoon tijdens schooltijd dus weg, want ze gebruiken deze niet om te bellen in geval van nood. Het gaat dan ook niet om dat hun telefoon gedurende het weekend op school achterblijft, maar hun spelcomputer! En vanuit dat oogpunt vind ik het geen probleem als een school een mobiel zelfs een gehele week in beslag neemt. Ja, je mag de SIM-kaart wel weer meenemen naar huis maar het apparaat is in beslag genomen. Desnoods dat je ouders maar langs komen om je apparaat weer op te halen.

  Of ouders moeten hun kind alleen een bel-telefoon meegeven naar school. Ik kon vroeger ook niet al mijn speelgoed steeds meenemen naar school…

  1. Op zich heb je een punt dat de telefoon te veel kan en daarom een probleem vormt in de les en dat dat ook de belangrijkste reden is dat de leerling het vervelend vindt als de telefoon wordt afgepakt. Echter zijn er zat plekken waar de afstand tussen school en thuis vrij groot is, en een mobiel voor nood tegenwoordig wel belangrijk is. Natuurlijk ging dat vroeger zonder mobiel ook, maar toen wist iedereen ook zijn thuisnummer, had je telefooncellen en waren mensen eerder bereid je even te laten bellen. Dat is het verschil tussen waarom de leerling (onterecht) zijn mobiel wil houden en de ouder (terecht) wil dat de leerling zijn mobiel mee naar huis krijgt.

   1. Maar als ouders het zo belangrijk vinden dat hun kind kan bellen in geval van nood dan kunnen ze voor 80 euro een Doro kopen die alleen maar kan bellen. En niet een iPhone van 600 euro waarbij bellen eigenlijk vrijwel niet wordt gebruikt. Het ligt dus primair bij de ouders.

    En bij de fabrikanten, aangezien er vrijwel geen normale GSM’s meer worden gemaakt. Het moeten allemaal smartphones zijn want iedereen wil appen, niet bellen…

    Maar ouders moeten niet zeuren als de spelcomputer van hun kind in beslag genomen wordt. Maar het kind moet wel de SIM-kaart ontvangen zodat hij nog een andere telefoon kan gebruiken voor noodgevallen. Dus de spelcomputer kan dan wel een week lang in beslag genomen worden.

    Maar het is gewoon tijd dat er een “schooltelefoon” op de markt komt! We hebben al schoolagenda’s en schooltassen dus waarom niet een schooltelefoon? SIM kaart erin en het kind kan bellen. Extra functionaliteit erin zodat deze ook als rekenmachine gebruikt kan worden en misschien WiFi om thuis de contacten en agenda te synchroniseren. Geen mobiel internet, geen spelletjes, geen SMS functies, geen email of sociale media. De schooltelefoon zou dan de enige toegelaten mobiel zijn en ieder ander type mobieltje kan gewoon in beslag genomen worden en de ouders mogen deze dan komen ophalen, inclusief een waarschuwing. En als het herhaaldelijk mis gaat dan een schorsing van het kind, omdat de ouders niet luisteren…

    1. Maar in het artikel ging het over een mobiel die in beslag werd genomen omdat ‘ie stil in de broekzak zat. Dus als dat je overkomt met die Doro 6060, dan ben je dus ook je “niet-spelcomputer” na schooltijd (of in jouw geval: een week) kwijt.

 10. Ik denk dat tegenwoordig, zelfs maar een nachtje, een veel te zwaar middel is. Bij een uur niet reageren op watsapp raken er al vrienden in paniek, en veel mensen hebben geen vaste telefoon meer, dus hoe berijk je die dan? En dan heb je nog het betalen met je telefoon, en de ov-chipkaart app zal ook niet lang meer op zich laten wachten. Geen bankzaken meer kunnen verrichten omdat je niet bij je bank-app kunt, of je tancode niet kunt zien lijkt mij ook . En dan NL-alert nog. De veiligheid van kinderen in gevaar brengen lijkt mij wel verboden, dus het gijzelen van de telefoon ook.

  1. Vervolgens loopt er een gewapende mafkees het klaslokaal binnen en schiet iedereen dood omdat niemand 112 kan bellen… 🙂

   De reden waarom GSM jammers verboden zijn is simpelweg omdat dan het alarmnummer onbereikbaar is. En wie deze jammer dan gebruikt kan volgens mij dan opdraaien voor de schade die vervolgens ontstaat. Jantje van 9 die spontaan een hartaanval krijgt tijdens de les omdat hij een 2 voor taal scoort, bijvoorbeeld. Dood omdat de leraar geen 112 kon bellen…

    1. Natuurlijk mag 1 telefoon wel in beslag genomen worden. De leraar heeft er immers ook eentje. En Marie, Klaas en de andere leerlingen ook. Alleen als een kind helemaal alleen is, is het vervelend. Maar ja, kan het kind zelf wel bellen als hij van een muurtje viel en zijn nek brak?

     Alle telefoons blokkeren is een probleem. Maar 1 telefoon blokkeren niet…

     1. Tja, inname die na lestijd voortduurt betekent dat de scholier er buiten school, dus ook op de terugweg – wellicht alleen of zonder de inname wellicht de enige met een telefoon – er ook niet over kan beschikken…

     2. Als je nu zegt tijdelijk bewaren, kan ik het er mee eens zijn maar op het moment dat je beslag legt word het juridisch.

      Het beslag is een civielrechtelijke of strafrechtelijke maatregel die iemand de beschikking over een voorwerp of vermogensrecht ontneemt of beperkt ten behoeve van een ander (het civiele recht) of de maatschappij (het strafrecht). In het civiel recht spreekt men ook wel van beslagrecht. Tot het civielrechtelijke beslagrecht wordt ook het executierecht gerekend.

      En aannemen dat een leraar of anderen zomaar een smartphone hebben… https://www.tegelizr.nl/tegeltje/aannames-doen-is-de-moeder-van-alle-fuck-ups

      Dat je aanneemt dat de school een werkende telefoon verbinding heeft kan ik mij nog iets bij indenken. Ik weet dat er zat leerlingen een telefoon hebben, maar geen abbo. Ze moeten meedoen en ‘fake it til you make it’ Wat zelfs in het HBO onderwijs een lesstof is.

      1. Zijn er tegenwoordig nog mensen zonder mobieltje? Hoe lang houden ze dat nog vol in deze moderne wereld? 🙂

       Maar nogmaals, als er iets gebeurt in een klaslokaal met 20 leerlingen en een leraar dan wordt er vast snel wel ergens een mobieltje tevoorschijn gehaald om tijdens nood mee te bellen.

       Ik kan mij ook voorstellen dat de school enkele oude Doro’s heeft waar je dus alleen mee kunt bellen. Dan mag je je mobieltje inleveren en wordt de simkaart overgeplaatst in deze Doro. Zo’n oud ding waar nog de hele grote sim-kaartjes ingaan. En dan met bijpassende adapters voor de kleinere sim-kaartjes. Dit is dan een leentoestel voor de leerling die hij kan gebruiken voor een week. Na die tijd moet dit mobieltje weer in werkende staat worden teruggegeven en krijgt de student zijn eigen mobiel weer terug.

       Dat even vastleggen in het schoolreglement en ik denk dat dan snel de meeste leerlingen niet meer met hun mobiel spelen tijdens de les…

       1. Ik ben wat ouder, maar ik denk dat je prima kan leven zonder mobiel. Een vaste lijn thuis en email thuis zijn prima middelen om snel te kunnen communiceren. Als ik in de file terecht kom ben ik gewoon wat later op mijn afspraak. Dat merken ze vanzelf. Als je boodschappen doet en er is iets uitverkocht kan je toch zelf een alternatief kiezen ipv je partner thuis bellen?

        1. Een mobiel heeft ook een zeker sociaal aspect. Als volwassene is het makkelijk te relativeren dat je weinig vrienden hebt/had op school, maar dat is wel écht een ding op de middelbare school. Hoe je sociale status was op de middelbare school heeft volgens mij een grote impact op je latere leven (hoewel een hogere status niet per se een meer succesvol leven is), omdat het tijdens een belangrijke vormende periode van je leven is.

         Een scholier kan best zonder mobiel. Afpakken zou, zeker gedurende de dag geen probleem zijn, maar helemaal geen smartphone hebben, kan nogal eens grote gevolgen hebben voor de status van een scholier. Natuurlijk kun je mobiele telefoons anders dan bovengenoemde Doro telefoons of schooltelefoons verbieden, waardoor dit hetzelfde is voor iedereen (hetzelfde als verplichte schooluniformen in het VK, bijvoorbeeld).

         1. Tja, de telefoon als status-symbool vind ik problematisch. En dat probleem had je vroeger ook, maar dan veelal met merkkleding en merkschoenen. Status verkrijg je ook door bepaalde vrienden te maken, door uit te blinken binnen je sportteam, door je uiterlijk en fysieke vorm en door de grote mond die je hebt. Status werd vroeger ook wel verkregen door te gaan roken en drinken en daarnaast het bezit van een zakmes. (Of andere wapens.) De vraag is eerder of het wel gewenst is dat sommige leerlingen op jacht gaan naar een bepaalde status of dat alle leerlingen gewoon gelijk moeten zijn…

          De invoering van een schooluniform zou op zich geen slecht idee zijn. Met daarnaast een formele omschrijving van wat een leerling mag meenemen naar de klas, waarbij de Doro dus wel mag maar een iPhone of andere smartphone weer niet. Maar ook andere status-symbolen kun je uitbannen binnen de scholen.

          Maar hoe wenselijk is dit?

          1. Ik denk dat als je statussymbolen gaat verbannen, er gewoon iets anders een statussymbool wordt. Schooluniform? Mobiels verboden? Dan wordt het je haar, of je tas, of een of ander duur nonsens dingetje. Statussymbolen waar de school last van heeft, zoals een telefoon of een tamagochi of whatever kun je uitbannen, maar het is onverstandig om als ouder te zeggen “dat heb je niet nodig” als het over iets als een telefoon gaat.

         2. “Hoe je sociale status was op de middelbare school heeft volgens mij een grote impact op je latere leven “

          Mijn sociale status was prima op de middelbare school (niet populair, maar ook zeker niet onpopulair – ik had een handjevol goede vrienden en kenissen), maar inmiddels heb ik geen vrienden meer. Maar ja, laten we blijven zeggen dat die sociale status wél impact heeft op je latere leven……..

       2. Gewone analoge lijnen blijven (voorlopig) gewoon bestaan. Nog zat mensen dit nog een fax gebruiken of inbelnummer hebben. (ik ook zodat ik voor weinig in kan bellen op mijn eigen server en eventueel ook terug kan laten bellen al naargelang locatie en of beveiliging)

        En buiten onze eigen moderne wereld ( klein west europa) zijn er nog genoeg die het zonder smart phone o.i.d. doen. Maar wil je echt meedoen dan neem je toch een satelliet telefoon, dat is pas een mobieltje, dan ben je pas een wereld burger. Stomme mobieltjes die er na 15 km voorbij een zendmast al mee stoppen hah.

        Maar wat ik al eerder zei, je zit op school om wat te leren niet om je met andere zaken bezig te houden. Ik ben voorstander van kluisjes, aller daarin op de gang, Amerikaans systeem. Komt er geluid uit het kastje dan is de conciërge gerechtigd daar wat aan te doen en kan je het apparaat o.i.d. , want dan heb je meteen veel andere zaken ook opgelost. Alleen zaken voor betreffende les mee het lokaal in.

   1. De reactie waar ik op zat te wachten,

    Want dat is ook meteen een reden dat de telefoon niet ingenomen (kan) mag worden 🙂 Wat je vervolgens dan even niet vermeld “omdat overheidsinstanties hinder ondervinden van de stoorzenders in hun onderzoek.”” Ik haat die bemoeizucht van de overheid

    Maar het blijft lastig

 11. Wat is er mis met telefoon van de leerlingen uit tijdens de les? Eventueel ook op de gangen tussen de lokalen. Als deze uit staat kan deze in de tas of broekzak en niemand heeft er last van.

  Ik weet nog van een toets waar je ze niet in je broekzak mocht hebben. Maar in je tas mocht wel indien de telefoon uit was. De tassen stonden voor in het lokaal, je kon je eigen tas zien.

  Innemen tot na de voor die leerling laatste geroosterde les van die dag als de leerling de telefoon tijdens de les gebruikt heb ik geen moeite mee. Schade of verlies moet wel vergoed worden en de school moet bewijzen dat schade aanwezig was op moment van inname.

 12. Volgens mij mag een deurwaarder alleen beslag leggen en zijn kinderen niet van deze bescherming uitgezonderd. Je mag iemand verzoeken het gebouw te verlaten, als die niet aan de huisregels voldoet. Overigens anno 1980 net zo goed.

 13. Een school heeft, in opdracht van overheid en ouders, de, soms helaas ondankbare, taak om kinderen en jongeren klaar te stomen voor de samenleving. Jongeren hebben duidelijke regels nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen en die moeten gehandhaafd worden. Evengoed hebben ze ook ruimte nodig om fouten te maken en daarvan te leren. De scheiding tussen thuis en school is daarbij heel belangrijk. Een rotdag op school zou moeten eindigen na de laatste les. Door een mobiel langer dan een lesdag af te nemen, ondermijn je die scheiding en ontneem je jongeren de gelegenheid weer even bij te trekken en de dag daarna weer met goede moed te beginnen. Wat dat betreft ben ik het met Arnoud eens dat deze sanctie te zwaar is. Maar belangrijker nog, hij zal niet op een positieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren.

  Wat Arnoud daarna schrijft, over dat de telefoon altijd vrijwillig moet worden afgegeven en anders op straffe van schorsing, klopt juridisch misschien wel, maar is in de praktijk niet altijd de beste oplossing. Schorsing is een heel zwaar middel, schadelijk voor de relatie met een leerling, een onderbreking van het leerproces en kan ook thuis problemen opleveren. Zeker in de onderbouw van het VO kunnen niet alle jongeren al een hele dag alleen thuis zijn.

  Jongeren kunnen soms ook helemaal vast zitten in hun frustratie en dan is het vaak beter dat snel de kop in te drukken, dan het uit te laten lopen op een schorsing. Als een docent door een mobiel af te pakken een schorsing kan voorkomen is hij goed bezig. Of hij daartoe nu bevoegd is of niet. Docenten moeten in de eerste plaats aan het belang van hun leerlingen denken en dat brengt soms risico’s met zich mee voor henzelf. Mijn ervaring is dat ouders, en later ook de jongere, het altijd wel begrijpen als je uitlegt waarom en met welk doel je zoiets doet. Het belang van de ontwikkeling van de leerling moet voorop staan, niet de regels of het beleid. Die zijn slechts een middel daartoe.

  1. Pfft School, en laat dat ‘in opdracht van de ouders” maar achterwege, want het is meer indoctrinatie en geschiedvervalsing. Lagere school met de basis vaardigheden is voldoende, de grootste miljonairs op de wereld zijn bijna zonder uitzondering dropouts.

   In essentie”, leer je op school dat je je mond moet houden en stil moet zitten. Je leert dat er heel veel regels zijn en dat je daarin geen inspraak krijgt. De leerstof wordt met behulp van einddoelen en leerplannen in de linker hersenhelft geplaatst. Het idee is dat het succesvol reproduceren van die lesstof op een examen zorgt voor een succesvol leven. Wat dat de leerlingen in een moeite ook aanleert, is hulpeloosheid. Een aangeleerde hulpeloosheid die als gevolg van conditionering ook zorgt voor reflexmatig gedrag.

    1. Ja dat is idd een ‘probleem’ maar al die werkgevers die iemand met papieren boven iemand met ervaring stellen ook.

     Ik begrijp het wel, dat is net als met, laat ik iets eenvoudigs als voorbeeld nemen, het VCA diploma https://www.vcanederland.nl/ bedacht door oliemaatschappijen en nu door jan en alleman gebruikt. Ik heb ook zo’n onzin papiertje moeten halen omdat ik als ict ‘er anders het terrein van de klant niet meer op mocht …. De enige reden die ik kan bedenken is het afschuiven van verantwoordelijkheid van werkgever naar werknemer. En dan letterlijk vragen stelt; als een ladder tegen de muur staat ‘aan welke kant loop je de ladder op? “.

     In essentie”, leer je op school dat je je mond moet houden en stil moet zitten. Je leert dat er heel veel regels zijn en dat je daarin geen inspraak krijgt. De leerstof wordt met behulp van einddoelen en leerplannen in de linker hersenhelft geplaatst. Het idee is dat het succesvol reproduceren van die lesstof op een examen zorgt voor een succesvol leven. Wat dat de leerlingen in een moeite ook aanleert, is hulpeloosheid. Een aangeleerde hulpeloosheid die als gevolg van conditionering ook zorgt voor reflexmatig gedrag.

     Dus noem jij het maar drogredenen, maar noem er eens één zonder diploma. Dan noem ik een gewezen miljonair die nu ook burgers staat te flippen met al zijn diploma’s.

     1. (Ex-)Miljonairs zijn, met de huidige waarde van gebruikelijke valuta, per definitie uitzonderingen. Er zijn er met en zonder papieren, maar die zonder papieren zijn vaak excentriekelingen die met bijzondere vaardigheden al een goede baan of bedrijf hadden voordat ze een diploma hadden, of hadden moeite met de onderwijsstructuur. Overigens hebben ze meestal wel een flink stuk meer gestudeerd dan “basis vaardigheden van de basisschool”. Over het algemeen hebben ze de middelbare school of equivalent afgerond en zijn ze daarna ergens tijdens een studie uitgevallen, maar ook daar zijn uitzonderingen op.

      Echter, als je de gemiddelde persoon neemt, verdient een hoger opgeleid persoon meer geld en heeft minder fysiek zwaar werk. Bovendien zijn er genoeg banen waar je met “ervaring” niet ver genoeg komt. Ik wil geen advocaat, arts of leerkracht die na de basisschool vooral “ervaring” heeft opgedaan en nu denkt dit beroep aan te kunnen. Natuurlijk zijn er onzincursussen met waardeloze diploma’s die wellicht in sommige sectoren of bedrijven verplicht zijn, maar die zijn over het algemeen niet van een reguliere onderwijsinstelling die je in je normale onderwijscarrière doorloopt (basisschool t/m beroepsonderwijs).

      Er is best wat mis met toetsing, en met name het aanbieden van de lesstof op verschillende manieren, zodat leerlingen die verschillend leren allemaal even makkelijk de stof kunnen opnemen, ontbreekt er nog al eens aan. De suggestie dat school indoctrinatie en grotendeels onnodig is, is echter volstrekte onzin en nergens op gestoeld.

      1. Soms hoef je er zelfs maar weinig voor te doen, vandaag in het nieuws, En jij begint over de valuta, daar hoort dus ook je eigendom bij. https://www.nu.nl/geldzaken/5843472/nederland-telt-ruim-53000-miljoenenwoningen-een-derde-meer-dan-in-2017.html#coraltalkwrapper Maar hebben ze wel te eten? En wat is een gemiddeld persoon? Iemand met een modaal salaris zou ik dan zeggen. Dus op ‘jaarbsasis’ 1800 euro netto meer dan een minimumloner, zie CBS ciijfertjes, en daar heb je dan je HBO voor gedaan en moet je dat bijhouden enz.

       Er zit zoveel scheef hier in NL, en dan vooral richting overheid want die vangt voor het bijna niets doen veruit het meeste. En dan doen ze meestal ook niet, bijna nooit, wat je van ze verwacht. Terwijl bv een webwinkel wettelijk wel moet voldoen aan wat ervan verwacht. Als diezelfde wet ook voor de overheid geld zouden ze snel failliet zijn. Zelfs TV progs die laten zien hoe de overheid ons geld letterlijk over de balk gooit. De verantwoording voor dat soort zaken zou veel hoger en persoonlijker voor de betreffende ambtenaar moeten zijn.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.