Toch geen 500 euro schadeclaim onder de AVG

Wie onder de AVG schade wil claimen, moet wel aantonen dat hij daadwerkelijk schade heeft geleden. Dat besliste de Raad van State onlangs. Daarmee is die zaak uit 2019 van tafel, waarin een man 500 euro kreeg omdat zijn naam en e-mailadres aan allerlei gemeenten werd doorgegeven in strijd met de AVG. De rechter vond “verlies van controle over zijn persoonsgegevens” genoeg grond om van immateriële schade te spreken, maar de Raad van State (de hogerberoepsrechter in gemeentezaken) vond dat er echt wel iets van een onderbouwing moet zijn. Enkel in je grondrechten aangetast zijn, is niet genoeg.

Dat laatste is in lijn met een Hoge Raad-arrest uit 2019, dat niet over de AVG ging maar wel over wanneer immateriële schade toegekend kan worden. Enkel dat je in een grondrecht aangetast wordt, is niet genoeg. Dat kan immers van zeer gering tot zeer ernstig zijn, en om ze allemaal voor schadevergoeding in aanmerking te laten komen, gaat dan veel te ver. Er zijn wel mogelijkheden:

In beginsel zal degene die zich hierop beroept de aantasting in zijn persoon met concrete gegevens moeten onderbouwen. In voorkomend geval kunnen de aard en de ernst van de normschending meebrengen dat de in dit verband relevante nadelige gevolgen daarvan voor de benadeelde zo voor de hand liggen, dat een aantasting in de persoon kan worden aangenomen.

De Raad van State borduurt hierop voort en stelt dat je inderdaad moet onderbouwen dat je enige schade hebt geleden. De rechter mag daar dan met de dikke duim een bedrag van maken, maar enkel “de AVG is geschonden dus ik wil geld” gaat hem niet worden. Ook niet als je artikel 82 AVG erbij haalt, want daar staat alleen dat je recht hebt op vergoeding van geleden schade, niet dat er per definitie schade ís als de AVG is geschonden.

Het is overigens ook weer niet onmogelijk: in een andere zaak kende de RvS wél 500 euro schadevergoeding toe wegens AVG-schending. Het ging hier wel om medische gegevens die ook nog eens in een klachtprocedure tegen de betrokkene werden gebruikt. Daarbij “ligt het voor de hand” dat er schade moet zijn geleden.

Arnoud

3 reacties

 1. “” Dat kan immers van zeer gering tot zeer ernstig zijn, en om ze allemaal voor schadevergoeding in aanmerking te laten komen, gaat dan veel te ver. Er zijn wel mogelijkheden:””

  MAW je grondrechten mogen gewoon aangetast worden in jouw opinie.

  Dan kan ik wel e.a. tegen jouw gaan roepen, zeer kwetsend bv, enzovoort,. Want grondrechten zij niet belangrijk .

  Wederom een glijdende schaal. en weer het voordeel richting overheid.

  Net als die nieuwe app zogenaamd tegen het coronavirus…. Doet mij hieraan denken, https://nl.wikipedia.org/wiki/Jodenster want dat was in eerste instantie ook goed voor de mensen en begon ook vrijwillig. Komt bij dat ik nog nooit een overheid beperkende maatregelen terug heb zien geven, nog nooit.

 2. Nu is er een groot datalek bij TicketCounter. Een hacker heeft de data gekaapt en dreigde de data te verspreiden als het bedrijf geen losgeld betaald. Het bedrijf kiest ervoor om geen losgeld te betalen. De gegevens van klanten zijn daarop aangeboden op het darkweb.

  Kunnen we nu stellen dat je als klant een schade vergoeding kan eisen. De gegevens worden nu al op het darkweb aangeboden en de kans is zeer groot dat ze dus opgekocht worden voor criminele doelen. Of moet je nu eerst bewijzen dat ze daadwerkelijk opgekocht zijn en werkelijk gebruikt zijn. Het lijkt mij dat deze situatie al erg veel onrust bij mensen gaat opleveren. Kan een bedrijf er mee weg komen omdat je eerst helemaal moet bewijzen dat je daadwerkelijk schade hebt geleden. en dat dat speciaal door dit bedrijf is gekomen. Dat laatste is onmogelijk want je gegevens zijn wellicht al eerder gestolen bij een ander bedrijf zonder dat jij weet wanneer en bij welk bedrijf dan wel. Dat valt dus al helemaal niet te bewijzen.

  https://nos.nl/artikel/2370818-groot-datalek-bij-reserveringssysteem-dierentuinen-en-pretparken.html

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.