Wat mogen we in 2021 van legal tech verwachten? #legaltechtuesday

Legal tech staat sterk in de belangstelling, en dat heeft vele redenen. Een belangrijke is dat er in de ICT-industrie steeds meer mogelijk is en (gesteund door durfkapitaal) bedrijven steeds meer sectoren gaan ‘aanpakken’. De juridische sector is dan een relatief makkelijke, omdat veel advocatenkantoren nog zeer traditioneel werken. Er is dus veel te halen. Ook weegt mee dat bedrijven – de afnemers van juridische diensten dus – graag op een prettiger manier met die juridische diensten omgaan.

De term legal tech is breed: alle technologie en software waarmee de juridische sector zijn voordeel kan doen. In de klassieke vorm spreken we van automatisering: het versnellen en automatisch uitvoeren van bestaande processen. Maar legal tech is gericht op het transformeren van die processen. Een contract wordt niet gemaakt met een tekstverwerker maar met een wizard. Dossiers screent u met een robot die alvast aangeeft wat relevant is. Bij het opstellen van een dagvaarding wordt relevante literatuur en jurisprudentie meteen aangedragen. En er zijn nog veel meer gebieden of werkzaamheden te bedenken waar legal tech ingezet kan worden.

Het oudste gebied waar legal tech ingezet wordt, is gewoon op kantoor. Legal tech is dan het vervolg op de klassieke kantoorautomatisering. Bekende punten voor inzet van legal tech zijn dan:

 • Contractmanagement
 • Dossiermanagement
 • Praktijkondersteuning
 • Facturatie en tijdschrijven
 • Contractgeneratie
 • Jurisprudentie- en bronnenonderzoek
 • Ondersteunijg bij discovery-procedures
Ik licht contractmanagement er even uit. Hieronder worden alle handelingen rond contracten verstaan die niet gaan over de inhoud, zoals het onderhandelen en afstemmen van bepalingen. Denk aan het bewaken van opzegtermijnen, het zoeken naar alle contracten met een specifieke partij of die een specifieke afspraak betreffen of het inventariseren van de kosten (of inkomsten) die met een bepaald type contract gehaald worden. Dit is een onderdeel waar nog heel veel winst gehaald kan worden.

Een kernwoord bij contractmanagement is metadata: informatie over de data. Oftewel, de extractie van kennis uit een lap tekst. Het automatisch zoeken naar metadata in documenten gaat steeds gemakkelijker met machine learning (zie hieronder) algoritmen: die kunnen automatisch getallen, namen en plaatsen en dergelijke identificeren. Zo kunnen partijen uit een contract worden gevist, of kan een aansprakelijkheidsclausule worden geclassificeerd als hoog (meer dan 1 miljoen), middel (50k tot 1 miljoen) of laag (tot 50k) risico op basis van het getal dat men aantreft. Grote voordeel is dat niet het hele contract gelezen moet worden, zodat bij een hele berg contracten tegelijk deze analyse toch snel een eerste indruk geeft.

De hierboven besproken vormen van legal tech zijn in principe gericht op de juridische professional, zoals de advocaat of bedrijfsjurist. Deze verbetert zo haar manier van werken, bijvoorbeeld omdat zij nu sneller aan de gang kan met een dagvaarding nadat een legal tech systeem de relevante jurisprudentie heeft opgelepeld. Maar de cliënt merkt daar weinig van. Er is echter ook legal tech die gericht is op het beter bedienen van de cliënt.

 • Contractgeneratie
 • Dossierbeheer
 • Marktplaatsen voor juridische dienstverlening
 • Intake-diensten
 • Digitaal onderhandelen en ondertekenen
Nog een stap verder gaan vormen van legal tech waarbij de technologie een nieuwe dienst mogelijk maakt. Dit kan zowel intern voor de juridische professional zelf worden ingezet, als naar de klant toe als dienst worden aangeboden. Hiermee kan een kantoor zichzelf vérgaand transformeren.

Deze nieuwe diensten kenmerken zich vrijwel altijd door de inzet van machine learning, wat dan in de folder artificial intelligence wordt genoemd. Want die echte stap voorwaarts komt er meestal op neer dat je een machine iets laat doen dat een mens (een jurist dus) eerst deed. Beoordelen van de inhoud, of dat nu een contractuele clausule (“hm, deze is nogal streng”) of een offerte (“dit lijkt me 30 uur werk”) betreft.

Deze stap is écht nieuw en daarmee écht beangstigend. Ik zie het dan ook niet snel gebeuren dat dit grootschalig ingezet gaat worden. Dat hoeft ook niet, je moet namelijk ook klein beginnen. Laat met één of twee specifieke toepassingen zien hoe zo’n systeem tot succes en kostenbesparing kan leiden, en dan komen er vanzelf nieuwe.

Een concreet voorbeeld van waar ik nu aan werk, is DPA Lynn. Dit is de collega van NDA Lynn die verwerkersovereenkomsten (data processing agreements, DPAs) kan screenen. Net als bij NDA Lynn rolt daar dan een advies uit over de verschillende clausules. Zo weet je als privacy professional snel of een DPA überhaupt geschikt is als discussiestuk – een verwerker zit niet te wachten op een eenzijdig verhaal vol aansprakelijkheden, ellenlange security-eisen en ook nog eens een boetebeding. En een verantwoordelijke wil juist horen of die DPA meer is dan alleen netjes de AVG geparafraseerd.

Betekent dit nu dat alle stappen van een DPA onderhandelen overgenomen worden? Nee. Je krijgt rode vlaggen, en als ik de dataset goed opzet krijg je ook een redline terug met wat wél nuttige clausules zijn. Daarna ga je het zelf doen. Dat scheelt je dus tijd, maar je blijft zelf in control  bij het uitwerken van het document.

Is dat nou wezenlijk anders? Ja, vind ik wel. “Sorry, zelfs een robot vindt dit prutswerk, hier kunnen we niet mee verder” is toch een heel andere insteek dan toch elke keer maar dat document uitgebreid aanpassen.

Arnoud

3 reacties

 1. quote/ (gesteund door durfkapitaal) /quote

  Zoiets als in de EU bij het zorgadvies? Waarvan 19 van de 25 bedrijfsbelangen hebben in het advies, en daarmee dus sturen, en er eigenlijk geen onafhankelijkheid meer is. Waardom we nu een experimenteel vaccin door de strot geduwd krijgen

   1. Gaat het jouw om vaccinatie of coronabestrijding, of de vergelijking die ik maak. Als het de eerste is komt dat omdat deze momenteel erg in het nieuws is. Ik kan nog zat andere vergelijkingen maken die dezelfde uitkomst hebben.. Verwijder het bericht dan maar.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.