Grote gemeenten willen auto’s automatisch afremmen met ahem-intelligente software

Als het aan Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht ligt, mag er in die steden straks overal nog maximaal 30 kilometer per uur gereden worden. Dat meldde de NOS onlangs. Men wil hiervoor de in nieuwe modellen al vaak aanwezige Intelligente Snelheid Assistent inzetten, die vanaf 2024 wettelijk verplicht wordt voor nieuwe auto’s. Het idee: waar mensen vaak harder rijden dan wenselijk, krijgt de auto dan een effe-dimmen seintje en ga je naar de dertig.

De ISA werkt ongeveer zoals je zou verwachten gezien de naam:

De ISA gedraagt ??zich in feite zoals de adaptieve cruisecontrol dat nu al doet. Als het systeem een ??snelheidslimiet detecteert via een bord of ander verkeersbord, wordt de bestuurder hiervan akoestisch (bijvoorbeeld door een geluidssignaal en een knipperend symbool in het instrumentenpaneel) of haptisch (de tegendruk van het gaspedaal neemt toe) op geattendeerd. De EU-commissie staat echter ook toe dat het motorvermogen wordt verminderd of dat er voorzichtig wordt geremd. Maar dit zijn functies die elke bestuurder die met moderne assistentiesystemen rijdt al langer kent.
Het plaatje hierboven laat zien hoe dat er ongeveer uitziet: je krijgt de geldende verkeersborden te zien, en de boordcomputer kan dan het indrukken van het gaspedaal moeilijker maken, zodat je doorhebt dat je boven de geldende maximumsnelheid zit. Actief remmen kan ook, of de aandrijving hoe dan ook verminderen zodat je langzamer gaat rijden.

Dat kan gevaarlijk zijn, en de Verordening haast zich dan ook te bevestigen dat de menselijke bestuurder altijd in control moet blijven:

het systeem mag de bestuurder niet de mogelijkheid ontnemen de door het systeem aangegeven voertuigsnelheid te overschrijden;
Dat staat haaks op wat de burgemeesters kennelijk van plan zijn:

ISA werkt ook op basis van GPS. Gemeenten kunnen dan zelf virtuele zones instellen. “Een soort magisch schild”, noemt Sander Buning het, manager mobiliteit bij BAM. “Op sommige drukke verkeerskruispunten, waar bijvoorbeeld trams, fietsers en auto’s samenkomen zijn drempels of verkeerslichten geen optie”, legt hij uit. “Op dat soort plaatsen heb je deze nieuwe techniek echt nodig om de snelheid omlaag te brengen.”

Maar gelukkig blijkt even verderop dat de gemeenten ook wel door hebben dat het gaat om adviezen, niet om remmen door robots. Desondanks: als een grote groep mensen die adviezen volgt – en waarom zou je ook niet, als dat veiliger is – dan zal dat de verkeersveiligheid ten goede komen.

Het onderliggende probleem is trouwens dat je een weg niet zomaar als 30km weg kunt aanmerken. De weg moet daar op ingericht worden, bijvoorbeeld met versmallingen of rotondes. Dat wil je niet altijd, want je vertraagt dan ook brandweer of ambulance. De weg dus breed houden maar de gewone automobilist afremmen (tenzij daar goede reden tegen is) is dan de ‘slimme’ oplossing.

Arnoud

10 reacties

 1. De weg moet daar op ingericht worden, bijvoorbeeld met versmallingen of rotondes.

  Ik vind al jaren dat de definitie dan gewoon in de wet aangepast moet worden en dat het omgedraait moet worden; de standaard in de bebouwde kom is dan 30, en je mag alleen 50 als de weg daarvoor is ingericht; dat wil zeggen: losliggende fietsstroken, geen parkeerplekken langs de kant, kruispunten voorzien van stoplichten of rotondes, asfaltweg. Het is van de zotte dat de weg ‘langzamer’ moet worden gemaakt, dat is voor niemand handig

  En ook buiten de bebouwde kom is dan de standaard snelheid 60, tenzij de weg is ingericht voor 80; dat wil zeggen, twee rijstroken en geen fietsers op de weg.

 2. Ik heb altijd een probleem met gemeenten die teveeel lokaal aan het regelen gaan mbt wegen. Die gemeenten handelen in het belang van hun inwoners, en de politici denken aan hun kiezer en potentiele kiezers.

  Maar de wegeninfrastructuur ligt er niet hoofdzakelijk voor de inwoners, maar ook voor de niet-inwoners, die in die gemeente moeten zijn, of die er doorheen moeten. Ook die mensen hebben rechten, met name dat er rekening gehouden wordt met hun gerechtvaardigde verwachting dat ze soepel en efficient van A naar B kunnen komen. Dat zijn echter geen kiezers, en geen lokale belastingbetalers, dus de gemiddelde gemeente miskent hun belangen.

  Dat is onwenselijk.

  1. De meeste weginfrastructuur in gemeenten ligt er wel degelijk voor de lokale bewoners. Het is echt onzin dat bijvoorbeeld Amsterdam binnen de ring een snelle weg naar een grote parkeerplaats onder de Dam moet leggen opdat niet-Amsterdammers daar makkelijk komen. Natuurlijk heeft Amsterdam ook voordeel van zo’n snelle verbinding omdat dat meer bezoekers oplevert voor de winkels en andere etablissementen. Maar de stad moet zelf, in overleg met burgers en ondernemers, daar een keuze kunnen maken tussen “snel verkeer” en “overlast”. Als Amsterdam de keuze maakt “binnen de stad gebruik je maar fiets of OV”, dan kan ze ook van bezoekers eisen dat ze bij de ring op een P&R gaan staan en overstappen op fiets of OV. Of, dus, rustig met 30 naar je doel.

   Natuurlijk moet doorgaand verkeer wel redelijk soepel langs kunnen rijden, maar de grote doorgaande wegen zijn meestal in handen van de rijksoverheid of de provincie, dus dat zit meestal wel snor, zeker bij de grotere steden. Juist bij kleinere dorpen wil een doorgaande weg nog wel eens dwars door het dorp gaan en treden daar echt conflicten op tussen leefgenot van de bewoners en reistijd voor passanten. Als je van Utrecht naar Zaandam wil is er een hele mooie ringweg om Amsterdam gelegd waar je echt geen 30 hoeft te rijden.

   1. Het is echt onzin dat bijvoorbeeld Amsterdam binnen de ring een snelle weg naar een grote parkeerplaats onder de Dam moet leggen opdat niet-Amsterdammers daar makkelijk komen.

    Ja, daar kan ik het, denk ik, wel mee eens zijn. Ik heb echter de indruk dat die afweging meestal niet eens gemaakt wordt tussen belangen van aanwonenden en belangen van niet-aanwonenden, en dat stoort me. ALs die afweging eerlijk en objectief gemaakt wordt, is het voor mij prima, maar volgens mij gebeurt dat niet of nauwelijks.

    Natuurlijk heeft Amsterdam ook voordeel van zo’n snelle verbinding omdat dat meer bezoekers oplevert voor de winkels en andere etablissementen. Maar de stad moet zelf, in overleg met burgers en ondernemers, daar een keuze kunnen maken tussen “snel verkeer” en “overlast”. Als Amsterdam de keuze maakt “binnen de stad gebruik je maar fiets of OV”, dan kan ze ook van bezoekers eisen dat ze bij de ring op een P&R gaan staan en overstappen op fiets of OV. Of, dus, rustig met 30 naar je doel.

    En daar ben ik het nu juist mee oneens. We leven niet in de tijd van de Italiaanse stadstaten waarin iedere stad zijn eigen regels kon maken. Amsterdam maakt deel uit van Nederland, en heeft er ook belang bij dat Nederland als geheel goed blijft draaien, en kan zich dus niet achter lokale belangen verschuilen, zelfs als daar een lokale balans in gevonden wordt. De straten in Amsterdam zijn niet alleen om te wonen of voor de aanvoer van klanten van lokale ondernemers, maar ook onderdeel van een regionaal en landelijk wegennetwerk. Niet alles in Amsterdam moet bepaald worden door Amsterdammers.

    Mag een Fries of Limburger die misschien niet van plan is de lokale economie te sponsoren ajb ook soepel toegang hebben tot zijn hoofdstad? Of is zijn potentiele bezoek aan de lokale ondernemers de enige reden om nog een wegennetwerk in stand te houden?

    Anders kan Hoofddorp net zo goed zeggen: ‘wat kan Schiphol ons schelen. Een paar lokale banen, maar een hoop overlast, sluiten die handel’

 3. Ik heb vooral een probleem met het als ‘intelligent’ beoordelen van dit soort systemen.

  Ik heb nu meerdere auto’s gehad met zo’n systeem. De laatste is een maand oud en met een geheel nieuw en geupgrade systeem.

  Al die auto’s gingen veelvuldig in de fout, waarbij de voorlaatste elektrisch was en als de adaptive cruise control aan stond automatisch op de rem ging. Met als gevolg toeterende en boze medeweggebruikers. De meest voorkomende fout: een snelheidsbeperking op de afrit of een parallelle weg en opeens gaat je auto van 100-120 afremmen naar 80. Waar geen mede weggebruiker op rekent; levensgevaarlijk.

  Dat is ook aan de politici die de verplichting per 2024 hebben ingevoerd duidelijk gemaakt, maar zoals zo vaak in de politiek gebeurt deed men aan wensdenken, in 2024 is dat systeem natuurlijk al lang geperfectioneerd, dus we gaan door!

  Net zoals Teslas al jaren volledig autonoom rijden, toch?

  Mijn auto kan het systeem naar overruled gelukkig ook gewoon uitgezet worden, de max snelheden verschijnen dan hoogstens foutief in de HUD. Als deze systemen vanaf 2024 verplicht en niet uit te schakelen zijn, dan kan het zijn dat de huidige auto weleens heel lang mee moet gaan.

  1. Op mijn (elektrische) auto heb ik deze functie deels uitgeschakeld. Op adaptive cruisecontrol of met gas (?) los zal de auto bij bv. 30 km/u bord gaan regenereren – niet remmen. Meestal prima. Beetje jammer dat hij dat ook doet op bv. de A9 bij Ouderkerk a/d Amstel – dit naar aanleiding van een fout in de kaarten (geen idee waar je zo’n opmerking neer kunt leggen, Rijkswaterstaat misschien?). Dit regenereren is simpel te overrulen door een kort tikje te geven op het gaspedaal. Echt vertrouwen kan ik niet op het systeem: niet elk 30 km bord wordt gelezen en opdrukken op de weg al helemaal niet.

 4. Ik had tot niet al te lang geleden een nieuwe leaseauto die vol zat met dit soort systemen. In het begin dacht ik dat ik het prettig zou vinden, maar ik was er na een paar maanden zo klaar mee dat ik het contract heb ingekort van 4 naar 1 jaar (wat niet erg goedkoop was). Ik heb nu weer een auto die ik zelf moet bedienen, zonder touchscreen, met fysieke knoppen en zonder dit soort systemen. Het zal ongetwijfeld persoonlijk zijn maar ik werd er lui van achter het stuur, en het ontnam me plezier en gevoel in het rijden. Het leverde ook een paar gevaarlijke situaties op, bijvoorbeeld toen de auto vol in de ankers ging bij een stuk nat wegdek met witte lijnen over de breedte van de weg (dus geen zebrapad, maar over de breedte) waarin een pijl die een rijrichting aangaf in verwerkt zat. Het systeem zag er een overstekende voetganger in (ik kreeg een pedestrian collision warning te zien) en ging voluit remmen. Als er iemand achter me had gezeten dan zou die dat onmogelijk hebben kunnen voorzien. Ook de waarschuwingen en zo werd ik na een tijdje helemaal gek van. 30 in de bebouwde kom is op veel plaatsen volkomen overbodig en ergerlijk langzaam. Op andere plekken is 50 onverantwoord snel. Elke 100 meter een andere snelheid aangeven is ook niet haalbaar, en een overdaad aan borden levert onduidelijkheid op en geeft veel afleiding. Ik denk dat het veel meer zoden aan de dijk zet om te zorgen dat bestuurders zelf meer verantwoordelijkheid nemen. Een paar voorbeelden:

  Ga ook eens op snelheid controleren daar waar dat zin heeft, en nuttig is voor de verkeersveiligheid in plaats van alleen op plekken waarvan het lijkt dat het doel is de staatskas te spekken in plaats van de verkeersveiligheid te bevorderen. Dus niet alleen op lange rechte stukken snelweg waar iedereen in dezelfde richting rijdt en er geen voetgangers zijn, maar bij scholen, in de buurt van winkelcentra, op de wegen rondom stations en andere plekken waar veel voetgangers en fietsers zijn. Zorg dat de politie veel vaker alcoholcontroles kan doen. Hoe veel worden er daarvan gedaan? Als iemand het precies weet hoor ik het graag, maar veel zijn het er niet, terwijl alcohol zo’n 12 tot 25% van de ongelukken in het spel is.

  Ik zie als gevaar ook dat we het vermogen van bestuurders om zelf een goede inschatting te maken ondermijnen. Er zijn gevallen waar 30 staat, maar waar 40 prima verantwoord en veilig is. Er zijn ook situaties waar 50 staat maar 40 eigenlijk de max is. Het is het aloude probleem met dit soort harde, van boven opgelegde eisen; het houdt gewoon geen rekening met lokale omstandigheden, tijd, het weer en dergelijk. Ik pleit daarom voor meer politie in onopvallende auto’s die automobilisten staande houden en aanspreken op gedrag en eventueel bekeuren. Bij deze regelgeving krijg ik toch meer het gevoel dat het symboolpolitiek is. Men wil kunnen zeggen dat ze iets gedaan heeft, leggen de kosten neer bij de consument, maar bereikt eigenlijk vrij weing en misschien zelfs het tegenovergestelde.

  1. Helemaal mee eens!

   En w.b.t. dat laatste: ze zouden hier en daar wel wat verkeersborden met maximumsnelheden kunnen vervangen door van die blauwe met adviessnelheden. Dat zou erg helpen bij correct het inschatten van een acceptabele snelheid.

 5. vanaf 2024 wettelijk verplicht voor nieuwe autos

  Dan dus formeel alleen zelf-rijdende autos op de weg. Of half-manueel. Over 20 jaar stuurt deze natuurlijk ook slim door de bochten heen. Dan nog 20 jaar en een BMW zonder boortcomputer uit de jaren 90 mag niet meer de weg op.

  Best geschrokken ook. Ik vind dat zelf een enorme stap, en echt iets wat autoritaire bestuurders met chauffeur verzinnen als de technische mogelijkheden worden uitgelegd.

  Ikzelf denk dan aan:

  • Minder wegenbelasting/gezondheidszorg betalen voor mensen die veilig rijden.
  • Geen automatische boetes, maar herscholing / “rehabilitatie” naar sociaal rijgedrag
  • Omhoog aanpassen van snelheid, waar automobilisten vaker aangeven sneller te kunnen rijden
  • Meer signalen en drempels op plekken waar meer ongelukken gebeuren (als je te snel rijd, krijg je Frans Bouwer met een hoge piepstiem, te traag, Fransie met een demonische lage stem, en precies goed, Marco Borsato).

  Ik denk echt dat de eerste hoge pief die automatisch computer-says-no met mijn gaspedaal zit te frotten, als ik op weg ben naar ziekenhuis met hoogzwangere vrouw, zware zware problemen gaat krijgen, tegendruk of niet.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.