EU-sancties tegen Russische staatsmedia RT en Sputnik van kracht

mohamedhassan / Pixabay

De Europese Commissie verbiedt per direct de toegang in de EU tot de zenders van het Russische RT en het persbureau Sputnik. Dat meldde RTL Nieuws afgelopen woensdag. De gestrafte media zijn volgens de EU ‘instrumenten van het Kremlin’ om Russische propaganda in de oorlog tegen Oekraïne te verspreiden. De wettelijke maatregel geldt voor de transmissie en distributie via satelliet, kabel, onlinevideokanalen en zowel nieuwe als bestaande apps. Uniek volgens mij, zo’n Europese maatregel om twee specifieke media uit de lucht te krijgen. Maar welke juridische basis heeft het?

De formele basis is makkelijk te vinden: Verordening 2022/350, met superspoed aangenomen en per direct van kracht. De verordening bevat een wijziging van de Verordening uit 2014 met anti-Rusland maatregelen vanwege diens “illegale inlijving van de Krim en Sebastopol”. De wijziging komt neer op één toevoeging:

Het is exploitanten verboden inhoud die door de in bijlage XV vermelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen wordt verstrekt, uit te zenden of de uitzending van die inhoud mogelijk te maken, te faciliteren of anderszins daartoe bij te dragen, onder andere door transmissie of distributie, ongeacht het middel, bijvoorbeeld via kabel, satelliet, IP-TV, internetproviders, internetplatforms of applicaties voor het delen van video’s, ongeacht of deze nieuw of voorgeïnstalleerd zijn.
(Lid 2 beveelt schorsing van uitzendlicenties, niet relevant omdat op de Nederlandse kabel geen RT of Sputnik te ontvangen is.)

Dit is uniek bij mijn weten: nog nooit heeft de Europese wetgever een specifieke informatiebron op deze formele manier verboden in Europa. En het is een breed verbod ook, niemand mag behulpzaam zijn bij de toegang tot deze bronnen. Geen kabelzenders, maar ook geen internetproviders en “applicaties voor het delen van video’s” waarmee denk ik Youtube bedoeld wordt. Dat is nogal wat, en geen wonder dat een hoop mensen nu toch hun censuurgezicht trekken.

Er zijn heel weinig precedenten, dat maakt het lastig in te schatten waar de EU staat. Maar wat er is, is weinig hoopvol voor de advocaat die hier (als dat mag van de Orde) bezwaar tegen gaat maken. De meest relevante uitspraak is uit 1999 toen het Europese Hof voor de Rechten van de Mens Turkije veroordeelde. In die zaak werden een wetenschapper en een uitgever strafrechtelijk veroordeeld vanwege publicatie van “propaganda”, namelijk een publicatie over de Koerdische onafhankelijkheidswens. Die zou ingaan tegen het beginsel van de ondeelbaarheid van de Turkse staat en dus staatsondermijnende propaganda zijn.

Het Hof erkende dat er voor de veroordeling een wettelijke grondslag was (net als hier) en die wet als doel had de bescherming van de nationale veiligheid en de territoriale integriteit (net als hier). Maar een verbod moet echt een uiterste middel zijn, immers ook meningen die dienen om te shockeren, beledigen en aanstoot geven zijn legale vrijheid van meningsuiting. Het Hof vond de veroordeling te ver gaan, met name omdat de straffen erg zwaar waren en er geen sprake was van oproep tot geweld of zelfs maar het steunen van de Koerden.

Er zijn er meer, ook over de Armeense genocide, allemaal dezelfde strekking: een breed verbod met als doel het tegengaan van ‘propaganda’ kan eigenlijk niet. Ook onwelgevallige meningen moeten kunnen, ook als men de staatsopvatting tegenspreekt of zelfs een gehate partij steunt die zich wil afscheiden.

Nou kun je natuurlijk wat RT zegt ook “maar een mening” noemen, maar volgens mij is er ondertussen overtuigend bewijs genoeg dat het bij RT niet alleen gaat om een andere politieke stellingname. Zoals het US Department of State het zegt:

RT and Sputnik are key state-funded and directed global messengers within this ecosystem, using the guise of conventional international media outlets to provide disinformation and propaganda support for the Kremlin’s foreign policy objectives. RT and Sputnik also interact with other pillars of the ecosystem by amplifying content from Kremlin and Kremlin-aligned proxy sites (some of which are connected to Russian intelligence), weaponizing social media, and promoting cyber-enabled disinformation.
Dat is voor mij wel andere koek dan de bestaande jurisprudentie, waarbij ook de term “propaganda” wordt gebruikt door de overheid maar wel tegen meer oprecht onderzoekend of reflecterende publicaties. In ieder geval niet waarbij de publicisten door een vreemde mogendheid werden gefinancierd met het doel om het land te beïnvloeden. Dat maakt RT en Sputnik echt wel uniek, en ook gevaarlijk. Zoals de EU het formuleert in de Verordening, overweging 6:
De Russische Federatie voert een systematische internationale campagne waarbij de media worden gemanipuleerd en feiten verdraaid om haar strategie van destabilisering van haar buurlanden, en van de Unie en de idstaten van de Unie te ondersteunen. De propaganda richt zich met name herhaaldelijk en consequent op Europese politieke partijen, met name tijdens de verkiezingsperioden, alsook tegen het maatschappelijk middenveld, asielzoekers, Russische – etnische minderheden, genderminderheden, en de werking van democratische instellingen in de Unie en haar lidstaten.
En ondertussen staat ook echt wel vast dat van zo’n campagne sprake is. Dat maakt zware maatregelen zoals een verbod eerder gerechtvaardigd. Hierbij weegt voor mij dan mee dat er weinig andere middelen zijn; ze bij de bron verbieden of ingrijpen gaat niet, ze zitten immers in Rusland. Eigen tegeninformatie publiceren is geen doen, flooding the zone with shit is vele malen makkelijker dan alles netjes debunken. Ook is belangrijk dat er geen strafmaatregelen volgen tegen de journalisten of uitgevers (zoals in die jurisprudentie dus wel gebeurde), er zitten geen boetes of celstraf in de lucht.

Daarmee is het voor mij wel duidelijk: dit verbod zal standhouden, gezien de unieke situatie en positie van deze twee partijen. (Ik zie dus weinig in een glijdende-schaalargument dat straks iedereen alleen nog maar de EU-propaganda mag nakauwen, want deze regels gáán niet over iedereen, en de jurisprudentie is duidelijk dat dat ook onmogelijk is.)

Arnoud

24 reacties

 1. Hoe zit het eigenlijk met Chinese media die hun steun getuigen aan Rusland? Als je de Chinese Global Times opent dan is het een nogal ‘ander geluid’… Om het maar even heel terughoudend te brengen:

  https://www.globaltimes.cn//special-coverage/Ukraine-Tensions.html (Content warning: Onversneden China propaganda)

  Zou dit ook verboden kunnen worden? Ik zie dit namelijk nogal snel escaleren naar een soort van NATO Great Firewall, waarbij een koude media-oorlog in het verschiet ligt.

  Tweede vraag, is Tor nu verboden? Tor is immers een systeem waarbij je RT of Sputnik kunt bezoeken en iemand kan natuurlijk een relay-node opzetten om daarbij te helpen.

  1. Belangrijkste voor mij is dat die media zich niet actief op Europa richt, zodat de impact een stuk minder is. Daarna houdt deze media zich vooral bezig met het ideologisch kleuren van de feiten, maar zie ik eigenlijk geen alarmerende rapporten dat ze nepnieuws verzinnen, bewezen debunked zaken alsnog brengen en ga zo maar door. Ik zie dan ook geen argumenten waarmee je China Global Times zou kunnen blokkeren.

   1. Belangrijkste voor mij is dat die media zich niet actief op Europa richt,

    RichtEN. Nog steeds wel. Echt. Laten we in deze barre tijden van dreigende Russificatie toch wel onze eigen taal en cultuur in ere houden, wil ik voor pleiten. Wetend dat verandering nou eenmaal gebeurt en niet tegen te houden is.

 2. Tja. Ik snap je argumenten Arnoud, en het lijkt juridisch in elk geval ook duidelijk. Toch blijft het voor mij gewoon censuur. Het is niet zo alsof je niet aan RT kan ontkomen, je moet echt die zender bewust zelf opzoeken om die te zien. Waarom precies zou ik dat niet mogen doen? Natuurlijk is het Russische propaganda, dat is niet mijn punt, maar waarom mag ik die niet bekijken als ik dat graag wil? Gewoon, om te zien wat de Russen graag willen dat ik denk, of om puur academische redenen. Misschien wil ik onderzoek doen naar Russische propaganda, of aan de hand van de toon en de inhoud van de propaganda proberen zakelijke of economische voorspellingen te doen voor mijn bedrijf. Als de Kremlin-goedgekeurde RT bijvoorbeeld openlijk oproept tot vredesbesprekingen, kan dat een signaal zijn dat het Kremlin daar achter staat, ik noem maar wat. Of misschien wil ik graag zelf kunnen bepalen waar het midden ligt tussen de twee uitersten, want laten we eerlijk zijn: de media uit Oekraine rapporteren vanuit hun kant, en wat de Westerse media schrijft kan je in deze denk ik ook niet zomaar voor waar aannemen. Of het nu Russische propaganda is of niet, zolang je zelf nog gewoon kan besluiten er niet naar te kijken, vind ik censuur te ver gaan, en vind ik het principieel onjuist dat de overheid gaat bepalen welke nieuwsbronnen ik wel en niet mag zien. De TL;DR voor mij is dus “Ja het is propaganda, maar blokkeren is dan nog steeds censuur”.

  1. Wat versta jij onder “censuur”, en vooral, is er een punt waarop je zegt “ja nú mag RT verboden worden”?

   Wat zijn doen is wel iets meer dan alleen pro-Russische uitingen of gekleurde verslaggeving. Als je die rapporten leest, kom je voorbeelden tegen van zuivere leugens, nagemaakt nieuws (ook beeld/video) en ga zo maar door. Dat vind ik wel even andere koek. Ik kan niet met één hard criterium zeggen waar ik de grens trek vanaf waar een kanaal verboden kan worden, maar deze voorbeelden liggen aan de verbodskant voor mij.

   1. Censuur; de overheid die vooraf of proactief bepaalde zenders of nieuwsuitingen verbiedt. Ik beschouw (ik denk dat een exacte definitie die de lading dekt over alle domeinen van uitingen heen erg lastig te formuleren is) dat als anders dan achteraf controleren of bepaalde uitingen aan opgestelde regels voldeden, zoals bijvoorbeeld de reclame code commissie.

    Is er een punt waarop ik zou zeggen “Oke, en nu mag RT verboden worden”? Hmm nee, eigenlijk niet. Niet zolang afstemmen op die zender volkomen vrijwillig is en er voldoende reguliere nieuwsbronnen uit binnen- en buitenland beschikbaar zijn.

    Dit laatste antwoord behoeft nuance. Vind ik dat er helemaal nooit, onder geen conditie, censuur mag plaatsvinden? Nee, ook dat niet. Maar die redenen zijn schaars. Kijk, natuurlijk zenden ze bij RT dingen uit die domweg onwaar zijn, maar mijn vraag blijft dan hetzelfde: waarom mag ik niet zien welke onwaarheden RT me wil doen geloven? Als ik die onzin niet wil zien kan ik een andere zender opzoeken. Ik snap gewoon niet waarom ik niet zou mogen zien wat RT te melden heeft. Het is geen kinderzender of zo, waarom vind de overheid dat ik er niet mee geconfronteerd mag worden? Waarom mag ik niet zelf concluderen dat het onzin is? Waarom mag ik niet, om academische redenen, kijken naar wat de Russen zelf voorgeschoteld krijgen, of hoe ze daar bepaalde feiten proberen te verdraaien? Waarom mag ik nu wel, om geschiedkundige of psycho-sociale redenen, voor historisch onderzoek of perspectief, kijken naar de propagandafilms van de verschillende strijdende mogendheden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, de oorlog in Korea, Vietnam of de Golfoorlog, maar mag ik de huidige Russische propaganda niet zien, nu op het moment waarop de geschiedenis geschreven wordt?

    Wanneer is censuur, dat wil zeggen: vooraf verbieden van uitzending, dan wel toegestaan wat mij betreft? Nou, als het evident direct levensgevaarlijk is. Bijvoorbeeld een nagemaakte uitzending van Dora the Explorer (hoe heet ze in het Nederlands, Dora de verkenner of zo?), specifiek gericht op kinderen, waarin Dora kinderen zover probeert te krijgen dat ze hun vingers in het stopcontact stoppen of het gasfornuis open zetten. Zoiets.

    1. RT en Sputnik verkondigen keiharde leugens, dat heeft om te beginnen niets met uiten van een mening te maken. Meningen gaan over feiten, maar feiten zelf zijn geen meningen. Als je dus feitelijke onwaarheden verkondigd ben je niet bezig met een meningsuiting.

     Als een partij zich daar bij herhaling aan schuldig maakt, dan mogen uitingen van die partij van mij verboden worden. Alhoewel ik liever had gezien dat er eerst een escalatie van waarschuwingen was geweest dat men zich bij feiten moet houden en geen leugens mag verspreiden. Als men zichdan nog niet van het verspreiden van onwaarheden kan onthouden dan heeft men de kans gehad en is het genoeg geweest.

     Het loutere feit dat men ook wel een de waarheid zegt en ook echte meningen verkondigd is geen excuus voor het stelselmatig verspreiden van leugens. Net als overigens het verspreiden van onpopulaire meningen, maar wel gebaseerd op feiten, geen reden mag zijn voor een verbod.

     1. Elroy, Ik denk dat ik mijn redenen dan helaas niet goed duidelijk gemaakt heb. Het gaat mij niet om de vraag of wat RT zegt nu feitelijk wel of niet juist is.

      Het gaat me er niet om of het nu een mening betreft of een feit is (voor zover het mogelijk is objectief vast te stellen waar die grens ligt, er zijn bijvoorbeeld in het verleden mensen gedood wegens het openlijk twijfelen aan het de vastgestelde waarheid over het bestaan van een specifieke god, maar dit terzijde). Ik heb het hele woord “vrijheid van meningsuiting” ook bewust niet gebruikt, die is namelijk niet in het geding hier want RT wordt niet beperkt in het uiten van meningen; wij worden beperkt in het aanhoren ervan maar dat valt niet onder de vrijheid van meningsuiting.

      Ik heb eveneens volgens mij heel duidelijk gemaakt dat ik weet en besef dat wat RT zegt niet de waarheid, de gehele waarheid en niets dan de waarheid is. Ook dat is niet mijn punt. Ik snap dat het propaganda is, en dat propaganda zo’n beetje per definitie niet de objectieve waarheid is. Ik begrijp dus wat je zegt, maar het is geen argument tegen mijn standpunt, omdat het niet aan mijn standpunt ten grondslag ligt. Met andere woorden: we zijn het er over eens dat het propaganda is en leugens zijn, maar daar gaat het niet om.

      Ik ben tegen de censuur, omdat ik niet mijn vrijheid om Russische propaganda te bekijken van me afgenomen wil hebben. Het middel vind ik in deze erger dan de kwaal. RT kan ik uitzetten als ik wil, of ik kan het kanaal van mijn TV verwijderen, ik heb daar een keuze in. Maar de overheid die voor mij bepaalt wat ik wel en niet mag zien neemt tegen mijn wil in iets van me af. Ik wil, kortom, de stelselmatige leugens van de Russische propaganda kunnen zien, of zelf kunnen besluiten het niet te kijken.

      1. Dit is altijd een lastige. Vrijwel iedere wettelijke regel is er om een zwakke partij te beschermen. Ik kan me prima redden tegen een opdringerige verkoper, dus ik heb geen consumentenbescherming nodig. Ik ga op een gratis cruise en als ze me dan een duur matras aan willen smeren (en de deur op slot tot ik akkoord ga, dit gebeurt echt) dan hebben ze aan mij een kwaaie. Daar kom ik wel uit. Maar er zijn genoeg zwakkere partijen (zoals mijn oma, die dus met een matras thuiskwam) dat we zeggen, dit gaan we verbieden want dit kan niet. Ook al zou jij of ik het misschien juist leuk vinden zo’n cruisefiguur te horen tieren.

       Met deze blokkade speelt hetzelfde, zou ik zeggen. Ja, jij en ik redden ons wel. Wij zien het verschil. Maar hele hordes mensen niet, en wel zó grote hordes niet dat het land er als geheel last van krijgt. Dan is er toch iets groters aan de hand, en dan moet ingrijpen op zeker moment toch kunnen?

       Anders gezegd: moet/mag de overheid ingrijpen als leugenachtige propaganda bewezen een hoop mensen beïnvloedt en wij als maatschappij daardoor aanwijsbaar minder goed functioneren?

       1. Ik snap je punt Arnoud. Ik wil ook opmerken dat ik het waardeer dat mijn mening in het juiste licht gezien wordt; ik merk bij veel mensen een soort overdreven reflex; elke nuance, elk bezwaar om principiele redenen, wordt heel snel gezien als “pro-Russisch”, terwijl dat niet het geval is. Ik ben pro-rechtsstaat en pro-mensenrechten, niet pro-Russisch.

        Bij het blokkeren van RT denk ik echter wel hetzelfde: het is een reflex, een statement, het heeft een politiek motief. Ik geloof eigenlijk niet dat het soort mensen dat zich zo snel laat beinvloeden RT weet te vinden. Zeker niet in hele hordes tegelijkertijd. Hoeveel kijkers heeft RT in Nederland nu echt? En hoeveel daarvan laat zich zo beinvloeden dat het een reeel en concreet gevaar oplevert? En welk percentage van die mensen die en RT kijken, en zich daardoor laten beinvloeden in hun mening, en die daarop dingen gaan doen die een reeel gevaar opleveren gaan we hiermee dan tegenhouden? M.a.w die kunnen dan niet RT vinden op het Internet, al dan niet via een VPN. Ik bedoel maar..zoals ik het zie doet de overheid aan echte censuur, maar gaat het geen enkel echt verschil maken.

        Mag of moet de overheid ingrijpen als leugenachtige propaganda bewezen een hoop mensen beinvloedt en wij daardoor aanwijsbaar minder goed functioneren? Goede vraag. Als je het zo stelt is het antwoord misschien wel ja, of in elk geval “Misschien wel”. Maar was dat hier het geval? Zijn er echt een hoop mensen beinvloed? Is dat bewezen? Wat precies is er aanwijsbaar minder goed gaan functioneren? Was het echt zo’n groot probleem, konden echt hordes mensen met honderdduizenden tegelijk niet meer de propaganda van de Russen onderscheiden van de berichtgeving op letterlijk alle andere zenders? Stonden drommen mensen echt klaar om staatsgevaarlijke activiteiten te gaan ontplooien omdat ze sterk beinvloed waren door RT? Nee toch, daar zijn we het toch wel over eens hoop ik? We, of de overheid, heeft echter wel een fundamentele stap gezet. Er is censuur gepleegd. De staat onwelgevallige berichtgeving is onbereikbaar gemaakt. Ook al betreft het maar een kleine groep mensen (nogmaals, ik geloof domweg niet dat RT bekeken werd door zulke enorme hordes eenvoudig te beinvloeden mensen). Ik ben er tegen niet omdat ik nu zelf zo graag naar RT kijk, maar om dezelfde reden als waarom ik ook een enkele onterecht veroordeelde een teveel vind, ook als ik die persoon niet zelf ken. De principes die ten grondslag liggen aan onze burgerlijke vrijheden zijn te belangrijk en te essentieel om zomaar opzij gezet te worden bij de minste of geringste aanleiding. Ik geloof niet dat het proportioneel is, dat er geen betere middelen zijn, en dat het noodzakelijk is, en dat maakt dat ik zeg dat het middel erger is dan de kwaal.

        Het lijkt mij meer op symboolpolitiek. Als de invloed vanuit Rusland echt daadwerkelijk zo enorm was, dan zouden we ook rt.com onbereikbaar moeten maken, Rusland afsluiten van het betalingsverkeer, internet en telecommunicatie, en dat hebben we ook niet gedaan. Want RT verbieden is makkelijk en je maakt er goede sier mee in de pers alhier, want het bekt lekker en je raakt er maar weinig mensen mee, maar als we echt iets zouden doen dan draait Rusland de gaskraan dicht en krijgen wij koude voeten en dichte fabrieken, en dat kan niet vlak voor de verkiezingen. Excuses voor deze laatste alinea, dat was een rant geboren uit frustratie over de zwakke rug van onze politici.

         1. Zijn er echt een hoop mensen beinvloed? Is dat bewezen? Wat precies is er aanwijsbaar minder goed gaan functioneren?

          Ik ken ex-collega-vertalers (ik ben zelf met pensioen), en mede-interlingua-enthousiasten, intelligente mensen die intelligent werk doen en goed kunnen schrijven, en die toch in deze debiele Poetin-propaganda en anti-Amerikaanse FOX-uitzendingen blijken te trappen. Je verwacht het niet. Maar het gebeurt echt.

          1. En zijn die mensen vervolgens staatsgevaarlijke activiteiten gaan ontplooien die censuur zouden rechtvaardigen, of scharen ze zich gewoon in het rijtje mensen die dingen geloven die hun eigen ideeen bevestigen? Dat een paar mensen dingen geloven die niet waar zijn omdat ze ze op TV hebben gezien is toch geen aanleiding de hele zender te censureren? Dat doen we ook niet bij andere uitingen van andere zenders. Er is ook geen verbod op het doorgeven van Chinese staatstelevisie, Turkse staatstelevisie en FOX; allemaal zenders die wel eens, laten we zeggen, creatief omgaan met de interpretatie van gebeurtenissen. De Turkse staatszender staat ook stijf van de propaganda, en probeert zelfs actief Turkse mensen (met name jongeren) in het buitenland te beinvloeden op een gevaarlijke manier. Die zender heeft honderden, waarschijnlijk zelfs duizenden, keren meer kijkers dan RT. Waarom blokkeren we die niet, en accepteren we die propaganda wel?

           1. “Een paar mensen” en “wel eens propaganda” bagatelliseert de situatie wel heel erg. Ik denk dat die Turkse propaganda die je noemt nog het dichtst in de buurt komt, al heb ik daar nooit gelezen van gefabriceerde totale leugens met nepvideo en -beeld om het geloofwaardiger te maken.

            Ik denk dat het verschil is dat de Turkse regering niet daadwerkelijk uit is op oorlog, althans niet bewezen een oorlog is gestart. Hard roepen of roepen en gaan vechten zijn twee dingen.

            1. Ik geloof niet dat ik “wel eens propaganda” heb gezegd, maar dan nog wil ik je best gelijk geven dat ik misschien de situatie bagatelliseer. Aan de andere kant denk ik dat “hele hordes mensen” een overdrijving is. Er zijn gewoon geen hele hordes mensen die uberhaupt naar RT kijken, en nog minder die het geloven en nog minder die erop acteren met maatschappij-ontwrichtende gevolgen. Die Turkse propaganda, met of zonder nepvideo’s, is wel degelijk aantoonbaar maatschappij-ontwrichtend. Die roept actief op tegen integratie, dat Nederland hen vijandig gezind is etc. Er is over vergaderd in de Tweede Kamer, er zijn rapporten over geschreven; een eenvoudige zoekopdracht kan dat aantonen, en verschillende diensten en instanties maken zich er ernstig zorgen over. Rusland is ook, net als Turkije, niet in oorlog met ons. Ik veroordeel de Russische inval uiteraard, dat moge duidelijk zijn, maar Turkije is ook verwikkeld in gewapende conflicten, bijvoorbeeld met de Koerden. Dat is kleinschaliger dan de Russische inval (maar speelt al wel langer, in beide conflicten zijn inmiddels vele duizenden slachtoffers te betreuren), maar wil je dan de vraag of censuur mag af laten hangen van precies hoeveel slachtoffers er zijn gevallen in hoevel tijd, en zo ja, waar precies ligt dan de grens?

             Ik denk dus dat we het over de onderliggende feiten wel eens zijn, alleen meer belang hechten aan verschillende dingen en daarom tot andere conclusies komen. Mijn tegenvraag aan jou is wel: Gegeven wat ik hierboven zei: Waarom wel RT blokkeren, maar niet de Turkse staatstelevisie, en waarom? Of vind je, als je even googled op “turkse propaganda in nederland” dat die ook geblokkeerd zou moeten worden? Het lijkt mij dat het onderscheid ook politiek opportunisme is; teveel partijen zijn denk ik te bang om beschuldigd te worden van racisme en xenofobie als ze echt iets aan die Turkse propaganda zouden willen doen. En vraag twee: hoe kijk je aan tegen mijn stelling dat die blokkade van RT vooral gedaan is om politieke redenen (opportunisme, om te kunnen zeggen dat ze wat gedaan hebben, zo vlak voor de verkiezingen) en niet echt om redenen van staatsveiligheid (omdat de hoeveelheid mensen die zich door RT zou laten verleiden om ondermijnende dingen te gaan doen gewoon te klein is).

   2. De giegeltoets… Het is duidelijk censuur omdat.

    1) RT al ruim 15 jaar bestaat, maar het verbod net pas komt nadat er oorlog uitbreekt. Terwijl de onderbouwing slaat op feiten van ver voor de oorlog. Oftewel pure opportunisme. Als je daarbij optelt dat het bij RT niet zozeer om leugens gaat, maar om een gekleurde bril, dan wordt duidelijk dat het gaat om steun voor de oorlog en niet om bescherming tegen nepnieuws.

    2) Propaganda wordt nu eenzijdig aangepakt. Uiteraard komt er van sommige media ook pure propaganda van de Oekraïne. Daar wordt geen strobreed in de weg gelegd. In de Golfoorglogen kreeg CNN zowat monopolie op verslaggeving. Toen AlJazeera mee ging doen, werd die verboden, want ze deden verslag van de videos van Bin Laden. (Weet u het nog? De pentagon beweerde dat er geheime boodschappen in die videos zouden zitten.)

  2. RT schrijft ook over vaccijnsbijwerkingen, anti-5G, Black Lives Matters rellen, en protesten tegen mandaten. Wat ze schrijven is niet eens onwaar, het is gewoon iets waar de Westerse media geen vinger op de zere plek kan of wil leggen. Dit doen ze nu al ruim 10 jaar lang, om zo de eenheid van de Westerse samenleving te ontwrichten. Het is een slim wapen; juist de vrijheid van meningsuiting, dat grote verworven goed van de Westerse samenleving, wordt ingezet. Wil de Westerse samenleving zich verdedigen, dan moet het dus gaan censureren, soms zelfs haar eigen burgers. Want ze pakken natuurlijk diegene die telkens het knuppel in het hoenderhok gooit, en bouwen deze op als culturele iconen met media-aandacht.

   Het is oorlog nu, en blijkbaar gebleken dat de Russen plannen hadden om grootscheepse campagnes te doen om mensen online voor Putin en tegen Ukraine te krijgen. Censuur op een staats-TV bedrijf wordt niet ingegeven door politici of haar achterban, maar door de informatie oorlog experts van Defensie. We zitten denk ik op een punt dat we culturele en informatie oorlogen als conventiele oorlog te beschouwen: Propaganda is een wapen, een soort virus, waarmee je grootschalig de publieke opinie van een vijandig land kunt beinvloeden. Censuur is dan nog steeds censuur, maar zie het dan maar als defensief wapen, tegen offensief geweld tegen burgers. Nu maar hopen dat de overheid haar taak op monopolie op geweld niet te ver doortrekt, want het is nog steeds natuurlijk zorgelijk en ongezien, en een hele grote stap op een mogelijke schuine helling.

   Voor wetenschappelijk of bedrijfs onderzoek kun je nog wel een VPN gebruiken, maar ik vind al dat strafbaar faciliteren maar heel eng, en sla deze onontplofte granaat dus maar even over.

 3. Ik maak mij ernstig zorgen over het onderwijs dat wij in Nederland kregen en krijgen.

  Voor Corona stoorde ik mij al aan een de groep anti-vaxxers die onzin verspreiden op social media (autisme door het rijksvaccinatie programma bijvoorbeeld) en als je ze erop weest dat dat onderzoek wat ze citeerden teruggetrokken was omdat het niet klopte en elk ander onderzoek geen enkel verband aantoonde kreeg je steevast als antwoord ‘Ik heb recht op mijn mening en mag die verkondigen’.

  Met Coovid-19 en nu deze oorlog wordt wederom het zelfde argument aangehaald om de grootst mogelijk onzin te claimen.

  Ergens heeft ons onderwijs dus zwaar gefaald om: 1. Mensen de vaardigheid bij te brengen om betrouwbare van onbetrouwbare bronnen te kunnen onderscheiden en 2. Mensen het verschil tussen feiten en meningen bij te brengen.

  Beide m.i. fundamentele vaardigheden die eigenlijk geen mens zou mogen missen.

  Om hoeveel wedden we echter dat als scholen nu actief lessen gaan invoeren om deze vaardigheden aan basis en middelbare scholieren te onderwijzen, dezelfde groep die deze vaardigheden ontberen bij de scholen staan te protesteren dat de kinderen ‘geïndoctrineerd worden’

 4. Ik zit mij af te vragen hoe dat gaat met het Sociale Medium VK dat eigenlijk een Russisch netwerk is. En het is opvallend hoe weinig er hier te vinden is over het conflict in Ukraine of zelfs maar gemopper over de sancties die nu zijn opgelegd. Maar goed, ik ga er ook niet verder kijken daar VK eigenlijk een groter afvalputje is dan 4chan en vergelijkbare rotzooi…

 5. Het is niet duidelijk hoe ver het verbod strekt. Bij begrippen als ‘uitzenden’ en ‘uitzending’ denk ik toch voornamelijk aan lineaire tv-uitzendingen of livestreams, niet aan on demand video of webpagina’s met tekst en foto’s. Uit dit bericht blijkt dat het Commissariaat voor de Media (CvdM) ook worstelt met de uitvoering. De crux zit hem wellicht in de handhaving. Het CvdM kan namelijk alleen sancties opleggen wegens overtreding van de Mediawet 2008 (en de Wet op de vaste boekenprijs). De EU-verordening is weliswaar direct werkend, maar bevat geen regels m.b.t. handhaving. Dat moeten de lidstaten zelf regelen. In het hiervoor genoemde bericht wordt daarop ook gehint op een wetswijziging.

  1. Het is niet “het Russische standpunt”, maar een venijnige stroom nepberichten die doen alsof ze “ons” standpunt dan wel “de waarheid” zijn en ons gedrag negatief proberen te beïnvloeden zodat ons land zwakker wordt door interne verdeeldheid en ruzie. Vroeger had je ook agent-provocateurs die zich voordeden als gewone burgers en dan in een belegerde stad gingen vertellen “het eten is op, de pest is uitgebroken en de burgemeester wil vluchten”, in de hoop dat men dan de poort open deed. Dat is niet “het standpunt van de belegerende partij” verkondigen.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.