Opnieuw hoeft Ziggo waarschuwing van Brein niet naar klant door te sturen

De rechtbank Midden-Nederland heeft opnieuw geoordeeld dat Ziggo geen waarschuwingsbrief van Stichting Brein hoeft door te sturen naar een klant die mogelijk illegaal downloadde. Dat meldde Tweakers onlangs. De vorige keer ging het om mensen die meehielpen beschermde werken te torrenten, deze keer ging het om een open directory met meer dan 200 e-books. Maar in beide gevallen vindt de rechter het niet nodig dat Ziggo het mogelijk moet maken dat Brein de klant kan waarschuwen.

Zoals het vonnis het uitlegt:

Een open directory is een database die staat opgeslagen op de computer van de gebruiker of op een externe server. De gebruiker heeft die database [met Calishot, AE] toegankelijk gemaakt voor iedereen via het IP-adres waarmee de gebruiker toegang heeft tot het internet. Onder de e-books in de database die via het IP-adres [IP-adres] toegankelijk wordt gemaakt, bevinden zich werken van Nederlandse auteurs. … Het gaat om illegale kopieën en om legaal aangekochte boeken die zonder toestemming van de rechthebbenden openbaar worden gemaakt.
Brein eiste dat Ziggo de klant achter dat IP-adres een waarschuwingsbrief zou doorsturen, zodat deze (hopelijk) met zijn of haar gedrag zou stoppen. Dat was een minder ingrijpende vraag dan waar het die vorige keer om ging, omdat daar Brein zélf de NAW-gegevens van torrentende klanten wilde hebben om ze brieven te sturen. Met dat laatste ging de rechter in februari niet mee, onder meer omdat het zou gaan om strafrechtelijke persoonsgegevens (auteursrechtinbreuk is immers een misdrijf) en Ziggo die niet mag verzamelen ten behoeve van Brein zonder vergunning privédetective.

Brein had zich op het Lycos/Pessers arrest beroepen, maar tot mijn verrassing zegt de rechter nu dat dat niet kan: de Uitvoeringswet AVG zegt namelijk dat alléén de in artikelen 32 en 33 genoemde uitzonderingen het mogelijk maken om strafrechtelijke persoonsgegevens te verzamelen. Lycos/Pessers is gebaseerd op artikel 6:162 BW, dat artikel staat niet in artikel 32 of 33 UAVG en is dus geen grondslag.

Dit is erg raar omdat zeg maar het punt van Lycos/Pessers is dat persoonsgegevens soms mogen worden afgegeven, waaruit volgt dat ze ook mogen worden verzameld in die gevallen. De redenering van de voorzieningenrechter kan ik in ieder geval niet volgen:

Overigens gaat het arrest Lycos/ [naam] zelf ook niet over de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens, maar over persoonsgegevens in het algemeen. In het arrest Lycos/ [naam] wordt dus ook geen antwoord gegeven op de vraag hoe artikel 6:162 BW zich verhoudt tot artikel 10 AVG en de uitzonderingsbepalingen van artikel 32 en 33 UAVG.
In de zaak van [naam] (Pessers zelf dus) ging het om het misdrijf smaad gepleegd door een Lycos-klant, dat handelaar Pessers civielrechtelijk wilde aanpakken. Het was mij ontgaan dat de AVG zo streng was dat dit arrest niet meer toepasbaar zou zijn in haar eigen geval.

Binnen de uitzonderingen van de UAVG komt Brein er niet. Weliswaar staat daar een uitzondering voor het mogen starten van rechtszaken (artikel 33 lid 2 sub b UAVG), maar die geldt dus alleen voor verwerkingen door Brein zelf. Ziggo wil geen rechtszaak starten en mag de gegevens niet verzamelen. (Wie nu denkt, dan tekent Ziggo een verwerkersovereenkomst en dan mag het wel – nope, zo werken VO’s niet, en bovendien mag Ziggo-de-verwerker niet bij de administratie van Ziggo-de-dienstverlener dus daar valt dan weinig te verwerken).

De rechter ziet dus geen andere optie dan de zaak afwijzen, met (beperkte) kostenveroordeling voor Brein. Terecht? Ik heb enorme moeite met de redenering, hoewel ik wel zie dat Lycos/Pessers aan z’n houdbaarheid zit.

Arnoud

 

19 reacties

 1. Als Brein een rechtszaak start vanwege inbreuken, moet Ziggo dan wel de dagvaarding doorsturen? (Of gegevens hiervoor zodat Brein dit zelf kan doen)

  De volgende factoren maken het volgens mij effectief onmogelijk voor Brein om een rechtszaak te starten als ze niet buiten Ziggo om iemand kunnen identificeren:

  – Zonder NAW gegevens kan Brein geen vooronderzoek doen of de houder van het IP-adres ook de inbreuk maker is. Denk bijvoorbeeld aan het IP-adres van een hotel dat wifi aan zijn klanten bied. Het hotel is niet de inbreukmaker. Of denk aan een studentenhuis dat een IP-adres deelt.

  – Zonder Ziggo gegevens kunnen verschillende inbreuken van een inbreukmaker met een dynamisch IP-adres niet aan elkaar gekoppeld worden.

  – Zonder Ziggo gegevens kan Brein niet weten of de huidige houder van een IP-adres ook de houder was ten tijde van de inbreuk.

  Is er een rechtsbeginsel dat voorkomt dat een combinatie van wetten een onwerkbare situatie oplevert?

  1. Ik heb altijd ruzie met de enters goed terug te laten komen in comments. Normale enters, < p> en < br> geprobeerd, niks lijkt te helpen behalve dubbele enters, alleen is het niet mijn bedoeling om tussen elke regels een wit regel te hebben.

  2. De klassieke situatie waarvoor Lycos/Pessers was bedoeld, is precies het vorderen van NAW gegevens bij een provider zodat je de klant een rechtszaak aan kunt doen. Dat was namelijk wat Pessers wilde – een anonieme smaadpleger op een Lycos website aanpakken. Dus als je vandaag de dag dat niet kan doen, dan moet de conclusie zijn dat Lycos/Pessers fundamenteel in strijd is met de AVG. Dat kan, die wet is nieuwer dan dat arrest (2006) maar het is wel opmerkelijk dat zo’n belangrijk iets zo achteloos sneuvelt in een routinegeschil. Het voelt als Steven Segal die na vijf minuten doodgaat in een actiefilm.

  3. Voor zover ik weet kan je niet anoniem een IP adres + datum dagvaarden (een huis adres overigens wel, aangezien krakers vroeger anoniem bleven om rechtszaken uit de weg te gaan).

   Brein zou dus eerst Ziggo om gegevens van de accounthouder moeten vorderen met als doel om te dagvaarden, en kan daarna pas zelf die persoon dagvaarden.

 2. auteursrechtinbreuk is immers een misdrijf

  Is er wel sprake van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als Brein expliciet aangeeft ‘slechts’ een dreigbrief te willen sturen en er geen zaak van te maken?

  En als niet: UAVG art 32 -> je mag wel de ontvanger toestemming vragen of Ziggo ze een brief van Brein met onderwerp/kop XYZ mag sturen? Dan nog loopt het vast bij een ‘nee’, natuurlijk. (En ik zou vooral ‘nee’ antwoorden. De boodschap is dan toch al min of meer aangekomen).

  De vraag rond toen Lycos/Pessers komt zo weer op tafel. Voor een rechtszaak moet je -bij mijn weten- weten wie de tegenpartij is. Is het het (on)gewenst als er geen enkele mogelijkheid zou bestaan de de persoon achter een IP-adres / mailadres / blogpost aan te spreken ongeacht hoe en wat?

  1. Maar de reden dat Brein wil dreigen is omdat er volgens haar sprake is van een misdrijf of inbreuk. Als Ziggo dan gegevens verzamelt dan zijn die dus nog steeds van strafrechtelijke aard.

   En kun je spreken van ‘slechts’ een dreigbrief? Eigenschap van een dreiging is dat je aangeeft iets vervelends te gaan doen als de ander niet toegeeft.

 3. Wordt het tijd voor Brein om strafrechterlijk handhaving van de auteurswet door de politie te vragen (of bij de rechter te eisen) aangezien hun mogelijkheden om civielrechterlijk auteursrecht schendingen aan te pakken uitgeput zijn. Door de huide rechterlijk uitspraken lijkt me dat de overheid niet meer kan weigeren om strafrechterlijk dit soort zaken te vervolgen.

  Alternatief moet de wetgever de AVG wetgeving expliciet aanpassen om persoonsgegevens opvragingen mogelijk te maken in bepaalde situaties (en bijvoorbeeld Lycos/Pessers voorwaarden expliciet vast te leggen als een uitzondering op de AVG).

  1. Een soort ketenaansprakelijkheid? Brein klaagt Ziggo aan, bij verlies klaagt Ziggo vervolgens de accounthouder aan. De accounthouder kan vervolgens uitzoeken wie vanaf zijn IP warez heeft gedownload en vervolgens die persoon aanklagen of stoppen met zakgeld betalen.

   1. Zoiets als de messenfabrikant aansprekelijk stellen voor de moorden die ermee gepleegd worden? Het eindresultaat is dat messen dan onbetaalbaar worden. Datzelfde geldt voor internetverbindingen en misbruik daarvan voor auteursrechteninbreuk. Wil je het helemaal voorkomen, dan zijn de maatschappelijke kosten hoger dan de potentiele vermindering van inkomstenderving door rechthebbenden (die met aardig lobbywerk ook een partij rechten hebben weten los te praten, die hun eigenlijk doel, het bevorderen van beschikbaarheid van werken voor de maatschappij als geheel, volledig voorbij zijn geschoten, en daarmee ook averrechts werken.)

    Nee, die rechthebbenden zorgen maar voor een redelijker distributiemodel, dan zit er voor iedereen meer brood in. Met de opkomst van Spotify en Netflix is heel duidelijk gebleken dat dat heel goed kan.

 4. Stel je dat je een internetprovider bent en je krijgt vandaag een brief binnen voor persoonsgegevens die zich beroept op Lycos/Pessers, zou je die dan aan de hand van dit vonnis moeten afwijzen?

 5. Ik vind enerzijds dat het auteursrecht is doorgeschoten. 70 jaar na de dood van de auteur is absurd lang, 20 jaar zou al zat zijn. Het Amerikaanse auteursrecht op postuum uitgegeven werken is helemaal idioot, mij is een voorbeeld bekend waarbij dat neerkomt op 112 jaar na de dood van de maker, dan wel 142 à 145 na het schrijven van het verhaal. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Maar is het wel, van de Amerikaanse wetgever, zogenaamd ter stimulering van het alsnog uitgeven.

  Anderzijds vind ik dat het auteursrecht dat er dan is, ook gehandhaafd moet kunnen worden. Brein moet veel zwaardere bevoegdheden krijgen, en niet gehinderd worden door rare wetten en rechters die die raar uitleggen.

  1. Voorts ben ik van mening dat Carthago … Nee, maar wel dat de privacyregels, of de interpretaties ervan, veel te streng zijn, en dat er vaak geen goede afweging plaatsvindt, of kan plaatsvinden, met andere belangen en rechten. Met doet alsof privacy absoluut is en bijna alles ervoor moet wijken. Dat kan niet de bedoeling zijn.

  2. Dat het auteursrecht mogelijk te lang duurt wordt vaak aangehaald maar meer dan 80% of zelfs 90% van de auterusrechtschendingen betreft recente werken. Zoek maar eens de top honderd downloads op een torrent site. Allemaal recente games, films en series

   1. De meeste inkomsten betreffen ook recente werken. Des te meer reden dat zo’n lange termijn nergens voor nodig is.

    (Alleen betekent dit natuurlijk ook dat verkorten van de termijn van auteursrecht het probleem van massale auteursrechtenschendingen in het internettijdperk niet oplossen. Wel zou de termijn beperken de verspreiding van middelmatig oude werken enorm kunnen doen toenemen.)

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.