Mag de staat Californië gerechtelijke databevelen uit andere staten aan banden leggen?

webandi / Pixabay

Met een nieuwe wet wil de staat Californië een “data haven” worden voor gegevens over reproductieve gezondheid. De wet verbiedt het verstrekken van gegevens aan politiediensten uit de hele VS wanneer het onderzoek een mogelijke abortus betreft die in Californië legaal zou zijn. Dit is opmerkelijk, omdat in de VS de staten eigenlijk altijd elkaars politievorderingen zonder discussie erkennen. De discussie past in een breder kader van internationale soevereiniteit versus internet.

De nieuwe Californische wet is een reactie op een politievordering uit de staat Nebraska, die privéchats tussen een moeder en dochter via Facebook opeiste in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar een vermoeden van aldaar illegale abortus. Facebook werkte daar zonder problemen aan mee, wat de nodige ophef gaf omdat uit de chats bleek dat de besproken abortus bij 23 weken zou plaatsvinden, wat in Californië legaal is.

Het is in zoverre opmerkelijk omdat de Amerikaanse Grondwet (de Full Faith and Credit clause, Article IV, Section 1) met zich meebrengt dat staten onder normale omstandigheden zonder discussie elkaars vonnissen en gerechtelijke bevelen erkennen. Nebraska had dus het volste recht om van Facebook die data te verlangen.

Het creëert natuurlijk meteen een enorm probleem: de wet van Nebraska zou Facebook verplichten de data te geven, de wet van Californië verbiedt precies dat. Dan zit je dus klem als bedrijf. Net zoals wanneer je een Europees bedrijf bent dat onder de US CLOUD Act blijkt te vallen (zoals een Europese dochter van Microsoft). Dat kan zomaar gebeuren, zo liet de NCSC onderzoeken. Maar daar staat tegenover dat als je in Europa zit, je dus onder de Europese AVG valt. Tegelijkertijd met de CLOUD Act, en als die elkaar tegenspreken dan heb je een probleem.

Wie wint er dan? Daar doet het recht geen uitspraak over. In het geval van de Californische versus de Nebraskaanse wet is er wellicht nog een oplossing, omdat de federale grondwet boven de nationale wetten gaat. Dan komt het conflict dus neer op wanneer die Full Faith clausule opgaat in gevallen als deze, iets waar het ultraconservatieve Supreme Court vast een antwoord op heeft. Een dergelijke internationale rechtbank is er niet voor de AVG versus CLOUD Act.

Arnoud

4 reacties

 1. Eigenlijk brengt dit een ander interessant issue aan het licht. En dat is of het wel wenselijk is om de supper-multinationals te hebben. En daarmee bedoel ik de Europese dochter van microsoft constructies.

  Als consument is het eenvoudig. Als ik in Frankrijk ben moet ik me aan de franse regels houden, in Nederland aan de Nederlandse regels. Misschien moeten we daar ook meer naar toe bij internationale bedrijven. Dat er voor ieder bedrijf 1 ‘ultieme punt van waarheid is’. En als je in Europa zaken wilt doen dan moet je dat doen met een Europees bedrijf dat volledig onder Europese regels valt. En dan kan het Europese Hof/recht uitspraken doen over conflicterende regels. Ik meen dat in China je ook als buitenlands bedrijf een Chinese partner-onderneming nodig hebt om daar actief te zijn.

  Misschien een beetje Utopisch. Tegelijkertijd waarom is een US-Europese dochter constructie uberhaubt rechtsgeldig als het gevolg is dat als de dochter zich tegen Europese wetten in aan de Cloud Act gaat houden.

  1. Was het als consument maar zo …

   Een Nederlandse drugsdealer die in Nederland drugs had verkocht aan Amerikanen, die dat vervolgens naar de VS smokkelden en daar werden betrapt werd in de VS aangeklaagd. Met zijn Amerikaanse ‘klanten’ werd een deal gesloten en ze getuigden tegen hem.

   Nederland leverde hem uit, wat ik tot op de dag van vandaag een schande vind. Maar ja, Nederland had een probleem, het bewijs waarop hij in de VS is veroordeeld was in Nederland niet toelaatbaar. Justitie heeft m.i. dus een vuil spelletje gespeeld door met de uitlevering bewust waarborgen in de Nederlandse wet te omzeilen.

   Let welhij is dus in de VS veroordeeld, terwijl alles wat hij deed zich in Nederland afspeelde!

   En dat probleem is ook wat nu met de abortus wetgeving in de VS speelt. Eeen aantal staten heeft wetten aangenomen die het strafbaar stelt voor de inwoners van die staat om een abortus te ondergaan, maar ook om naar een andere staat te gaan en daar een abortus te ondergaan. En weer andere staten hebben het strafbaar gesteld om iemand te helpen naar een andere staat te reizen om een abortus te ondergaan. Dat is de reden dat CA niet meer mee wil werken, die andere staten willen mensen die in CA iets legaals doen in de eigen stat toch vervolgen.

 2. Hoe ze dat in de VS oplossen, dat is daar hun probleem. Mijn vermoeden is dat het sterk politiek gekleurde Supreme Court het oplost zoals de conservatieve broodheren van die “rechters” dat opgelost willen hebben — zoals ze ook gedaan hebben met de abortus wetgeving. (Iets waarvan ik hoop dat de kiezers in november een duidelijk statement over gaan maken; er is daar al een soort van koude burgeroorlog aan de gang, die maar een vonkje nodig heeft om echt door te slaan, en dan kan Californie zomaar een onafhankelijke staat worden).

  Over die conflicten tussen de AVG en Cloud act: die zijn er niet. In de EU geldt de AVG en niet de Cloud act, en daar hebben bedrijven, hun medewerkers, enzovoort zich gewoon aan te houden. Doen ze dat niet, dan zouden dwangsommen, of desnoods het aanwijzen van een nieuwe raad van bestuur of zelfs gewoon onteigenen dat moeten voorkomen. Het zou ook kunnen betekenen dat bepaalde rechtspersonen hun EU dochters moeten afstoten (of vice versa), wat tot interessante resultaten kan leidden. Dat zagen we ook al gebeuren toen Visa van de VS Wikileaks moest blokkeren, en van de IJslandse rechter dat niet mocht: dat dillemma werd toen ook opgelost door de dochter daar lost te koppelen.

 3. Het zou mij niet verbazen als het dilemma van “Hoe te handelen in gevallen van conflicten tussen de wetten van individuele staten” in de VS al eerder voorgekomen, en dus in principe al opgelost is. Voor zover ik weet wordt er gekeken naar de relatieve betrokkenheid van beide staten, maar ik laat me graag corrigeren door een jurist met specialisatie in Amerikaans recht.

  Ik zie deze staatswet van toepassing op gegevens die specifiek in Californië opgeslagen zijn. Bij gegevens die “in de cloud” staan is het veel minder duidelijk dat deze wet daar ook op van toepassing is.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.