Mobiele telefoons vanaf 2024 niet meer in het klaslokaal toegestaan

Mobiele telefoons zijn vanaf 1 januari volgend jaar niet meer in het klaslokaal toegestaan, las ik bij Security.nl. De Rijksoverheid heeft hierover afspraken gemaakt met alle relevante koepelorganisaties in het onderwijs. Eind volgend schooljaar wordt geëvalueerd of de afspraak het gewenste effect heeft of dat eventueel toch een wettelijk verbod nodig is.

De vraag of een school mobieltjes van leerlingen mag verbieden is inmiddels een klassieker op deze blog. De kern is (zo blogde ik in 2015):

Een school is bevoegd om regels te stellen om de goede gang van zaken op de school te bewaren, en om daar sancties op te stellen bij overtreding. Zij mag zelf bepalen wat die sancties zijn, zolang ze maar redelijk en proportioneel zijn. Wel moeten de sancties en hun grondslagen (wanneer krijg je welke straf) in het onderwijsreglement zijn geregeld. Een leraar mag dus niet ter plekke bedenken “jij kauwt kauwgum onder de les, lever je telefoon maar in tot 4 uur”.
Een paar jaar later bleken de verzuchtingen nog groter:
Het grote probleem vanuit juridisch perspectief is eigenlijk dat er nauwelijks iets geregeld is op dit gebied. De wet houdt het bij het vereiste dat er een reglement moet zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd worden (art. 24g Wet voortgezet onderwijs) en dat daarin moet staan hoe handhaving van de goede gang van zaken binnen de instelling in zijn werk gaat.
Er is nu dus (nog) niet gekozen voor een wettelijk geregeld verbod, maar voor een serie afspraken. De hoofdlijnen komen neer op: “geen mobiele telefoons of andere devices in de klas, tenzij sprake is van educatief gebruik in de les.” Als leerlingen een telefoon voor specifieke redenen in de klas nodig hebben, dan blijft dat wel nodig.

Scholen moeten deze hoofdlijnen uitwerken naar specifiek schoolbeleid, en daarmee komt de bal dus juridisch gezien weer terug bij waar ‘ie al tijden lag, met dezelfde onduidelijkheid als destijds. Het argument is natuurlijk dat de ene school strenger (of duidelijker of wat dan ook) wil zijn dan de andere, maar een wettelijke regeling had wel meer algemene duidelijkheid gegeven.

Arnoud

 

 

15 reacties

 1. Even een haakje naar ‘De directie stelt zich niet aansprakelijk’ situaties: Als de school stelt dat telefoons niet in het klaslokaal mogen, is daarmee de school ook verantwoordelijk voor veilige kluisjes waarin leerlingen hun toestellen kunnen opbergen?

  Op mijn middelbare school, 20 jaar geleden, waren de kluisjes duidelijk van de laagste inschrijver, omdat deze vaak eenvoudig open gemaakt konden worden met een sleutel van een ander, of een stukje van een blik cola. Diefstal was dus veelvoorkomend maar de middelbare school ontsprong vaak de dans… totdat er eenmaal gestolen was uit de kleedkamers, en alle grafische rekenmachines weg waren.

  Ik zie dus nogal wat problemen met het handhaven van deze regels, en ik vrees dat dit ook nog andere problemen introduceert rond aansprakelijkheid.

  1. Vraag mij hetzelfde af. Verbieden de telefoon mee te nemen in het klaslokaal maakt dat het verplicht wordt de telefoon ergens op te bergen. En dat maakt, voor zover ik weet, diegene die verantwoordelijk is voor die bergplaats ook aansprakelijk voor schade en diefstal. Enige alternatief zou zijn is dat scholen expliciet aangeven dat de telefoon thuis gelaten moet worden, maar ik vraag mij af in hoeverre dat tegenwoordig nog redelijk is.

   Vind het overigens erg raar dat dit van bovenaf opgelegd wordt, dit lijkt mij bij uitstek iets waar scholen prima in staat zijn zelf regels en richtlijnen op te stellen

    1. Heerlijk als mensen zo simpel denken.

     Er zijn kinderen die kilometers door weilanden en andere verlaten gebieden fietsen van en naar school; zo ook mijn nichtje jaren terug. Dus die kreeg van haar ouders een Nokia 3310 om te bellen als er onderweg iets gebeurde (lekke band, het hoeft niet meteen het ergste te zijn). Als het mijn kind was en de school verbiedt het bij je hebben van een telefoon dan breekt er echt de pleuris uit.

     Dat een school verbied dat de telefoon aan staat tijdens de schooldag en daar straffen (anders dan innemen van de telefoon) tegenover staan vind ik prima. Maar die telefoons hebben buiten schooltijd een belangrijke functie en de veiligheid gaat bij mij toch echt voor het ‘ongemak’ dat een leraar dan maar wat vaker een leerling moet laten nablijven. Waarbij die telefoon ook weer handig is, dan kan de leerling de ouders inlichten dat hij of zij moet nablijven en er niets aan de hand is. Dat kon ik vroeger niet en er is wel eens door mijn ouders naar school gebeld omdat ze ongerust waren.

     En als die telefoon uit staat en in de tas zit hoe komt de school er dan achter! Want als mijn kind een telefoon die uitstaat in de tas heeft dan wil ik wel eens weten wat de school in de tas te zoeken had?

  1. Moeten ze doen ja; rekenmachines zijn ondertussen ouderwetse onzin. Een smartphone heeft meer rekenkracht en een (veel) beter scherm dan de dure rekenmachines die leerlingen moeten kopen. En er zijn ook (meerdere) apps die dat kunnen gebruiken als op een grafische rekenmachine, die veel minder kosten dan een apart apparaat. [Laptops zijn nog veel geschikter maar ook wel een stuk groter en duurder, dus geen echte directe vervanger.]

   Het enige voordeel van een aparte rekenmachine is dat leerlingen dan tijdens de les niet op hun mobiel moeten zitten om grafieken te plotten en minder afgeleid kunnen worden. Maar om ze daarom te verplichten een ca. 100 euro kostende weinig kunnend apparaat aan te laten schaffen? Bovendien zullen ze later wel hun mobiel bij zich hebben en niet hun oude schoolrekenmachine, mochten ze plotseling toch het nog nodig hebben.

   1. Ja de meeste mobieltjes zijn inderdaad een stuk beter dan een rekenmachine. Het probleem zit hem er denk ik in dat je niet wil dat leerlingen hun mobiel gebruiken tijdens toetsen / examens, dat is vragen om fraude.

    1. Dat is een heel andere discussie: wat leren onze kinderen op school.

     Als het goed is leren ze kritisch denken en vaardigheden en test je die in examens. Niet feitenkennis die je kan Googlen, dat is bijna de definitie van tijd verspillen.

     Maar ja als ik dan een oud studiegenoot van me met een afgeronde wetenschappelijke opleiding hoor zeggen dat ‘iets wel waar moet zijn’ want ‘anders zouden niet zoveel mensen het zeggen’, dan gaat het blijkbaar van laag tot hoog in ons onderwijs niet goed.

     1. Hoewel een overdaad aan feitenkennis overdreven is; is een basale kennis nog altijd heel belangrijk. En ik heb het idee dat dat af en toe wordt ondergewaardeerd in onderwijsland. Het opzoeken van feiten kost te veel tijd om te doen midden in een discussie; en zul je vaak niet doen als je bijvoorbeeld een krantenartikel leest.

      Zo wil je echt niet elke keer dat je leest over Rusland vs Oekraïne moeten opzoeken hoe ver dat nu (ongeveer) van Nederland afligt (100 km? 1000km? 10000km?); een stuk historie (dat ze in de Sovjet-Unie deel waren van één land, Krim werd bezet etc) enzovoorts. En dat is wel belangrijk om te begrijpen wat er aan de hand is.

      1. Eens, ik had op de unversiteit een examen waarbij de docent vrij duidelijk was. Je mag je boeken erbij pakken, maar als je de basis kennis niet hebt en in ieder geval weet waar in de boeken je de rest kan vinden dan heb je niet genoeg tijd om alle vragen te beantwoorden.

       Dat laatste is met internet en goede zoekmiddelen geen issue meer, dat eerste probleem blijft bestaan.

       Dus basis kennis, leren zoeken en beoordelen van informatie op betrouwbaarheid, kritisch denken, dat is wat je vanaf middelbare school zou moeten leren.

       Basis school is voor de basis basis kennis: lezen en schrijven, rekenen, aardrijkskunde/geografie.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.