Wat gaat de EU doen met generatieve AI en foundation models in de AI Act?

AlexandraKoch / Pixabay

De Europese wetgever trekt een sprint om de regulering van generatieve AI vast te leggen, las ik bij Euractiv. De snelle opkomst van GPT was een nogal onverwacht dingetje, waar men maar niet uitkomt. “This is the last thing still standing in the negotiation,” aldus Europarlementariër Dragos Tudorache nog dit voorjaar. Dat viel dus een tikje tegen.

De voorgenomen AI Act – die in januari van kracht moet worden – ging altijd uit van concrete systemen met specifieke toepassingen. GPT en collega’s zijn het tegenovergestelde van waar de wet van uit ging: ze zijn general-purpose oftewel foundational voor specifieke toepassingen. De hele opzet van systemen met doelen en risico’s past dus eigenlijk niet goed.

Maar we hebben een wet, GPT is een AI en dus moet en zal deze gaan passen. Inderdaad, hamer en spijker en zo. De kern van het probleem is dat de AI Act uitgaat van systemen met een specifiek doel, de “intended purpose” zoals vastgelegd in de documentatie. Deze AI doet toegangscontrole, die AI bestuurt een auto en die laatste verzorgt ouderen. Foundation models zijn breed georienteerd: ze kunnen alles, hoewel je ze vaak nog wel bij moet sturen om een specifiek ding te kunnen.

De snelle opkomst van ChatGPT met name heeft ertoe geleid dat het Europees Parlement heel snel een bepaling hierover heeft toegevoegd. Maar hoe dat zou moeten passen in het bredere systeem, blijft de vraag: wat moet je met eisen over documentatie die je doelstelling willen weten, als je geen doelstelling hébt?

Het voorgestelde compromis komt erop neer dat de eisen beperkt worden tot transparantie over hoe de systemen gebouwd zijn (data, parameters, evaluaties over bias, zulke dingen) en dat je voor de rest alleen aanreikt wat anderen nodig hebben om een specifieke AI te bouwen met jouw systeem.

Maar er is meer: een “zeer capabel” foundation model moet ook nog extra regels krijgen omdat haar mogelijkheden onverwacht en onvoorspelbaar zijn. Zeg maar “we willen niet nóg een keer overvallen worden door AI’s die kunnen toveren”. Wat daarover precies vast moet liggen, is nog niet duidelijk.

Wil je weten hoe dit allemaal praktisch uit gaat pakken? Bestel dan mijn nieuwste boek: AI and Algorithms, mastering legal & ethical compliance.

Arnoud

Eén reactie

 1. Wat mij vooral opvalt is hoe sterk AI begint te worden in deze algemene taken. En dan kijk ik meer naar Google Bard dan naar ChatGPT. Zo vroeg ik OpenAI (ChatGPT 4) om jouw artikel in 3 zinnen samen te vatten en het antwoord was:

  De Europese wetgever werkt snel om de regulering van generatieve AI, zoals GPT, vast te leggen, mede door de snelle en onverwachte opmars ervan. De voorgenomen AI Act, die concrete systemen met specifieke doeleinden omvat, past niet goed bij de algemene toepassing van dergelijke AI, waardoor er gekeken wordt naar compromissen zoals eisen voor transparantie over hoe de systemen zijn gebouwd. Er wordt ook gesuggereerd dat zeer capabele ‘foundation models’ zoals GPT extra regels moeten krijgen vanwege hun onvoorspelbare capaciteiten.
  Vervolgens dezelfde vraag aan Google Bard voorgelegd die met drie antwoorden komt. Eerste antwoord:
  De Europese wetgever trekt een sprint om de regulering van generatieve AI vast te leggen. De snelle opkomst van GPT heeft de wetgever voor een probleem gesteld, omdat GPT geen specifiek doel heeft. Een compromis is bereikt om eisen te stellen aan transparantie en documentatie, maar er zijn nog extra regels voor zeer capabele modellen.
  Tweede antwoord:
  De Europese AI-wetgeving is niet geschikt voor generatieve AI, zoals GPT. De wetgever werkt aan een compromis, maar de details zijn nog niet duidelijk. De wetgeving moet rekening houden met de onvoorspelbare mogelijkheden van generatieve AI.
  Derde antwoord:
  De Europese wetgever trekt sprint om regulering van generatieve AI te regelen. De opkomst van GPT maakt dit lastig, omdat deze AI geen specifiek doel heeft. Een compromis is voorgesteld, waarbij transparantie over hoe het systeem gebouwd is verplicht is.
  En het is interessant om te zien hoe de AI de juiste context weet te krijgen uit dit artikel, waarbij ik de samenvatting van Bard een stuk beter vind, daar deze minder ingaat op het technische deel. De wetgever lijkt de mogelijkheden van AI dan ook niet te begrijpen en denkt dat het maar een simpel trucje kan doen. Maar als ik naar GPT en Bard kijk, dan sta ik nog steeds verbaast naar hoe intelligent het systeem nu al is…

  En dit is nog maar het begin…

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.