Hoe lang heb je als je niet meteen met je parkeerapp kunt parkeren?

Photo by donauwood on Pixabay

Parkeerder heeft evenwel onverwijld en ononderbroken uitvoeringshandelingen verricht. Dat is juridisch voor “je krijgt geen parkeerboete”. Zo oordeelde het Hof Den Haag recent over een naheffingsaanslag in de parkeerbelastingen van de gemeente Vlaardingen. De parkeerapp deed het niet meteen, maar hoe toon je dat aan?

De burger had zijn auto geparkeerd op een plek waar parkeerbelasting verschuldigd is. Die wilde hij met een parkeerapp voldoen, maar die kon ter plaatse geen verbinding maken. Hij besloot daarop naar zijn afspraak (een advocatenkantoor) te lopen, wat 70 meter verderop was. Daar kon hij wel de parkeeractie afronden.

Dat was om 12:09, dus 2 minuten te laat: een parkeercontroleur had reeds “om 12:07:34 uur geconstateerd dat voor de auto geen parkeerbelasting was voldaan en dat in de auto geen ter plaatse geldige parkeervergunning aanwezig was.”

Nu denkt u misschien, je hebt toch altijd 5 minuten om te betalen? Nou nee, dat is geen harde termijn die landelijk gelijk is. Vlaardingen hanteert een coulance termijn van één minuut, zo lees ik in het arrest. Bovendien had de parkeercontroleur niemand bij de auto of op route tussen de auto en de parkeerautomaat gezien.

Wie met de app wil betalen, moet dus bij de auto blijven staan om aan de controleur te laten zien dat hij bezig is. Nee, dat vond ik ook een beetje een gekke. Gelukkig voor parkerende burgers zijn zowel rechtbank als Hof het ermee eens dat dát niet de bedoeling is.

Wel is het zo dat jij moet aantonen dat je “onverwijld en ononderbroken” (zeg maar: als eerste en zo snel mogelijk) die parkeeractie afrondt. Maar hoe toon je aan dat je dat deed? Het Hof hanteert geen harde tijdsgrens (zoals die 5 minuten) maar geeft een vrije bewijsruimte:

Belanghebbende heeft gesteld en ter zitting van het Hof onweersproken bevestigd dat hij meteen na het parkeren, nog zittend in zijn auto, heeft geprobeerd het kenteken van de auto aan te melden via de parkeerapp op zijn mobiele telefoon. Toen dat niet lukte, is hij, omdat het eerder op die manier ook goed was gegaan, meteen naar het kantoor van zijn advocaat gelopen, alwaar het aanmelden wel lukte. Dit heeft alles bij elkaar een paar minuten geduurd, aldus belanghebbende. Gelet hierop is het Hof van oordeel dat belanghebbende vanaf de aanvang van het parkeren onverwijld en ononderbroken handelingen heeft verricht gericht op het betalen van de verschuldigde parkeerbelasting. De omstandigheid dat belanghebbende naar het kantoor van zijn advocaat is gelopen, dat ongeveer 70 meter van de parkeerplaats was gelegen, maakt voormeld oordeel niet anders, aangezien hij dat deed met het primaire oogmerk om aldaar de parkeerapp in werking te stellen.
Oftewel, leg maar uit wat je deed vanaf het moment dat je de auto parkeerde. Als dat een coherent verhaal is waaruit blijkt dat je zo snel mogelijk die app aan de praat wilde krijgen, dan is het goed.

Dit is een andere uitkomst dan die zaak in december, waar de parkeerder inlogproblemen had en achttien minuten nodig had om het op te lossen. Omdat hij was weggelopen van de auto, “is het risico ontstaan dat er in de tussenliggende tijd een parkeercontrole plaatsvond. De gevolgen hiervan komen voor rekening en risico van eiser.” Aldus de rechtbank in die zaak.

Met het criterium van dit Hof had die zaak denk ik anders uitgepakt: het lijkt erop dat die parkeerder ook onverwijld en ononderbroken bezig was met parkeerbelasting betalen. Tenzij je zegt, de app herinstalleren en het wachtwoord resetten valt daarbuiten. Het lijkt erop dat de rechtbank gewoon die achttien minuten hoe dan ook te veel vond.

Arnoud

7 reacties

 1. Ik vermoed toch dat de primaire reden om naar dat advocatenkantoor te lopen een afspraak aldaar was en niet de behoefte om de parkeerapp. te starten. Dat (bekend was dat) het daar kon was natuurlijk wel mooi meegenomen.

  1. In de uitspraak staat als reden “dat het daar de vorige keer wel werkte”. Ik las dat als “op de wifi van mijn advocaat kon ik wel bij de site/app”, hoewel dat impliceert dat de 4g verbinding op straat niet werkt en dat voelt dan weer eigen risicosfeer. Mogelijk dat hier meespeelt dat de rechter internettoegang óók als een natuurfenomeen ziet, het is er of het is er niet en daar heb je het mee te doen.

   1. Dat, of 4g/5g bereik was op die parkeerplek erg slecht en de parkeerder wist dat die in de buurt van die bestemming beter is.

    Mijn parkeerapp doet ook soms niet goed verbinden via 4g; dan moet ik een keer of drie op “opnieuw proberen” klikken voordat de verbinding goed tot stand komt.

    Hoe dan ook; welke kant je uitloopt zou verder geen verschil moeten maken. Je mag tenslotte ook naar de parkeerautomaat verderop in de straat lopen, en men verwacht zelfs van je dat als die buiten werking is je een andere automaat elders zoekt.

 2. Het Bestuursrecht kent niet voor niets de beleidsfunctie. Dit soort onduidelijkheid over de verplichting die ontstaat is een aantasting van de rechtszekerheid die gemeenten zouden moeten wegnemen met duidelijk beleid. In feite is sprake van bewijsnood aan beide zijden.

  Met de nieuwe verplichting “passende ondersteuning bij contact met de overheid” (modernisering Awb) is de onduidelijkheid in de verplichting en de nakoming daarvan nog duidelijker een reden voor actie door de gemeente.

 3. Ik kom zojuist uit Utrecht en heb betaald in de parkeerautomaat. Dat was zo’n 100 meter lopen om vervolgens het menu door te lopen en te pinnen. Dat kost je bij elkaar ook een paar minuten. Ik zie dat de gemeente in hoger beroep is gegaan. Tegen een 79 jarige man. Even los van de regelgeving: hoe zit het nu precies met de aanbeveling van de Ombudsman? “Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers en hun belangen. Dit betekent dat de overheid de burger serieus neemt en met respect behandelt. Overheden moeten niet als onpersoonlijke bureaucratieën werken.”

 4. Het (onredelijke) gebrek aan coulance geldt natuurlijk ook als – zoals zo vaak bij bijv. het bezoek aan je advocaat – het kantoor voor jou d.m.v. hun abonnement de parkeerkosten betaalt. Daar ontstaan normaliter ook de nodige minuten vertraging. Bij bezoek aan vrienden/familie geldt hetzelfde. Je gastheer meldt pas aan als je binnen bent.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.