Gerard Sanderink is geschorst als bestuurder IT-bedrijf Centric

De Ondernemingskamer heeft Gerard Sanderink geschorst als bestuurder van IT-bedrijf Centric, meldde Tweakers vrijdag. Volgens de speciale zakelijke kamer van het gerechtshof Amsterdam is “de heer Sanderink niet in staat het belang van Centric gescheiden te houden van zijn privébelangen” en is er “aanleiding te twijfelen aan het vermogen van Sanderink om rationele beslissingen te nemen.” Geen grappen dat dit lijkt op Elon Musk bij Twitter alstublieft: dit is best heftig en voor zover ik weet de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis.

In oktober stapte het OM naar de rechter, omdat Sanderink als directeur was teruggekomen na de nodige ophef vanuit met name grote overheidsklanten. Ik plagieer mezelf even:

Centric is een van de oudere ICT-bedrijven in Nederland (1992), en is vooral bekend omdat ze vele ICT-opdrachten voor de overheid uitvoert. Al sinds jaar en dag is Gerard Sanderink er de grote baas, en alles kabbelde netjes voort totdat Sanderink kennis kreeg van Rian van Rijbroek, over wie ik eigenlijk niet blogde maar die dus een enorme reputatie heeft in de ICT- en security-community. Alleen geen hele goeie.
De Ondernemingskamer schakelt snel, en dat moet ook want het gaat hier om grote belangen van een belangrijk automatiseringsbedrijf. Zo leveren zij het meestgebruikte pakket voor basisregistratie bij gemeenten, en is DNB grootverbruiker van Centric software. Ook ASML was klant, maar heeft zich teruggetrokken vanwege deze ophef.

Er is veel aan de hand, waarover ik de vorige keer blogde. Het grote probleem was vooral dat de privéproblemen van Sanderink werden uitgevochten via Centric, wat grote zakelijke ophef gaf en gezien de belangen is dat absoluut onwenselijk. Vandaar dus de stap van het OM, en de Ondernemingskamer klinkt behoorlijk geschrokken:

„De werving van nieuw personeel stokt, de Nederlandse activiteiten van Centric zijn inmiddels verlieslatend geworden”, motiveerde de Ondernemingskamer haar besluit. „Dit vormt een acute bedreiging voor de onderneming. Er bestaat gegronde reden om te twijfelen aan de juistheid van het bij Centric gevoerde beleid.”
Dat vormt een directe bedreiging voor de continuïteit van de dienstverlening, wat dus het hele land zou kunnen raken. Vandaar de enorme snelheid (twee weken van start procedure tot uitspraak) en ook de impact van de uitspraak: Sanderink wordt geschorst als bestuurder, en zijn aandelen (op 1 na) worden aan een nader te noemen derde overgedragen.

Door deze uitspraak kan hij – althans juridisch – geen invloed meer op het bedrijf uitoefenen. Hoe dat in de praktijk uit gaat pakken, zou ik nog even benieuwd naar zijn. In december vorig jaar onthulde Tubantia dat dat Van Rijbroek al sinds oktober 2020 greep heeft op Sanderinks bedrijven, als mede-certificaathouder in de stichting administratiekantoor (Centric ontkent met klem).

Arnoud

Justitie dreigt naar rechter te stappen na terugkeer Sanderink bij Centric

Het Openbaar Ministerie roept de veelbesproken miljonair Gerard Sanderink op toch niet weer topman te worden bij zijn IT-bedrijf Centric. Dat meldde AG Connect onlangs. Na anderhalf jaar geleden te zijn teruggetreden, ziet Sanderink er nu geen probleem meer in kennelijk om weer aan het roer te staan van het schommelende bedrijf. Deel zoveel in een eindeloze soap.

Centric is een van de oudere ICT-bedrijven in Nederland (1992), en is vooral bekend omdat ze vele ICT-opdrachten voor de overheid uitvoert. Al sinds jaar en dag is Gerard Sanderink er de grote baas, en alles kabbelde netjes voort totdat Sanderink kennis kreeg van Rian van Rijbroek, over wie ik eigenlijk niet blogde maar die dus een enorme reputatie heeft in de ICT- en security-community. Alleen geen hele goeie.

Wat er precies is gebeurd zullen we denk ik nooit weten, maar op hoofdlijnen komt het erop neer dat Sanderink een relatie met Van Rijbroek kreeg, waarna enorme hommeles ontstond met zijn ex-partner Brigitte van Egten. Sanderink beschuldigt die van van alles en nog wat, wat tot vele procedures leidde waar Sanderink eigenlijk altijd bij verloren heeft. En met boter en suiker ook nog, inclusief miljoenen aan dwangsommen en tuchtklachten voor de advocaat.

En het was me wat aan bizarre verhalen:

Van Rijbroek bleek, via de mailaccounts van Sanderink, duizenden mails te hebben verstuurd naar ministers, hoge ambtenaren, journalisten en zakelijke relaties van Sanderinks bedrijven. De mails bevatten bizarre beschuldigingen aan het adres van Sanderinks ex-vriendin Brigitte van Egten. Niet alleen over vermeende fraude en diefstal, ze werd ook beschuldigd van seksuele relaties met Afrikanen, activiteiten in de porno-industrie, connecties met drugscriminelen en het omkopen van journalisten.
Centric kon zich daar lange tijd bij afzijdig houden (“privékwestie in de relatiesfeer”), maar dat veranderde in april toen het bedrijf voor bijna 2 miljoen beslag liet leggen bij van Egten onder het mom van een schadeclaim. Misbruik van recht, noemde de rechtbank dat in mei, en dat is een keihard oordeel waar normale advocaten zich diep voor schamen. Toevallig was het bedrag namelijk precies de verbeurde dwangsommen van Sanderink (A):
Hoewel DSS en Centric c.s. hebben benadrukt dat zij volledig los van elkaar opererende vennootschappen zijn, zijn zij kennelijk (ongeveer) gelijktijdig en pas na het vonnis van 25 november 2021 op het idee gekomen dat zij een forse vordering op [eiseres] hebben die (in totaliteit) het bedrag aan verbeurde dwangsommen overschrijdt. Dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen en is zonder dat [A] daarbij een bepaalde rol heeft gespeeld, niet (goed) verklaarbaar. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn DSS c.s. er in ieder geval niet in geslaagd om hiervoor een aannemelijke verklaring te geven. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling is namens DSS en Centric c.s. verklaard dat het twee cliënten van dezelfde advocaat zijn, die vaststellen dat zij beide een vordering op [eiseres] hebben. De voorzieningenrechter kan daarvoor geen andere reden zien dan dat zowel DSS en Centric c.s. een band heeft met [A] en dat de laatste het geschil met [eiseres] heeft zoals dat hiervoor besproken is.
Naar aanleiding van deze ophef en forse druk van grote klanten (met name DNB en AFM) besloot Sanderink zich als bestuurder terug te trekken. Vanwege niet nader uitgelegde “recente ontwikkelingen binnen Centric” komt hij nu weer terug, en daar schrikt het OM van:
Op woensdag 19 oktober heeft dhr. Sanderink echter zitting genomen in het bestuur van Centric. Daarmee is een streep gezet door alle inspanningen van het OM, het bestuur en de ondernemingsraad van Centric. De onderneming blijkt zelf onvoldoende in staat te zijn om de rust te herstellen. Het OM concludeert daarom dat het aangewezen is de Ondernemingskamer te verzoeken om te beslissen of,  en zo ja,  welke maatregelen nodig zijn om de stabiliteit en continuïteit van Centric te waarborgen.
De Ondernemingskamer is een speciale afdeling van het gerechtshof in Amsterdam die zich richt op het beslechten van geschillen binnen bedrijven. Normaal doet die alleen procedures tussen bedrijven (en bedrijven en hun bestuurders), maar het OM kan verzoeken de zogeheten enquêteprocedure uit te laten voeren in het algemeen belang.
De gedachte is dat de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam (OK) op verzoek van de aandeelhouders of een betrokken vakorganisatie en de vennootschap zelf een onderzoek kan gelasten naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap (het kan overigens ook gaan om een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij, maar in de praktijk gaat het bijna altijd om een besloten of naamloze vennootschap).
Het is wel een signaal van jewelste, het komt zeer zelden voor dat het OM deze stap neemt. In het FD kwamen ze niet verder dan motorbendes (No Surrender en Bandidos) en fraude bij de mondkapjesdeal van Stichting Hulptroepen Alliantie, in goed gezelschap ben je dan.

Ondertussen dient op 31 oktober een bodemprocedure van Van Egten tegen Van Rijbroek, diverse Centric-directeuren, de bedrijven zelf en zo ongeveer iedereen verder die hier een rol in speelt.

Man man man man man.

Arnoud