Standaardverweer bij aansprakelijkheid

Er is niets gebeurd. Voorzover er wel wat gebeurd is, was er geen sprake van een normschending. Voorzover er wel een norm geschonden was, strekte deze niet tot bescherming van uw belangen. Voorzover uw belangen wel geschaad zijn, heeft u geen schade. Voorzover u wel schade heeft, is er geen causaal verband met de normschending. Voorzover er wel een causaal verband is, was ik er niet bij betrokken. Voorzover ik er wel bij betrokken was, was er sprake van overmacht. Voorzover er geen sprake was van overmacht, was er sprake van noodweer. Voorzover er geen sprake was van noodweer, kwam het zonder dat ik me er van bewust was. Voorzover ik me er van bewust was, kwam het door onachtzaamheid. Voorzover ik wel oplette, was het niet met opzet. Voorzover het met opzet was, kan de schade mij niet naar redelijkheid worden toegerekend. Voorzover deze mij wel kan worden toegerekend, moet de vergoeding worden verminderd vanwege eigen schuld. Voorzover de schadevergoeding niet verminderd wordt uit eigen schuld, moet deze worden verminderd omdat u geen maatregelen ter beperking van de schade hebt genomen. Voorzover u wel afdoende maatregelen hebt genomen, moet er een billijkheidscorrectie worden toegepast. Voorzover geen billijkheidscorrectie wordt toegepast, moet de schadevergoeding gematigd worden op grond van redelijkheid en billijkheid.

Arnoud

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.