Auteursrecht ingezet tegen renovatie Reidingpark

In een al wat ouder artikel in het Friesch Dagblad wordt gemeld dat het auteursrecht op een park (ja, een park) in de weg staat bij een geplande renovatie. Het Reidingpark is ontworpen door ir. Hein Otto (1916-1994) in 1959 met onder andere een tien meter hoge berg, waar de gemeente nu vanaf wil. Echter:

Otto kreeg nadat de gemeente in 1959 het Reidingpark verwierf, de opdracht als particulier bureau een ontwerp tot verbetering te maken. ,,Op dat ontwerp rust derhalve zijn auteursrecht”, aldus Osinga. Duidelijk is ook de hand van Otto in het Reidingpark te herkennen, met verwijzingen naar tuinarchitecten Heimans, Thijsse en Roodbaard, stelt de Drachtster. ,,Het ziet er dus nu naar uit dat de gemeente Smallingerland inbreuk wil maken op het ‘droit au respect’ (artikel 25 van de auteurswet van 912) van wijlen ir. Hein Otto, en thans van zijn erven.”

Osinga citeert uit artikel 25: ,,De maker van een werk heeft, zelfs nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen, de volgende rechten: het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.”

En inderdaad, dat morele recht bestaat. Net als de andere auteursrechten tot zeventig jaar na het overlijden van de maker.

Het blijft natuurlijk altijd een lastige discussie wat een ‘verminking’ van een werk is. Niet elke verandering is een verminking.

Arnoud

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.