Europese Commissie komt met nieuwe aanpak cybercrime

Europese Commissie maakt nieuwe aanpak cybercrime bekend, meldt Arnout Veenman op ISPam.nl. Hij citeert Vice-President Frattini, EU Commissaris verantwoordelijk voor Justitie, Vrijheid en Veiligheid:

De Europese Commissie neemt vandaag een belangrijke stap naar het formuleren van een generiek Europees beleid in het gevecht tegen cybercrime. Dit beleid zal er uiteindelijk zorgen voor betere operationele samenwerking tussen politiediensten, verbeterde politieke coördinatie en betere coördinatie tussen lidstaten op het gebied van wetgeving alsmede politieke als juridische samenwerking met derde landen; het creëren van bewustzijn, training en onderzoek zal essentieel zijn in het bereiken van deze doelen. Dit beleid zal enkel effectief zijn wanneer er een krachtige dialoog met de industrie is gaande is.

Op opinieweblog wordt daaraan nog toegevoegd:

Het beleid is erop gericht om internationale samenwerking en strafrechtelijke handhaving te bevorderen en om publiek-private samenwerking te versterken. De Commissie overweegt ook om wetgeving tegen identiteitsdiefstal te ontwerpen.

Cybercrime of computercriminaliteit wordt een steeds groter probleem. Om dit te bestrijden, heeft de Commissie de volgende concrete plannen:

• Public-private cooperation at operational level: A conference on public-private cooperation is being organised for November this year. The conference, which will gather around 100 European specialists from both sectors, will concentrate on a few pilote areas. The main idea is to launch a small number of concrete public-private projects, on issues such as the fight against illegal content (especially child sexual abuse material) and strategic information exchange on criminal activities. The outcome may consist of codes of conduct, the setting up of permanent cooperation networks or recommendations for legislation. The principle of the public-private projects will be cooperation at equal level and private stakeholders (in particular EU-level business federations) will be involved already at the planning stage.

• Law enforcement cooperation/coordination: The problem identified in this field is rather that existing EU and international channels are not used or that these channels are not used in an efficient way. The Commission services are currently preparing a questionnaire to Member States and will organise a meeting with MS cyber crime specialists in 2007 to better identify the needs. The main objectives are to clarify the use and achieve better awareness of existing and – if needed – prepare concrete actions to reinforce the cooperation and coordination. The Commission will cooperate closely with Europol in this area.

• Training: The Commission is already discussing how different EU-level and EU-financed training programmes in this field can be interlinked under a common European training umbrella. The Financial Programme “Prevention of and Fight against Crime” will provide for financial means for the setting up of such an umbrella, which could cover both law enforcement only training programmes and programmes involving private sector operators. The Commission is especially looking to involve Europol, Eurojust and CEPOL in the setting up of such a platform.

Arnoud

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.