Contract eenzijdig aanpassen mag niet zomaar (goh)

Amerikaans Internetrecht met een hoog “duh” gehalte: een bedrijf mag overeenkomsten niet eenzijdig aanpassen door simpelweg aangepaste voorwaarden op de website te zetten, zo besliste het 9e Hof van Beroep onlangs.

Eenzijdig aanpassen van voorwaarden mag in Nederland op zich wel, mits aan twee voorwaarden is voldaan.

Ten eerste moet in de oorspronkelijke overeenkomst zijn afgesproken dat de partij in kwestie het recht heeft om de voorwaarden eenzijdig aan te passen. Staat dat nergens, dan mogen de voorwaarden alleen worden aangepast als beide partijen daarmee instemmen.

Ten tweede moet de wederpartij in dat geval het recht hebben de overeenkomst op te zeggen. Dit blijkt uit de wettelijke regeling omtrent algemene voorwaarden: een beding dat een partij het recht geeft de overeenkomst zomaar te wijzigen, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn (art. 6:237 sub C BW). Bij een overeenkomst tussen twee (grote) bedrijven ligt dit anders. Als die met elkaar willen afspreken dat de een zomaar de overeenkomst mag aanpassen, dan mag dat. Je zou alleen wel gek zijn als bedrijfsjurist als je daarmee instemde.

En natuurlijk moet je het wel meedelen aan de wederpartij. Je kunt ook in Nederland niet volstaan met een aanpassing op je website. Je zult echt de mensen individueel aan moeten schrijven met de nieuwe voorwaarden.

Arnoud

7 reacties

 1. Hallo,

  13.2 XXXX heeft het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en aan het geldende recht aan te passen. Wijzigingen van de bepalingen over de looptijd van de overeenkomst vereisen, voor zover ze in langere looptijden voorzien, de uitdrukkelijke toestemming van de klant.

  Is het opnemen van deze bepaling in de algemene voorwaarden voldoende om eenzijdig de algemene voorwaarden te mogen wijzigen? Ik mis in 13.2 het woord eenzijdig.

  groet, Siem

 2. > En natuurlijk moet je het wel meedelen aan de wederpartij. Je kunt ook in Nederland niet volstaan > met een aanpassing op je website. > Je zult echt de mensen individueel aan moeten schrijven met de nieuwe voorwaarden.

  KPN heeft dit onlangs gedaan door het sturen van een briefje. Als je niet binnen x weken bezwaar maakte werden de nieuwe voorwaarden als geaccepteerd beschouwd. Die nieuwe voorwaarden hielden o.a. in een omzetting van een 0-contract (met 3 maanden opzeggingstermijn) naar een 1-jaar contract wat slechts per vervaldatum opgezegd kon worden.

  Is een dergelijk briefje voldoende om dergelijk ingrijpende contractwijzigingen rechtsgeldig te maken ?

  1. In welk artikel staat dit recht? Ik heb niets anders kunnen vinden dan art. 6:46d lid 1 BW, waarin binnen 7 dagen moet worden gereageerd. Tenzij er niet is voldaan aan art. 46c lid 2, dan 3 maand. Overigens gaat dat om een zaak, is dat eigenlijk hetzelfde als een dienstverlening?

 3. Over dat eenzijdig veranderen zoals de KPN doet. Een briefje met de mededeling dat de standaard contractduur voortaan één jaar is en als je dat niet wilt, moet je reageren of je mag je abonnement opzeggen. Dat zal allemaal wel legaal zijn, maar ze vermelden niet dat als je binnen een jaar opzegt, je wordt opgezadeld met een kostenpost (zeg maar boete) van honderden euro’s, vele malen hoger dan een jaarabonnement. Ook als je totaal niet ingestemd hebt met de wijziging van het contract of in je onwetendheid niet hebt gereageerd op de brief. Het lijkt mij dat sowieso alle wijzigingen gecommuniceerd moeten worden! Zeker zo’n belangrijke en eentje die overduidelijk is geconstrueerd om alle mensen die niet reageren en weg gaan nog even uit te persen.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.