Reaguren op wetsvoorstellen

Burgers en andere belanghebbenden moeten zich in de toekomst via internet uit kunnen spreken over nieuwe regelgeving van de overheid, zo vat Tweakers.net de brief samen die minister Hirsch Ballin van Justitie aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat om concepten van wetten en algemene maatregelen van bestuur in de fase vóór besluitvorming in de ministerraad, en dat is nog weer voordat ze in de Tweede en Eerste Kamer komen.

In de brief meldt de minister:

Met de werkgroep ben ik van mening dat consultatie via internet over regelgeving in voorbereiding de transparantie van en participatie van mensen bij het maken van wetgeving vergroot. Dit kan bijdragen aan beter uitvoerbare en handhaafbare wetgeving, waardoor het vertrouwen in de overheid wordt versterkt.

Het volledige voorstel staat ook online.

Arjan Dasselaar vindt het trouwens maar een wassen neus.

Arnoud

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.