Nieuw op Iusmentis: De portscan als strafbare voorbereiding (in Beveiliging > Hacken @ iusmentis.com)

Port scans stellen vast welke systemen luisteren naar inkomend netwerkverkeer (actieve systemen) en via Internet bereikbaar zijn. Met een port scanner kan een succesvolle computerinbraak (hack) worden voorbereid. Een port scan kan dan ook strafbaar zijn als poging tot misdrijf.

Een port scanner is een van de meest gebruikte tools van de tegenwoordige hacker. Port scans worden toegepast om vast te stellen welke TCP- en UDP-poorten op externe systemen luisteren en zijn een mogelijke indicatie dat er een gerichte aanval op een geautomatiseerd systeem, het doelsysteem, op handen is. Binnendringen in een computersysteem is strafbaar als computervredebreuk. Echter, in het Wetboek van Strafrecht is geen bepaling opgenomen die de portscan strafbaar stelt.

Het hangt van de omstandigheden van het geval af of de port scan wordt gebruikt voor het plegen van een ander strafbaar feit, zoals het opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een geautomatiseerd werk (art. 138a, lid 1 WvSr). Er kan dan sprake zijn van poging met betrekking tot het plegen van dat andere delict. Indien de port scan kan worden gezien als een voornemen van de dader tot het binnendringen in de computer, het vernielen van een geautomatiseerd werk, het vernielen van gegevens of afluisteren, dan kan strafbaarheid ontstaan op grond van poging. Dit artikel is een bewerking van de scriptie van jurist Jaap Timmer over de strafbaarheid van portscannen.

Lees verder in De portscan als strafbare voorbereiding (in Beveiliging > Hacken @ iusmentis.com).

Arnoud

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.