Nieuw bij Sync: Ideeën genoeg, maar hoe bescherm je ze?

Mijn nieuwste artikel op Sync:

Een idee of concept beschermen is lastig. Octrooi- en auteurswetten eisen een behoorlijke mate van uitwerking of concretisering voordat een concept beschermd kan worden. Het idee opschrijven en ergens deponeren (’vastleggen’) biedt meestal maar zeer weinig bescherming.

Lees verder in Ideeën genoeg, maar hoe bescherm je ze? bij Sync.nl.

Het artikel is een licht bewerkte versie van mijn Beschermen van een idee – is vastleggen genoeg? dat onlangs op Ius mentis verscheen.

Arnoud

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.