Alternatief juridisch woordenboek

Blafbrief: brief over vermeend onrechtmatig handelen, waarin in zeer algemene bewoordingen met juridische stappen gedreigd wordt.

Wapperen: in het openbaar mededelingen doen over beweerdelijke inbreuk op een recht, met name een octrooirecht. Bron.

Scrabbleclaim: een schadevergoeding wegens inbreuk claimen die gebaseerd is op een beding in algemene voorwaarden dat drie maal het gebruikelijke tarief verschuldigd is (“drie maal de woordwaarde”). Bron.

Wie weet er meer?

Arnoud

Eén reactie

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.