Mag de werkgever privébestanden op een bedrijfspc doorzoeken?

Een lezer vroeg zich af:

Stel op een bedrijfspc staan bestanden die het privé-eigendom zijn van een medewerker. Nu wil de werkgever op die pc bepaalde werkgerelateerde documenten opvragen, maar hij weet niet precies waar die staan. Vanwege een arbeidsconflict wil de werknemer niet meewerken. Mag de werkgever nu de pc doorzoeken, of moet hij vanwege het risico van privacyschending toch de werknemer dit laten doen?

Ook op het werk heb je privacy. Een werkgever mag niet zomaar monitoren wat mensen doen op de bedrijfspc. Hij moet daar een reglement voor opstellen waarin staat wat er wanneer gemonitord wordt en voor welk doel. En zelfs met een reglement mag niet zomaar alles: er moet altijd een redelijke aanleiding zijn om te gaan monitoren. Een vermoeden van fraude of illegale activiteiten, maar ook disproportioneel veel dataverkeer kan zo’n aanleiding zijn.

Hier ligt het iets lastiger: de werkgever heeft een legitieme reden om op die pc te gaan zoeken, maar kan daarbij (bedoeld of onbedoeld) een blik werpen in privé-bestanden. Hij zou bijvoorbeeld een zoekopdracht kunnen geven voor alle documenten met een bepaalde tekst. Als die ook in een privé-document staat, krijgt hij vervolgens daar de inhoud van te zien. En bij bijvoorbeeld afbeeldingen laat Windows heel behulpzaam een thumbnail zien met de inhoud.

Als je het de werknemer niet kunt laten doen, dan wordt het lastig. Het beste zou zijn om dan een onafhankelijk iemand de doorzoeking te laten doen. Grote bedrijven hebben vaak een speciaal iemand, een vertrouwenspersoon of compliance officer wiens taak het is om toe te zien op de naleving van de ethische regels binnen een bedrijf. Bij een vermoeden van bedrijfsmatige fraude kun je dan als werknemer die persoon inschakelen. Deze zou dan ook in dit geval kunnen helpen.

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat mensen privé-bestanden op een bedrijfspc zetten. Maar zolang die bestanden geen schade aanrichten, kan een werkgever daar weinig tegen doen. De grens is soms ook lastig te trekken. Ik doe een cursus voor mijn werk; is de uitwerking van een cursusopgave nu een werkgerelateerd document? En de routebeschrijving om bij die lokatie te komen? En de lijst met goeie restaurantjes in de buurt? En de e-mail naar een vriendin met een uitnodiging om dan samen te gaan eten omdat zij vlakbij de cursuslokatie woont?

Arnoud

40 reacties

 1. Arnoud, ik ben systeem- en netwerkbeheerder en beheer onder andere een mailserver. Ik heb mijn gebruikers gevraagd aan te geven of ik collega’s inzage mag geven in hun mail bij hun afwezigheid als dat noodzakelijk is voor het bedrijf. Mijn ontsnappingsclausule: het management kan een veto door de gebruiker ‘overrulen’. Kwestie van het mijzelf besparen van ethische dilemma’s.

  Nu geeft ??n gebruiker aan dat het MT dat ook niet mag: “Ik wil niet dat anderen ooit inzage krijgen in mijn mail, zelfs het management niet.”

  In mijn arbeidsovereenkomst staat dat ik directe opdrachten van het management op moet volgen, maar ik vind het briefgeheim (wat ik op e-mail van toepassing acht) zwaarder wegen.

  Stel nu dat het management mij de directe opdracht geeft inzage te geven in de mailbox van genoemde gebruiker en er is een kritiek belang voor het bedrijf. Ik weiger dat, want ik ben veel te principieel. Kan het bedrijf mij daarvoor ontslaan, of weegt het briefgeheim (gesteld dat dat hier inderdaad van toepassing is) zwaarder dan mijn arbeidsovereenkomst met als gevolg dat het toepasselijke gedeelte van die overeenkomst nietig is?

  Zuiver hypothetisch, gelukkig nog nooit gebeurd!

 2. Dit is een erg lastige vraag, VB. Als de afspraak is dat het management onder zekere voorwaarden toegang kan krijgen tot zakelijke mailboxen van medewerkers, dan kan een medewerker niet zomaar tegen jou zeggen dat die afspraak niet voor hem geldt. In zo’n geval zou je dit conflict moeten escaleren naar het management, en hen met de medewerker laten uitvechten wat de regeling gaat worden. Of het management staat hem een priv? mailbox toe, of hij legt zich neer bij de mogelijkheid van inzage, of hij stapt op. Ik denk dat dat zo ongeveer de keuzes zijn. Maar jij moet je daar niet bij betrekken.

  Het alternatief namelijk is precies het dilemma wat jij schetst: dan moet jij ineens een op zich redelijke instructie van je werkgever uitvoeren tegen de uitdrukkelijke wil van een medewerker in. Dat is voor jou een onmogelijke positie.

  En ja, als er een redelijke grond is om inzage in de zakelijke mailbox te krijgen, dan kan het worden uitgelegd als werkweigering als jij het management die inzage niet geeft. Natuurlijk zit daar een belangenafweging bij, maar daarbij moet je ook het belang van de werkgever meenemen, en niet alleen maar dat van de werknemer.

  Het grondwettelijk briefgeheim bestaat niet voor e-mail. Zie Briefgeheim voor e-mail? Wel geldt er voor systeembeheerders de geheimhoudingsplicht uit art. 273d uit het wetboek van strafrecht, maar dat verbiedt alleen “wederrechtelijk” kennisnemen van gegevens van klanten. Een zakelijke mailbox openen in opdracht van management lijkt mij niet snel wederrechtelijk.

  Arnoud

 3. Beste Arnoud, Dat een baas niet zomaar in de email van zijn werknemer mag schumen (ook al is het de PC van de werkgever) is mij duidelijk. Maar wat als de werkgever een adviseur opdracht geeft om dat een doen ? Een (juridisch) adviseur bv met het verzoek te kijken of er belastende informatie op staat? Is de adviseur dan verantwoordelijk voor dat onderzoek en eventueel aansprakelijk voor een claim wegens privacyschending, of de werkgever ?? Of moet de adviseur de rem erop zetten en privacyschending zien te voorkomen ?? Ik ben al een poos op zoek naar het antwoord maar heb hetnog niet gevonden. Het zou mooi zijn als jij het wist! P.V.

 4. Beste Pieter,

  Als de adviseur onafhankelijk (dus geen werknemer) is, dan mag hij alleen de persoonsgegevens doorzoeken met een opdracht (art. 14 lid 2 WBP). De opdracht moet op schrift worden gegeven. Het is dan de taak van de verantwoordelijke om te zorgen dat de “bewerker” (de adviseur) zich aan de regels over zorgvuldige verwerking houdt.

  Het is de zorg van de verantwoordelijke (de opdrachtgever) dat alle verplichtingen uit de WBP worden nageleefd (art. 15 WBP). Als de verantwoordelijke dus een opdracht geeft om iets te doen dat niet mag met persoonsgegevens, dan is hij daarvoor aansprakelijk en niet de opdrachtnemer. De opdrachtnemer mag echter niet meer doen dan wat in de opdracht staat.

  Arnoud

 5. Mag een manager een dag nadat een werknemer met een korte vakantie in Nederland is vertrokken, de zakelijk mailbox van de werknemer doorzien. Dit i.v.m. een prijsvoorstel dat is gedaan aan een klant, wat de manager wil opzoeken/weten. Zonder enige vooraankondiging?

 6. Een lastige, Janny. Het bedrijfsbelang is op zich groot in een geval als dat, maar het is wel een schending van de privacy van die medewerker. Ik zou dus als werkgever proberen eerst contact te zoeken met de medewerker. Misschien kan die b.v. via webmail inloggen en de mail even forwarden. Als dat niet lukt, lijkt het me gerechtvaardigd om in die mailbox te kijken, maar dan wel zo kort mogelijk. Dus inloggen en de zoekfunctie gebruiken om de gezochte mail te vinden. En natuurlijk niet de hele mailbox even doorkijken omdat je toch ingelogd bent.

 7. Hallo, Toevallig beland ik hier en heb een vraag. Sinds twee weken werk ik elders en vandaag ging mijn vakantie in. Een collega vroeg mij om mijn inloggegevens om mijn mail te checken mocht er iets voor onze afdeling instaan. Ik zei dat mijn mail prive is en dat mijn afwezigheidsass. aanstaat met info. waar mensen heen moeten mailen omdat ik er niet ben. Ze zei dat ze dat daar nu eenmaal zo doen en toen ik weigerde moest ik samen met haar naar een leidinggevende. Hij zei ook dat het een kwestie van vertrouwen is en dat ze heus niet alles gaan inzien…maar een mens is nieuwsgierig en niemand kan mij dat garanderen. Toch heb ik ingesteld dat ze inzage hebben maar het zit me niet lekker. Niet dat ik zoveel prive mail maar ik krijg weleens persoonlijke mail natuurlijk. Sta ik in mijn recht als ik voortaan weiger?

 8. Ik denk niet dat je zomaar categorisch kunt weigeren. Er is tenslotte een bedrijfsbelang bij het in kunnen zien van je mailbox als daar bedrijfszaken in staan. Natuurlijk moet het bedrijf wel je privacy respecteren. Als je na je vakantie merkt dat mensen dingen weten die in prive mails stonden, kun je je werkgever daarop aanspreken.

  Persoonlijk zou ik altijd een apart adres gebruiken voor prive dingen, en niet mijn zakelijk adres.

 9. Hallo,

  Door mijn baas ben ik onlangs aangesproken over mailcontact wat ik met een ex-collega onderhield. Inhoudelijk gingen die mails niet over belangrijke of zakelijke dingen. Mij is verteld dat die mails in een spamfilter zijn blijven hangen en dat ze daar ontdekt zijn. Het is mij verboden om nog langer mailcontact te hebben. Ik vraag me nu af of mijn werkgever iets doet wat geoorloofd is? Er is bij mijn bedrijf geen beleid of regels op dit gebied.

 10. Beste Hans, je werkgever mag niet zomaar in je mail kijken, maar hier is men er per abuis achtergekomen. Ik vraag me wel af hoe ze onder ogen van je leidinggevende zijn gekomen. De systeembeheerder heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht voor e-mails. Hij mag ze lezen als dat nodig is voor onderhoud en controle van systemen, maar hij mag niet zomaar mails doorsturen naar anderen die niet betrokken zijn bij dit onderhoud.

 11. hallo, wie weet hier antwoord op :

  binnen mijn werk is er een klokkenluidersregeling. In het kader hiervan wilde ik iets uitzoeken en een misstand melden. Hiervoor heb ik een bestand met bedrijfsgegevens doorgestuurd via mijn werk email naar mijn prive email. Nu heeft mijn werkgever al mijn emails uitgeprint en mij op staande voet ontslagen. Kan een werkgever dit doen?

  alvast bedankt voor een reactie

 12. Beste Arnoud,

  bij mij op het werk luisteren veel mensen naar muziek via hun computer met hoofdtelefoon. (Lekker rustig werken) Sommige via internet-stations en mp3-spelers. Maar sommige hebben hun hele muziekcollectie op hun computer staan. In een map die ‘priv?’ heet. Nu zijn dat kopie?n van legaal aangeschafte cd’s maar er kan ook best eens een niet legaal verkregen muziek-bestand op staan. Dat valt natuurlijk niet te controleren zonder ook thuis in de cd-kast te gaan kijken. De werkgever mag hier niet in kijken (het is een map met priv? bestanden) maar mogen deze bestanden ?berhaupt op de computer staan? Wat gebeurt er als er wordt gecontroleerd en deze bestanden worden aangetroffen. Wie is aansprakelijk en waar kan ik meer informatie hierover vinden. Sites van organisaties als stichting brein en buma/stemra zeggen hier niets over. Bedankt.

 13. Beste Arnoud,

  Ik werk in een klein ICT bedrijf. Nu is het zo dat een van de engineer (welke oa de mailsevers beheert) opdracht heeft gekregen vanuit 1 van de 4 leden van het management om deze persoon toegang te geven tot de mailboxen van alle werknemers. Dit heeft als gevolg dat deze persoon ongewenst ieders email kan controleren, versturen, deleten enz. Mag dit wel? ik geloof namelijk dat dit NIET mag, gezien wij hier zelf geen toestemming voor gegeven hebben.

  Ik verneem graag je reactie, Bedankt..

 14. Hallo,

  Een vraagje, mijn salesmanager heeft om mijn inlogcodes voor onze externe server gevraagd. De enige reden waarom hij deze wil hebben is om mijn mail te controleren. Alle mappen waar ik mijn orders e.d. bewaar zijn namelijk openbaar en hij kan ook in mijn agenda. Mag ik dit verzoek afwijzen? Hij doet dit verzoek niet vanuit directie maar op eigen houtje, om ons te controleren (hij heeft de codes aan alle buitendienstmedewerkers gevraagd).

  Ik hoor graag je reactie

 15. Hallo Ik ben syndicaal afgevaardigde en heb zoals vele syndicaal afgevaardigden veel vertrouwelijke info op mijn pc staan (emails, verslagen enz) die ik binnen deze functie heb verkregen. Daarnaast ben ik ook dienstchef en dus werknemer. Ik heb reeds aan mijn vroegere directeur laten weten dat ik sta op het respecteren van mijn prive gegevens en ik beroep mij op mijn syndicale activiteiten. Eenmaal heeft de directeur mij verwezen dat ik die gegevens dien thuis te bewaren waarop ik hem heb medegedeeld dat dit niet kan, omwille dat ik syndicale activiteiten vervul “binnen” de werkomgeving en niet thuis, en bijgevolg nood heb aan een stuk privacy. Tot daar…..

 16. De term ‘syndicaal afgevaardigde’ kende ik niet. Mag ik het samenvatten als ‘vakbondsvertegenwoordiger’?

  In dergelijke gevallen lijkt er mij evident een privacybelang te bestaan waarom niet zomaar de PC mag worden doorzocht. De activiteiten raken dan zo aan het werk dat ze thuis uitvoeren nauwelijks haalbaar is.

  Wel zou ik adviseren om deze activiteiten in een apart mapje te archiveren (mailmap voor berichtenverkeer en map op de PC voor documenten, notulen etc.). Mocht het dan toch eens nodig zijn in uw PC te kijken (bij langdurige ziekte bijvoorbeeld) dan weet men daar niet te kijken.

 17. Beste Arnoud,

  Sinds half mei ben ik werkzaam via een uitzendbureau en heb een eigen werkplek met pc, welke beveiligd is met wachtwoord en inlogcode. Dinsdag ben ik ziek naar huis gegaan en vanmorgen na een gesprek met de personeelsmanager zou ik weer terugkeren naar mijn werkplek. Daar kreeg ik te horen dat ik niet meer welkom was en bood ik aan om mijn werkzaamheden over te dragen aan een collega. Ik bleek niet meer in te kunnen loggen, mijn account was zonder overleg gesloten. De manager aldaar heeft ook gezegd dat hij in mijn computer was geweest om mailverkeer te lezen en bestanden op te zoeken. Ik ervaar dit als schending van mijn privacy. Klopt dat? Tevens was ik dus niet meer in de gelegenheid mijn werk op een correcte manier over te dragen. met vriendelijke groet, Evelien

 18. Beste,

  Mag een werkgever gewoon even aan IT vragen om een logbestand van een week van een werknemer op te lijsten. Op het werk gebeurde dit en die persoon werd daarmee geconfronteerd.

  In het regelment staat een schriftelijke verwittiging, een schriftelijke verwittiging, ontslag en dit in deze volgorde en verjaring na één jaar.Dus drie voorvallen wat op zich al goed duidelijk is.

  Ook staat in het regelement gewoon “surfen en dus internet gebruik voor privé doeleinden is niet toegelaten”

  Nu hebben ze dus een logbestand van één week van alles wat deze persoon bezocht en ze gebruiken dat als klacht tegen deze persoon. Is dit wettelijk in orde? Hadden ze niet eerst moeten verwittigen van dat ze het gaan loggen? of wat kan je hiertegen doen want de werknemer is geschrokken omdat er nooit eerder iets van gezegd was en dus totaal overstuur.

  Bezochte site waren: betalingen via online banking,aankopen via internet,emails van skynet.

  Ikzelf zit in de vakbond maar weet niet juist hoe dit te behandelen en raad hierin te geven zeker niet nu de werknemer denkt dat ze de waarschuwingen schriftelijk willen overslagen en een sanctie willen nemen.Dit zijn natuurlijk woorden en nog geen daden maar wat is de normale gang van behandeling hierin?

  Alvast bedankt voor je hulp en vriendelijke groeten F.

 19. @Filip: Een werkgever mag loggen wat een werknemer doet, indien vooraf aan alle werknemers meegedeeld wordt dat het gebeurt en voor zover dat niet onevenredig inbreuk maakt op de privacy. Ik weet niet in hoeverre een volledig verbod op privé internetgebruik nog van deze tijd is en ik denk dat je een kans maakt om die regel uit het reglement te laten schrappen. (In deze blogpost beschrijft Arnold een niet geheel vergelijkbaar geval.)

  Ik weet niet wat de normale gang is, maar meer dan de eerste schriftelijke vermaning lijkt mij onredelijk. Als “die persoon” vakbondslid was, zou ik hem/haar aanraden om bij de vakbond om juridische bijstand te vragen (zij hebben daar arbeidsjuristen in dienst.) Wanneer je het vermoeden hebt dat een werkgever probeert je de deur uit te schoffelen kan een advocaat ervoor zorgen dat de pijn aanzienlijk verzacht wordt. Kies dan wel voor iemand met een specialisatie in arbeidsrecht.

 20. Hier was dus geen enkele voorverwittiging. Blijkbaar gaan ze nu een globale boodschap mededelen aan iedereen en dus dat zit er wel aan te komen. Mogelijk gaat het hier om “een voorbeeld voor de andere” en hier zou dan een schriftelijke verwittiging de eerste keer het maximum mogen zijn. Nu is de werknemer erg gespannen en ongerust. Ze gaven hem een boodschap ” we gaan het bekijken en laten je zeker iets weten” en dat ging dan over de graad van berisping.

  Inderdaad zouden ze het beter blokkeren ipv de mogelijkheid gewoon open te laten want dan is de verleiding soms te groot misschien.

  Ik ga morgen deze site doorgeven en erg bedankt voor de link. Vriendelijk bedankt hiervoor

 21. Een relevant artikel van de website: Internetten en mailen op het werk.

  En nog een opmerking: Uit je taalgebruik maak ik op dat je “Zuid-Nederlands” spreekt. Iusmentis richt zich op de Nederlandse wet en jurisprudentie. Nu zal die in België niet compleet anders zijn, maar ik verwacht dat details verschillen. In een concrete zaak is het goed om een juridisch advies te krijgen dat op de specifieke situatie (inclusief toepasselijk recht) is toegesneden.

  Als Internetten op het werk niet mag, waarom sluit je dan de computers op Internet aan? De kat op het spek binden heet zoiets.

 22. Beste Arnoud,

  Mag je als manager van een afdeling in de mailbox van een werknemer kijken hoe hij wel/niet zijn werk doet?

  Reden hiervoor is dat er steeds vaker klachten van klanten komen, die hun mails nooit beantwoord kregen, of nooit en offerte hebben ontvangen. De verdenking is dat de werknemer de afgelopen maanden, dan ook nooit terugkomt op zijn mail (terwijl dit onderdeel is van zijn rol) – hetgeen in onze ogen werkweigering is. Bovenstaande info willen we indien de verdenking waar is, gebruiken voor in het dossier. Mag dit? is dit een legitieme reden?

  Bovenstaande is waarschijnlijk de druppel, en zal ook dienen in de ontslag procedure.

  Daarnaast; op dit moment is er nog geen beleid hierover, stel we willen iedereen hier alsnog voor laten tekenen – mogen ze dat weigeren?

  Bij voorbaat dank,

  Robin

 23. @Robin,

  Mijn antwoord staat vol met vaag- en algemeenheden; ik denk dat het goed is om jouw specifieke geval in een persoonlijk gesprek aan een jurist voor te leggen. Die jurist kan je daarna ook aan een “reglement” helpen. Als je geen regels voor email- en internetgebruik hebt, zou ik als manager voorzichtig zijn met het rondneuzen in mailboxen van mijn directe ondergeschikten. Je kunt privézaken tegen het lijf lopen die je liever niet had geweten. Ik dit concrete geval, ik neem aan dat je een aantal klachten zwart op wit hebt, is er naar mijn mening voldoende reden voor het bedrijf om een onderzoek te starten. Bij het onderzoek dient de privacy van de werknemer in acht genomen te worden; het is beter om het niet door een directe collega te laten uitvoeren. (Denk goed na over wat de onderzoeker wel en niet moet rapporteren.) Het is ook niet aan te raden om het onderzoek uit te laten voeren door personen die moeten meebeslissen over het lot van de medewerker.

  Ja, een medewerker mag weigeren om een wijziging in de arbeidsvoorwaarden te accepteren; wat doe je dan als werkgever als je de werknemer liever niet kwijt bent? (Vaak kan een reglement wel opgelegd worden als de OR daarmee instemt, maar dat is iets waar personeelszaken meer van hoort te weten.)

 24. @27+28:

  Nu ben ik een leek, maar het lijkt me een makkelijke oplossing om gewoon naar die medewerker te stappen met de mededeling dat hij, voor zover jullie als bedrijf kunnen nagaan, bepaalde e-mails onbeantwoord heeft gelaten, dat dat reden is tot ontslag, en dat als hij wil aantonen dat die beweringen onwaar is hij dat makkelijk kan bewijzen door zijn mailbox te tonen.

 25. @29: Dat werkt niet.

  Stap 1: medewerker functioneert niet Stap 2: bedrijf wil medewerker ontslaan Stap 3: bedrijf heeft bewijs nodig van niet-functioneren Stap 4: rechtmatig verkregen afschriften/inzage in het emailverkeer van medewerker is bewijs Stap 5: ontslag kan worden aangezegd.

  Meestal is er meer bewijs nodig, en moet de medewerker zijn gewaarschuwd en dergelijke, maar ik kan me prima voorstellen dat als er in die mailbox tientallen onbeantwoorde mails van klanten staan, dat dat een erg goed en doorslaggevend argument is. Als het bedrijf niet weet of dat bewijs rond te krijgen is, kan het beter een week of 2 wachten met ontslaan, om het rond te krijgen. Als het namelijk niet rond komt, kan de ontslagvergoeding rustig een paar maandsalarissen hoger uitvallen. De manier waarop jij naar de werknemer wilt stappen, maakt de slapende hond wakker en de medewerker staat een heel stuk sterker als ie ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhoudingen wil.

  Het Nederlandse arbeidsrecht gaat ervanuit, dat de werkgever de professionele partij is, en dus alle zaakjes in orde heeft. De bewijslast ligt dus bij de werkgever. Het is dus als werkgever verstandig eerst het bewijsmateriaal veilig te stellen, en dan pas tot actie over te gaan.

 26. Jasper, ik hoop dat Robin het waterniveau in de emmer gedocumenteerd heeft in het betreffende personeelsdossier; een aantal schriftelijke waarschuwingen maakt het makkelijker om een werknemer te ontslaan. Aan de andere kant komt het ook voor dat managers “lastige” werknemers die verder goed functioneren willen wippen en daarom is het goed als de gemaakte afweging (beoordeling van de werknemer) objectief bekeken kan worden foor een onafhankelijke partij (de kantonrechter.)

 27. Zijn er geen mail logs waarin je kan controleren of en op welk tijdstip de betreffende medewerker mails naar bepaalde klanten verstuurd heeft? ik weet niet hoe het bekijken wat dergelijks logs zit, qua privacy, maar het is al wat minder vergaand dan de inhoud van mails in iemands mailbox bekijken.

 28. Waarom logs? Als je klachten hebt van klanten, is dat toch al aanleiding genoeg voor een gesprekje met de medewerker? Hoe komt het dat die klanten boos zijn?

  Het toegang eisen tot de mailbox zou ik alleen doen als er een reglement is dat vermeldt(!!!) dat er bij vermoedens van disfunctioneren of het uitvoeren van het werk in de mailbox mag worden gekeken. Als er alleen staat “bij vermoedens van misbruik van ICT” dan heb je een probleem want er is geen aanleiding tot misbruik.

 29. In het kader van bewijsmateriaal (naar aanleiding van #30). Als de zo’n regel in het reglement er niet is, dan kan de medewerker toch simpelweg zeggen dan hij wel geantwoord heeft en wat moet je dan? Door in de logs te kijken kan je aantonen of er door de medewerker mails naar die klant verstuurd zijn, zij het alleen binnen de periode van de beschikbare logbestanden.

 30. Alvast bedankt voor ieders reactie, toch nog een aanvulling:

  De gesprekken zijn weken geleden gevoerd, maar tussentijds blijkt dat er nog steeds geen verbetering is. De persoon in kwestie heeft al een aantal taken moeten neerleggen omdat die na beloftes niet waren nagekomen. Nu horen we dus ook over bijkomende klachten, hetgeen te veel wordt. De vraag is eigenlijk; wat doet deze persoon wel?

  Het jaarcontract duurt nog 7 maanden, maar om hem zo lang er nog bij te houden is slecht voor het team. Maar om iemand verplicht 7 maanden betaalde vakantie te geven is te gek. Wat nu?

 31. @Robin: Bij zulke gesprekken kun je afspreken dat je ook nader toezicht op de uitvoering mag doen, inclusief controle van de mail (met eventueel de belofte dat mails in het mapje “privé” of mails met woord “privé” in het onderwerp niet gelezen worden). Dan is het volstrekt duidelijk en kan de werknemer geen bezwaar meer maken tegen nadere controle.

  De nieuwe klachten lijken me aanleiding genoeg om wederom te gaan zitten met deze werknemer. Klachten van klanten die jij krijgt, mag jij natúúrlijk op tafel leggen bij zo’n gesprek. En je zou dan in dat gesprek die afspraak kunnen maken. Of je hem tussentijds kunt ontslaan, durf ik zo niet te zeggen.

  @MartijnV: ah dat is een goed punt. Ik denk dat dat wel kan ja. Plus, als de klant zegt dat ie nooit wat gehad heeft dan ben je er eigenlijk ook al. “Hoe komt dat dat al die klanten geen antwoord van jou krijgen?”

 32. Beste Arnoud,

  Ik ben onlangs op staande voet ontslagen ivm verduistering in dienstbetrekking. Dit was een streek van mijn werkgever om mijn te kunnen lozen. Deze verduistering is dus ook niet te bewijzen en is ook nooit geweest. Naar aanleiding van dit ontslag op staande voet moest ik mijn auto, telefoon en laptop inleveren. (zakelijke pc) ik had hier echter een backup (prive) bestand op staan ivm een crash van mijn harde schijf een paar maanden geleden. Deze kon ik niet zo snel wissen. Hier stonden nog allerlei belastende zaken in (prive map ook als zodanig vermeld) voor mij die in mijn dienstbetrekking niet waren toegestaan maar weer helemaal niets met de verduistering, zoals hier boven gemeld, van doen had. op deze manier kwam mijn werkgever er achter dat ik, wat bijverdiende ondanks dat dit niet was toegestaan (facturen van mijn vrouw haar bedrijfje) Nu had hij eigenlijk de echte reden gevonden om mij nogmaals op staande voet te ontslaan. Mag hij zomaar bij deze gegevens terwijl dit niets met het oorspronkelijke ontslag te maken had? Kan ik me hier nog ergens beroepen op privacy schending of wet op de privacy? Ik hoop oprecht dat je me hier mee verder kan helpen.

  b.v.d.

 33. Beste Arnoud,

  Het bedrijf waar ik sedert 2000 werk, gevestigd in Nijmegen, is op 1 januari 2012 geheel in handen gekomen van een Duits bedrijf en ik heb nu dus ook een Duitse directie.

  Recentelijk heeft de directie mij een voorstel gedaan om mijn dienstverband te beeindigen, waarmee ik niet akkoord ben gegaan.

  Nu heb ik bij toeval, omdat ik dit al vermoedde, vandaag kunnen vaststellen dat het bedrijf exact de 3 vertrouwelijke brieven en notities, die verband hielden met mijn ontslag en die ik in “word” had opgeslagen, afgetapt hebben en op een andere schijf van mijn computer hebben opgeslagen. Zij zijn dus op de hoogte van de gemaakte afspraken.

  Mag dit, en zo niet wat kan ik er tegen doen?

 34. vandaag om 15;00 uur op staande voet ontslag aangezegd gekregen door directie daarin bijgestaan door een advocaat bedrijfsrecht ,en op tafel een mail (uit de map concepten) die ik naar mijn collega had gestuurd met nogal grove taal over mijn baas, er was geen waarschuwing vooraf of een regelement waarin stond te lezen dat er werd gelogd of mails gelezen ,ook een manier om van mensen af te komen als het bedrijfseconomisch slecht gaat. Per slot van rekening hebben ze mij laten reintergreren op kantoor na 2 hernia operaties en die grove taal heb ik dan ook nog overgehouden uit de bouw (Was elektromonteur). Hier is dus het laatste woord nog niet over gesproken ,en zal ik alles doen om die baas in het ongelijk te stellen. ik erken dat ik wel de tekst wat genuanceerder had kunne typen ,en mijn woordenschat wat in te perken ,maar als je in het heetst van de strijd een mailtje typt kan het wel eens uit de hand lopen toch?? Uiten in een gesprek met de baas was er niet bij ,en aansturen op een onderhoud met directie om het e.e.a. uit d doeken te doen om erger te voorkomen (zoals nu achter mijn rug om is gebeurd) was er ook niet bij . Conclusie aanvechten vanwege privacy schending ,en onrechtmatig verkregen belastend materiaal????

 35. Beste Arnoud, ik heb een vraag, mijn werkgever heeft ongevraagd voor al het personeel een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Dat is mooi zou je zeggen maar de premie wordt niet door de werkgever betaald maar moeten wij zelf betalen. Wij werden door een brief 2 weken voor ingangsdatum van de verzekering op de hoogte gebracht. Twee dagen later kreeg ik een brief van de partij waar de verzekering wordt afgesloten een brief of ik mijn e-mail adres door wil geven.

  Als je de verzekering niet wil moeten wij voor 1 maart dus op zeer korte termijn met een vooraf opgestelde verklaring reageren. mijn vragen hierover zijn: 1 Mag mijn werkgever ongevraagd een verzekering voor mij afsluiten waar ik geen belangstelling voor heb? 2 Mag de werkgever daarvoor ongevraagd mij persoonlijke gegevens aan de verzekeraar verstrekken? 3 Om de verzekering niet in te laten gaan moeten wij een heel formulier formulier invullen waar onder andere mijn BSN ingevuld moet worden mag de verzekeraar dit eisen? Ik wil tenslotte afzien van de verzekering dus wat moet hij dan met mijn BSN? 4 Is dit eigenlijk niet de omgekeerde wereld, de werkgever had toch ook een brief aan het personeel (meer dan 1400) een brief kunnen sturen met de voorwaarden en de kosten van de verzekering en een aanmeldingsformulier?

  Ik hoop dat u een antwoord kunt geven op deze vragen en mijn advies hoe ik hiermee om moet gaan.

  Ik zie reacties met belangstelling tegemoet.

  Hans de Wit

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.