Bittorrent: inbreuk op auteursrecht in groepsverband?

Tijdens een discussie op Tweakers over de werkwijze van BREIN in 2007 kwam een deelnemer met een slimme opmerking over Bittorrent.

Bij de meeste file sharing netwerken download je het bestand van één iemand. Zijn er meerdere aanbieders, dan moet je er eentje kiezen en maar hopen dat die de beste snelheid levert (en ook nog eens een kwalitatief goed bestand). Heb je het twee keer half gedownload, dan heb je twee halve bestanden waar je niet zo veel mee kunt.

Bittorrent zit slimmer in elkaar. Elk bestand wordt in delen opgehakt, en elk deel wordt afzonderlijk verstuurd. Zodra iemand een deel heeft, deelt hij dat deel ook weer met iedereen die op zoek is naar dat bestand. Dit bespaart natuurlijk nogal wat bandbreedte.

Niemand verspreidt dus een geheel werk via Bittorrent. Iedereen verspreidt deeltjes, en de ontvanger zet de deeltjes in de juiste volgorde. Wie is nu aan te spreken voor de inbreuk, als het werk nu zonder toestemming op Bittorrent terechtkwam?

In het burgerlijk recht bestaat sinds enige tijd de constructie van “onrechtmatige daad in groepsverband“. Deze wordt vooral gebruikt bij zaken als mishandeling en vernieling, waar het vaak lastig is om aan te tonen wie van de groep nu precies welke klap uitdeelde of de steen wierp waardoor de ruit stukging. De wet (art. 6:166 BW) zegt dan:

Indien één van tot een groep behorende personen onrechtmatig schade toebrengt en de kans op het aldus toebrengen van schade deze personen had behoren te weerhouden van hun gedragingen in groepsverband, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk indien deze gedragingen hun kunnen worden toegerekend.

De aanbieders van fragmenten van het werk kun je zien als een groep. Door hun gezamenlijk optreden is er schade ontstaan, namelijk een inbreuk op auteursrecht. En gebruikers van Bittorrent (moeten) weten dat als zij iets downloaden, het programma automatisch de fragmenten weer gaat aanbieden. Omdat verspreiden van zulk materiaal verboden is, hoor je het werk ook niet te downloaden via Bittorrent.

Degene die aangesproken wordt, hoeft dus niet degene te zijn die het werk voor het eerst op Bittorrent bracht (de “seeder”).

Waar ik nog over twijfel, is het eerste stuk van deze zin: er moet één iemand schade toegebracht hebben. Dat kun je dus lezen als “één persoon heeft het werk illegaal aangeboden”, en dan gaat dit artikel niet op voor Bittorrent. Als je er echter vanuit gaat dat zelfs maar een deel aanbieden al schade oplevert, dan is wel aan het artikel voldaan.

Roept u maar!

Arnoud

19 reacties

 1. Hoi Arnoud,

  Interessante en relevante discusssie. Op http://www.frankwatching.com/archive/2008/01/09/top-10-torrents-voor-downloaden-muziek-en-video/ kwam, onafhankelijk van tweakers, ook een idee omtrent bittorrent naar voren: Wat nou als je elk deeltje van een mp3tje ziet als een sample of een citaat? Om mezelf even te citeren: “[..] zouden die stukje op zich als citaat/sample gezien kunnen worden? Als je een paar van die stukjes publiekelijk maakt is daar natuurlijk niets mis mee. Zou het zo kunnen zijn (als er genoeg aanbieders/seeders zijn) dat je geen mp3???s aanbiedt maar citaten/samples? Een metafoor zou kunnen zijn dat iemand je belt en vraagt of jij toevallig bladzijde 87 en 131 van Kerouac???s ???On the Road??? naar hem kan faxen. Zou dat ook illegaal zijn?”

  [edit door Arnoud: mijn excuses voor het niet meteen vertonen van het bericht, de antispamfilter was te enthousiast]

 2. Het artikel gaat over een groep. Wanneer kwalificeer je in dit verband als groep? Wanneer je bittorrent op je computer hebt staan of wanneer je samen met anderen deel neemt aan het uploaden van (een deeltje van) een werk? Arnoud lijkt er vanuit te gaan dat het laatste het geval is, hoewel er volgens mij geen jurisprudentie is waaruit blijkt dat het enkele gebruik van hetzelfde programma en het aanbieden van een deeltje van een werk tot gevolg zal hebben dat er mbt dat specifieke werk groepsvorming is. Het is ook helemaal niet relevant omdat er een andere wettelijke route bestaat om de aanbieders voor de schade aan te spreken. Wanneer ontstaat immers de schade bij het gebruik van bittorrent? Ik denk dat dit al ontstaat bij het aanbieden van ??n enkel deel van het werk. In dat geval echter is 6:166 BW een overbodig artikel omdat bij onrechtmatige schadeveroorzaking alle aanbieders van de afzonderlijke delen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de gehele schade(HR 30 okt. 1925, NJ 1926, p. 157, Aldebaran), art 6: 102 BW. Voor de aansprakelijkheid maakt het dus niet uit of je deel uitmaakt van een groep.

 3. Hoi Arnoud,

  Interessante en relevante discusssie. Op http://www.frankwatching.com/archive/2008/01/09/top-10-torrents-voor-downloaden-muziek-en-video/ kwam, onafhankelijk van tweakers, ook een idee omtrent bittorrent naar voren: Wat nou als je elk deeltje van een mp3tje ziet als een sample of een citaat? Om mezelf even te citeren: “[..] zouden die stukje op zich als citaat/sample gezien kunnen worden? Als je een paar van die stukjes publiekelijk maakt is daar natuurlijk niets mis mee. Zou het zo kunnen zijn (als er genoeg aanbieders/seeders zijn) dat je geen mp3???s aanbiedt maar citaten/samples? Een metafoor zou kunnen zijn dat iemand je belt en vraagt of jij toevallig bladzijde 87 en 131 van Kerouac???s ???On the Road??? naar hem kan faxen. Zou dat ook illegaal zijn?”

 4. Bedankt voor je reactie. De schade veroorzaakt door aanbieden van een deeltje van het werk lijkt me een stuk minder dan de schade veroorzaakt door aanbieden van het hele werk. Daarom vroeg ik me af of er een manier was om de aanbieder van ??n enkel deel op te laten draaien voor de gehele schade.

  Arnoud

 5. Het is weer de oude discussie: nieuwe techniek wordt als kwalijk gezien. Naar mijn idee is bittorrent juist hele slimme techniek die heel slim gebruik maakt van internet.

  BREIN verzet zich tegen van alles en nog wat maar profiteert ondertussen wel enorm van de open protocollen die op internet gelden. Ze missen inzicht en spelen niet in op de toekomst. Daar kan ik niets mee. Moeten we daar rekening mee houden? Ik kijk de andere kant op. Graag zelfs.

 6. Hoi Arnoud,

  Interessante en relevante discusssie. Op http://www.frankwatching.com/archive/2008/01/09/top-10-torrents-voor-downloaden-muziek-en-video/ kwam, onafhankelijk van tweakers, ook een idee omtrent bittorrent naar voren: Wat nou als je elk deeltje van een mp3tje ziet als een sample of een citaat? Om mezelf even te citeren: “[..] zouden die stukje op zich als citaat/sample gezien kunnen worden? Als je een paar van die stukjes publiekelijk maakt is daar natuurlijk niets mis mee. Zou het zo kunnen zijn (als er genoeg aanbieders/seeders zijn) dat je geen mp3???s aanbiedt maar citaten/samples? Een metafoor zou kunnen zijn dat iemand je belt en vraagt of jij toevallig bladzijde 87 en 131 van Kerouac???s ???On the Road??? naar hem kan faxen. Zou dat ook illegaal zijn?”

  PS. Het lijkt erop dat dit bericht tegen gehouden wordt door WordPress of op een andere manier niet gepost kan worden.

 7. Ik denk dat dit artikel niet op deze situatie van toepassing is.

  Het klassieke voorbeeld voor dit artikel zijn de twee jagers die met een identiek geweer denken te schieten op een ritselend dier in de bosjes, maar het blijkt een mede-jager te zijn. De jager wordt geraakt door ??n kogel, maar welke van de twee jagers is het geweest? Het kan een van hen beiden geweest zijn, maar het is natuurlijk zeer lastig of misschien onmogelijk om na te gaan welke van de twee. In dat geval zijn ze allebei hoofdelijk aansprakelijk, indien vaststaat dat ??n van de in een groep handelende personen de schade veroorzaakt heeft, dankzij 6:166. De discussie “ik was het niet, bewijs maar dat ik het was..” kan dan overgeslagen worden.

  Bij Bittorrent zijn alle uploadende gebruikers, ieder afzonderlijk, hoofdelijk aansprakelijk.

 8. Ik denk dat de genoemde twijfel niet gerechtvaardigd is. Er staat niet:

  “Indien ??n van een tot een groep behorende [ … ]”

  niet

  “Indien slechts ??n van een tot een groep behorende [ … ]”

  en aan het orgineel zonder die slechts is gewoon voldaan: dat het er nog meer dan ??n waren is irrelevant. Of begrijp ik je verkeerd?

 9. Beide schutters handelden onrechtmatig door onvoorzichtig te zijn en niet goed te kijken waar ze op richtten. Slechts 1 is verantwoordelijk voor de schade omdat de overledene door slechts ??n kogel is geraakt.

  De schade dient in causaal verband te staan tot het handelen en is een vereiste om tot de kwalificatie ‘onrechtmatige daad’ te komen. Als ik aanbel bij mijn buurman en er ontstaat op dat moment schade door een frituurpan dan is evident dat mijn handelen op geen enkele wijze in verband staat tot de schade die door de fikkende frituurpan ontstaat.

  In het geval van de twee schutters was het onmogelijk te achterhalen door wie de schade nou precies was ontstaan, maar door artikel 6:166 BW kan aansprakelijkheid in een dergelijke ongelukkige situatie gelukkig wel aangenomen worden.

 10. kijk lang en breed te houden hebben we de vrijheid om ineternet en de bijkomenede dingen te delen…er gaat genoeg geld naar de rechtmatige zangers ,actuers en wie nog meer je praat hier over miljoenen!!!!!nou gaan mensen op internet en dat zijn niet meteen miljarden maar sommige downloaden ….nou in mij ogen is daar niks mis mee want als je een film goed vind of spel koop je hem toch…. denk nou is na mensen ze willen steeds meer controle op de mens houden dit houd nooit op zometeen leven we in een wereld waar je 24 uur op een camera staat!! ik ben zelf eigenaar van een bittorent site ….en het is mijn hobby zoals zoveel op mijn site en daar word de wereld echt niet slechter van!! we leven zeker op het internet in een vrije wereld!!! gelukkig zullen ze dat nou ook al van ons afnemen…das net zoiets als dat je nu met een platte band bij een benzinestation komt en moet betalen voor de lucht ie je daar in je band doet????? 1 euro???????? fuck de regering en al die lijers die denken dat ze mensen in een doosje kunnen stoppen …we hebben ons eigen leven en ons eigen privacy…… kunnen al niks meer in het dagelijks leven bijna en nu ook niet meer op internet …. ???????????laten we dat ook afpakken nee daarom laat ff wat van jullie horen groetjes remco

 11. Ik wil het p2p frostware installeren om Ubuntu isos en andere free en open source te delen als mede creatief commons geliceerd werk. Loop ik nu risico dat de politie mijn computer af komt pakken of dat ik een fette doete moet betalen? Ik leef van een uitkering en houd daar om van opensource. De Gpl licentie staat delen toe mits je de source bij levert of er naar linkt.

  Met andere woorden legale content, maar is het proggramma, het protekol wel legaal?

  Groetjes van reekje

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.