Nieuwe richtlijnen software-octrooien bij Europees Octrooibureau

Wanneer is software octrooieerbaar? Met deze vraag worstelt het Europees Octrooibureau (EOB) al jaren. Het probleem is namelijk dat het Europees Octrooiverdrag zegt dat op “software als zodanig” geen octrooi verleend mag worden, maar wat is dan “software als zodanig” – en belangrijker, bestaat er dan zoiets als “software niet als zodanig”?

In 1998 oordeelde het EOB dat een technische uitvinding die met software gebouwd werd, geen “software als zodanig was”. Het verbod op software als zodanig zou bedoeld zijn om niet-technische zaken te weren, maar niet om een uitvinding van octrooi uit te sluiten enkel omdat je bepaalde stukken met software kon implementeren. Vanaf toen verschoof de discussie van “wat is software als zodanig” naar “wat is technisch”.

En dat is een hele goede vraag. Het EOB is er nog steeds niet uit, ook niet in haar nieuwe richtlijnen die eind november in het Official Journal verschenen. Weliswaar komt men nu met concrete voorbeelden van zaken die het wel of niet gehaald hebben, maar een algemene regel ontbreekt nog steeds. En dat is jammer, want zo blijft de onduidelijkheid bestaan.

Wat moet je bijvoorbeeld als arme octrooigemachtigde hiermee:

It is notable that although the requirement for technical character is satisfied if technical considerations are required to carry out an invention (T 769/92, OJ EPO 1995, 525), such technical considerations must be reflected in the claimed subject-matter. The involvement of technical considerations, however, is not sufficient for a method which may exclusively be carried out mentally to have technical character (T 914/02).

Iets is technisch als men technische aspecten (overwegingen) meeneemt in de uitvinding, maar de technische aspecten moeten wel deel uitmaken van de uitvinding anders is deze niet technisch. Als u dit snapt, weet ik nog een leuke baan voor u.

Het artikel zet wel de nieuwe, strenge aanpak over business method octrooien goed op een rijtje. Zoals ik al in mijn artikel Taking care of business methods schreef, de nieuwe manier van het EOB om dit soort vindingen te beoordelen is zo streng dat er zelden of nooit meer een business method octrooi verleend wordt in Europa.

Arnoud

2 reacties

 1. It is notable that although the requirement for technical character is satisfied if technical considerations are required to carry out an invention (T 769/92, OJ EPO 1995, 525), such technical considerations must be reflected in the claimed subject-matter. The involvement of technical considerations, however, is not sufficient for a method which may exclusively be carried out mentally to have technical character (T 914/02).
  Iets is technisch als men technische aspecten (overwegingen) meeneemt in de uitvinding, maar de technische aspecten moeten wel deel uitmaken van de uitvinding anders is deze niet technisch.

  Als ik het vertaal kom ik hierop: Hoewel aan de vereisten van technisch karakter wordt voldaan op het moment dat technische overweging noodzakelijk zijn voor een uitvinding, moeten de technische overwegingen reflecteren op het geclaimde onderwerp. Echter, de aanwezigheid van technische overwegingen is onvoldoende in het geval van een methode die uitsluitend geestelijk kan worden uitgevoerd om te kunnen spreken van een technische karakter.

  Algemeen: we spreken van een technisch karakter als er noodzakelijke technische overweging zijn voor de uitvinding Specefiek: als het gaat om een methode / algorithme dan gaat deze regel niet op.

  Had de zaak T 769/92, OJ EPO 1995, 525 wel betrekking op een software uitvinding?

 2. De zaak T 769/92 (Sohei) ging over een effici?nt softwarepakket voor voorraadbeheer. Daarin werd de regel geformuleerd dat als je “technische overwegingen” kon aanwijzen die ten grondslag lagen aan je uitvinding, je uitvinding automatisch “technisch” geacht werd. Ja, dat is erg vaag, en deze zaak is dan ook een van de belangrijkste oorzaken van de gigantische toenamen op het gebied van software. Je kon toen soms wegkomen met “het staat er wel niet maar eigenlijk zit er wat technisch achter”, wat natuurlijk een beetje raar is.

  Blijft de vraag: wat is technisch?

  Arnoud

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.