Bescherming persoonsgegevens 2.0 (in Tijdschrift voor Internetrecht)

In het Tijdschrijft voor Internetrecht publiceerde ik het artikel Bescherming persoonsgegevens 2.0 over de Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op internet waar ik me al eerder druk over heb gemaakt.

Op 11 december 2007 publiceerde het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) de Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op internet. Deze Richtsnoeren geven aan hoe de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt voor website-eigenaren, forumbeheerders en andere internetters die persoonsgegevens verwerken. In het Tijdschrift voor Internetrecht schreef ik een artikel over de impact van deze Richtsnoeren voor sociale sites. Hoe sterk is de privacy op zulke sites?

Aanbevolen citeerwijze: A. Engelfriet, ‘Bescherming persoonsgegevens 2.0’, IR 2008, 34.

Arnoud

3 reacties

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.