Europese ministers wijzen anti-’three strikes’ amendement af

De Europese telecomministers hebben het amendement van het Europese Parlement tegen de voorgestelde ’three strikes, you’re out’-regels afgewezen, meldde Tweakers gisteren. Over een verder nogal saai pakket regels voor de telecomsector woedt al een tijdje een verhitte discussie. Europa zou hiermee stiekem een “three strikes”-beleid willen invoeren, waarbij internetproviders hun klanten moeten afsluiten na drie vermeende schendingen van auteursrecht. Dat bleek niet waar, maar het Europees Parlement nam toch maar voor de zekerheid een amendement aan waarin zulk beleid nog eens expliciet werd verboden. En daar hadden de telecomministers dus weer geen zin in.

Frankrijk werkt al een tijd aan regels die internetproviders moeten verplichten om klanten af te sluiten wanneer deze tot drie maal toe auteursrechten zou schenden. Het kwalijke aan deze regels is dat het afsluiten zou moeten gebeuren zonder rechterlijke tussenkomst. Drie meldingen van rechthebbenden zouden genoeg moeten zijn.

In Europees verband heeft Frankrijk zich juist tegen auteursrechtbepalingen in dit telecompakket gekeerd. Uit principe, of omdat men bang was dat de verkeerde amendementen in de richtlijn terecht zouden komen?

Bij Tweakers wordt nog gezegd dat “Dit betekent dat providers abonnees niet kunnen afsluiten zonder tussenkomst van de rechter” wat natuurlijk onzin is. Providers mogen op iedere redelijke grond abonnees afsluiten, mits dat maar in de algemene voorwaarden opgenomen staat. Schending van auteursrechten door de abonnee staat in vrijwel alle algemene voorwaarden genoemd als grond om af te sluiten.

De interessante vraag is daarmee of het redelijk is om zo’n schending als grond voor afsluiting aan te merken. Het gaat mij nogal ver. Op grond van de algemene notice en takedown verplichting is een provider alleen verplicht om doorgifte van inbreukmakend materiaal te staken. Niet om de doorgever af te sluiten van internet als geheel. Pas wanneer de provider zelf overlast krijgt door die doorgifte, zou hij tot afsluiting kunnen overgaan.

Helemaal onredelijk wordt het als internettoegang nu eindelijk eens als universele dienst wordt aangemerkt. Internet is tenslotte een basisvoorziening van de informatiemaatschappij. Daarmee zouden providers de plicht krijgen om de toegang tot internet (althans de meestgebruikte diensten) tegen een redelijke prijs te garanderen voor iedereen.

Wat vinden jullie? Mogen providers op eigen houtje mensen afsluiten wegens geconstateerde schendingen van auteursrechten?

Arnoud

11 reacties

 1. Ja, een provider mag tot afsluiting overgaan, mits die maatregel proportioneel is gezien de overtreding en het besluit tot afsluiting zorgvuldig genomen is.

  Het volledig afsluiten van een abonnee is wel een erg drastische maatregel voor een auteursrechtinbreuk die met een schadevergoeding kan worden goedgemaakt. Het selectief filteren van P2P verkeer van alleen de onverbeterlijke gebruikers is qua omvang passender. Het grootste probleem van een “drie slag is uit” systeem is een gebrek aan zorgvuldigheid. Iedereen die een auteursrechtconflict heeft met de beheerder van een website kan die website uit de lucht krijgen door drie klachten in te dienen. En laten we het niet hebben over de zorgvuldigheid van MediaSentry, de favoriete “auteursrechtbewaker” van de platenindustrie, die het klaarspeelt om regelmatig een verkeerde (dode) dader aan te wijzen. Terecht dat de Nederlandse rechter betere kwaliteit onderzoek vereist voordat ISPs mogen overgaan tot afgifte van NAW gegevens.

  Belangrijkste bezwaar is gebrek aan zorgvuldigheid in het systeem, maar dat kan ondervangen worden door een bezwaarprocedure voor iedere formele klacht, de verplichting van de klager overtuigend bewijs over te leggen en een de klager aansprakelijkheid te stellen voor onterechte klachten (smaad). Voor de rest zou er gekeken moeten worden naar minder ingrijpende maatregelen dan volledige afsluiting van de abonnee.

 2. Mijn verwachting was dat binnen een democratisch stelsel zou ik verwachten dat de volksvertegenwoordiging (het parlement) het laatste woord zou hebben. Nu lijkt het dus dat de niet-noodzakelijkerwijs-democratisch-gekozen telecomministers dat terzijde kunnen schuiven.

  Met andere woorden, binnen mijn verwachting doet de europese commissie of een andere raad een wetsvoorstel en het parlement zegt ja of nee. In dit geval zegt het parlement ja tegen een voorstel en de raad zegt nee.

 3. De procedure is nogal complex, maar deze ministers hebben niet het laatste woord. Het parlement krijgt het voorstel namelijk twee keer langs. In tweede lezing (zoals dat heet) krijgen ze de amendementen van de ministers voor de kiezen, en dan kunnen ze stemmen of ze daar alsnog mee akkoord gaan of niet. En zo niet, dan gaat het voorstel de prullenbak in.

  Zie deze werkelijk briljante animatie over het proces: http://www.nos.nl/gfx/lijn25/flash/caviarace.swf

 4. Wat vinden jullie? Mogen providers op eigen houtje mensen afsluiten wegens geconstateerde schendingen van auteursrechten?

  Nee, een provider heeft daar geen eigen belang bij en mag dat daarom niet doen. Civiele partijen mogen geen boetes of straffen opleggen, dat is iets dat voorbehouden is aan het openbaar ministerie en de rechter.

  Een provider mag klanten afsluiten als zij zich niet aan hun prestatie houden. De provider heeft die informatie uit eerste hand en kan dat objectief vast stellen. Bovendien heeft ze daar een eigen belang bij.

 5. In tweede lezing (zoals dat heet) krijgen ze de amendementen van de ministers voor de kiezen, en dan kunnen ze stemmen of ze daar alsnog mee akkoord gaan of niet.

  Ze kunnen toch alleen voor of tegen het hele pakket (oorspronkelijk voorstel plus geammendeerde amendementen) stemmen? Het EP moet wel heel erg met een wijziging oneens zijn willen ze dan tegenstemmen, want tegenstemmen voor het hele pakket betekent ook tegen hun eigen amendementen die zijn blijven staan stemmen.

 6. Reactie op de OP: er is een aantal dingen dat speelt.

  De Nederlandse minister was voor met de smoes dat dit de providers de mogelijkheid biedt om bijvoorbeeld ook spammers en virusverspreiders af te sluiten.

  Dat is onzinnig. Providers hebben die mogelijkheid al: vijftien jaar ervaring met publiek internet heeft ze wel geleerd om dergelijke mogelijkheden in hun Algemene Voorwaarden op te nemen.

  Voorvechters van amendement 138 zien die provisie als een maatregel tegen 3-strikes-out-wetgeving. Die wetgeving zou ertoe moeten leiden dat een derde anders dan de staat ervoor kan zorgen dat iemand zijn internetaccount wordt afgepakt. Elke willekeurige derde? Ja en nee: het gaat er uiteraard weer eens om dat de heilige auteursrechten elke wet en grondrecht overstijgen.

  Dan de vraag of internettoegang een soort grondrecht is. Ook weer ja en nee (IMO): ja, als in het is belangrijk genoeg, maar nee als in, er is voldoende internet te krijgen dat je vooralsnog niet bang hoeft te zijn dat je met ??n afsluiting meteen voorgoed van het net afgegooid bent.

  Tenminste: hadden NL providers niet ooit een blacklist voor notoire overtreders?

  Dat amendement is overigens behoorlijk knullig geformuleerd. Basically staat er dat de wetgever geen wetten mag formuleren die tegen de wet zijn, behalve als er terroristen in het spel zijn. (En ik maar denken dat inbreukmakenden ook terroristen zijn.)

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.