Welke licentie zit er op jullie reacties?

In een recente discussie wees iemand me erop dat sommige teksten van mijn blog, inclusief reacties, werden geherpubliceerd op een forum. Nu heb ik daar geen bezwaar tegen, want mijn blogposts zijn Creative Commons. Maar hoe zit het eigenlijk met jullie reacties? In die discussie reageerde Alex namelijk:

De reacties van anderen vallen niet onder CC.

en ik kan me voorstellen dat meer mensen hier zo over denken.

Nu kan ik een en ander gaan dichttimmeren met een expliciete licentievoorwaarden bij het reactieformulier, maar dat wil ik niet zomaar eenzijdig besluiten. Vandaar:

  1. Wat was tot nu toe volgens jou als commenter de licentie die je op je bijdragen had geplaatst?
  2. Wat zou je ervan vinden als vanaf nu alle reacties expliciet onder de Creative Commons-Naamsvermelding-Gelijkdelen licentie dienen te worden geplaatst?

Arnoud

203 reacties

  1. Gisteren 16 minuten (80c. per minuut)aan de telefoon gehangen bij de Jurofoon (juristen!) met de vraag: is het volledig kopieeren en elders op internet herplaatsen van een forumbericht of weblogreactie nu wel of niet strijdig met het auteursrecht of de geschriftenbescherming? Antwoord, na enig opzoekwerk en/of ruggespraak: als je het tussen aanhalingstekens plaatst, zodat het een citaat is en de bron erbij vermeldt, niet. Ondanks dat ik verschillende denkwijzen aanhaalde van elders hierover, bleef zij bij dit antwoord. Zo wordt de burger dus door deskundigen ge?nformeerd over een wet..

    Is het dan nog intermenselijk gezien logisch, redelijk en billijk, om met rechtszaken te gaan roeptoeteren? Neen.

  2. Die vraag is in zijn algemeenheid ook niet te beantwoorden. Of iets een citaat is, hangt niet af van lengte of aanhalingstekens er omheen (hier gebruiken we blauwe strepen ipv aanhalingstekens bijvoorbeeld). Het gaat om het doel en de context waarin je het herpubliceert. Het is dus goed mogelijk dat twee personen dezelfde tekst herpubliceren op hun eigen forums, waarbij de een wel en de ander geen inbreuk maakt op auteursrecht dan wel geschriftenbescherming.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.