Geen handelsnaaminbreuk, wel domeinnaaminbreuk

pintaxi-ede.pngHoewel er geen sprake is van handelsnaaminbreuk op de naam van PIN Taxi Eindhoven moet het bedrijf Pintaxi Ede haar domeinnaam www.pintaxi-ede.nl toch afgeven aan de Eindhovense bijna-naamgenoot. Deze opmerkelijke conclusie trekt de kantonrechter Arnhem in zijn vonnis van begin december. Het taxizoekende publiek op internet is groter dan het taxizoekende publiek in de plaatsen waar de twee bedrijven werken, en daarmee kan alsnog verwarring ontstaan.

Handelsnaamrecht (het recht op een bedrijfsnaam) is geografisch beperkt. Twee bedrijven in dezelfde geografische locatie en branche mogen niet dezelfde naam hanteren, en ook geen namen die verwarrend veel op elkaar lijken. Liggen de doelgroepen van de bedrijven echter voldoende ver uit elkaar, dan mogen ze wel dezelfde (of sterk lijkende) namen gebruiken. Bakker Jansen uit Amsterdam kan niets doen tegen Bakker Jansen in Eindhoven (of andersom). Maar komt er een bakker Janssen in Amsterdam bij, dan zal deze zijn handelsnaam moeten aanpassen.

De bedrijfsnamen lijken voor een groot deel op elkaar (“Pintaxi”) en het gebruik van de plaatsaanduidingen is op zich niet genoeg om dat anders te maken. Sterker nog, daardoor wek je juist de indruk dat de bedrijven gelieerd zijn: afdeling Eindhoven en Ede van hetzelfde bedrijf. In deze zaak stond echter vast dat beide bedrijven alleen in Eindhoven respectievelijk Ede opereerden. Daarmee was dus sprake van voldoende geografische scheiding, zodat er geen sprake was van handelsnaaminbreuk door het voeren van de bedrijfsnaam “Pintaxi Ede”. Maar:

Waar in de omgeving van Ede en Eindhoven naar het oordeel van de kantonrechter in beginsel geen verwarring zal bestaan, kan voor de bezoeker van het web de schijn bestaan dat de bedrijven aan elkaar gelieerd zijn, waardoor daar wel verwarring kan bestaan. Als [verweerder] de domeinnaam wijzigt, zal die verwarring op het web niet meer te duchten zijn.

Volgens mij wordt hierbij buiten beschouwing gelaten dat van ‘verwarring’ alleen sprake kan zijn “in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn” zoals artikel 5 Handelsnaamwet zegt. De verwarring waar het hier over gaat, betreft alleen de zoekresultaten in Google – en volgens mij is de plaats waar je in de Google resultaten staat niet een “plaats” zoals de Handelsnaamwet dat bedoelt.

Ook heeft meegewogen dat Pintaxi Ede nog andere domeinnamen had en kennelijk bereid was om daarop over te stappen (ze heten nu www.12taxi.nl). Ik vermoed dus dat de kantonrechter hier een gemakkelijke pragmatische oplossing zag.

Arnoud

10 reacties

 1. Vervelend vonnis, omdat de talloze bakkerijen Jansen, fietse(n)makers Pietersen en tegelzetters Visser, die in dit land opereren volop gebruik maken van gelijkende domeinnamen voorzien van een regio aanduiding.

  Een vervelende concullega zou met dit vonnis in de hand heel wat onrust kunnen veroorzaken.

 2. Ik denk bij pintaxi-ede.nl en pintaxi-eindhoven.nl inderdaad dat die bedrijven gelieerd zijn. Maar bij bakkerjanssen-rotterdam.nl en bakkerjanssen-groningen.nl niet. Misschien omdat het in het laatste geval om eigennamen gaat? In elk geval denk ik (hoop ik) dat de rechter dat bij eventuele zaken tussen bakkers Janssen uit verschillende steden.

 3. @Martijn

  niet altijd wordt de gang naar de rechter gemaakt en “zwicht” de aangeschrevene door het akkoord gaan met een schikking. Dat soort intimidatie praktijen rond domeinnamen heb ik in het verleden sporadisch meegemaakt. Dit vonnis zou deze “sport” kunnen stimuleren.

 4. Ik vind het een ongewoon vonnis, aangezien de overeenkomst tot het laten registreren van een domeinnaam een privaatrechtelijke overeenkomst is. Welke volgens zelfregulering geregeld dient te worden. Slechts bij inbreuk op andermans rechten kan de domeinnaam overgedragen worden volgens de SIDN-route. Het staat een ieder namelijk vrij te contracteren met wie hij wil en staat het een ieder vrij elke domeinnaam te laten registreren die mogelijk is. Juist het handelsnaamrecht en het merkenrecht zijn specifiek gecre?erd om van toepassing te zijn op conflicterende alfanumeriekecombinaties. Als het daar mee niet gered wordt lijkt het mij pech voor de klagende partij. Dan had die maar zijn intellectuele rechten moeten beschermen. Mijns inziens gaat de rechter hier de verkeerde kant op.

  Ik kan er inkomen dat de rechter pragmatisch is, maar of dit nou stand zou houden wanneer er hoger beroep plaats zou vinden?

 5. Quote: “Maar komt er een bakker Janssen in Amsterdam bij, dan zal deze zijn handelsnaam moeten aanpassen.” Tenzij die bakker gewoon Janssen heet, want je mag je eigen naam altijd als bedrijfsnaam gebruiken. Of zo is mij altijd verteld. Per slot van rekeing is die meneer dan gewoon bakker Janssen dus waarom zou hij zich niet zo mogen noemen?

 6. @Martijn, 4:

  Ik kan er inkomen dat de rechter pragmatisch is, maar of dit nou stand zou houden wanneer er hoger beroep plaats zou vinden?
  Misschien wel. De aanklager lijkt bang voor imagoschade als PINTaxi Ede negatief in het nieuws komt. Het lijkt me paranoide, maar volgens mij is het idee van de wet verwarring te voorkomen, niet om die te laten verdwijnen als ze eenmaal ontstaan is.

 7. Mijn eerste indruk is ook dat dit een heel curieuze uitspraak is. Het gaat hier om een verzoekschriftprocedure ex art. 6 Handelsnaamwet (de uitspraak is dan ook geen “vonnis”, maar een “beschikking”). Het lijkt mij dat een beschikking op grond van dit artikel niet het verzoek kan afwijzen, maar vervolgens toch “iets” kan toewijzen.

  Als de domeinnaam geen handelsnaam is, dan maakt het voor deze procedure verder niet uit of de domeinnaam al dan niet onrechtmatige verwarring schept. De rechter lijkt mij hier buiten zijn bevoegdheid te zijn getreden.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.