Apple App Store voorwaarden botsen met GNU GPL

apple-app-store.pngApple weigert een GPL-gelicentieerde app voor het spel Go in haar App Store op te nemen. De Free Software Foundation heeft met Apple overlegd over hoe GPL-software kan worden gedistribueerd via de App Store van Apple, las ik bij Webwereld. De GPL-voorwaarden zouden incompatibel zijn met de eisen die Apple oplegt. Het nieuws is al wat ouder, maar vakantie is er om oud nieuws in te halen, niet?

Het gaat volgens de vrijesoftwarejongens vooral om het artikel uit de App Store-voorwaarden dat zegt dat je de software op maximaal vijf apparaten mag installeren. Dat is een probleem voor de GPL: die eist dat iedere ontvanger het recht krijgt om de software zo veel & vaak als men wil te installeren en verder te verspreiden.

Ars Technica wijst er echter op dat de EULA van Apple een specifieke uitzondering voor open source bevat:

You may not copy (except as expressly permitted by this license and the Usage Rules), decompile, reverse engineer, disassemble, attempt to derive the source code of, modify, or create derivative works of the Licensed Application, any updates, or any part thereof (except as and only to the extent any foregoing restriction is prohibited by applicable law or to the extent as may be permitted by the licensing terms governing use of any open sourced components included with the Licensed Application).

Vertaling: er mag niets tenzij wij zeggen van wel – behalve als er een opensourcelicentie op de software zet, want dan moet u daar lezen wat er mag.

Maar daar zet de FSF weer tegenover dat elders staat

The Usage Rules shall govern your rights with respect to the Products, in addition to any other terms or rules that may have been established between you and another party.

Oftewel: oh ja, maar ondanks dat gelden onze gewone regels toch boven alles.

Persoonlijk lijkt dit me een al te strikte lezing van de Apple EULA, maar goed, formeel staat het er inderdaad.

Arnoud

20 reacties

 1. De FSF kan ik niet erg serieus te nemen op gebied van recht.

  De FSF maakt ook bezwaar tegen de vrije Open Specification Promise (OSP) patentlicentie van Microsoft omdat deze volgens hen niet sublicenseable is en daardoor niet compatible met de GPL.

  Aan de andere kant maken ze geen bezwaar tegen de identiek geformuleerde Interoperability Specifications Pledge (ISP) een vergelijkbare vrije patent licentie van IBM. Dat zou namelijk ze niet goed uitkomen omdat dat de licentie is voor ODF, een formaat wat ze zelf promoten. Het gaat de FSF dus meer om tegen wie ze actie voeren dan waarover.

  Ik ga er dus ook vanuit dat de wat er exact in de in het artikel genoemde licentie staat ook in dit geval minder relevant is dan de mogelijkheid voor de FSF om even tegen Apple aan te schoppen.

 2. @hAl:

  Ik heb even de moeite genomen om de OSP en ISP naast elkaar te leggen en er zijn tal van tekstuele verschillen. Het meest opvallende is dat IBM’s ISP de zin “This covenant is available to everyone directly from IBM” bevat en dat in MS-ISP niet aangegeven wordt dat “iedereen” kan rekenen op de bescherming.

 3. The Usage Rules shall govern your rights with respect to the Products, in addition to any other terms or rules that may have been established between you and another party.

  Wat zijn hier de ‘Usage Rules’? Is dat de licentie inclusief de vette tekst uit de andere quote? In dat geval is het toch niet zo erg? Dan zeggen de Usage Rules zelf dat ze ondergeschikt zijn aan open source licentie-termen van (onderdelen van) de applicatie.

  Edit: ik lees net de andere quote wat beter, en blijkbaar is de EULA iets anders dan de ‘Usage Rules’. De EULA lijkt zichzelf dus tegen te spreken als het gaat om de relatie tussen de Usage Rules en de licentievoorwaarden die de ontwikkelaar zelf heeft geformuleerd. Hoe zit het met de geldigheid van een intern tegenstrijdige licentie? Mag iedereen de tegenstrijdige elementen naar eigen inzicht/belang interpreteren?

  Wat betekent ‘in addition to’? Wat doet dit als de twee delen gedeeltelijk tegenstrijdig zijn?

  Ik snap hoe dan ook niet waarom Apple deze regels opstelt. Waarom laten ze het niet aan de ontwikkelaars over om licentie-voorwaarden voor kun software op te stellen? Op welke manier leveren deze voorwaarden voordeel op voor Apple?

 4. @Mathfox De OSP is meer in een aansprekende wijze maar geldt ook voor iedereen (MS verduidelijkt dat eronder nog eens). In essentie is de licentie promise gewoon gelijk en kun je ermee geen patentrechten overdragen aan anderen wat het bezwaar zou zijn van de FSF tegen de licentie van MS.

 5. Persoonlijk lijkt dit me een al te strikte lezing van de Apple EULA, maar goed, formeel staat het er inderdaad.

  Als Apple zelf dit bevestigt door producten uit hun online winkel te verwijderen, is het dan te strikt?

  Het zou praktisch en marketingtechnisch toch veel verstandiger zijn om hun EULA aan te passen dan die producten te verwijderen? Marketingtechnisch omdat ze al genoeg imagoproblemen hebben in de vrije softwarewereld en daarbuiten. Praktisch omdat vrije software door genoeg mensen wordt gebruikt als basis om op voort te bouwen dat het echt een probleem kan worden als ze het volledig gaan weren uit hun winkel.

 6. Apple weigert een GPL-gelicentieerde app voor het spel Go in haar App Store op te nemen.

  Vergis ik mij als ik denk dat het er in feite op neerkomt dat de FSF weigert om GNU Go (waarvan het auteursrecht naar ik aanneem aan de FSF toebehoort) in de Apple Store te plaatsen zolang de precieze formulering van Apple’s voorwaarden niet 100% naar de zin is van de FSF?

 7. De GPL heeft betrekking op het auteursrecht: de licentie bepaalt onder welke voorwaarden een gebruiker ten aanzien van de software auteursrechtelijk relevante handelingen mag verrichten.

  De Apple App Store voorwaarden zeggen niets over wat er met de software auteursrechtelijk mogelijk is. Dat kan ook niet, want Apple heeft geen auteursrecht op de software. De Apple App Store voorwaarden zijn verbintenisrechtelijk van aard en gelden tussen Apple en de gebruiker. Daar heeft de FSF niets mee te maken.

  De Apple App Store voorwaarden kunnen juridisch gezien dus helemaal niet in strijd zijn met de GPL. Ik ben benieuwd hoe de FSF zich precies voorstelt dat een iPhone gebruiker die GNU Go uit de App Store heeft gedownload en akkoord is gegaan met de App Store voorwaarden in strijd met de GPL zou handelen.

  Wat wel denkbaar is, is dat Apple zelf in strijd handelt met de GPL door GNU Go in haar App Store aan te bieden. Als dit het geval is, heeft de FSF inderdaad het recht om GNU Go uit de App Store te weren. Maar de FSF zou als houder van het auteursrecht (op een paar files na) er ook voor kunnen kiezen om Apple toestemming te geven GNU Go in haar App Store op te nemen. Ik zie werkelijk niet in hoe dit zou afdoen aan de werking van de GPL.

 8. @Piet, als je iets weet van de “politieke” doelstellingen van de FSF dan zul je begrijpen dat de FSF niet zomaar toestemming geeft om een programma op een gesloten platform uit te brengen.

  De GPLv3 eist dat de ontvanger van een programma naast de broncode ook nog een mogelijkheid moet hebben/krijgen om het gewijzigde programma op de eigen computer te installeren. Eigen programma’s installeren is iets dat Apple beslist niet wil toestaan op de iPhone.

 9. @hAl: inderdaad, maar dan is het dus de FSF die als rechthebbende het Apple niet toestaat om GNU Go in de App Store te plaatsen. Het volste recht van de FSF natuurlijk, maar wel de keuze van de FSF. Het is niet Apple die het spul niet in de App Store wil hebben, maar de FSF die dit niet wil toestaan.

  @MathFox: de GPL kent gebruikers dat recht toe in auteursrechtelijke zin. De GPL verzekert niet en kan ook niet verzekeren dat de computer of telefoon van de gebruiker dit ook technisch en/of contractueel toelaat.

 10. @Piet, het is mijn overtuiging dat de GPL bindend is voor partijen die GPL software verspreiden. Apple’s “app-store” verspreidt kopie?n van software, dus Apple is gebonden aan de voorwaarden van de GPL, als zij GPL software verspreidt.

  Natuurlijk werkt het niet naar derde partijen, maar de software die op een telefoon staat is er ooit eens door iemand opgezet en voor die installatie moet je toegang tot benodigde sleutels gehad hebben.

 11. @Mathfox: Wat is precies je overtuiging? Dat Apple als verspreider van GPL software gebruikers in staat moet stellen om deze software te modificeren en in gemodificeerde vorm te draaien op de iPhone?

  Dan moet Philips mij ook in staat stellen om het Linux OS in mijn televisie te modificeren en in gemodificeerde vorm op mijn televisie te draaien.

  Hoe het zit met GPLv3 weet ik niet, maar GPLv2 verplicht hier zeker niet toe. GNU Go is GPLv2.

  GPLv2 verplicht de distributeur wel om de source code op verzoek te leveren. Het lijkt me ruim voldoende als die source code op een eenvoudige manier op internet is te vinden.

  Aan de laatste twee paragrafen te zien van de oorspronkelijke aankondiging van de FSF lijkt de weerzin van de FSF tegen het gesloten iPhoneplatform inderdaad het motief te zijn voor deze actie:

  If you cannot modify the software that you use, then that program can be designed to serve someone else’s interests over yours. It’s unsurprising that Apple would put its users in this predicament; they’ve made no secret of the fact that they intend to control what people do on their products with an iron fist. Whether they stop you from doing certain tasks by banning VoIP apps, or limit people’s speech by selectively blocking political commentary, Apple sees to it that App Store apps serve Apple’s interests first, Apple’s business partners’ interests second, and yours a distant third.

  We have a different idea. We believe that people should be allowed to use their computers however they like, whether the devices are shaped like laptops, cell phones, or tablets. The GPL was designed to ensure that everyone has that right, and the free software community has been writing software for twenty-five years now to make those rights a practical reality. Het is echter lariekoek dat de GPLv2 het zou verbieden de software te verspreiden voor gebruik op een “gesloten” apparaat. De GPL verzekert slechts “that everyone has that right” in auteursrechtelijke zin.

  Of de FSF nu gelijk heeft of niet dat Apple in juridisch-technische zin de GPL schendt door GNU Go in de App Store aan te bieden, de actie van de FSF is ingegeven door oneigenlijke motieven.

  Juridisch-technisch baseert de FSF zich op “You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein.” De Usage Rules zouden in een bepaalde lezing van “in addition” dergelijke “further restrictions” opleggen.

  Ik vraag het me af. De Usage Rules hebben slechts betrekking op het bestand dat via de App Store is binnengehaald. Ze verbieden de gebruiker niet om de source code van internet te downloaden, aan te passen, en op een computer naar keuze te draaien.

  Misschien heeft de FSF heel strikt genomen een puntje, maar het is wel erg dun. Het lijkt me ook vrij evident dat Apple nooit zal proberen die Usage Rules te handhaven tegen een gebruiker van GNU Go.

 12. Ik ben nog niet zo overtuigd dat de GPL bindend is voor Apple als er een GPL werk in de App store zou staan.

  Je zou kunnen stellen dat als een werk bij Apple in de Appstore wordt geplaatst dat die partij dan instemt met de voorwaardes van Apple en niet andersom. Tenzij Apple ergens in het sluiten van de distributie overeenkomst akkoord gaat met de licentie ofwel deze accepteerd kan de GPL licentie niet op Apple zijn doorgegeven. Andere zou je wel een willkeurige licentie kunnen bedenken voor een app en daarme proberen Apple te belasten.

  Dus ik schat zo in dat Apple niet door de GPL voorwaardes belast kan worden tenzij ze daarmee akkoord zijn gegaan in de distirbutie overeenkomst.

 13. @Piet, 13: volgens jouw link is Gnu Go uitgebracht onder de GPL versie 3 (of later). Linux is (nog steeds) GPL versie 2, dus Philips hoeft alleen maar broncode mee te leveren.

  @hAl, 14: de FSF hoeft alleen maar “auteursrechtinbreuk” (wat BREIN “””piraterij””” noemt) te roepen en Apple moet aantonen dat zij een licentie hebben om de software te mogen distribueren. (Ik neem aan dat de FSF simpel kan aantonen het auteursrecht te bezitten.) Als Apple kan aantonen dat zijn toeleverancier hier een fout gemaakt heeft zal onmiddelijk staken van distributie de schade voor Apple beperken. Auteursrecht is een wettelijk recht, daar is geen overeenkomst voor nodig! P.S. Ja, Apple heeft het recht om beperkingen op te leggen aan de software die zij distribueert; inclusief beperkingen aan de licenties die zij toestaat. Apple is niet gedwongen de GPL te accepteren, maar als zij die verwerpt is het alternatief de betreffende software niet te verspreiden.

 14. @mathfox Als Apple zich gewoon aan de DCMA houdt dan kan het geen probleem zijn. Nul schade. De auteursrechthebbende kan natuurlijk nog proberen de submitters van GPL gelicensieerde apps aan te klagen. Die schenden namelijk wel de GPL door deze onze Apple voorwaarden te submitten in de Appstore..

  maar als zij die verwerpt is het alternatief de betreffende software niet te verspreiden.

  Daar zal Apple niet echt mee zitten. Als open source makers geen gebruik wil maken van hun distributie kanaal dan leveren ze maar geen iphone of iPad apps of ze kiezen voor een andere licentie.

 15. Ah, nu zie ik het ook. Dan is de iPhoneversie blijkbaar gebaseerd op een oudere versie van GNU Go die nog onder GPLv2 werd gepubliceerd. Zie de aankondiging van de FSF:

  The primary problem is that Apple imposes numerous legal restrictions on use and distribution of GNU Go through the iTunes Store Terms of Service, which is forbidden by section 6 of GPLv2.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.