Wat kost een software?

Regelmatig krijg ik vragen als de volgende:

Als softwareontwikkelaar/designer/ontwerper van logo’s/teksten/webapplicaties houden wij het auteursrecht op de door ons gemaakte werken. Stel dat een klant deze over zou willen nemen, wat is dan een aannemelijke manier van waardebepaling?

Deze vraag komt neer op “wat kost een auto”. Daar is juridisch geen zinnig woord over te zeggen. Je mag als ontwerper of maker zelf bepalen wat je wil hebben voor het overnemen van het auteursrecht. Je mag zelfs weigeren dit over te dragen.

In sommige branches (met name fotografie en tekstschrijven) wordt als vuistregel wel gehanteerd dat je de rechten overneemt (of afkoopt) tegen drie maal het normale tarief. Maar ik vind dat een beetje rare manier van zakendoen: is dat werkelijk de waarde voor de klant?

Economisch gezien zou de redenering moeten zijn: welke inkomsten zou ik hebben verkregen door dit werk te hergebruiken bij andere klanten? Je mag een gemaakt werk immers niet meer opnieuw inzetten na overdracht auteursrecht. Volgens die redenering zou het auteursrecht op een generieke module dan duurder zijn dan het auteursrecht op een logo dat je specifiek voor รฉรฉn klant maakt. Dat logo kun je niemand anders meer verkopen.

Je kunt bij de overdracht bedingen dat je een licentie terug krijgt voor hergebruik in andere projecten mits die maar niet te veel lijken of hetzelfde doen als het project dat de klant overneemt. En dan zou overdracht van de rechten niet heel veel meerprijs moeten zijn. De klant heeft nu het voordeel dat hij niet bang hoeft te zijn voor jouw faillissement: omdat hij de rechten heeft verkregen, kan de curator zijn licentie niet intrekken of extra betaling eisen.

Arnoud

44 reacties

 1. Veel klanten willen niet zozeer het auteursrecht als wel een overdracht van alle source code met een onbeperkte licentie op al die sourcecode. Dit zodat ze niet afhankelijk blijven van de originele leverancier.

 2. Ik vraag mij af hoe je dan de prijs berekent bij open-source projecten en Creative Commons licenties. Want gratis keer drie blijft gratis. Stel dat een klant de licentie wil kopen van een CC product om deze verder door te ontwikkelen als closed-source, welke prijs zou je dan moeten hanteren? En als je dan een prijs vraagt, moet je dit dan verdelen onder alle mensen die aan het project hebben meegewerkt en bijdrages hebben geleverd? Zo ja, volgens welke verdeelsleutel? Ik denk hierbij onder andere aan database systemen zoals InterBase en MySQL. InterBase is door Borland een keer vrijgegeven als open-source maar een volgende versie ervan werd weer commercieel. En afgeleid project genaamd FireBird heeft de open-source tak vervolgens overgenomen maar legaal gezien kunnen er heel wat haken en ogen aan dit geheel zitten. MySQL is nu overgenomen door Oracle en veel developers wereldwijd zijn bang dat Oracle deze database de nek gaat omdraaien om hun eigen database systeem beter te promoten. MySQL is altijd een mengsel van open- en closed-source geweest. Als Oracle straks de “gratis” versie stopzet en voor volgende versies geld gaat vragen dan gaan een heleboel bedrijven en ontwikkelaars flink balen. Maar goed, stel: ik maak een open-source product en een tiental anderen helpen mee om de code werkende te krijgen, want het is open-source. Het is mijn open-source project, dus ik heb de licentie op het project. Vervolgens komt Apple en die biedt mij een enorme zak geld voor het project, maar als zij het gaan overnemen dan worden toekomstige versies dus closed-source en krijgen een prijskaartje. Maar goed, voor een bedrag met veel nullen is het best interessant…

  Stel, ik doe het. Moet ik dan het geld delen met de andere programmeurs die code hebben bijgedragen of moet Apple gewoon met hen ook afspraken maken over hun bijdrages aan de code? (En hen dus ook geld bieden!) Of kan Apple gewoon mijn project kopen inclusief het werk van al die anderen en hun auteursrechten dus negeren omdat… Tja, waarom zou dat mogen?

  Lijkt mij een leuke puzzel voor een jurist. ๐Ÿ™‚ Maar dat zou eigenlijk eens in de praktijk moeten gebeuren.

 3. @Arnoud Je opmerking zou suggereren dat curator ook een OSS licentie zou kunnen intrekken.
  Dat lijkt me toch niet aan de orde.

  Je arrest suggereerd dat een OSS licentie door een curator weer ‘niet open source’ gemaakt kan worden omdat het onrechtvaardig is als de OSS gelicensieerden hun volledige rechten behouden terwijl andere door het faillisement getroffenen die ene overeenkomst hebben met de failliete partij waarschijnlijk veel minder rechten overhouden.

 4. @hAl: Waarom niet? Licentie is licentie, of het nu open source is of twintig pagina’s proprietary.

  Ik begrijp je opmerking over het artikel niet. Bedoel je dat dat mij tegenspreekt? Of dat het iets totaal anders zegt? Wat ik eruit haal is dat het Nebula-arrest bepaalt dat de curator elke licentie mag laten vervallen. En als de licentienemer vindt dat dat wanprestatie is, dan mag hij een vordering indienen bij de curator (en hopen dat hij schadevergoeding krijgt tegen de tijd dat de Belastingdienst en de bank hun geld hebben.)

  Uit het artikel:

  Ik zie in ieder geval geen geldige reden waarom de regel dat de curator contractuele gebruiksrechten kan negeren, niet evenzeer van toepassing zou zijn in gevallen waarin het gaat om gebruiksrechten op tot de boedel behorende vermogensbestanddelen die geen zaken zijn.
  en verderop
  Het risico bestaat dan dat een curator van de licentiegever de escrow agent in kort geding betrekt met een vordering hem te verbieden de broncode aan de licentienemer ter beschikking te stellen, omdat dat een inbreuk zou zijn op het auteursrecht van de gefailleerde.

 5. @hAl, waarom zou een OSS licentie niet ingetrokken kunnen worden? Diegenen die het product hebben verkregen voor de OSS licentie werd ingetrokken hebben dan geluk dat ze dan nog door kunnen met wat ze op dat moment hebben maar toekomstige gebruikers van het product hebben pech en moeten op een andere manier aan een licentie komen. Wat ik eerder zei, InterBase/FireBird is een mooi voorbeeld van een product dat eventjes OSS werd voordat die licentie weer werd ingetrokken. Daardoor is er een OSS-aftakking ontstaan die is gaan door-ontwikkelen op de code die was vrijgegeven en nu zijn beide producten redelijk ver uit elkaar gegroeid.

 6. Maar ik vind dat een beetje rare manier van zakendoen: is dat werkelijk de waarde voor de klant? Waarom niet? If it sells… why ask less?

  Het lijkt mij dat die prijs 3x zo hoog ligt omdat de auteursrechten gekocht worden na dat de logo, de software, de foto al gemaakt zijn. Dan heb je van de auteur een monopolist gemaakt. Bovendien kost het je bedrijf ook aardig om je logo te veranderen (naamsbekendheid, websites updaten, sjablonen, centrale hal, reclameborden), net als reeds ge?ntegreerde software vervangen. En natuurlijk de risico-factor. Dan kan je makkelijk het drievoudige vragen… want het alternatief kost meer dan het drievoudige.

 7. @hAl, waarom zou een OSS licentie niet ingetrokken kunnen worden?

  Omdat het in 1 keer van open source en alle afgeleiden producten de licentie zoude veranderen. Stel dat de maker van een stukje software dat in tienduizenden applicaites voorkomt failliet gaat en de curator trekt zijn OSS licentie in dan zijn die duidenden afgeleide producten in 1 klap niet meer OSS gelicensieerd maar prodcuten met een gemengde licentie. Je mag dan dus niet meer die prodcuten verspreiden bijvoorbeeld.

  Dus als jantje iets heeft bijgedragen aan Firefox en de curator verklaart jantje failliet en trekt de licentie in op zijn code dan mag firefox per direct die code niet meer verspreiden (want dat mag dan alleen de rechthebbende) en dat is dus een probleem. De curator kan bij verdere verspreiding meteen geld gaan eisen van firefox.

  Dit is nog veel linker als een grote contributeur aan oss projecten failliet gaat. De curator kan dan de halve open source wereld plat leggen.

 8. @8 & Discussie

  Kan zaaksvorming hierin niet spelen? Als de gehele applicatie niet werkt zonder een ‘stukje’ software, verlies je dan niet je eigendom over dat ‘stukje’ zodra het ge?mplementeerd en draaiende is? En kan je het daarom ook niet ’terugvorderen’.

 9. Goed punt, bij embedded software zou je dat in stelling kunnen brengen. Maar bij standaardsoftware (een Office-pakket of webbrowser) zie ik niet hoe sprake kan zijn van zaaksvorming. Daarvoor zijn genoeg alternatieven, en z? hard is een browser niet ge?ntegreerd met een webapplicatie.

 10. Omdat het in 1 keer van open source en alle afgeleiden producten de licentie zoude veranderen.
  Ja, en?… Voor al die bestaande projecten is de licentie natuurlijk nog steeds geldig. Een licentie is immers een soort contract. Maar die bestaande projecten kunnen geen gebruik meer maken van de nieuwe features van het voormalig OSS product. En nieuwe projecten kunnen ook niet meer gemaakt worden op basis van de ingetrokken licentie. Kortom, bestaande projecten kunnen blijven bestaan maar voor nieuwe taken gaat de nieuwe licentie gelden. Tja, hoe zit het dan met Jantje en zijn code onder FireFox? Goede vraag… MySQL is een goede testcase op dat gebied omdat daar de licentie door Oracle steeds verder wordt ingekrompen. InterBase is ook een aardig voorbeeld en daaruit bleek dat de OSS gemeenschap gewoon door ontwikkeld op de laatste versie die als OSS werd vrijgegeven en er dus twee producten ontstaan, die langzaam maar zeker steeds minder op elkaar lijken. Wat al verspreid is, daar kan een curator niets aan doen. Goed nalezen van de licentie-voorwaarden is daarbij natuurlijk wel nuttig, maar de meeste OSS licenties hebben geen uiterste houdsbaarheid-datum dus wat je hebt verkregen onder die licentie, hou je onder die licentie. FireFox zou inderdaad moeten stoppen met het verspreiden van de code omdat dit dan niet meer mag, maar de gebruikers van die code mogen het blijven gebruiken.

  Overigens, de overname van MySQL door Oracle levert op dit moment best wel veel paniek op en er wordt gezocht naar een goed alternatief want anders valt het gehele LAMP (WAMP) systeem om! Zou erger worden indien Oracle ook nog eens PHP overneemt en dichtgooit. Maar goed, MariaDB is een aftakking van MySQL die onder de GPL blijft hangen terwijl MySQL in de toekomst mogelijk geen GPL meer is…

  Interessant is ook hoe aktief Oracle bezig is geweest om allerlei bedrijven over te nemen die met MySQL gerelateerd zijn. Eerst InnoBase, die een database engine omvatte voor MySQL. Daarna werd Berkeley DB ook overgenomen. En toen Sun erin slaagde om MySQL zelf in handen te krijgen deed Oracle een nog grotere stunt door Sun over te nemen en zo MySQL volledig in handen te krijgen! Oracle heeft de EU daarbij moeten beloven dat MySQL onder een dubbele licentie uitgegeven blijft worden, maar velen zijn bang dat Oracle gewoon de nek van MySQL omdraait om zo een grote concurrent van de Oracle database zelf kwijt te zijn. Of ze wachten tot 2015 want dan loopt die afspraak af en kunnen ze de GPL licentie dumpen…

 11. @Wim: Je zegt dat de curator er niets aan kan doen, maar dat kan hij w?l. Hij zegt namelijk gewoon het contract op en klaagt je aan wegens auteursrechtenschending. Jouw verweer dat je een licentie had, gaat dan niet meer op want die licentie is vervallen toen het contract werd opgezegd. Natuurlijk pleegt de curator dan contractbreuk, maar daarvoor kun je alleen een schadeclaim indienen. En een schadeclaim tegen een failliete boedel is niet echt kansrijk.

  Dit is hoogst merkwaardig maar het lijkt toch echt zo te zijn.

 12. @Arnoud, ik denk dat dit mede afhangt van de OSS licentie die is gebruikt om het project vrij te geven. De GPL 3.0 zegt namelijk: “All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met.” Onherroepelijk dus zolang je aan de voorwaarden voldoet. Wat dus onder die licentie is vrijgegeven, blijft vrijgegeven. Een curator kan natuurlijk wel de nieuwe versies van een product onder een andere licentie onderbrengen. En als er een andere licentie is gebruikt die niet deze bepaling bevat, dan heb jij gelijk. ๐Ÿ™‚

  Overigens, je kunt altijd een schadeclaim indienen tegen een failliet bedrijf want een curator zit echt niet te wachten op nog meer schuldeisers. ๐Ÿ™‚ Ik denk dat hij dan snel voor een schikking kiest. Maar natuurlijk alleen als de oorspronkelijke OSS licentie van onbeperkte duur was, zoals de GPL. (En GPL is behoorlijk populair.)

 13. @Wim: Dat staat er maar dat neemt niet weg dat de curator gewoon kan zeggen “uw licentie is bij deze alsnog vervallen”. En het is z?ker niet gezegd dat die verklaring waardeloos is. Hij schendt met die verklaring zijn plicht om jou een eeuwigdurende licentie te geven, maar wat kun je daaraan doen?

  Als ik beloof jou een vaas te geven en ik doe dat niet, dan moet je naar de rechter en de vaas (of schadevergoeding) eisen. Bij een failliete boedel is dat lastig. Gewoon praktisch: er is geen geld, dus er is niks te halen.

 14. En hoe ga je daar dan mee om? Geef je de softwaregebruiker mede-auteursrecht? Of zoals veel FLOSS-projecten doen: ze vragen dat diegene die code levert afstand doet van zijn/haar auteursrecht, kan een curator dat achteraf ook opblazen? Het feit dat de huidige situatie, eufemistisch gezegd, hoogst merkwaardig is, betwist ik niet, maar hoe ga je er dan mee om? Kan je nog rechtbreien wat krom is?

 15. @Arnoud, wat kun je eraan doen? Ik zou zeggen: gewoon negeren! Zolang jij kunt aantonen dat jij een “eeuwigdurende” licentie hebt ontvangen zal de curator weinig kansen hebben. Natuurlijk kan hij vervolgens een aanklacht indienen wegens auteursrechten-schending maar die licentie spreekt hem dan tegen. Hij is degene die dan naar een rechter moet stappan, wat voor hem extra kosten meebrengt terwijl het waarschijnlijk niets oplevert. En die stap naar de rechter moet hij uiteindelijk weer verantwoorden. Ik denk niet dat een curator snel een dergelijke stap zal ondernemen. Dreigen in de hoop toch wat geld lost te krijgen, misschien wel. Maar daadwerkelijk een gerechtelijke procedure starten namens de failliete boedel? En dit alles om de prijs van een licentie, die misschien maar weinig oplevert?

  Maar dan moet dus wel in de licentie staan dat het een “eeuwigdurende licentie” betreft zoals de GPL.

 16. Inderdaad, overdragen van auteursrechten lijkt de beste optie. Je kunt creatief zijn en alleen die auteursrechten opeisen die essentieel zijn voor voortgezet onderhoud na faillissement. Zo heb je niet alle de rechten en kun je dus geen concurrent worden voor je leverancier door de software zelf te gaan verkopen.

  Afstand doen van auteursrecht kan eigenlijk niet, en is bij open source projecten niet aan de orde.

 17. @Wimten Brink Als de curator de licenties op auteursrechten intrekt kan hij de auteursrechten op de source code potentieel verkopen. Gaat ie langs bij Oracle en zegt ie, ik heb nog wat auteursrechten op de open source harmony Java VM van deze failliete OSS developer. Wat geef je ervoor?

 18. @hAl, in de Harmony licentie staat: “Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.” en dat lijkt mij duidelijke taal. Dan gaat Apache failliet en de curator trekt de licentie in en verkoopt de broncode door aan Oracle, om het vervolgens als closed-source op de markt te zetten voor $500 per licentie. Zou kunnen gebeuren, hoewel ik vermoed dat het dan behoorlijk vriest in de Hel. ๐Ÿ™‚ Maar goed, even aannemen dat het gebeurt… De curator en Oracle zal daarna achter al die gebruikers aan moeten gaan en hen aanklagen wegens auteursrechten-schending. Alleen, al die gebruikers tonen dan de oude Apache licentie en tonen aan dat de versie die zij hebben gewoon eeuwig geldig is. Alleen hebben ze geen recht op nieuwere versies. Daarnaast is er een trademark op de naam Harmony en dat trademark is dan ook van Oracle. Dit voorkomt dat OSS ontwikkelaars gewoon een aftakking van Harmony door blijven ontwikkelen als afgeleid werk van een product met eeuwigdurende licentie en daarbij de naam “Harmony” blijven gebruiken. Dat gebeurde bij Interbase en de aftakking heet sindsdien “Firebird”. Met MySQL is dat ook gebeurt en we hebben nu “MariaDB”. En Harmony zal dan mosschien als “HotCoffee” binnen de OSS wereld door-ontwikkeld worden op de laatste OSS-versie van Harmony.

  Borland heeft er niets tegen kunnen ondernemen en Oracle ook niet. Willen ze ook niet omdat ze daardoor een enorm slechte reputatie krijgen en dergelijke zaken niet snel zullen winnen. (Immers, ze hebben de plicht de oude licenties te handhaven, want die duren eeuwig…)

  En met code die een OSS programmeur heeft bijgedragen aan Harmony? Nogmaals, daar komt de Apache licentie weer bij kijken, die zegt dat alle bijdragen aan Harmony onder deze licentie moet vallen. Een dual-licentie kan natuurlijk ook, maar als de programmeur de Apache licentie intrekt dan kan hij ook geen nieuwe bijdragen meer aan Harmony leveren, terwijl zijn oude code nog steeds onder de Apache licentie blijven vallen.

  Maar goed, iets als de FreeBSD licentie vermeldt niet hoe lang deze geldig blijft dus een curator kan een FreeBSD licentie intrekken en dan krijg je wel gedonder…

 19. De curator en Oracle zal daarna achter al die gebruikers aan moeten gaan en hen aanklagen wegens auteursrechten-schending. Alleen, al die gebruikers tonen dan de oude Apache licentie en tonen aan dat de versie die zij hebben gewoon eeuwig geldig is. Alleen hebben ze geen recht op nieuwere versies

  Je kunt stellen dat ze versies in hn bezit kunne blijven gebruiken. Maar ze hebben geen recht meer op het maken van nieuwe kopieen. Deze java modules maken onderdeel uit van android dus kunnen dan Android leveranciers geen nieuwe telefoons uitleveren omdat ze geen volledige licentie hebben op de code. en dan heeft de curator de rechten op die code net aan Oracle verkocht. Tja die willen er dan wel geld voor zien.

  Dan kan google wel een nieuwe versie van die software schrijven maar een nieuwe android versie is niet zo maar even uitgerold.

  Het is inderdaad wel een vrij theoretische situatie maar er zal maar wel een keer een grote contributeur aan open source failliet gaan.

 20. hAl, ze hebben recht op datgene waar de licentie hen recht op geeft en veel OSS licenties geven behoorlijk veel rechten. Harmony volgt de Apache OSS licentie, die dus eeuwigdurend is en heel veel rechten op de code geeft, inclusief verdere distributie en het maken van afgeleide werken. En hier zie je dan ook het belang van goede OSS licenties want hierdoor kan een curator niet zomaar een licentie ongedan maken zonder zelf plichtsverzuim te plegen. Mocht Harmony dus door Oracle worden overgenomen en de licentie wordt ingetrokken dan komt er gewoon een aftakking in de OpenSource gemeenschap met een andere naam, gebaseerd op de laatste versie die nog wel onder de Apache licentie viel.

  Het is geen theoretische situatie omdat vergelijkbare situaties al zijn voorgekomen, waarbij Interbase en MySQL dus de meest duidelijke voorbeelden zijn. Zo is het onzeker of MySQL na 2015 nog steeds open-source blijft, maar nu is de OSS gemeenschap al bezig om afgeleide projecten te starten die met de huidige licentie werken en waardoor er dus altijd wel een OSS-variant over blijft. En er zijn vast diverse andere OSS projecten die later weer gesloten werden, maar waarbij sommigen dus meteen een OSS-variant hebben aangemaakt.

  Veel OSS licenties beschermen niet alleen de auteur, maar ook de gebruikers van het product tegen mogelijke kwade invloeden van een curator. Je moet dus wel blijven opletten op de licenties die bij het product zitten, zeker bij OSS producten.

 21. ze hebben recht op datgene waar de licentie hen recht op geeft. Harmony volgt de Apache OSS licentie, die dus eeuwigdurend is en heel veel rechten op de code geeft, inclusief verdere distributie en het maken van afgeleide werken.

  Niet als de licentie is ingetrokken. De apache licentie kan niet het auteursrecht op de software overrulen maar volgt dat gewoon. Dus als de onderliggende auteursrecht licentie op de software verdwenen is kun je niet nieuwe software kopieren creeren met de Apache licentie. Dat is dan geen geen geldige licentie.

 22. Ik heb nog wat praktische vragen over het intrekken van een licentie. De eerste is: welke acties moet de curator ondernemen voordat de intrekking van de licentie effectief is? Op welke wijze moeten de licentiehouders ingelicht worden? Wat zijn de effecten als een Open Source licentie in het buitenland niet ingetrokken kan worden en een gebruiker in Nederland “importeert” een verse kopie? De GPL zegt:

  Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License.
  Onder welk recht wordt de “nieuwe” licentie verstrekt?

 23. @hAl Als de curator een licentie intrekt terwijl deze eeuwigdurend is en veel rechten geeft dan is dat gewoon plichtsverzuim. Daar is de curator dan weer voor verantwoordelijk maar zoals ik eerder al zei: ik zou gewoon wachten tot de curator mij voor de rechter sleept wegens auteursrechten-schending en dan leg ik die licentie gewoon neer als tegenbewijs. Zolang de curator niet naar de rechter stapt is het voor mij niet boeiend en kan ik afgeleide producten maken op basis van de versie waar ik een licentie op heb. Stapt de curator wel naar de rechter dan wordt dat een kostbare zaak voor hem waarbij zijn kans om te winnen niet groot is, simpelweg wegens de rechten die ik heb gekregen door die licentie. Ondertussen krijgt die curator en de boedel die het betreft een behoorlijk slechte reputatie die de waarde van die boedel nog verder drukt. Natuurlijk kan hij dat doen, maar het levert hem niets op.

  Je recht hebben en je recht krijgen zijn twee verschillende zaken. Rechten heb je altijd maar om ze op te eisen moet je eerst onkosten maken en hopen die later vergoed te krijgen. En in de rechtspraak is dat laatste soms een risico-volle situatie die je soms beter niet na kunt streven…

 24. @Eddy Pronk

  Zou je dan als bestuurder van de failliete club niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor slecht bestuur, omdat je vlak voor het faillissement nog objecten van waarde aan het verhandelen bent?

  Als je bedrijf failliet gaat en je geeft nog even snel de computers aan iemand weg dan kan de curator ook zeggen van: He, dat gaat zo maar niet, die computers hebben waarde en kunnen dat is voor de schuldeisers.

 25. @Arnoud

  Arnoud jij zegt dat er niets te halen valt bij een failliete bedrijf maar dat is niet geheel waar, er is geen geld maar er is wel wat anders wat je kan eisen namelijk dat ze de oude licentie blijft bestaan.

  Ook wel vreemd dat een curator dat zomaar kan doen een licentie intrekken daarmee kan hij andere bedrijven misschien financi?le problemen brengen. Zou het erg vreemd vinden dat de wet geen oplossing hiervoor bied.

  @Jesse

  Je kan dit denk ik gewoon doen als je begint met je bedrijf of als alles nog goed gaat in het bedrijf. Maar in jouw punt hoe ver kan curator terug gaan en alles ongedaan maken.

 26. ik zou gewoon wachten tot de curator mij voor de rechter sleept wegens auteursrechten-schending
  Dat zal eerder degene doen die de rechten van de curator heeft gekocht. En als jij dan je licentie laat ziet zal die zeggen daar niks meer te maken te hebben. Ga maar lekker aanschuiven bij de curator om een schadevergoeding voor je ingetrokken licentierecht te krijgen.

 27. Ik snap eigenlijk niet waarom een OSS zo makkelijk dichtgegooid zou kunnen worden. De kern van OSS is volgens mij dat gebruikers bijdragen in de code, en die valt onder de OSS licentie als ik bijvoorbeeld code uit MySQL heb geleverd en ze maken de code closed sourced mogen ze eerst al mijn code eruit slopen want op mijn toevoegingen zit dan toch ook mijn auteursrecht? Dit geeft direct een bruggetje: als iemand een geniale toevoeging maakt en besluit te cashen, dan kan hij ook de licentie intrekken? En nog een vraag die bij me opkomt: wat geld er voor oudere versies van de software en forks ervan die hebben toch ondanks de doorontwikkeling ook deze code erin zitten? Ik vond het idee van intrekken van licentie heel zorgwekkend klinken….

 28. Wat ik me dan weer afvraag is wat er gebeurt als de licentie toestaat dat jij als licentie nemer licenties verstrekt aan weer anderen. Als jouw licentie wordt ingetrokken, worden dan alle licenties die jij hebt gegeven ook ingetrokken?

  Deze zijn immers niet verstrekt door de failiete partij logisch lijkt dat dan alleen het recht op geven licenties daarmee komt te vervallen, maar als er iets uit het bovenstaande blijkt is het wel dat de wetgeving op dit punt niet logisch is.

 29. > Wat kost een software?

  Volgens mij is de vraag taalkundig al fout. Software is niet telbaar. Je kunt dus zeggen “wat kost software?” of “wat kost een stuk software?”, maar niet *”wat kost een software?”. Vergelijk: *”wat kost een boter?”.

  Volgens mij dan allemaal, natuurlijk, maar misschien is er een verschuiving gaande.

 30. Even diverse reacties:

  Ook wel vreemd dat een curator dat zomaar kan doen een licentie intrekken daarmee kan hij andere bedrijven misschien financi?le problemen brengen. Zou het erg vreemd vinden dat de wet geen oplossing hiervoor bied.
  Maar dat is altijd weer een probleem van het andere bedrijf. De taak van de curator is gewoon om de financiele middelen bij elkaar te krijgen om de schulden mee af te betalen of om regelingen te treffen met de diverse schuldeisers over hoe schulden afgelost kunnen worden. Dit toont gelijk een belangrijk probleem aan waar curatoren mee te maken hebben want de financiele middelen die ze nog beschikbaar hebben zijn niet genoeg om langdurige procedures mee te financieren, zoals bijvoorbeeld een rechtzaak. Een curator moet dan altijd de kosten afwegen tegen het financiele gewin, en als de curator van een ander bedrijf nog geld moet krijgen maar dat andere bedrijf kan niet betalen, dan moet de curator goed afwegen hoe ver hij wil gaan om dat geld toch te krijgen. En de curator heeft er niets aan als het andere bedrijf ook failliet gaat. Eigenlijk volgen curators al een simpele regel, want de baten moeten opwegen tegen de lasten. Wat ik al aangaf, een curator kan achter de auteursrechten aan gaan, maar als hem dat niets of weinig zal opleveren dan is het niet de moeite waard. Theoretisch wint hij, maar de tijd en kosten maken een dergelijke beslissing soms onrealistisch.

  En als jij dan je licentie laat ziet zal die zeggen daar niks meer te maken te hebben. Ga maar lekker aanschuiven bij de curator om een schadevergoeding voor je ingetrokken licentierecht te krijgen.

  Ik heb met de curator verder niets te maken. Ik heb met de nieuwe eigenaar ook niets te maken. De oude eigenaar, daar heb ik een eeuwigdurend contract mee en de curator en de nieuwe eigenaar neemt met de code ook alle verplichtingen over van de oude eigenaar. Mocht de nieuwe eigenaar het daarmee niet eens zijn dan moet hij mij maar voor de rechter dagen, wat veel extra kostem met zich mee zal brengen en veel potentiele klanten zal wegjagen zodat hij zijn winst ziet wegsmelten. De kans dat hij wint is niet groot, simpelweg omdat hij een contract (licentie) niet zomaar opzij kan schuiven. (Hangt wel van de tekst van de licentie af, overigens.) En mocht hij winnen en een schadeclaim eisen dan is het maar de vraag of ik deze kan betalen. Waarschijnlijker is het dat de rechter beslist dat ik zijn werk niet meer mag gebruiken en dan ga ik over op een alternatief. Dan verdient hij er ook niet meer aan.

  Ik snap eigenlijk niet waarom een OSS zo makkelijk dichtgegooid zou kunnen worden.

  Volgens mij kan dat ook niet. Stel dat een OSS/GPL project door bedrijf X is opgestart. In de OSS gemeenschap zijn er vervolgens 10 programmeurs die code bijdragen aan het project bijdragen onder dezelfde GPL licentie. Het project is dan behoorlijk “besmet” met de GPL licentie. Bedrijf X kan zijn licentie dan wel intrekken maar zolang er code van de andere programmeurs in zit die wel onder de GPL valt, blijft het gehele project dus gewoon GPL. Bedrijf X zal dan eerst alle GPL code van andere programmeurs uit het project moeten krijgen voordat de GPL licentie kan worden ingetrokken. En dat is een flinke klus met een stevig prijskaartje. De GPL licentie is voor sommige bedrijven heel vervelend en ook een reden om geen open-source te gebruiken in hun projecten, simpelweg doordat nieuwe code daardoor deze licentie overerft van de OSS code. Wil je 100% controle hebben over de licentie dan moet je ook zorgen dat je auteur bent van 100% van de code. Of dat de OSS code in je project dusdanig is afgeschermd van je eigen code dat je het geheel kunt splitsen, en dus alleen het OSS-gerelateerde gedeelte onder GPL moet vrijgeven.

  Dat duurde nog lang Het was opzet, een woordspelletje op de vraag ???wat kost een auto???.

  Ach, we zijn juow taalvouten nu wel gewent. ๐Ÿ™‚

 31. Ik vind de discussie interessant en de risico’s ivm faillissement erg lastig uit te leggen aan opdrachtgevers. Weet iemand hoe het dan zit ivm de auteursrechtelijke beslagexceptie? Zie voor meer info http://www.dickvanengelen.nl/home/artikelen/licenties-in-faillissement-na-het-nebula-arrest-schuifelen-tussen-de-scherven Dat zou er als maker (en dat kan ook bedrijf zijn uiteraard)voor pleiten je auteursrechten niet over te dragen zodat in geval van faillissement je gewoon beschikkingsbevoegd blijft. Licenties blijven aldus geldig en ook overige afspraken die je op basis van auteursrecht hebt gemaakt met derden. Of is het toch anders?

 32. Ik begrijp niet wie bij open OSS waarop precies wanneer een licentie verstrekt.

  Zolang er 1 auteur is zie ik geen probleem.

  Maar zodra er meer dan 1 auteur is, is er geen eenduidige eigenaar van de code meer. Er ontstaat m.i. niet automatisch een collectieve rechtspersoon die de auteursrechten heeft of licenties kan uitdelen en intrekken of wat dan ook zou kunnen doen. Wie geeft een curator (of wie dan ook) het recht iets aan de licentie te veranderen van code waar ik aan heb meegewerkt zonder dat vooraf met mij overeen te komen?

  Hoe zit dat?

 33. Een vordering op de boedel die opkomt na het faillissement en niet direct voortvloeit uit een rechtsverhouding ontstaan voor het faillissement is zeer bevoorrecht. Onder deze groep vallen o.a. de kosten die curator moet maken. Een vordering die ontstaat doordat de failliete boedel wanprestatie levert, in dit geval door eenzijdig een licentie te be?indigen, lijkt mij zo’n vordering en gaat dus voor. In dit licht gezien is de wonderlijke consequentie van het Nebula arrest iets minder erg.

 34. Als het zo eenvoudig is, dan zou het hele Nebula-arrest weinig betekenis hebben. Ik heb altijd begrepen dat het punt nu juist is dat de curator wel ongestraft contractuele gebruiksrechten kan negeren. Dat is iets specifieker dan “wanprestatie plegen” natuurlijk, dus misschien zit daar een genus/speciesverhaal?

 35. @38: dat zou kunnen als de bijdragen van ontwikkelaars bestaan uit de stukken code die ze toegevoegd hebben. Maar dat is vaak niet zo, om twee redenen:

  1. Een bijdrage haalt meestal ook code weg; soms zelfs alleen maar.

  2. Ook een bijdrage die alleen code toevoegt is toegevoegd aan bestaand werk; niet een zelfstandig creatief werk, maar een wijziging op dat bestaande werk. Zonder het origineel is die bijdrage meestal totaal zinloos. Stel nu dat een bepaaald werk in de loop van de tijd zozeer overwoekerd is met kleine wijzigingen dat er geen enkele regel van de letterlijke originele code over is, vervalt daarmee dan ook automatisch elk auteursrecht van de maker van het origineel op het resultaat?

 36. Uit het arrest lijkt inderdaad te volgen dat een curator niet-zakelijke rechten kan negeren, maar niet dat zulks “ongestraft” gaat. Het arrest maakt duidelijk dat er een groot verschil bestaat tussen zakelijke en persoonlijke rechten, i.c. de juridische eigendom versus de economische “eigendom”. Ik vermoed dat indien wanprestatie t.o.v. van ??n schuldeiser gunstig is voor de gemeenschappelijke schuldeisers een curator voor de wanprestatie zal kiezen en dat mag hij dan dus (zakelijke rechten moet hij respecteren). Geheel amoreel. In mijn optiek is dit voordeel er alleen indien het persoonlijke recht dat terzijde wordt geschoven minder kost (de te vergoeden schade door de wanprestatie) dan wat de uitwinning van het dan niet meer met het persoonlijke recht belaste goed opbrengt.

 37. Interessante discussie weer. Persoonlijk stel ik altijd dat ik ‘eigenaar’ ben van alle software die ik laat ontwikkelen. Ik wil namelijk de mogelijkheid hebben alles op te pakken en een ander daar aan verder te laten ontwikkelen. Of dat nu het auteursrecht of de broncode is, geen idee.

  Wat je natuurlijk nooit kan doen is dat je stelt dat ze diezelfde broncode niet kunnen hergebruiken voor andere klanten. Immers, kennis zit in hoofden van mensen. Wat is dan het vervolg? Dat je na verloop van tijd als programmeur geen > meer mag gebruiken? Is een tikje… beperkend denk je niet?

  De grap is dat in het geval van software alle wetgeving natuurlijk volkomen ridicuul is en altijd is geweest. Het gaat om iets digitaals en om kennis in hoofden. Het is erg jammer dat er nooit goede wetgeving is gekomen waarbij software niet meer onder auteursrecht valt (daar hoort het niet) en waar afnemers van met name maatwerk beschermd worden.

 38. Leuke discussie. Het Nebula arrest is natuurlijk zo fout als het kan zijn, maar zo staat het nu eenmaal — al mag in het Nederlandse systeem een rechter er wel aan voorbijgaan, en lijkt me dat zeker het proberen waard als het hoog wordt opgespeeld.

  Is het geen oplossing om in plaats van een licentie te verlenen het auteursrecht zelf schriftelijk aan het gehele publiek over te dragen, met de clausule dat iedere rechthebbende onafhankelijk licenties mag uitdelen.

  Ook lijkt het me dat het Nebula arrest alleen “werking” heeft binnen Nederland, en dat als een Nederlandse curator dit flikt tegenover een buitenlandse partij deze naar buitenlands recht wel een zaak kan beginnen tegen diezelfde curator, dan wel die curator nul op rekest krijgt in zo’n buitenlandse zaak.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.