Zijn wij aansprakelijk voor ingezonden foto’s?

Een lezer vroeg me:

Ik ben redactielid van een verenigingsblad en -website voor amateurschilders. Leden mogen foto’s van hun werk inzenden, en die plaatsen we dan in het blad en op de site. De regels stellen dat men eigen werk moet inzenden. Vaak is ons echter meteen duidelijk dat hier sprake is van naschilderen van bekende werken, soms van oude meesters maar vaak ook van recente schilders. Mogen we dan nog tot publicatie overgaan, of worden wij aansprakelijk voor deze publicatie?

De redactie (of eigenlijk de uitgever) van een tijdschrift is aansprakelijk voor alle foto’s die zij publiceert. Als zij niet bij de bron controleert of foto’s legaal zijn, neemt ze dus een risico. Ze kan daarbij niet volstaan met een regel dat men eigen werk moet inzenden en erop vertrouwen dat de inzenders deze regel zullen naleven.

Voor de website kan dit iets anders liggen, mits de website een echt open podium biedt waar de redactie zich niet mee bemoeit. In dat geval kan de redactie wellicht aanspraak maken op de status van ‘doorgeefluik’ in de zin van de wet (art. 6:196c BW). Zij is dan slechts verplicht om bij evident juiste klachten over auteursrechten de foto’s te verwijderen. Maar zij mag dan geen enkele controle vooraf uitvoeren, en eigenlijk zich ook niet bemoeien met of een foto wel in de goede rubriek is geplaatst. (Zie de 123video– en Galeries-zaken).

Overigens mogen de leden voor hun eigen oefening en studie schilderijen naschilderen van recente schilders, omdat ook dit onder de thuiskopie-regeling valt. Maar dat je iets na mag schilderen, betekent nog niet dat je foto’s daarvan mag publiceren.

Arnoud

6 reacties

  1. Goed, ik maak dus een website, stel hem open zodat iedereen kan posten en ik dus alleen reageer op klachten over auteursrechten en vervolgens betaal ik een extern bureau om dagelijks even alle nieuwe posts te controleren en daarbij klachten indienen als ze materiaal tegenkomen die auteursrechten schenden… Mag ik zo’n extern bureau inschakelen? Of externe moderators een vergoeding bieden voor hun diensten om mijn site schoon te houden? Ik doe het dan immers niet zelf. 🙂

  2. Het maakt niet uit of je iemand inhuurt of dat je het zelf doet. Waar het om gaat is, of je inhoudelijke bemoeienis met de usercontent hebt of niet. Wie alleen een harddisk biedt (met eventuele een mooie template om het in te presenteren), is niet aansprakelijk. Wie redactioneel filtert, is wel aansprakelijk.

  3. Goed, even interessanter maken. De site is een forum waar bezoekers ook afbeeldingen kunnen plaatsen. De eigenaar beheert alleen de hardware en heeft de software ingedeeld maar bemoeit zich verder niet met de inhoud, tenzij anderen hem erop wijzen. Hij stelt daarnaast 10 personen aan als moderators die allen vrijwillig werk doen. Deze moderators kunnen naar eigen inzicht doen met de content op de site en dus auteursrechtelijk beschermd materiaal weer verwijderen. Komt best vaak voor dat een forum extra moderators heeft om de boel in orde te houden. Dus door die moderators word ik dan weer wel verantwoordelijk? Of geldt dat alleen als ik ze inhuur?

  4. Arnoud hoe komt het dat als iemand modereer hij aansprakelijk is en als hij niets doet niet aansprakelijk is. Ik vind het een beetje een omgekeerde wereld als iemand probeert schendingen tegen te gaan wordt hij later gestraft als er iets doorheen glipt.

  5. @Wim: Die moderatoren maken de beheerder van het forum mede-aansprakelijk ja. Zie bv. de Mininova-uitspraak waarin het filteren en kwaliteitsbewaking door moderatoren aan de Mininova-organisatie werd toegerekend. En er zijn meer uitspraken in die lijn.

    @We are Borg: Dat ben ik helemaal met je eens. Ik vind dat wie zijn best doet de site schoon te houden, niet aansprakelijk mag zijn voor wat er doorheen glipt. Zie ook mijn artikel Naar een passend beschermingsregime voor forumbeheerders en bloggers waarin ik een wettelijke regel bepleit.

    De huidige wet komt uit de tijd dat je alleen informatieaanbieders had die 100% eigen content online zetten, en hostingpartijen die 100% andermans content doorgaven en opsloegen. De wet beschermt die laatste. Niet voorzien was dat er partijen zouden komen die content zouden hosten én enige inhoudelijke bemoeienis zouden krijgen. (Hoewel forums toen al bestonden, maar goed.)

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.