Usenetprovider maakt zelf openbaar

usenet-articles.jpgUsenetprovider NSE maakt zelfstandig inbreuk op auteursrechten door muziek en films van Brein-aangeslotenen door te geen. Dat vonniste de rechtbank Amsterdam vorige week. NSE moet deze content – 80 procent van het aanbod – van haar servers verwijderen, met een dwangsom van 50.000 euro per dag. Bij Webwereld meldt NSE dat hiermee het dreigt het volledige platleggen van Usenet als netwerk dreigt. Dit vonnis naleven én de binary nieuwsgroepen in de lucht houden lijkt me inderdaad onmogelijk. En als je de stekker uit alt.binaries trekt, hou je te weinig over om nog een levensvatbare dienst aan te kunnen bieden vermoed ik.

De zaak tegen NSE is deel van de strategie van stichting Brein om discussie- en vooral bestandsuitwisselplatform Usenet aan te pakken. Eerst verloor platform FTD: hoewel downloaden van Usenet legaal verklaard werd, stimuleerde FTD wel het uploaden omdat je kudos kon geven aan uploaders. En volgens de auteursrechtenwaakhond is de volgende stap nu het aanpakken van de vele Usenetresellers die de consumentenmarkt bedienen.

Usenet is ouder dan internet, en ooit begonnen als discussienetwerk. Maar zeker de afgelopen tien jaar is de discussie goeddeels verschoven naar internetforums en mailinglijsten, en werd Usenet vooral gebruikt om bestanden uit te wisselen. Het mechanisme van Usenet is zo opgezet dat één bericht snel over honderden servers verspreid kan worden vanaf waar iedereen het kan downloaden. Zo wordt nergens één server overbelast door alle opvragingen. Ook kunnen serveraanbieders – Usenetproviders – kiezen wat ze wel of niet willen aannemen van hun collega’s.

usenet-schema.pngDe positie van Usenetproviders binnen de wet is altijd voer geweest voor veel discussie. De wet kent een beschermingsregime voor twee categorieën dienstverleners: zij die slechts passief informatie doorgeven, eventueel met een tijdelijke cache, en zij die informatie opslaan en doorgeven. De eerste categorie (‘access’) is niet aansprakelijk voor de inhoud. De tweede categorie (‘hosting’) is gehouden een notice-takedownsysteem te hanteren, maar is verder niet aansprakelijk voor de inhoud. Deze definities zijn geschreven voor de klassieke internetproviders: internettoegang en hosting, respectievelijk.

Waar Usenet nu onder te scharen? Usenetproviders werken met tijdelijke opslag, daarna worden berichten automatisch weggegooid. Het ligt dan voor de hand om ze als access provider met cache aan te merken. Dat was ook het verweer van NSE, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De wet eist dat de cache “tijdelijk” is, en NSE bewaarde berichten tot 400 dagen. Of dat tijdelijk is, is een goeie vraag. NSE bewaarde berichten 400 dagen omdat iedereen dat doet – en de wet hanteert als maatstaf wat ‘gebruikelijk’ is om te bepalen of iets tijdelijk is.

De rechtbank komt aan deze analyse echter niet toe, en dat is jammer. Men begint meteen met de Auteurswet erbij te pakken: maakt NSE zelf de muziek en films van de Brein-aangeslotenen openbaar? Het synchroniseren van usenetservers tussen de verschillende providers ziet de rechtbank niet als een auteursrechtschending. Daarvoor is nodig dat informatie aan het publiek wordt aangeboden, en de beperkte groep van collega-providers is geen publiek.

Het ontvangen en doorgeven van berichten aan de eigen gebruikers, of aan gebruikers van resellers, is daarentegen wél een schending van het auteursrecht. NSE is daarvoor verantwoordelijk. Ze biedt meer dan alleen de technische faciliteit, en gaat daarmee te ver. Wat ze nu precies meer biedt is me niet duidelijk uit het vonnis. Het lijkt te maken te hebben met de keuze van NSE hoe lang ze berichten bewaart, maar de motivatie (zie 4.25) blinkt niet uit in helderheid. Zoals ik het lees, komt het echt neer op “je geeft zelf door dus je maakt openbaar”.

Voor schade als gevolg van deze inbreuken mag stichting Brein geen vordering instellen. Brein is een collectieve belangenbehartiger die optreedt voor haar achterban. Maar zo’n organisatie mag geen schadeclaims instellen, zo staat in de wet (art. 3:305a BW, zie ook dit Hoge Raad-arrest). Schade kan alleen de achterban zelf vorderen, en daarbij kan dan per geval worden bekeken hoe groot die is en of wellicht sprake is van “eigen schuld” of een impliciete licentie.

Omdat er geen schadevergoeding mag worden gevorderd, verklaart de rechtbank dat ze niet naar de beperking van aansprakelijkheid voor providers hoeft te kijken. Immers als de eiser iets niet mag eisen dan hoef je ook niet te kijken of de gedaagde zich tegen die eis kan verweren. Hier vliegt de rechtbank écht uit de bocht: het hier gaat niet alleen om aansprakelijkheid voor schade maar óók om aansprakelijkheid voor inbreuk als zodanig. De bedoeling van de wetgever is om providers te vrijwaren van claims voor wat ze doorgeven. Niet alleen schadeclaims, maar ook verbodsclaims.

Zo ontstaat er met dit vonnis de gekke situatie dat NSE wordt verweten zelf de content openbaar te maken. Maar ze doet niet meer dan wat elke provider doet: ontvangen en doorgeven van informatie die van klanten (of het grote boze internet) afkomstig is. Als díe situatie ertoe leidt dat je inbreuk maakt, dan geldt dat ook voor andere internetproviders. Ook UPC en Ziggo ontvangen informatie van klanten en geven die door aan “het publiek”, en omgekeerd ze halen informatie op van internet en geven die door aan hun klanten. Zij maken die dus ook openbaar. Wat is het verschil?

Natuurlijk, Usenet staat vol met illegale uploads, maar dát staat niet in de wet als criterium. Het zou interessant zijn om een inhoudelijke argumentatie te zien hoe het karakter van de dienst meegewogen zou moeten worden bij de beperking van aansprakelijkheid. Maar door dit wetsartikel zó makkelijk terzijde te schuiven, schept de rechtbank een precedent van jewelste.

Arnoud

62 reacties

 1. Misschien sla ik de plank mis, maar ik kan me toch duidelijk herinneren dat services zoals bijvoorbeeld ‘megaupload’ e.d. niet verantwoordelijk worden gehouden voor de content die zij verspreiden. Je zou derhalve kunnen argumenteren, dat het karakter van usenet: ‘delen van bestanden’ is netzoals bij megaupload e.d. (Ook die diensten staan overigens vol met illegale zooi en werken met een notice en takedown procedure.)

  Overigens word ik zo moe van brein, een stichting die praat over het verspreiden van ‘illegale tv opnames’ heeft het naar mijn idee sowieso niet begrepen. Vroeger hadden we de videorecorder en dat was geen enkel probleem…. waarom zijn tv rips van willekeurige series dat dan wel?

 2. In Nederland is nooit geprocedeerd over Megaupload, maar met bovenstaand vonnis is goed denkbaar dat ook zij een probleem hebben. De discussie zal daar gaan over de vraag of een directe link een openbaarmaking is. Megaupload laat immers niet iedereen erbij, je moet de ‘sleutel’, de URL weten.

  Het gaat niet om de videorecorder maar om wat je met de video’s doet. Opnemen van TV en de banden weggeven of verkopen mocht ook vroeger al niet.

 3. @mike De opname zelf is wellicht niet illegaal maar de verspreiding (openbaar making) wel. Bij de verkoop van de rechten voor het uitzenden van een serie hier in Nederland zullen deze (mogelijk) minder opbrengen als (een groot deel van) de doelgroep deze al heeft bekeken via een ‘andere’ bron.

  @arnoud Mij lijkt dit vonnis ook niet in de haak omdat de provider geen invloed heeft op het doorgegeven aanbod. Toch is het anders dan ISP’s als Ziggo of UPC omdat deze ‘pure’ access diensten geen zelfstandig aanbod van (opgeslagen) gegevens hebben.

  De rechtbank lijkt hier een onderscheid te maken tussen ‘cache’ (tijdelijk) en het aanbieden van opgeslagen gegevens (b.v. als ‘archief’).

  Ik denk dat de conclusie is dat het aanbieden van een ‘archief’ functie voor usenet dus te ver gaat.

  Maar ben benieuwd of de conclusie van de rechtbank dat 400 dagen geen ‘cache’ is nog kan worden herzien en waar de grens tussen cache en archief dan precies ligt.

  George.

 4. @Ferdi: Nee, dat heeft geen schorsende werking. Totdat de rechter in hoger beroep anders beslist, blijven de dwangsommen staan. Dit vanwege het -volgens de rechtbank- grotere belang van de Brein-aangeslotenen om hun content niet op Usenet te zien dan voor NSE om door te gaan met haar bedrijf.

  Er zijn opties om via een executie-kortgeding de werking wel te schorsen maar eerlijk gezegd gaat dat mijn pet te boven. Wat ik er van weet is vooral dat het nauwelijks haalbaar is.

 5. Nu is het al weer 15 jaar geleden dat ik UseNets heb gebruikt, maar zijn de auteurs van Usenet berichten niet eenvoudiger op te sporen dan personen die naar MegaUpload sites uploaden? Immers, Usenet bevat een soort email-bericht inclusief afzender-informatie en andere headers. Met die informatie kun je UseNet behoorlijk goed filteren via een Notice-And-Takedown verzoek. En BREIN hoeft niet specifiek informatie aan UseNets te vragen omdat de sender informatie onderdeel is van het bericht.

  Maar zoals ik al aangaf, ik ben al heel lang niet meer op UseNets geweest dus is daar iets veranderd?

 6. @Win ten Brink: Nee de meeste providers supporten anoniem uploaden, dan is niet zichtbaar welk ip-adres heeft geupload. @Roeland. Of de bedrijfsvoering buiten Nederland voortzetten, lijkt me ook een optie. Daarom lijkt mij dit vonnis van generlei waarde, hoewel er een heleboel usenetservers in Amsterdam gevestigd zijn.

  Ik ben geen jurist, maar wat ik uit het vonnis begreep, is dat news-service vooral verweten wordt, dat zij informatie op spool-server ontvangt (van andere usenetproviders, en klanten die anoniem uploaden), en dit doorzet naar andere storage-servers om beschikbaar te stellen aan klanten en resellers. Verder is er nog een flutonderzoekje aangehaald dat 80% illegaal is (er staan bestanden op die je bij bol.com kan kopen, staat er letterlijk). Dit leidt dan tot de conclusie dat news-service klaarblijkelijk het beschikbaar stellen van illegale bestanden faciliteert.

  De rechtbank vindt dat die illegale bestanden er uit gefilterd moeten worden, dan is het geen probleem. News-service zegt, dat kan niet. Echter, waarom bieden ze dan voor tekstgroepen 5 jaar retentie, en voor binaries 500 dagen retentie. Blijkbaar kan het dus wel.

  Overigens heeft de rechter al eerder een vage uitspraak gedaan: http://blog.iusmentis.com/2008/06/28/wellesnietes-de-thuiskopie-uit-illegale-bron/

  -edit Arnoud: Excuses namens het spamfilter, geen idee waarom ie je bericht als spam aanmerkte-

 7. @Roeland. Of de bedrijfsvoering buiten Nederland voortzetten, lijkt me ook een optie. Daarom lijkt mij dit vonnis van generlei waarde, hoewel er een heleboel usenetservers in Amsterdam gevestigd zijn.

  Ik ben geen jurist, maar wat ik uit het vonnis begreep, is dat news-service vooral verweten wordt, dat zij informatie op spool-server ontvangt (van andere usenetproviders, en klanten die anoniem uploaden), en dit doorzet naar andere storage-servers om beschikbaar te stellen aan klanten en resellers. Verder is er nog een flutonderzoekje aangehaald dat 80% illegaal is (er staan bestanden op die je bij bol.com kan kopen, staat er letterlijk). Dit leidt dan tot de conclusie dat news-service klaarblijkelijk het beschikbaar stellen van illegale bestanden faciliteert.

  De rechtbank vindt dat die illegale bestanden er uit gefilterd moeten worden, dan is het geen probleem. News-service zegt, dat kan niet. Echter, waarom bieden ze dan voor tekstgroepen 5 jaar retentie, en voor binaries 500 dagen retentie. Blijkbaar kan het dus wel.

  Overigens heeft de rechter al eerder een vage uitspraak gedaan: http://blog.iusmentis.com/2008/06/28/wellesnietes-de-thuiskopie-uit-illegale-bron/

 8. @Stefan, dan lijkt de oplossing voor UseNet providers toch heel simpel: blokkeer anonieme uploads! Het probleem is vooral dat mensen zonder risico naar UseNet kunnen uploaden en dat ze achteraf vrijwel niet te traceren zijn. De animo om illegaal te uploaden naar UseNet wordt een stuk kleiner indien de pakkans toeneemt. UseNet kan gewoon blijven bestaan indien anonieme posters worden geblokkeerd… Of denk ik er te simpel over?

 9. @Stefan # 9:17:

  Binary groepen zijn binary groepen omdat er binaries gepost worden. Niet omdat het gefilterd wordt. Ik kan ook prima een film uploaden naar een tekstgroep. Alleen zijn de server beheerders hier niet zo blij mee omdat binraries veel bandbreedte vreten. Kleine servers die alleen tekstbestanden willen ontvangen syncen alleen de tekstgroepen en niet de binaries. Staan er toch binaries tussen dan weten ze dat pas als ze het hele bestand op hun server hebben staan en dan is het al te laat. ( hier wordt het uitgelegd )

  @Wim ten Brink @ 9:32:

  Dat zal niet veel helpen. Want dan upload ik toch gewoon geëncrypte bestanden met bv de volgende naam: 27983iouyedg.r01 .R02 etc. Ik vertel mijn vrienden dan wat er in het bestand staat en wat het wachtwoord is (dit wordt trouwens volgens mij nu ook al gedaan door “bedrijven” die films verspreiden, vaak aangeduid als “VIP – passworded”. Zou iemand mij kunnen dwingen te vertellen wat er in het bestand zit en wat het wachtwoord is? Mocht dat het geval zijn dan kan ik ook nog altijd uploaden via een anonieme proxyserver over VPN.

 10. @immetjes, indien jij encryptie gebruikt waardoor het bereik van de upload fors kleiner wordt, is het probleem al minder groot. En als het wachtwoord ook wordt verspreidt dan is de kans groot dat BREIN dit ook oppikt en alsnog de inhoud kan bekijken.

  Uploaden via een anonieme proxy kan natuurlijk altijd, maar dan hoeven de UseNets alleen de proxies te blokkeren die de meeste illegale uploads aanleveren. Een compleet IP block dus. Waar het om daat is dat UseNets aan de TakeDown verzoeken kunnen voldoen. Bedenk wel, de hoeveelheid illegaal materiaal op UseNets ligt zo rond de 80%, zoals Arnoud aangeeft. Als dit gereduceerd kan worden tot 40% dan is dat al een behoorlijke vooruitgang…

  ECI? Ben ik al 15 jaar lid van! 🙂 Wat is daar mis mee? 🙂

 11. @9: Wim door de manier waarop Usenet werkt propageren de anonieme uploads van andere providers dan alsnog via je eigen netwerk. Dat lost dus niets voor ze op.

  Verder deelden we vroeger al binary bestanden via usenet buiten alt.binary om. Ik weet niet eens zeker of dat toen al bestond. Met uuencode/uudecode werden binaries gewoon in textfiles omgezet en terug omgezet. Tegenwoordig zijn daar betere alternatieven voor yEnc, maar het principe blijft gelijk.

  Als alt.binary zou verdwijnen gaat men gewoon weer de andere nieuwsgroepen hiervoor misbruiken. Dus dat is ook geen oplossing.

  @8: Dat de retentie voor binary groepen lager is dan voor andere groepen heeft niets met filteren op inhoud te maken. Ze kunnen gewoon de retentie per groep instellen. Maar als binaries in willekeurige groepen worden gepost kan het best zijn dat binaries opeens langer op de server staan of tekst berichten korter.

  Daar komt nog bij dat het door de codering van alle binaries (nodig om binaries in een text systeem op te slaan) ondoenelijk is om iets als fingerprinting toe te passen. Alle berichten zouden dan gedecode moeten worden alvorens te kunnen vergelijken. Om maar niet te beginnen over het feit dat de meeste binaries eerst in blokken worden opgedeelt en gecomprimeerd met rar en daarna naar tekst omgezet. Vervolgens worden ze over een tig aantal posts verdeeld, die je vervolgens met behulp van de naam bij elkaar moet harken. Succes met automatisch filteren :/

 12. @Wim ten Brink @ 10:49 Ik had mijn opmerking over ECI al weg gehaald. Wist niet eens dat die nog bestonden. Vroeger kreeg je zo’n gids thuis nu zitten ze alleen nog op internet (maar ja dat laatste gaat BREIN verbieden hè).

  Wat er denk ik gaat gebeuren is dat Usenet providers bestanden met een duidelijk illegale herkomst, wat te zien is aan een bestandsnaam als bv “Limitless.2011.Unrated.1080p.Bluray.DTS.x264-SHiTSoNy”, corrupt gaan maken door 20% te verwijderen. Dit gebeurt nu ook al trouwens. Uploaders gaan dan bestandsnamen gebruiken die niet gerelateerd zijn aan de inhoud. Je komt via vriendenforums achter de combinatie bestandsnaam-inhoud.

 13. Of dat tijdelijk is, is een goeie vraag. NSE bewaarde berichten 400 dagen omdat iedereen dat doet – en de wet hanteert als maatstaf wat ???gebruikelijk??? is om te bepalen of iets tijdelijk is.
  Een doorgeefluik lijk me gewoon niet hetzelfde als de semipermanente opslag die usenet providers bieden. De wet is gemaakt met het oog op bijvoorbeeld de tijdelijk opslag in bijvoorbeeld een webcache. Daarin is opslag van enkel uren tot ene dag misschien gebruikelijk. Of voor opslag in communicatienetwerken van telco’s die de data doorgevern waarbij het gaat om opslag tijden van nanoseconden tot seconden. Dus waarom zouden nieuwsservers 400 dagen moeten hanteren. Wat momenteel gebruikelijk is voor nieuwsservers is bepaald niet gebruikelijk voor doorgeefluiken in het algemeen. Wat nieuwsservers doen is dus helemaal niet gelijk aan wat de meeste andere doorgeefluiken doen. Nieuwsservers zijn juist typisch een voorbeeld van een categorie die sterk afwijken in hun opslag en deze enorm hebben opgerekt in de laatste jaren en het is dus juist logisch dat zij met hun afwijkende opslag termijnen van andere doorgeefluiken niet in aanmerking komen voor bescherming als doorgeefluik.

  Zo ontstaat er met dit vonnis de gekke situatie dat NSE wordt verweten zelf de content openbaar te maken. Maar ze doet niet meer dan wat elke provider doet: ontvangen en doorgeven van informatie die van klanten (of het grote boze internet) afkomstig is.

  Dat is maar semantiek. Ik kan het ook heel anders verwoorden en dan blijft het ook waar.
  “Maar ze doet niet meer dan wat elke illegale verspreider doet. Illegale informatie ontvangen en die illegaal weer verspreiden aan downloaders.”

 14. @Stefan, dan lijkt de oplossing voor UseNet providers toch heel simpel: blokkeer anonieme uploads!
  Dat kan niet omdat Usenet een open netwerk is en zolang daar servers in zitten die wel anonieme toegang geven kun je altijd anoniem content over het hele netwerk verspreiden. Voor jou voorstel zou je effectief usenet moeten opsplitsen in twee of meer afzonderlijke netwerken. Iets wat usenet als geheel effectief dus zou vernietigen.

 15. @Elroy, wat BREIN eigenlijk wil is dat de UseNets binnen Europa hun eigen straatje schoonvegen. Dat kan dus eenvoudig indien ze filteren en daarbij anonieme berichten uit het systeem gooien, ongeacht of deze binaries bevatten of alleen maar korte berichten zijn. Dit zou gewoon moeten kunnen, lijkt mij, hoewel dan vast 95% van alle berichten opeens “verdwijnen” binnen de Europese UseNets. Idem voor anonieme uploads binnen Nederland. Als de UseNets hier anoniem uploaden blokkeren zullen die uploaders via buitenlandse providers moeten uploaden, wat meer moeite kost en dus ervoor zal zorgen dat een aantal zal afhaken, op zoek naar alternatieven. UseNet providers hoeven naar mijn mening ook geen filters te bouwen. Ze moeten alleen anonieme berichten blokkeren en dan neemt de illegaliteit wel af. En voor diegenen die via een omweg weten te posten met een valse ID, daar is ook een oplossing voor want de providers kunnen deze vervolgens blokkeren op basis van IP adres. (Blacklisten.) En natuurlijk is dit alles te omzeilen. Daar gaat het ook niet om. Waar het om gaat is die enorme hoeveelheid van 80% illegale uploads fors te reduceren binnen de Nederlandse UseNet providers. Het zou mij niet verbazen indien deze 80% allemaal anonieme uploads zijn, dus dan zou verwijderen een makkie moeten zijn…


  @Immetjes ECI bestaat nog steeds, geeft nog wel een foldertje uit maar je hoeft nu nog maar jaarlijks te bestellen zodat je in januari al aan je quota kunt voldoen. 🙂 Bestel er ook al heel lang via Internet, betaal via iDeal en laat het niet bij de buren bezorgen. Qua prijzen verschillen ze verder weinig van bol.com maar de speciale leden-aanbiedingen zijn soms wel interessant. En om eerlijk te zijn, ik voldoe makkelijk aan hun quotum om nog heel lang lid te blijven…

  Om vriendenforums waar ze wachtwoorden uitwisselen maak ik mij niet zo druk. Dat geeft juist meer opsporings-mogelijkheden maar vermindert ook het aantal personen die zich met illegale uploads willen bezighouden. Als zo’n vriendenforum vrij groot wordt komt er vroeg of laat wel een spion van BREIN binnen dus kunnen ze beter klein blijven. En als ze klein zijn, is het effect van de verspreiding ook fors minder.

  Mijn suggestie is dan ook dat het verwijderen en blokkeren van anonieme berichten al aardig tegemoet zal komen aan de eisen van BREIN. Dat mensen vervolgens gaan “vluchten” naar Buitenlandse Usenet providers is dan weer een ander probleem voor BREIN maar daar hoeven de Nederlandse UseNet providers zich dus niet meer druk om te maken. Ze hoeven het probleem voor BREIN ook niet op te lossen, maar alleen even voldoen aan deze uitspraak… Maar goed, dat betekent ook dat Nederlandse Usenet providers het aantal bezoekers fors zullen zien dalen en dus in hun bestaan bedreigd worden. Best jammer, maar bedenk wel dat ze nu vooral gedreven worden door de ruil van illegale uploads… Foute handel dus.

 16. @hAl, als ik het goed heb kun je als bezoeker aanmelden bij je Nederlandse provider die vervolgens alle berichten aanbiedt van andere Usenet providers. Dus kun je op dat niveau alle anonieme berichten wegfilteren, inclusief uploads. Als iemand op een buitenlandse provider inlogt en daar gaat uploaden dan is dat in ieder geval geen probleem meer voor de Nederlandse partijen. Naar mijn mening is een dergelijke filter best eenvoudig te implementeren. Filteren op inhoud wordt niet gevraagd door BREIN, hoewel ze dat misschien wel willen. Is ook niet mogelijk, tenzij BREIN precies aangeeft welke inhoud geblokkeerd moet worden en daar zijn weer de TakeDown verzoeken voor. Maar het blokkeren van anonieme berichten (en IP blocks op bepaalde afzenders) kon wel eens voor een enorme reductie in het totale aanbod zorgen.

 17. @Wim ten Brink Als ik op een buitenlandse server onder een willekeurige naam ga zitten uploaden hoe moet een usenet provider dan herkennen dat ik dat anoniem deed als het bericht op zijn server binnenkomt?

 18. @hAl Omdat UseNet berichten een afzender bevatten. Die wordt gewoon meegekopieerd. Neem b.v. eens een kijkje onder de Google Groups waar veel UseNet groepen zijn gearchiveerd en nog steeds beschikbaar zijn zoals deze. (Willekeurige groep, gevonden door te zoeken.) In Google kun je op de ComboBox onder “Post reply” ook kiezen voor “Show original” en dan zie je de message headers voor het specifieke bericht. En ieder Usenet bericht heeft een dergelijke header, volgens mij. Alleen, deze kunnen kennelijk worden geanonimiseerd, wat betekent dat je die anonieme berichten eruit moet filteren.

  (Let op: De Google Groups links vereisen dat je inlogt op Google!)

 19. Waarom hebben we het überhaupt over anonimiteit? Heb ik wat in het vonnis gemist dat daar betrekking op had?

  Volgens het vonnis is er geen probleem met het exploiteren van ‘feedservers’, waar gebruikers mee verbinden, of met ‘cache’ zolang deze alleen zaken korte tijd opslaan die gebruikers raadplegen.

  Het probleem is dat de feedserver aan de voorkant nou eenmaal zijn content ergens vandaan moet halen (aan de “achterdeur”; waar heb ik dat meer gehoord…) en dat die opslag nu te breed is, te lang beschikbaar is en dus niet mag.

  Een typisch Nederlandse constructie; voordeur legaal, achterdeur niet. Oplossing is dus de ‘spoolserver’ (/Content Database) ergens te platsen waar deze niet legaal is (of gedoogd wordt).

  Aangezien het iedereen vrij staat om newsservers te gebruiken in andere jurisdicties dan de onze, is dit een maatregel die maar beperkt hout zal snijden.

 20. @George, volgens mij zijn de meeste illegale uploads gedaan door anonieme personen. Blokkeer die en het aantal UseNet berichten wordt volgens mij 80% kleiner, namelijk al die uploads. Als filter is dit eenvoudiger te implementeren dan filteren op inhoud. Filteren op inhoud is bovendien censuur en zeer ongewenst. En inderdaad, de uitspraak zal maar weinig effect hebben maar als Nederlandse UseNet provider is het een handige manier om BREIN maar snel tevreden te stellen. Daarnaast een NTD procedure erbij en BREIN melden hoe ze deze dienen te gebruiken en ze kunnen doorgaan, lijkt mij. UseNet providers dienen gewoon als “Hosting” bedrijven te worden beschouwd omdat ze redelijk lange tijd content bewaren. De rechter week daar in deze zaak van af, om wat voor duistere reden dan ook, hoewel 80% illegaal wel duidelijk maakt dat er iets flink mis is en dat UseNet providers daar flink van weten te profiteren. Rechters zijn ook maar mensen die gewoon willen meewerken aan een staat waar iedereen zich gewoon aan de wet houdt. Deze rechter zag een vorm van onrecht en snapt de techniek niet zo goed, dus vandaar de rare uitspraak.

 21. @George Zodra een dergelijk bedrijf hier in Nederland usenet services als een dienst zal aanbieden is er al sprake van jurisdictie. Daar helpt alleen een spool server verplaatsen niet voor. Bovendien zou het verplaatsen van de spool server tot gigantische extra hoeveelheden traffic leiden en dat gaat toch ergens geld kosten.

 22. Filteren op inhoud is bovendien censuur en zeer ongewenst.

  Daar waar censuur bestaat is het verbieden van anonieme berichten onwenselijk.

  Zodra een dergelijk bedrijf hier in Nederland usenet services als een dienst zal aanbieden is er al sprake van jurisdictie.

  De rechter ziet de ‘feedservers’ wel als “doorgeefluik” (4.7, 4.13 van het vonnis) dat dus onder de uitzonderingen voor openbaarmaking valt.

  Hoe een news-dienst vorm moet worden gegeven om zich aan deze uitspraak te conformeren laat ik dan maar achterwege.

 23. De wet eist dat de cache ???tijdelijk??? is, en NSE bewaarde berichten tot 400 dagen. Of dat tijdelijk is, is een goeie vraag.

  Bij deze zin moet ik toch erg denken aan het Eldred v. Ashcroft zaak in de VS. Copyright is ook “tijdelijk”, namelijk 70 jaar na de dood van de auteur. Het was inderdaad een goede vraag of dat tijdelijk is of niet. Zo bezien in 400 dagen best kort 🙂

 24. De bewaartermijn neemt wel steeds toe. Er wordt in het vonnis eerst gesproken over 160+ dagen, tijdens de laatste zitting (mei 2011?) was dit al toegenomen tot 400 dagen en op 12 september beweert NSE inmiddels op 500+ dagen te zitten. Dit doet vermoeden dat de “cache” toch steeds opgerekt wordt. En logisch natuurlijk. Stel dat ik gebruiker van nieuwsgroepen zou zijn zou ik een zo groot mogelijke retentie willen zien, het liefste zelfs onbeperkt.

  Verder kun je je afvragen hoe relevant de discussie over filteren is. Is er werkelijk iemand gelooft dat de huidige usenet providers nog bestaansrecht hebben als de illegale content verdwijnt?

 25. @Michiel, 80% van de Usenet content is illegaal, wat betekent dat er nog 20% aan legale berichten rondgaan. Die 20% zal uiteindelijk overblijven, dus ze zullen kunnen blijven bestaan. Hun inkomsten zullen echter fors dalen omdat er minder betalende gebruikers zijn en de sponsoring op de gratis UseNet sites ook minder zal gaan opleveren.

  Toch vraag ik mij af hoe Google Groups dit voor elkaar weet te krijgen. De Groups bevatten ook veel UseNet groepen maar ik heb het idee dat Google veel van de illegale content wel weet weg te filteren op de een of andere manier…

  En ja, het oprekken van de bewaartijd maakt een UseNet provider toto host, dus geen cache. Een Notice&TakeDown procedure lijkt mij dan al een begin.

  De motivatie van de rechter is onduidelijk maar ik snap wel dat die rechter in ieder geval iets probeert te ondernemen tegen het illegaal uploaden. Of het werkt? Vast niet, maar daar komt BREIN vanzelf wel achter. Nadat ze wonnen van FTD is het probleem nog steeds niet verminderd. Sla ergens een kop af en op een andere plek groeien twee nieuwe. En BREIN en vergelijkbare organisaties hebben al zoveel koppen afgehakt dat we nu een afschuwelijk groot monster overhouden…

 26. Dat kan je niet als je wegblijft uit binary groepen dan heb je al veel gewonnen maar in deze groepen zit ook gewoon legaal spul wat uitgewisseld wordt. Het legale of illegale spul is niet interessant voor Google Groups dus groepen als alt.b.movies heeft google niets aan, maar een groep als alt.b.funny.pictures weer wel ze filteren op groep, groep yyy wel en xxx niet. Nu is daar weer een probleem in aangezien er groepen zijn die niet als binary aangeduid worden maar wel zodanig gebruikt worden, het is een mengelmoes van tekst en binary posts. Er is alleen een nettiquette in werking dat je niet binary gaat posten in een tekst groep. Alle groepen behalve groepen waar moderated in staan worden niet gemodereerd in de ongemodereerde groepen is er dus geen controle.

  Nu voor het ingewikkelde aan usenet alle posts groter dan 1 megabyte = ongeveer 1000 lijnen yEnc worden in stukken gehakt zodat het ten alle tijden onder de 1 megabyte blijft. Een binary van 5 megabyte wordt dus in 5 stukken gehakt en dan pas verzonden naar de server, als ik die binary wil hebben heb ik software die de 5 stukken ziet en alles laat zien als 1 bestand ik download programma zet het weer in elkaar. Een film van 1 gigabyte wordt eerst in stukken gehakt met rar programma zodat deze rond de 25 megabyte zijn, dit wordt door de usenet software nog eens verkleint naar 25 files van 1 megabyte in yEnc. Nu komt het aangezien ik al in stukken heb gehakt met rar is het al minder goed mogelijk om te filteren aangezien ik niet 100% weet wat er in zit, dan krijg je de 25 stukken in yEnc die gecodeerd zijn (niet zwaar of zo maar toch) om dit terug te zetten dien ik het yEnc algoritme te gebruiken nu moet ik dus twee lagen doorwerken voordat ik van een klein stukje weet wat het mogelijk kan zijn. Dan hebben we niet eens over beveiliging van rar, zip of welke archive programma dan ook als mensen zeggen de laatste 4 tekens in de onderwerp is het wachtwoord dan kan je dit niet eens meer automatische doen of je post een tekst met uitleg wat het wachtwoord is.

  Alle binary bestanden maak niet uit wat wordt op deze manier verzonden of dit Films, Series, Programma’s, Plaatjes, Muziek of whatever is het maakt niet uit. Op usenet wordt rond 1.8 terabyte per 24 uur geüpload dit is tekst en binary, tekst maak je geen zorgen over niet belangrijk, maar binary is wel belangrijk voor dit bedrijf hun zouden dan alles met de hand moeten gaan controleren en een zeer zwaar server neer zetten om alles uit te pakken en te bekijken of het illegaal of legaal is uitgepakt op de schijf kan het wel automatische gebeuren.

  Daarbij komt nog dat binary ook niet echt bestaat op usenet alles is namelijk tekst een bestand is een regel geworden in de yEnc situatie als ik dus een film upload doe je niets anders als regels tekst versturen.

 27. @Wim: Het herkennen van binaries is vrij eenvoudig want ze zijn groot en hebben een technisch herkenbaar formaat. Als je die gewoon allemaal eruit gooit, dan heb je geen last van claims. Bij mijn weten biedt Google Groups tot geen enkele groep met binaries toegang.

  De vraag waar Borg op doelt is volgens mij hoe je illegaal aangeboden binaries weert maar legaal aangeboden binaries doorlaat.

 28. “De vraag waar Borg op doelt is volgens mij hoe je illegaal aangeboden binaries weert maar legaal aangeboden binaries doorlaat.”

  Dat lukt je dus niet. yEnc gecodeerde posts zijn wel te herkennen, maar controleren of het wel of niet legaal is is technisch lastige (verhaal Borg) en economisch niet haalbaar.

  Met andere woorden, dit is de doodsteek voor usenet. Al moet ik zeggen dat de laatste keer dat ik op usenet een bericht heb geplaatst ergens rond 1998 is geweest.

  Overigens, wat let mij om een abonnement bij een buitenlandse nieuwsserver te nemen? Oh wacht, dat had ik. Omdat een Nederlandse omroep halverwege mijn favoriete serie besloot om een pauze in te lassen zonder te zeggen of ze er ooit mee verder gingen. Abonnement aangeschaft en de hele serie gedownload in HD (720p). Kwaliteit was nog beter dan RTL uitzond(SD)! Overigens heb ik het inmiddels op Blu-ray in 1080p, nog beter en ze hebben uiteindelijk hun geld 🙂 Alleen RTL is mij als kijker kwijtgeraakt, maar daar hebben ze zelf voor gezorgd.

  Overigens heb ik het

 29. Anoniem geuploade berichten filteren is niet mogelijk. Wat er in de From: etc headers staat is helemaal niet relevant, het enige dat enige relevantie heeft voor (controleerbaar) al dan niet anonimiteit is of het IP adres wordt meegezonden. En je IP adres meezenden doet vrijwel geen enkele server, of je nu binaries plaatst of gewoon text. En dat is ook volledig terecht.

  Het enige dat kan verschillen is of je entry point naar het globale netwerk logt welk IP adres welk message-ID heeft geplaatst. Gezien de privacy implicaties lijkt het mij extreem onwenselijk om rücksichtslos alle providers te blokkeren die toelaten om zonder log een bericht te plaatsen — net zo goed als dat het niet wenselijk is om op Google+, Facebook, en twitter geen anonieme/pseudonieme postings toe te laten.

  @Wim: Als 20% van hun content wegvalt, en eerder richting de 95% van hun klandizie (want ja, iedereen weet dat je als klant voor niet-illegale usenetcontent net zo goed bij een ander terecht kan…), dan is het helemaal geen gegeven dat ze kunnen blijven bestaan. Zelfs als het wel 80/80 is is dat praktisch onmogelijk, omdat hun kosten nog steeds niet met 80% dalen maar hun inkomsten wel.

  Deze uitspraak is niets meer of minder dan een gedwongen faillissement voor iedere in Nederland gebaseerde commerciële usenetprovider met alt.binaries in het aanbod, zodra de dwangsommen echt in rekening gebracht gaan worden.

  De eigenaren zullen nu hard bezig zijn hun geld te verhuizen naar de Canarische Eilanden en hun apparatuur naar Belgie, als ze het verstand van een kip zonder kop hebben.

 30. Arnoud legaal vs illegaal zijn hier nog regels voor, wat gaat voor de ander als ik alles zou filteren dan laat ik niets meer door maar legale spullen ben je dan ook kwijt wat zijn hier de regels voor. Wat gaat voor de ander.

 31. @We are borg: Op grond van je contract met je uploaders ben je verplicht hun uploads door te geven. Op grond van het auteursrecht ben je verplicht inbreukmakende zaken te blokkeren. Als een uploader illegaal uploadt, dan is het handig als je contract zegt dat je dan niet hoeft door te geven.

  Wellicht dat een uitspraak als deze als overmacht te zien is zodat je niet hoeft te leveren.

 32. Het is onmogelijk om te controleren of een post wel of geen binary informatie bevat. Deze kunnen namelijk als attachments toegevoegd zijn, maar ook UUEncoded als onderdeel van het bericht zelf. Maar andere vormen van encoding zijn ook mogelijk. Een ander probleem is dat veel Usenet berichten bij elkaar een enkel binair bestand vormen en dat kunnen 20 bestanden van 1 megabyte zijn, maar ook 200 berichten van 100 kilobytes of 2.000 berichten van 10 kilobytes. Het UseNet protocol is daarbij ook nog behoorlijk bekend zodat het simpel is om applicaties te schrijven die alle 2.000 berichten bij elkaar zoekt en vervolgens deze samenvoegt om de binary mee te genereren. Het is dan ook bijna onmogelijk om de uitwisseling van bepaalde bestanden te blokkeren. Maar wat wel kan is het bemoeilijken van de middelen die je hierbij nodig hebt zodat het voor de meeste mensen gewoon teveel moeite is om op deze manier aan content te komen. BitTorrent was al vervelend omdat het soms lang kon duren voor je een geheel bestand bij elkaar had, maar als je het nog ongemakkelijker maakt gaan veel mensen toch nadenken over de legale bronnen…

  @Jasper, Dat maakt het eigenlijk nog erger, want dat betekent dat 95% procent UseNet misbruikt voor illegale uploads of het ondersteunen ervan. Dan kun je stellen dat UseNet zijn beste tijd heeft gehad.

 33. Wim dan kan je net zo goed heel internet opdoeken en email daarbij aangezien beide waarschijnlijk meer illegaal spul overgaat dan legaal.

  Arnoud dat bedoel ik niet als men te recht hebbende tegen over elkaar heb Brein aan ene kant aan de andere kant een bedrijf dat software over usenet verspreid. Beide hebben een even grote belang bij usenet wat gaat er dan voor het geen wat legaal is of moet er dan gefilterd worden om illegaal spul tegen te houden en legaal heeft pech.

  Er zijn opties om via een executie-kortgeding de werking wel te schorsen maar eerlijk gezegd gaat dat mijn pet te boven. Wat ik er van weet is vooral dat het nauwelijks haalbaar is.

  Wat als je kan aantonen dat je schade ondervind als je dit gelijk moet doen en de legale opties nog niet zijn uit geput, Brein kan niet zeggen het is per direct noodzakelijk aangezien het al jaren zo gedaan wordt. Maar de usenet provider als die moet gaan filteren loopt namelijk verlies op aangezien die moet filteren en als men niet genoeg deelt moet men gaan betalen voor overdracht van data transfer. Daarbij als Brein in het gelijk wordt gesteld kan men als snelle toepassing binary groepen weren en dan verder kijken, doe je dit gelijk en je wint de zaak is de backfill die je moet doen onnodig belastend voor je bedrijf en ook voor andere bedrijven. Geld technisch gekeken heeft de usenet provider meer te verliezen dan Brein, Brein kan namelijk niet aantonen hoeveel hun clienten mislopen als er gedownload wordt terwijl usenet provider dit wel kan aantonen alleen al door middel van personeelskosten en datatransfer en investering voor filter.

 34. @Borg, gelukkig zijn op het Internet ook meer dan genoeg legale toepassingen zoals dit forum. Natuurlijk zouden de posts van Ius Mentis ook mooi zijn in een UseNet groep maar tegenwoordig is er maar weinig commerciele interesse voor de toepassingen die UseNet biedt. (Behalve dan voor providers die goed verdienen aan illegale uploads, kennelijk.) Commerciele alternatieven zijn immers internet forums die veel flexibeler zijn in het gebruik. Zijn er naast de providers van Usenet nog ergens commerciele bedrijven aktief op UseNet? Ik betwijfel het. Net als de vele Bulletin Boards (BBS’en) van vroeger heeft UseNet wel zijn beste tijd gehad.

 35. @George #3

  Toch is het anders dan ISP???s als Ziggo of UPC omdat deze ???pure??? access diensten geen zelfstandig aanbod van (opgeslagen) gegevens hebben.

  Veel ISP’s (waaronder de mijne (XMS)) hebben zelf ook een newsserver. Als die ook moeten stoppen worden reguliere access providers dus ook geraakt door dit vonnis.

 36. Waar Usenet nu onder te scharen? Usenetproviders werken met tijdelijke opslag, daarna worden berichten automatisch weggegooid. Het ligt dan voor de hand om ze als access provider met cache aan te merken. Dat was ook het verweer van NSE, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De wet eist dat de cache ???tijdelijk??? is, en NSE bewaarde berichten tot 400 dagen. Of dat tijdelijk is, is een goeie vraag. NSE bewaarde berichten 400 dagen omdat iedereen dat doet – en de wet hanteert als maatstaf wat ???gebruikelijk??? is om te bepalen of iets tijdelijk is.

  Zo ontstaat er met dit vonnis de gekke situatie dat NSE wordt verweten zelf de content openbaar te maken. Maar ze doet niet meer dan wat elke provider doet: ontvangen en doorgeven van informatie die van klanten (of het grote boze internet) afkomstig is.
  Toch kan ik hier wel wat mee. In de tijd dat Usenet nog niet het achterbuurtje van Internet was – verlaten door de oorspronkelijke bewoners en overgenomen door dealers in illegale waren – was de retentie soms maar een week. En als je Usenet gebruikt om een discussie te voeren, is dat ook genoeg. Vroegah haalde je een newsgroep in haar geheel binnen. De cache was ervoor om te zorgen dat je dat niet permanent hoefde te doen, maar een paar dagen kon overslaan. (NB ja, dat is schaalbaar: doordat alle content in dat geval handmatig wordt gegenereerd blijft de groei van het volume (# internetgebruikers x productiviteit) binnen de grenzen van de wet van Moore. Er komt dus geen moment waarop dit bandbreedte-technisch onhaalbaar wordt).

  Toen de binaries kwamen kantelde dat. Je moest als gebruiker kiezen wat je wilde binnenhalen. Over een bedrijf dat specifiek een dienst ontwikkelt die hoge retentierates als USP hanteert, kan je met droge ogen betogen dat deze dienst zich specifiek richt op het faciliteren van het uitwisselen van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

  Ik dank dan ook dat je de term ‘gebruikelijk’ wel moet opvatten als ‘gebruikelijk bij gebruik voor legale doeleinden’. Een cache mag geen legale loophole zijn: door een semi-permanente repository van materiaal als ‘cache’ te bestempelen omdat je het uiteindelijk wel eens wist, is iets nog geen cache. Het is een maatregel die duidelijk gericht is op het faciliteren van binaries. En om de giecheltest erbij te halen: mensen die legaal materiaal uitwisselen op Usenet, doen dat met een Usenet post met een http:// URL erin!

  Zoals Wim al zegt: “dat betekent dat 95% procent UseNet misbruikt voor illegale uploads of het ondersteunen ervan. Dan kun je stellen dat UseNet zijn beste tijd heeft gehad.”

 37. Is die cache-tijd echt essentieel in dit vonnis? M.a.w., als ze gewoon de cache-tijd terugbrengen, komen ze dan terug in het “legale” domein?

  Waar ik me vaak aan stoor is dat in Nederland veel gewerkt wordt met termen als “redelijkheid”, terwijl in omgevingen met snel veranderende technieken de redelijkheid van bepaalde normen niet valt te beoordelen. Wat is een redelijke cache-tijd, en wat niet? Wat is een redelijke maximale duur van het octrooirecht of het auteursrecht? In plaats van te kijken naar de redelijkheid kunnen we beter een principiële discussie aangaan, zodat we duidelijke argumenten hebben voor waar de norm zou moeten liggen. Tot nu toe zijn zulke argumenten zeer schaars.

 38. @MartijnV De usenet diensten van ISP vallen er in principe ook onder. Ik had ze weggelaten om het wat duidelijker te stellen.

  Wel is het zo dat, voor zover ik weet, de usenet diensten van ISP’s vaak (veel) minder lange ‘retention’ en minder goede ‘completion’ hebben.

  Hoe dichter de usenet dienst bij een ‘access’ dienst komt hoe kleiner (m.i.) het risico.

  Dat de rechter de spoolservers niet als ‘hosting’ dienst aanmerkt, terwijl deze er toch zeker de kenmerken van heeft, bevreemd me. Er zou dan de “normale” NTD procedures gelden (die ook door NSE waren geimplementeerd). Blijkbaar vindt de rechter dat NSE te veel bewerkingen/beslissingen maakt t.a.v. de inhoud van de ‘spoolservers’.

  Bij nntp diensten van ISP’s heb ik de indruk dat daar geen (of veel minder) sprake van is.

  George.

 39. @Corné Als er i.p.v. de wat vage bewoordingen, vaste termen/termijnen in de wet gestaan hadden, dan waren die ook nooit goed geweest.

  Door te kunnen interpreteren en invulling te geven aan dit soort ‘vage termen’ kan beter recht gedaan worden aan specifieke omstandigheden.

 40. @George, #45: Kunnen we echt geen duidelijke bewoordingen hebben in plaats van vage bewoordingen of ‘getalsmatige’ normen? Ik bedoel bewoordingen die voldoende ruimte geven aan specifieke omstandigheden, maar die wel zodanig duidelijk zijn dat, gegeven de specifieke omstandigheden, in de meeste gevallen van te voren al zo’n beetje duidelijk is wat het oordeel van een rechter zal gaan worden. En bovendien: bewoordingen die duidelijk maken WAAROM een oordeel zo uit moet vallen (en dan bedoel ik een ethische argumentatie; niet een “dat hebben ‘we’ nou eenmaal zo afgesproken”).

 41. @We are Borg:

  Op usenet wordt rond 1.8 terabyte per 24 uur geüpload dit is tekst en binary, tekst maak je geen zorgen over niet belangrijk, maar binary is wel belangrijk voor dit bedrijf hun zouden dan alles met de hand moeten gaan controleren en een zeer zwaar server neer zetten om alles uit te pakken en te bekijken of het illegaal of legaal is uitgepakt op de schijf kan het wel automatische gebeuren.

  Deze zin leest lastig, maar er zijn (al jaren) usenet providers die b.v. ook een web front end hebben en b.v. (automatisch) previews genereren. Een USB diskje van 3TB koop je voor EUR 150 (gegokt), dus een dag usenet “uitpakken” is denk ik niet zo’n probleem.

  Wat wel een probleem is om dan te beslissen wat wel en wat niet zou mogen. Hoe is de ‘spoolserver’ anders dan de servers van YouTube of een willekeurig forum waar gebruikers content uploaden?

  Voor forums geldt, dacht ik, dat zolang de beheerders zich niet met de inhoud bezighouden er de NTD procedure geldt v.w.b. dingen die niet in de haak zijn (zoals links naar downloads, etc.).

  Hoe generieker je dienst, hoe minder het risico. Als je bepaalde (usenet) groepen wel en andere niet overneemt, dan ben je eerder aansprakelijk voor de inhoud van wat je wel voert.

  Een usenet provider heeft op zich geen invloed op wat er ge-post wordt, maar beinvloed de content door keuzes te maken v.w.b. gevoerde groepen en de ‘retentie’ (op basis van vermeende inhoud) en weert ‘spam’. Blijkbaar is dat te veel van het goede.

  Daarbij komt nog dat binary ook niet echt bestaat op usenet alles is namelijk tekst een bestand is een regel geworden in de yEnc situatie als ik dus een film upload doe je niets anders als regels tekst versturen.

  Dit maakt niet uit. Een film die op 35mm wordt opgenomen en jou bereikt als “enen en nullen” is nog steeds dezelfde film. Het maakt niet uit of je het in stukken knipt of encrypt of transformeert en terug converteert.

 42. @Corné: Een rechter beargumenteert zijn beslissingen, die dan weer gelden als een maatstaf voor nieuwe beslissingen. Wat wel zo is, is dat de argumenten op een bepaalde situatie van toepassing zijn en dat voor een andere situatie een andere maatstaf kan gelden.

  Het is nou eenmaal niet altijd “eerlijk” om iedereen over dezelfe kam te scheren of voor elke situatie van te voren, jaren van te voren, aparte regeltjes te bedenken (of uit een duim te zuigen).

  Het mooie is dat als jemet goede en redelijke argumenten komt je maar zo gelijk kan krijgen van een rechter en dat is prettiger dan “regel is regel” regeltjes.

 43. @George #48: Zoals jij het zegt klinkt het mooi, maar de keerzijde is dat de ander ook met “goede en redelijke” argumenten zijn gelijk kan krijgen. En aangezien ik nogal eens zie dat mensen hun gelijk krijgen met argumenten die ik zelf helemaal niet “goed en redelijk” vind, denk ik dat dat “goed en redelijk” nogal subjectief is.

  Om terug te komen op het hoofd-onderwerp: wat is nu precies het verschil tussen Usenet-aanbieders en internet providers? Ze geven beide ongefilterd, geautomatiseerd gegevens door, ze houden beide caches bij van die gegevens, en in beide gevallen (naar ik aanneem) houdt het grootste deel van die gegevens verband met een inbreuk op het auteursrecht. In beide gevallen is er geen effectieve technische maatregel mogelijk die het legale en het illegale verkeer van elkaar onderscheidt.

  Uit de argumentatie van de rechter moet blijken waarom de Usenet-aanbieder verkeerd zit. Deze argumentatie moet op duidelijke, rechtstreekse wijze gebaseerd zijn op wetgeving en op de specifieke omstandigheden van deze zaak, zodat de Usenet-aanbieder van te voren had kunnen bedenken dat hij fout zat. Anders mag deze aanbieder niets verweten worden.

  Op de zelfde manier moet een internet-provider de zelfde wetten op zijn eigen specifieke omstandigheden kunnen toepassen, om te zien of de zelfde argumenten geldig zijn. Ik ben benieuwd wat daar uit komt.

  Zijn er in het oordeel over de Usenet-provider belangrijke argumenten gebruikt die niet geldig zijn voor internet-providers, of zijn er belangrijke argumenten die niet gelden voor de Usenet-provider maar wel voor internet-providers? Zo niet, dan moet de uitkomst het zelfde zijn, en heeft deze rechter in feite het hele internet veroordeeld.

  Ik neem aan dat (vrijwel) iedereen het maatschappelijk ongewenst vindt om het internet af te schaffen. Het lost ook niet het auteursrechtschending-probleem op: mensen gaan gewoon weer CD-ROMS e.d. uitwisselen. Ik denk ook niet dat de rechter zijn oordeel zo bedoeld heeft.

  Wat ik dus mis is een duidelijke argumentatie van dit oordeel, die niet van toepassing is op internet providers. Als zo’n argumentatie ontbreekt, dan moet dit oordeel herzien worden, zodat er een nieuw oordeel gemaakt kan worden dat wel een deugdelijke argumentatie heeft.

 44. @Corné: Je kan op basis van de argumentatie in het vonnis (via 1e link in Arnouds artikel) inschatten in hoeverre deze ook opgaan voor andere aanbieders.

  Wellicht had NSE andere argumenten kunnen aandragen die tot een ander resultaat hadden kunnen leiden. Als ik me goed herinner, en het begint al weg te zakken, dan is de “als niet van tijdelijke aard” beoordeelde spoolservers een van de onderdelen waarop de argumenten van NSE falen, ook omdat de capacieit ervan voordurend werd uitgebreid. En ook dat NSE zich “bemoeide” met de retentie op basis van de inhoud van groepen.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.