Wie moet het eerst retourneren bij koop op afstand

Een lezer vroeg me:

Ik weet dat je als consument het recht hebt om binnen zeven werkdagen je koop te annuleren onder de Wet koop op afstand. Maar in welke volgorde moet dit gebeuren? Mag ik eisen dat mijn geld eerst teruggestort wordt voordat ik het product terugstuur?

Als consument heb je inderdaad het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst het product te retourneren. De eerste werkdag is daarbij de dag nádat je het product hebt gehad. Dit geldt trouwens ook voordat het product is geleverd.

Veel mensen denken dat je binnen deze termijn het product moet terugsturen, maar dat is niet zo. Formeel is sprake van een ontbindingsrecht, en volgens de wet (art. 6:267 BW) oefen je dat uit door de wederpartij te melden “ik ontbind bij deze de overeenkomst”. Je zit dus goed als je binnen die zeven werkdagen de winkel meldt dat je het product terugstuurt, ook al stuur je het product zelf pas ná die zeven werkdagen op. Wel moet je natuurlijk kunnen bewijzen dat de winkel je bericht hierover gehad heeft. Maar het product terugsturen binnen die periode telt ook als mededeling.

De wet (art. 7:46d BW) noemt geen volgorde. Beide partijen moeten -volgens de algemene regels bij ontbinding- alles doen om de koop van hun kant ongedaan te maken. Zo snel mogelijk, en voor de winkel geldt nog de wettelijke grens van terugbetaling binnen dertig dagen (lid 3 van 7:46d BW) van de aankoopsom. Voor de consument staat er geen grens voor de terugzendperiode in de wet.

Het is gebruikelijk dat de consument als eerste het product terugstuurt en dat de winkel daarna het geld terugbetaalt, maar meer dan een gebruik is dat niet. Maar ik zou wel denken dat je iets moet laten weten aan de winkel als jij eerst je geld terug wilt, omdat de winkel vanwege dit gebruik die handelwijze niet zal verwachten. Annuleer in zo’n situatie dus met een brief (of e-mail) waarin je je recht inroept én uitlegt waarom je eerst het geld terug wil.

Arnoud

15 reacties

 1. Als ik het zo lees is het toch impliciet niet mogelijk. Consument moet het product zo snel mogelijk op sturen en winkel moet dan uiterlijk binnen 30 dagen betalen. Het opsturen na 30 dagen klinkt mij niet in de oren als zo snel mogelijk?

 2. En hoe werkt het eigenlijk bij onlinedrukwerk. Stel je iemand maakt een “taalfaudt” en merkt dat pas op bij levering. Het zou wel vreemd zijn als dat zomaar geretouneerd kan worden. Aangezien het product niet meer bruikbaar is.

 3. @1: Die eis van dertig dagen komt bovenop de eis van ‘zo snel mogelijk’, niet in plaats ervan. De klant moet dus zo snel mogelijk terugsteren, de winkel zo snel mogelijk maar in elk geval binnen 30 dagen het geld retourneren.

 4. Als de consument volgens de wet niet vast zit aan terugzendperiode, dan denk ik dat je als bedrijf wel in je recht staat dat je eerst het product terug wilt ontvangen. Zeker als je het product opnieuw wilt kunnen verkopen, dan moet je toch eerst zeker weten dat het product in nieuwstaat is.

 5. Ontbinding geeft partijen de verbintenissen om de geleverde prestaties ongedaan te maken (art. 6:271 BW). Ik boek 6 ben ik geen algemene verplichting tegen gekomen om de prestatie zo ‘zo snel mogelijk’, ‘binnen een redelijke termijn’ of ’tijdig’ ongedaan te maken. De schuldeiser heeft recht op een schadevergoeding wanneer de nakoming blijvend onmogelijk is of wanneer de schuldenaar in verzuim is (art. 6:74 BW). De schuldenaar is in verzuim wanneer de prestatie opeisbaar is én hij zijn verbintenis niet is nagekomen nadat hij een schriftelijke aanmaning heeft gehad waarin de schuldeiser hem een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld, de voor de voldoening bepaalde termijn is verstreken, de bron een onrechtmatige daad is of uit zijn mededeling moet worden afgeleid dat hij zal tekortschieten. (art. 6:81 BW e.v.).

  Voor de verkoper is bij wet voor een koop op afstand een voor voldoening bepaalde termijn gesteld, namelijk “zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding” (art. 7:46d lid 3 BW), zodat de verkoper automatisch in verzuim raakt. Voor de koper is dit niet geval. Daarom kan de koper wachten en de verkoper niet.

 6. Kan de verkoper in zijn algemene voorwaarden niet eisen dat het product eerst geretourneerd moet worden?

  Het lijkt me dat het voor de winkelier efficienter is om eerst terugzending te eisen; als het product eerst terugkomt kan hij beoordelen of de klant ‘schade’ aan het product heeft aangericht en deze een deel van het aankoopbedrag niet terugkrijgt. Als dat pas na terugbetaling zou gebeuren moet er een aparte rekening gestuurd worden en dat kan een hoop poespas geven, bijvoorbeeld als de klant tussen het ontvangen van het bedrag en het terugsturen van het product besluit te verhuizen…

  Welke reden kan een klant hebben om eerst om terugbetaling te vragen? Ik kan er maar twee bedenken: 1) hij vertrouwt de winkel niet en 2) hij wil frauderen. Dat eerste lijkt me toch wat lastig om onder woorden te brengen…

 7. Mij lijkt dat art. 7:29 lid 1 BW het antwoord geeft: de koper heeft het voornemen om de zaak te weigeren en moet om die reden er goed voor zorgen, maar hij krijgt ook een retentierecht.

  Heeft de koper de zaak ontvangen doch is hij voornemens deze te weigeren, dan moet hij als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan zorgen; hij heeft op de zaak een retentierecht totdat hij door de verkoper voor de door hem in redelijkheid gemaakte kosten schadeloos is gesteld.
 8. hoe zit dat met de aankoop van een mobiel toestel? Ik haal em uit de doos, dan is hij dus al gebruikt, blijkt binnen 7 werkdagen zomaar uit te vallen, mijn mening is dus: hij doet het niet goed, ik wil hem terugsturen, en een nieuwe ontvangen. De verkoper zegt dat het toestel in de originele verpakking verpakking moet zitten, zonder dag hij is geopend.

  Bovendien heb ik nog een ander probleem, er zat al een butsje in wat ik niet binnen 48 uur heb gemeld. Hij heeft dus ook nog eens gebruikerssporen, die ik niet zelf veroorzaakt heb, maar dom dom dom geen melding van heb gemaakt binnen de gestelde tijd.

  De verkoper stuurt mij door naar apple, en apple zegt, jij hebt er recht op, en wanneer wij hem innemen heb je die buts er gratis bij als gebruiksspoor en grote kans dat je dan zelf voor de kosten opdraait. Wat zijn mijn rechten??

  1. hoe zit dat met de aankoop van een mobiel toestel? Ik haal em uit de doos, dan is hij dus al gebruikt, blijkt binnen 7 werkdagen zomaar uit te vallen, mijn mening is dus: hij doet het niet goed, ik wil hem terugsturen, en een nieuwe ontvangen. De verkoper zegt dat het toestel in de originele verpakking verpakking moet zitten, zonder dag hij is geopend.

   De regel is dat je de koop zonder opgaaf van reden kunt ontbinden (“recht van retour”). Je mag het artikel uitproberen en als je daarvoor de verpakking moet openen, dan is dat op risico van de verkoper. Als de verkoper extra kosten maakt omdat je de verpakking hebt weggegooid of omdat je het toestel meer gebruikt hebt dan strikt noodzakelijk om het toestel uit te proberen, mag de verkoper die kosten bij jou in rekening brengen (c.q. van het geretourneerde aankoopbedrag aftrekken). De verkoper mag het retourrecht binnen zeven dagen in principe dus niet weigeren.

   Bovendien heb ik nog een ander probleem, er zat al een butsje in wat ik niet binnen 48 uur heb gemeld. Hij heeft dus ook nog eens gebruikerssporen, die ik niet zelf veroorzaakt heb, maar dom dom dom geen melding van heb gemaakt binnen de gestelde tijd.

   Die tijdsduur lijkt me wel heel erg kort en daarom is het vermoedelijk een onredelijk bezwarend onderdeel van de algemene voorwaarden. Daarbij merk ik nog op dat het niet doen van een melding binnen 48 uur, nog niet wil zeggen dat de verkoper is ontslagen van zijn plicht om een produkt te leveren dat voldoet aan de geschepte verwachtingen (in dit geval, nieuw en onbeschadigd).

   De verkoper stuurt mij door naar apple, en apple zegt, jij hebt er recht op, en wanneer wij hem innemen heb je die buts er gratis bij als gebruiksspoor en grote kans dat je dan zelf voor de kosten opdraait. Wat zijn mijn rechten??
   De fabrikant is hier geen partij. De verkoper heeft een leverplicht van een goed dat voldoet aan de verwachtingen die normaal gelden voor dit soort apparatuur. Het is niet jouw zaak om te gaan keuvelen met de fabrikant.

   Ik zou aanraden: vertel de verkoper dat je alsnog gebruik wilt maken van je retourrecht, omdat je je tijdig hebt gemeld, en dat je het product in de staat waarin je het ontvangen hebt retourneert.

  2. De verkoper heeft gewoon pech want hij behoort gewoon een product conform de verwachtingen te leveren. Dat geeft je sowieso het recht op reparatie of vervanging, ongeacht de toestand van de verpakking. Dat de verkoper jou verder door verwijst richting Apple slaat ook nergens op. Apple heeft jou die telefoon niet verkocht, dus Apple staat erbuiten. Dit gaat tussen jou en de verkoper. En als er problemen zijn met het toestel dan kan de verkoper de hulp van Apple inschakelen. Probleem is vooral als de verkoper weigert om het toestel om te ruilen of om het te repareren. Dan moet je de verkoper in gebreke stellen en dat kan uiteindelijk betekenen dat de gehele kwestie voor de rechter moet worden uitgevochten. Dat win je dan, maar je bent dan wel 5 maanden verder, of nog langer… Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, dan is dat nu een mooi moment om daar gebruik van te maken…

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.