Wat kun je nog als alle leveranciers naar dezelfde voorwaarden gaan?

Een lezer vroeg me:

Onlangs meldde mijn energieleverancier me dat ze nieuwe leveringsvoorwaarden hebben per 1 april, en dat ik nu het recht heb om op te zeggen. Alleen: er staat bij dat alle leveranciers diezelfde voorwaarden gaan hanteren, dus naar wie kan ik dan toe? Dit is toch een beetje raar zo?

Het doet inderdaad wat gek aan, die brief:

Juridisch klopt het volgens mij wel. Dienstleveranciers mogen van tijd tot tijd de voorwaarden aanpassen (mits dat in de oude voorwaarden staat), maar ze moeten daarbij wel de consument het recht geven de overeenkomst binnen een maand op te zeggen, zonder afkoopsom.

Alleen, veel zin heeft dat hier niet. Want bij elektriciteit en gas is opzeggen niet aan de orde, je moet overstappen. En als alle andere kandidaten precies dezelfde voorwaarden hanteren, dan schiet je daar dus niets mee op. (Hooguit indirect omdat je daar een mooie welkomstbonus kunt scoren en/of een lager tarief.)

Daar staat tegenover dat deze specifieke voorwaarden in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis zijn opgesteld. Je mag er dan denk ik wel op vertrouwen dat ze niet zo eenzijdig zijn als zeg een Facebook. Dus hoewel het gek voelt dat hiermee een wettelijk recht een beetje fictief wordt, denk ik dat het hier wel meevalt.

Een aanverwant punt is nog wel dat dit ook in andere sectoren kan gebeuren. Stel die Facebook en consorten gaan samen zitten en maken ook branchebrede voorwaarden: dit moet je op onze sociale netwerken en dit mogen wij. Dan heb je niet eens meer de reële keuze om van Facebook naar eh Instagram of Snapchat over te stappen. Je zou eigenlijk hopen op concurrentie ook op voorwaarden, maar ik betwijfel of dat erin zit.

Arnoud

13 reacties

 1. Hoe moeilijk zou het zijn om zelf een nieuwe energiemaatschappij op te richten met andere voorwaarden? Als dat heel moeilijk is, dan is dit in feite een kartel.

  Moet je als energiemaatschappij zelf je energie opwekken? Ik kan me voorstellen dat je in plaats daarvan ook je energie bij andere partijen (bijv. in het buitenland) kunt inkopen. Dan heb je natuurlijk wel weer met hun voorwaarden te maken, maar wellicht zijn op die B2B markt de voorwaarden gunstiger, of kan jouw bedrijf als “voorwaarden-firewall” dienen.

  Zijn er trouwens concrete bezwaren tegen de nieuwe voorwaarden, en wat zijn die dan?

  1. Een elektriciteitsleverancier hoeft niet zelf de elektriciteit op te wekken. Het veelgebruikte woord “energiemaatschappij” is eigenlijk erg verwarrend, want er past teveel in.

   In de elektriciteitsketen kun je zes partijen onderscheiden:

   • Producenten: wekken electriciteit op, uit o.a. kolen, gas, olie, wind, water.

   • Netbeheerders: zorgen voor het hoogspanningsnet, zeg maar elektriciteitstransport op landelijk en internationaal niveau.

   • Regionale netbeheerders: zorgen voor het laagspanningsnet.

   • Programmaverantwoordelijken: zorgen dat vraag en productie op ieder moment matchen, en hanteren de betalingsrisico’s tussen producenten en leveranciers.

   • Meetbedrijven: meten op de verschillende niveaus verbruik, productie en transport. O.a. verantwoordelijk voor het aflezen van de meter thuis.

   • Leveranciers: de partij waarmee je als consument een contract sluit voor levering.

   Een leverancier hoeft dus zelf geen elektriciteit op te wekken/gas omhoog te pompen. Een leverancier hoeft zich alleen maar marketing en facturen bezig te houden. Het is niet erg ingewikkeld om een leveranciersbedrijf op te zetten. Maar omdat iedereen wel 24 uur per dag elektriciteit met de juiste spanning en een mooie 50 hertz sinus verwacht, is er het nodige technische regelwerk waar je niet omheen kunt.

  2. De voorwaarden zijn, zoals mr. Engelfriet al zegt, opgesteld in overleg. Het doel van de nieuwe voorwaarden is om zakelijke en particuliere klanten een beter leesbare en simpeler te begrijpen set voorwaarden te geven. Voor zover ik kan overzien gaan klanten er niet op achteruit bij de recente herschrijving. Dit is geen kartelvorming. Energieleveranciers zijn gebonden aan een hele reeks voorwaarden en moeten wel uniform werken, onder meer in de vorm van een modelcontract.

   Het energielandschap kenmerkt zich door klanten met te weinig kennis die contracten aangaan die sommigen van hen niet goed kunnen overzien. Er ligt daar absoluut een verantwoordelijkheid voor de energieleveranciers! Klanten hebben ook een zekere verantwoordelijkheid vooral vragen te stellen totdat ze begrijpen waar het over gaat. Er zijn gelukkig meerdere sites die een en ander wel redelijk neutraal uitleggen.

   Ik zie hier een zelfde soort spagaat als in de strafrechtspraak waarbij de veroordeelde moét begrijpen wat er is gezegd. Sommige klanten snappen het echt niet.

 2. En toch is het niet zo dat (per definitie) het wel snor zit met de voorwaarden, als bonden betrokken zijn bij de onderhandeling: Rb Overrijsesel, 9 mei 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:1937: “Loon tijdens vakantie niet alleen over basisloon maar ook over onregelmatigheidstoeslag. Afwijking van artikel 7:639 bij CAO is, wegens strijd met artikel 7:645 BW, niet rechtsgeldig.”

 3. “Want bij elektriciteit en gas is opzeggen niet aan de orde, je moet overstappen.”

  Dat lijkt me toch niet. Als ik morgen zou besluiten om primitief te willen gaan leven, dan wil ik ook geen elektriciteit en gas meer. Moet ik dan tóch iets afsluiten bij een andere leverancier wat ik niet meer wil gaan gebruiken?

  1. Als je het mij vraagt is dat niet noodzakelijk maar het scenario is niet echt realistisch. De netbeheerder zal dan de meter afsluiten (want geen leverancier bekend) en het kost behoorlijk wat om die opnieuw aan te laten sluiten (gebeurd immers ook bij wanbetaling). Ook voor het afsluiten moet je geld betalen. Zie bijvoorbeeld tarievenblad van enexis: https://www.enexis.nl/Documents/tarieven/Overige-tarieven-elektriciteit-en-gas-voor-consumenten-vanaf-01-01-2016.pdf

 4. En nu snap ik ook waarom de regering zo graag grote bedrijven wil en dat aanmoedigt. Tijdens de crises had ik even het idee dat ze het midden en kleinbedrijf weer gingen steunen. En dat werd dan ook gezegd maar dat was weer van korte duur.

  Groot is makkelijker onderhandelen als duizend kleintjes….. Terwijl die de aanjager van de economie zijn, waren en altijd blijven. Luie vrkns

  1. Absoluut. Dit is ook waarom de VS zoveel dictaturen steunt: met een dictator zijn gewoon veel beter afspraken te maken dan met een democratie. En als een dictator de (eenzijdige) “afspraken” niet nakomt, dan is het “verspreiden van democratie” een uitstekende rechtvaardiging voor een militaire ingreep. Dat de nieuwe democratie daarna “mislukt” is dan natuurlijk de schuld van de domme lokale bevolking, daar heeft de VS niets mee te maken.

   Dit geeft te denken over onze eigen democratie. Waarom steunt onze “democratische” overheid Amerikaanse oorlogen, tegen de wil van de Nederlandse bevolking? Wat zou er gebeuren als onze overheid niet meer zou doen wat de VS vraagt? Welke mechanismen voorkomen zo’n scenario op dit moment?

   1. OFFTOPIC (echter zoveel botte domheid kan niet zonder antwoord blijven) Dus de VS ‘steunen’ meer dictaturen dan democratieën? Serieus? Noem mij een democratie die geen bondgenoot van de VS is? Verder: voor elke dictatuur die ‘gesteund’ wordt door de VS zijn er evenveel die niet gesteund worden door de VS.

    En wat klets je verder over de wil van de bevolking? Wie bepaalt wat de wil van het volk is? Jij? Hoeveel verkiezingen heb jij gewonnen?

    1. Met een eenvoudige zoektocht (bijvoorbeeld via de Wikipedia-pagina over de CIA) heb ik wel wat voorbeelden gevonden van revoluties waarin een democratische regering werd vervangen door een dictatuur, gesteund door de VS. Ik mag aannemen dat dat allemaal democratieën waren die geen bondgenoot van de VS waren. Of er nu nog democratieën over zijn die geen bondgenoot van de VS zijn? Er zijn wel wat landen die groot genoeg zijn om een wat meer onafhankelijke koers te varen, zoals Brazilië en India. Sowieso zijn er in Zuid-Amerika tegenwoordig weer aardig wat VS-kritische democratieën te vinden. In het Midden-Oosten zijn praktisch geen democratieën te vinden, wellicht niet alleen door directe steun van de VS aan regimes, maar ook doordat regimes door olie-inkomsten de steun van de bevolking niet nodig hebben. Wat dat betreft is het bijzonder dat Iran, duidelijk niet een bondgenoot van de VS, een stuk “democratischer” is dan andere olie-exporterende landen in de regio.

     Maar goed, het is niet allemaal zo zwart-wit. Er zijn inderdaad zat dictaturen die volgens mij geen bondgenoot van de VS zijn.

     Wat betreft steun van de bevolking: ik meen dat er ten tijde van de Amerikaanse oorlogen in Afghanistan en Irak opinie-peilingen zijn geweest die aantoonden dat de Nederlandse bevolking grotendeels tegen deze oorlogen was. In Nederland is het meerdere keren gebeurd dat een kabinet is gevallen vanwege ongewenste dingen die zijn gebeurd tijdens zogenaamde “vredesmissies”. Waarom blijven ze er dan toch mee door gaan? Ze zijn toch niet gek?

     Ik denk dat het met de economie te maken heeft. Doordat we een representatieve democratie hebben en niet een directe, kan je als kiezer niet voor verschillende issues onafhankelijke keuzes maken. De “belangrijkste” issue wordt dominant bij je stemgedrag, op secundaire issues kan je je stem niet laten gelden; die secundaire issues worden in wezen niet democratisch besloten. In de meeste democratieën lijkt economische welvaart de dominante issue te zijn. Regeringspartijen weten dat ze daarop afgerekend worden, en de VS weet dit ook; ik neem aan dat economie-gerelateerde achterkamertjes-deals met een machtig land als de VS dus veel invloed kunnen hebben.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.