Kun je als volwassen je kinderfoto’s offline halen?

Een lezer vroeg me:

Wanneer ouders of andere mensen een foto van jou als kind online hebben gezet, kun je die dan weg laten halen met een beroep op je privacy als je meerderjarig bent?

Dat kan, maar zal er vooral van afhangen of je ouders destijds ingestemd hebben met de publicatie.

Als je ouders toestemming hebben gegeven, dan kun je relatief makkelijk eisen dat de foto wordt verwijderd. Die toestemming is in te trekken, zo staat in de Wet bescherming persoonsgegevens (artikel 5 lid 2). Ook door jou, even los van of je ouders dat willen. Het belang van de wederpartij doet er in principe niet toe. En vanaf zestien jaar kunnen je ouders rechtsgeldig geen toestemming meer geven voor publicatie van je foto’s (artikel 5 lid 1), dat moet je zelf doen. Dus in die situatie kan de wederpartij zich niet beroepen op toestemming gegeven door je wettelijk vertegenwoordigers.

Je zult je overigens nog lange tijd op de Wbp moeten beroepen; de AVG of GDPR die er 25 mei aankomt geldt namelijk niet voor ‘verwerkingen’ oftewel publicaties van voor die datum. Maar voor wie deze blog over een paar jaar leest, dan heb je minder mogelijkheden: eenmaal gegeven toestemming onder de AVG is niet intrekbaar wanneer de verwerking oftewel publicatie plaatsvindt voor journalistieke of literaire doeleinden. En dat geldt ook voor publicatie door bijvoorbeeld een school of je tante op Facebook, de term “journalistiek” is heel breed.

Als er geen toestemming is gegeven, dan is dat moeilijker. Hoofdregel is dat de privacy van een minderjarige hoog wordt aangeslagen, zodat die het dus in principe snel zal winnen van iemands recht om foto’s te publiceren. Natuurlijk zijn er uitzonderingen mogelijk, en dat zit hem dan met name in de nieuwswaarde van de foto. Als er een duidelijk nieuwsbelang is bij de foto, dan kun je er geen bezwaar tegen maken. Denk aan deelname aan een openbaar sportevenement, een bijzondere maatschappelijke prestatie of iets dergelijks. Dit zal natuurlijk vaak tot discussie leiden.

Arnoud

10 reacties

  1. Het verbaasde mij ook. De reden uit de MvT van de Uitvoeringswet is dat dit tot onduidelijkheden lijkt en de integriteit van archieven kan bedreigen: als ik achteraf toestemming voor bv. een interview intrek, dan moet dat uit het kranten- of televisiearchief en dat is niet wenselijk gezien het belang van die bestanden voor de vrije nieuwsgaring.

 1. Je schrijft ‘ eenmaal gegeven toestemming onder de AVG is niet intrekbaar wanneer de verwerking oftewel publicatie plaatsvindt voor journalistieke of literaire doeleinden’

  OK, maar wat is toestemming? Hoe specifiek moet die toestemming zijn?

  Vaak wordt gevraagd (ik ben zelf ouder, ik zie het regelmatig passeren) in deze trant: Tijdens het kamp/schooluitje/sporttoernoei zullen foto’s gemaakt worden waarop uw kind mogelijk te zien is en waarvan we een selectie op onze internetsite/facebookpagina zullen zetten om het thuisfront op de hoogte te houden. Gaat U hiermee akkoord?’

  Is dit voldoende specifiek zodat iemand anders zich op de gegeven toestemming kan beroepen en je die niet kunt intrekken?

  Of moet de vraag veel specifieker zijn: ‘We hebben deze specifieke foto van uw kind die we willen plaatsen, gedurende deze specifieke periode, op deze specifieke website, gaat U daarmee akkoord? ‘

   1. De toestemming moet uitdrukkelijk en specifiek zijn. Dus ja, je moet weten om welke foto het gaat en je moet precies weten welke media de foto gaan gebruiken en waarvoor. Vooraf toestemming geven voor alle te maken foto’s lijkt me dus niet kunnen onder de AVG. Idem voor hergebruik zonder te overleggen met het model.

 2. Hoofdregel is dat de privacy van een minderjarige hoog wordt aangeslagen, zodat die het dus in principe snel zal winnen van iemands recht om foto’s te publiceren.

  Als je als volwassene je kinderfoto’s offline haalt, kun je je niet meer op de privacy van een minderjarige beroepen.

  1. Anderzijds kun je dan ook niet beweren dat je zelf (als volwassene) toestemming hebt gegeven voor publicatie, want die toestemming hebben je ouders immers gegeven. En het lijkt me sterk dat je die toestemming stilzwijgend ‘overerft’ zonder mogelijkheid om hem in te trekken als je 18 wordt.

  1. In mijn ervaring is dat zelden tot nooit de discussie bij kinderfoto’s waar het volwassen geworden kind over klaagt. (“Doe niet zo flauw het is toch een leuke foto” is met stip de meest gehoorde variant.)

   Het gebeurt zelden dat mensen foto’s van kinderen publiceren zonder dat er enige band met het kind is.

 3. In hoeverre is een verwerking gefixeerd in tijd? Een gepubliceerde foto lijkt mij niet enkel een verwerking te betreffen op het moment dat die, bijv. online, geplaatst wordt, maar is het enkele feit dat een foto online staat een verwerking, althans, iedere keer dat iemand die foto bekijkt (en alleen al het feit dat de foto bekeken kan worden), maakt dat er persoonsgegevens verwerkt worden. Je kan dus lijkt me de AVG van 25 mei ook toepassen op foto’s die voor die datum geplaatst zijn. Of mis ik iets?

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.