Voor de klant geminede cryptovaluta moet je afgeven, met dwangsom

Het minen van cryptovaluta zoals bitcoins of Ether wordt steeds interessanter, maar vergt ook steeds meer hardware. Dan is het logisch om de technische kant uit te besteden, maar als je dan een geschil krijgt over hoe veel Ether je moet krijgen en welke schadevergoeding je kunt eisen, dan wordt het even juridisch wat ingewikkelder. Een recent vonnis laat zien hoe de rechter daarmee in de praktijk omgaat. (En sorry Ruud, ik houd het net als het vonnis even bij minen en niet bij delven.)

De eisende partij was als bedrijf bezig met het minen van de cryptovaluta Ether. Hij had daarvoor twintig mining computers gekocht bij de gedaagde, die een datacenter beheerde en ze daar dus ook meteen kwijt kon. Dat leidde tot een soort managed mining (analoog aan managed hosting): de gedaagde beheerde de systemen en betaalde de geminede Ethers uit onder aftrek van 10% commissie.

Uit het vonnis kan ik niet halen wat er vervolgens misging, maar de hoster/beheerde keerde tot september Ethers uit, en daarna niet meer. Dit terwijl er bij navraag nog 39,6821 Ethers bleken te zijn gemined na september. In oktober werd de eiser afgesloten van het netwerk.

Het geschil draaide om twee zaken: allereerst de eigendom van de mining computers, en ten tweede de afgifte van de geminede Ethers vanaf september.

Op zich zou dat een klip en klare zaak zijn, eigendom moet terug en als je belooft iets te geven dan moet je dat doen. Maar een complicatie hier was dat de gedaagde zelf ook dergelijke computers beheerde, en stelde per abuis Ethers van die andere computers meegerekend te hebben in wat de eiser mocht ontvangen. En het zou heel lastig zijn om geminede Ethers terug te relateren tot de computer die ze had gemined.

Zo te lezen kan de rechter moeilijk beoordelen hoe ingewikkeld dat nu precies is. Maar gelukkig voor hem gaat het hier om een kort geding, en daar geldt gewoon de`regel dat bewijs niet te ingewikkeld mag zijn vanwege de spoed. De beheerpartij kan dus zijn verhaal niet rondkrijgen. En logisch ergens ook wel, want hoezo is het moeilijk om te bepalen hoe veel Ethers er gemijnd waren als je ook kunt zeggen dat er 39,6821 Ethers gemined zijn?

Ook de Ethers moeten dus (minus de commissie) worden afgegeven. Een juridische complicatie doet zich nog voor bij de dwangsom. Als je iets wilt opeisen, dan vraag je bij de rechter een dwangsom voor elke dag dat het niet gegeven wordt. Maar dat kan niet als je géld wil opeisen van iemand. Maar zijn Ethers geld? Daar zijn we het juridisch nog niet over eens, maar het lijkt van niet.

Alles bij elkaar moet de hoster de computers teruggeven en alle daarmee geminede Ethers, en hij moet opgaaf doen van wat er precies gemined is vanaf die computers. (Of uitleggen waarom dat niet kan.) En dat alles op straffe van een dwangsom.

Nu heb ik van Ether weinig verstand, is het inderdaad zo moeilijk om te zeggen wat er precies gemined is de afgelopen maand? Of is dit eerder het gevolg van te makkelijk poolen van die computers en dan niet goed loggen wie wat deed?

Arnoud

11 reacties

  1. Data is juridisch niets tenzij hij technisch is ingekapseld zodanig dat kopiëren niet mogelijk is maar een atomaire move de enige operatie is, én er waarde aan wordt toegekend aan de data-blokjes. Ik parafraseer even het Runescape-arrest, waarin werd bepaald dat virtuele objecten te stelen zijn en het diezelfde dag gewezen beltegoed-arrest waarin datzelfde werd gezegd over je sms-bundel. Een sms-tegoed is dus iets, je kunt dit niet kopiëren maar er wel eentje uit verbruiken en dat heeft waarde. Een cryptomunt valt voor mij evident onder diezelfde regel en is dus wel iets.

 1. Nu heb ik van Ether weinig verstand, is het inderdaad zo moeilijk om te zeggen wat er precies gemined is de afgelopen maand? Of is dit eerder het gevolg van te makkelijk poolen van die computers en dan niet goed loggen wie wat deed?

  Het laatste.

 2. Ik weet ook niet heel precies hoe het er bij Ether aan toe gaat. Maar wat je vaak krijgt bij minen is dat geluk een grote factor speelt en dat je dan een van twee modellen hanteert:

  – Jouw rig(s) maken deel uit van een farm. Alle geluk van alle rigs in de farm worden bij elkaar opgeteld. De farm-beheerder krijgt een deel en de rest wordt evenredig verdeeld over de deelnemers

  – Je gaat voor het eigen geluk. Met de kans dat je niks, minder dan het gemiddelde of juist meer verdient. En je hebt niks meer te maken met een beheerder die een deel wil hebben.

  Ik neem aan dat dit een implicatie kan vormen. Maar heel moeilijk is dat ook niet, gezien er allerlei software is dat bijhoudt welke rigs hoeveel geluk hadden en wat het totaal is.

 3. Met het aantal hashes dat mining rigs kunnen berekenen is sowieso een redelijke voorspelling te doen van hoeveel van een bepaalde cryptovaluta je je kunt minen. Het aantal hashes dat je gemiddeld nodig hebt varieert wel in de tijd maar dat kun je wel integreren en anders kun je het nog wel redelijk accuraat schatten.

 4. Ik weet niet hoe het minen van Ether gaat, maar bij Bitcoin is het voor zover ik weet zo dat iedere 10 minuten 1 machine “prijs” heeft en alle 12,5 bitcoins krijgt voor dat blok van 10 minuten. Nu zie verschillende systemen: 1. Je gaat voor eigen kans, neemt niet deel aan een grotere pool en hoopt op de jackpot. Zeer kleine kans dat het je lukt, maar als het lukt heb je wel ineens 12,5 coins. Maar goed de kans daar op is zo groot dat je zeer waarschijnlijk meer kans winnend te spelen in de staatsloterij. 2. Je gaat deelnemen aan een grote pool, meer kans dat jouw pool zo’n blok wint en dus 12,5 coins krijgt. Echter zullen die coins naar hashrate verdeeld worden over alle deelnemers in de pool. Je krijgt dus per keer dat jouw pool geluk heeft maar een deel van de coins gerelateerd aan de rekenkracht die jij in die pool stopt. Kleinere beloningen maar in de regel wel veel regelmatiger. Dat laatste zal hier het geval zijn verwacht ik als Ether ook op soortgelijke wijze werkt.

  Misschien dat het trouwens aan mij ligt, maar ik lijk de link naar het vonnis te missen in het artikel.

 5. Ik weet niet hoe het bij Etherium zit, maar bij Bitcoin kan je, ook achteraf, heel goed een verwachtingswaarde bepalen van hoeveel bitcoins een miner met een bepaalde rekenkracht in een bepaalde periode kan minen. Achteraf zou je natuurlijk moeten weten hoeveel er daadwerkelijk is gemined, maar die informatie kan verloren gaan als een boel miners samen in een pool zitten, en de pool-administratie gegevens niet goed bewaart. Wellicht kan je dan nog wel achterhalen hoeveel de pool in totaal heeft ontvangen, en welke fractie van de pool-rekenkracht door een bepaalde miner is aangeleverd, maar wellicht is dat ook afhankelijk ven een goede pool-administratie.

  Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat het bij afwezigheid van een goede administratie redelijk is om dan maar de verwachtingswaarde uit te keren, maar dat maakt het voor een pool operator natuurlijk mogelijk om het systeem uit te buiten: als een bepaalde miner toevallig bovengemiddeld resultaat heeft, raak je per ongeluk expres de administratie kwijt, waardoor je alleen het gemiddelde hoeft uit te keren.

  Moraal van het verhaal, zolang je vanuit het crypto-ethos uit gaat: vertrouw je pool-operator en je hosting provider niet. Als je miner niet meer onder jouw beheer blijkt te staan, regel dan meteen fysieke relocatie; idealiter ben je zelf de enige met fysieke toegang. Als je pool-operator niet meteen uitkeert, switch dan meteen naar een andere pool-operator.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.