Mag ik als werknemer wel bijdragen posten op Stack Overflow?

Vorige week hadden we een discussie over snippets code op Stack Overflow, en toen kwam deze vraag langs:

Volgens mij is het tamelijk duidelijk wat je met snippets op SO mag (CC BY-SA 3.0, zie bovenstaande antwoorden). Wat ik me wel eens afvraag is of ik als developer in dienst van een bedrijf wat eigenlijk eigenaar is van het copyright op alles wat ik aan code schrijf wel snippets op SO mág posten.

Als je in dienst bent bij een bedrijf (dus als werknemer, niet als ingehuurde zzp’er) dan is de hoofdregel dat alles dat je maakt, auteursrechtelijk van de werkgever is. Althans, als het binnen de scope van je arbeidsovereenkomst ligt. Het maakt dus niet uit of je het in eigen tijd doet, op je eigen laptop of vanuit een eigen behoefte om het te maken. Was dit je werk, of had dit je werk kunnen zijn gezien je contract, je afspraken en de definitie van je functie, dan is het van je werkgever. (Je contract kan bredere of andere grenzen trekken.)

Wie bijvoorbeeld aangenomen is als programmeur bij het ontwikkelteam voor de Initech Finance app, is dus alle rechten kwijt op wat hij aan die app bijdraagt. Maakt hij daarnaast een afspraak om, ik noem eens wat, foto’s te maken op de bedrijfsborrel, dan zijn ook die foto’s auteursrechtelijk van de werkgever. De roman die hij in het weekend schrijft, is en blijft daarentegen zijn eigen auteursrechtelijk werk. Ook trouwens als hij dat onder werktijd op de company laptop schrijft. Dat laatste levert wellicht plichtsverzuim op en kan in theorie reden tot ontslag zijn, maar auteursrechtelijk is en blijft dat boek dan van hem.

Het zal zelden voorkomen dat mensen expliciet in hun contract hebben staan dat ze op Stack Overflow moeten dan wel mogen posten als deel van hun werk. Dan kom je op de vraag of het impliciet alsnog deel van hun werk is. Vergroten van je kennis en discussie met vakgenoten kun je denk ik wel vaak zien als deel van je werk, zodat de werken die je in dat kader maakt, ook eigendom van je werkgever zijn. Maar het is natuurlijk ook een stukje persoonlijke ontwikkeling en interesse, discussie met vakgenoten en het geven van tips aan elkaar.

Ik neig er naar om dit soort bijdragen te zien als privé-eigendom, tenzij het nadrukkelijk gaat om dingen waar je aan werkt of die direct aanverwant zijn aan het werk dat je doet. Een snippet posten dat laat zien hoe je een Postgres database optimaliseert, zou dus zakelijk eigendom zijn als je het post als databasebeheerder. (Ik denk ook als je bedrijf geen Postgres gebruikt, maar vind dat een twijfelgeval.)

Daarnaast kun je bij het posten van snippets en tips in de problemen komen als je bedrijfsgeheimen onthult. Uitleggen hoe de infrastructuur bij jouw bedrijf werkt, kan daar een voorbeeld van zijn. En dat kan gebeuren met zo’n snippet, denk aan een security-advies over hoe de firewall te configureren (“zo werkt het bij ons en dat gaat best goed”). Een stukje code posten van de eigen codebase van het werk, is natuurlijk om diezelfde reden ook best een probleem.

Arnoud

7 reacties

  1. De vragen waarin 1-op-1 code uit een applicatie is geplaatst worden compleet weggemod om dat deze doorgaans vervuild zijn met bijzaken.

   Als je een vraag beantwoordt wil hebben, dan maak je code die beperkt is tot hetgeen waar je een vraag over wil stellen.

   De antwoord code geldt hetzelfde voor, alle goede antwoorden met veel upvotes zijn beperkt en leggen slechts het gevraagde uit.

   Het gevolg is dat goede vragen en antwoorden eigenlijk puur functioneel zijn en je serieus de vraag moet stellen of deze uberhaupt wel in aanmerking voor auteursrecht komen.

   Het probleem met posten van code is natuurlijk een stuk kleiner. Ja, een snippet valt dan onder een redelijk ruime licentie. Maar als maker kan jij die code prima onder meerdere licenties uitgeven en zelf in je gesloten software blijven gebruiken. Alleen anderen stoppen jouw snippet te gebruiken wordt lastig.

   Maar als je datgene wat jouw applicatie waardevol maakt op stackoverflow zet, dan moet je sowieso eens bij jezelf te rade gaan.

 1. Er zijn dus twee vragen: 1) mag ik posten op Stackoverflow? en 2) wie heeft de auteursrechten op de posts?

  Op de eerste vraag zou ik zeggen, “Ja, tenzij”. Want vandaag de dag is het toch algemeen bekend dat developers googelen naar antwoorden. Dus tenzij de werkgever expliciet zegt dat ik niet mag googelen op probleemstukken, lijkt het me toegestaan om Stackoverflow te gebruiken. En hoewel Stackoverflow het niet hard eist, verlangt zij er wel naar, en is het in ieders belang, dat je dan ook bijdraagt door weer en-passant anderen te helpen. Tenzij de werkgever dit ook expliciet verbiedt, lijkt het me onder de impliciete toestemming vallen en dus toegestaan bijdragen te posten, … zolang het in verhouding staat en met voorbehoud op de bedrijfsgeheimen die Arnoud terecht noemde.

  De tweede vraag dan. Als je werkgever impliciet Stackoverflow toestaat als gereedschap om je werk mee te doen, lijkt het me vanzelfsprekend dat auteursrechten op beantwoorde vragen bij de werkgever komen te liggen (en onder de Stackoverflow voorgestelde licentie gedeeld worden). Je kreeg immers impliciet betaald om posts bij te dragen.

  De vraag voor mij is eigenlijk eerder: van wie is het account en de opgebouwde reputation? Is het zoals een Facebook-pagina waar ‘werk van’ werkgever staat, wat je bij einde dienstverband moet inleveren? Of is het zoals bij een LinkedIn-pagina, met ‘kennis en contacten van’ werkgever, dat je na einde dienstverband mag meenemen? (Reputation kan waardevol zijn, omdat je bijvoobeeld reputation kan inruilen voor extra exposure voor een toekomstige vraag die je hebt.)

  1. De vraag voor mij is eigenlijk eerder: van wie is het account en de opgebouwde reputation? Is het zoals een Facebook-pagina waar ‘werk van’ werkgever staat, wat je bij einde dienstverband moet inleveren?

   Dat blijft de eeuwige vraag. Mijn stackoverflow account is nog van toen ik hobbymatig programmeerde. Nu heb ik mijn werk ervan gemaakt en benut ik mijn opgebouwde reputatie voor het werk. Zou wel mooi zijn als ik weg ga dat mijn baas daarvan geprofiteerd heeft en het zich meteen maar even toe eigend.

   Sowieso zit ik met gemixte zaken. Ik heb van voor mijn dienstverband ook heel wat code. Geen twijfel dat ik daar het auteursrecht over heb lijkt mij. Het meeste zijn gewoon veelgebruikte code snippets en library functions voor veel voorkomende problemen. Die heb ik dus op mijn werk gebruikt, maar voor indiensttreding al gemaakt.

   Mijn standpunt is dus dat mijn baas impliciet een niet exclusieve onbeperkte licentie heeft op die code, maar als ik die code prive wil blijven gebruiken of na uitdiensttreding dan doe ik dat. Ik heb gelukkig de hele commit history van die code in mijn eigen repository die terug dateerd tot voor mijn dienstverband, dus mochte het nodig zijn kan ik bewijzen wat niet onde rmijn huidige arbeidsvoorwaarden valt en dus van de baas is.

  2. Als bij vraag 2 het antwoord is: de werkgever, en volgens jouw argumentatie heeft deze werkgever je impliciet toestemming te geven dit te doen (door het niet te verbieden en het tamelijk gebruikelijk is dat developers dit doen), dan vraag ik me nog steeds af of de werkgever nog akkoord moet gaan met de licentie waaronder de code komt te vallen. Of is de werkgever ook impliciet akkoord met CC BY-SA 3.0 door mij toestemming te geven op StackOverflow te posten?

   1. Als de werkgever akkoord is met posten op StackOverflow dan natuurlijk ook met de licentie. Een apart akkoord vragen is dus strikt gesproken niet nodig. Maar dingen vastleggen is sowieso wel handig in verband met arbeidsconflicten waarbij “je mocht helemaal niet op StackOverflow” ineens als argument ter tafel komt.

 2. Hier aan gerelateerd is Github, die een paar jaar geleden geblogged heeft over hun copyright assignment contract die ze sluiten met employees. Github zou Github niet zijn als ze dat niet vervolgens in een Git repo zouden publiceren: https://github.com/github/balanced-employee-ip-agreement

  Hierbij was het doel expliciet niet om zichzelf auteursrechten toe te eigenen, maar juist om duidelijk te maken c.q. te stimuleren dat werknemers ook zelfstandig code konden schrijven zonder bang te hoeven zijn dat Github in haar rol als werkgever die zou toe-eigenen.

  De eigenlijke overeenkomst staat hier: https://github.com/github/balanced-employee-ip-agreement/blob/master/BalancedEmployeeIP_Agreement.md

  Let wel dat dit naar Amerikaans recht is, en dus (zeer waarschijnlijk) niet 1:1 over te nemen is naar andere jurisdicties.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.