Mag je werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus?

| AE 12447 | Ondernemingsvrijheid, Privacy | 75 reacties

Een lezer vroeg me:

Als mijn werkgever van mij verlangt om aan te geven of ik Corona heb, dan wel mij heb laten testen of mij gevaccineerd heb. Is dat toegestaan, en maakt het uit of men dat eenmalig vraagt of het ook opslaat?
Of je besmet bent met het covid-19 virus dan wel daartegen gevaccineerd bent, of zelfs maar getest, dat zijn gezondheidsgegevens in de zin van de AVG. Het zijn immers gegevens “die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon”.

De wet is daar terecht streng in: die gegevens mogen eigenlijk niet worden verwerkt tenzij je in de wet een grondslag kunt aanwijzen waarom je het wél mag. En die is niet makkelijk te vinden, met name omdat je er altijd een noodzaak bij moet onderbouwen. Dus “het is handig” of zelfs “bij een uitbraak op kantoor gaan we failliet” is echt bij lange na niet genoeg.

Bij het temperaturen is de nodige discussie geweest. Iemands lichaamstemperatuur zegt wat (kan wat zeggen) over zijn gezondheid, dus wordt dat gegeven ook gezien als persoonsgegevens. De AP zegt daarover dat je deze niét mag nemen, tenzij je het zo doet dat het buiten de AVG valt. Dat wil zeggen: een niet-geautomatiseerde meting (dus géén warmtecamera), geen registratie of opslag van de meting en géén automatische handeling laten volgen op de meting (dus geen poortje dicht of claxon bij te hoge temperatuur).

Vragen of men gevaccineerd is of dat men besmet is (geweest), mag sowieso niet. Deze gegevens zijn ook medische persoonsgegevens, en dit registreren (in bijvoorbeeld personeelsdossier) is dus problematisch. Toestemming vragen aan personeel kan per definitie niet, want werknemers voelen zich niet vrij daarop te antwoorden. Plus: toestemming mag worden geweigerd zonder consequenties, dus wat ga je doen als een werknemer ‘nee’ zegt?

Als je om kunt gaan met werknemers die niet willen zeggen of ze besmet zijn, dan mag je het ze vragen – alleen, waarom vraag je het nog als het niet noodzakelijk is? Je hebt immers net gezegd, als ze nee zeggen, kan ik daarmee omgaan. Je werkplek is dus coronaproof en dan hoef je het niet meer te vragen. (Voor juristen: noodzaak en proportionaliteit geldt immers óók bij de toestemming als grondslag.)

In uitzonderlijke situaties zou het in het algemeen belang kunnen zijn om iemands besmetting of vaccinatie gedwongen te onthullen. De enige reële situatie lijkt te zijn in de zorg: je wilt dat een arts of verpleegkundige geen patiënten of collega’s besmet, en gezien de aard van het werk is de kans daarop veel groter dan bij andersoortig werk. Deze grond zou dus voor andere werkgevers niet mogelijk zijn om in te roepen.

Als je die benadering van temperaturen toepast op het vragen naar vaccinatie, dan zou je wellicht uitkomen bij de situatie dat de werkgever het mondeling vraagt (dus niet geautomatiseerd), de werknemer een briefje laat zien met zhaar status en de werkgever dan besluit of thuiswerken dan wel op kantoor werken toegestaan is.

Alleen; als thuiswerken mogelijk is, waarom komt die werknemer dan überhaupt naar kantoor? En als zhij op kantoor moet werken, waarom is de werkplek niet coronaproof? Iemand kan in de tijd tussen test en naar kantoor komen net besmet zijn, of uit principiële redenen niet gevaccineerd willen worden (of vanwege gezondheid niet kunnen worden). En als je werkplek coronaproof is, waarom moet je dan nog weten wie besmet dan wel gevaccineerd is?

 

Arnoud

Deel dit artikel

 1. ben benieuwt hoe je denkt over het scenario schoonmaker. Thuiswerken is geen optie, corona proof wel, maar ondertussen zijn alle deurklinken niet schoon maar besmet na dat de schoonmaakster geweest is. Vragen en controleren van eventueel ziekzijn lijken me niks anders dan maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor alle bedrijven die de schoonmaakster namens jouw schoonmaak bedrijf bezoekt.

  En vaccinatie, als je die niet hebt of wil zeggen, dan zetten we je in bij andere klanten, waar het risico als personeelslid het laagst is, waarbij de gevacineerde medewerkers een gevaren toeslag krijgen omdat ze bij klanten met hoog risico langsgaan. met natuurlijk in beide gevallen alle met de noodzakelijke beschermingsmiddelen.

 2. Even ervan uitgaande dat allemaal thuiswerken niet mogelijk is bij een werkgever. Als werkgever moet je zorgen voor een veilige werkplek voor je werknemers. Daaronder valt een coronaproof werkplek. Dat kan bestaan uit bijvoorbeeld het 1,5 meter afstand houden, mondkapjes dragen, spatschermen tussen de werkplekken en handdesinfectiepompjes plaatsen. Maar waarom zou het gevaccineerd zijn van alle aanwezigen personen niet onderdeel kunnen zijn van het coronoproof beleid? Dan kunnen sommige andere anti-corona maatregelen afgebouwd worden zonder extra besmettingsgevaar en kan de productiviteit omhoog.

  • De kern is dat een vaccinatie een medische ingreep is, en dus zeer diep beschermd is als grondrecht (onaantastbaarheid van het menselijk lichaam). Verplicht vaccineren is dus een zware eis, en als je die kunt vermijden dan is dat eigenlijk altijd wenselijk. In de praktijk zit je dus altijd met slechts een gedeeltelijke vaccinatie, en moet je dus altijd rekening houden met zij die (nog, vanwege medische redenen, vanuit principiële redenen) niet gevaccineerd zijn. En als je dat doet, wat voegt het dan nog toe dat mensen gevaccineerd zijn?

   • Voordat ik verkeerd overkom, ik bediscussieer dit niet vanuit persoonlijke opvattingen, maar om te leren van de discussie.

    Ik bedoelde niet dat het bedrijfsbelang (hogere productiviteit) afgewogen moest worden tegen de onaantastbaarheid van het lichaam (verplicht vaccineren), maar dat het bedrijfsbelang afgewogen moest worden tegen de privacy (heb jij je zelf vrijwillig laten vaccineren of niet). Mensen die zich niet hebben laten vaccineren, waarom dan ook, kan je dan bij elkaar zetten op een afdeling waar alle anti-corona maatregelen van kracht blijven terwijl de wel gevaccineerde mensen op een andere afdeling werken waar de maatregelen minder zijn en daardoor een stuk productiever kunnen werken.

    Productiviteit tegen werknemer privacy afwegingen worden in mijn ogen vaker gedaan. Bijvoorbeeld: Hoe zien de mailadressen van de werknemers eruit. Is het Jan.Smit@bedrijf.nl of is het werknemer3452@bedrijf.nl? De eerste bevat meer privacy informatie dan de tweede, maar de tweede is een stuk lastiger om mee te werken en dus minder productief. Ok, dit is een hele kleine inbreuk, je achternaam bekend maken bij je collega’s, dus daar valt de afweging snel uit in het voordeel van de productiviteit.

    Medische informatie heeft veel meer bescherming dan je achternaam. Hoe groot moet het bedrijfsbelang dan zijn voordat het wint? Dat het nooit kan winnen lijkt me iets te kort door de bocht. Als door de lagere 1,5 meter en overige maatregelen minder mensen aan de lopende band kunnen staan en deze dus langzamer moet draaien, dan is het misschien zelfs niet meer rendabel of een willekeurige andere reden waardoor door anti-corona maatregelen een bedrijf niet meer rendabel kan draaien.

    In zo’n situatie zou dan de privacy van de werknemers (geen medische gegevens, je weet niet wie gevaccineerd is, je moet alle anti-corona maatregelen nemen, je kan niet rendabel draaien) kunnen zorgen dat het moederbedrijf de fabriek sluit en naar een goedkoper land verplaatst en dat dus iedereen hier zijn baan verliest. (Multinationals aan het subsidie-infuus hangen is een erg impopulaire maatregel die lang niet altijd garandeert dat ze daadwerkelijk ook blijven.)

    • quote/ In zo’n situatie zou dan de privacy van de werknemers (geen medische gegevens, je weet niet wie gevaccineerd is, je moet alle anti-corona maatregelen nemen, je kan niet rendabel draaien) kunnen zorgen dat het moederbedrijf de fabriek sluit en naar een goedkoper land verplaatst en dat dus iedereen hier zijn baan verliest. (Multinationals aan het subsidie-infuus hangen is een erg impopulaire maatregel die lang niet altijd garandeert dat ze daadwerkelijk ook blijven.) /end quote

     Een werkgever MAG niet eens vragen wat er aan de hand is aan een werknemer. Verwijzen naar de arbo -rts, en die mag ook alleen maar zeggen of de werknemer echt ziek is of niet, want beroepsgeheim. En jouw aanname dat dan een fabriek niet rendabel kan werken is onzin. Ze betalen al te weinig belasting dus de subsidie krijgen ze al permanent, en mochten ze het niet redden, jammer dan maar dan ook nooit meer in NL een bedrijf beginnen of de, wat mij betreft, achterstallige belasting betalen. Maar de vorige crisis heeft geleerd dat midden en kleinbedrijf onmiddellijk inspringen en veel flexibeler zijn. Is alleen, maar dan ook alleen voor de overheid makkelijker, meer partners om mee te overleggen belasting is veel meer verdeelt over veel meer partijen en veel lastiger te controleren. En uiteraard minder een ‘kijk mij eens’ gehalte voor de ministers as ze weer eens wat ‘uitdelen’ aan subsidies (=stuurgeld).

     MAW laat ze maar failliet gaan, komt zeker hier in Nederland wel goed, kennis genoeg, meer dan genoeg.

     • Los van alle discussies over het sluiten van fabrieken, onderdrukking van arbeiders en de duivelse macht van het grootkapitaal, een beetje terug naar het onderwerp: allerlei wetten, arbo en AVG, zijn ooit geschreven met de bescherming van een individuele werknemer voor zijn eigen individuele ziekte-gevalletje als basis. Nooit heeft iemand eraan gedacht hoe die wetgeving van toepassing zou moeten zijn als er een pandemie over de wereld golft waarbij het niet meer om die ene individuele werknemer gaat, maar zhijn toestand bepalend of gevaarlijk kan zijn voor vele anderen. En dan moet het gezond verstand en daadkrachtig handelen prevaleren. Dus ja, de werkplek moet zoveel mogelijk corona-proof zijn, maar nee, we gaan in bepaalde gevallen geen enorme risico’s nemen omdat een of ander lullig wetje (sorry AVG…) je verbiedt om te vragen of een persoon met één flinke hoestbui misschien een handvol omstanders/collega’s de dood injaagt.

      Alsof je op het punt staat om te verzuipen in een enorm aquarium, je een grote hamer pakt om de ruit in te slaan maar dan iemand je hand vastpakt “Nee, die hamer is te zwaar volgens de arbo, die mag je niet oppakken en gebruiken”.

      • Ik deel jouw mening. Ik snap dat niemand hoeft te weten dat je een dagje naar het ziekenhuis moet vanwege een erectiestoornis. Dus medisch beroepsgeheim, en als het wringt met de werkzaamheden dan regelt de arbo-arts het als een trusted third party.

       Maar, dit is een ziekte waar zelfs de wetgeving van roept dat ja als arts meldingsplichtig bent (dus wettelijk gezien is het medisch geheim is al ondergeschikt verklaard aan het algemeen belang). En waar zelfs men zelfs zeer expliciet verwacht dat er contacttracing plaatsvindt en dat mensen pro-actief gewaarschuwd worden. En dan wringt het naar mijn mening met de wettelijke zorgplicht van de werkgever, die de wettelijke plicht heeft om voor een veilige werkomgeving moet zorgen. Want als ik voor mijn werkgever naar Azie moet, dan verplicht hij mij medicatie ter voorkoming van Malaria, en gaat er wel degelijk een melding naar de organisatie (want aansprakelijkheid onder Arbowetgeving).

       En dan vraag ik me af, dat als een werkgever dit niet bijhoud, er een discussie kan ontstaan over het niet nakomen van de zorgplicht naar de andere werknemers.

   • Een masker biedt geen 100% garantie. Zeep niet. Een scherm niet. En vaccinatie niet. Zelfs thuiswerken niet omdat daar ook mensen aan de deur komen. Desalniettemin biedt iedere extra laag weer betere bescherming. Je medewerkers in aanvulling op de andere maatregelen -ook- de gelegenheid bieden te werken in een omgeving waar zoveel mogelijk mensen zijn ingeënt (zonder verplichting) lijkt me dat duidelijk in het voordeel van de medewerkers.

    Je hoort van werkgevers dat ze een vergoeding willen bieden (reiskosten, reizen in de baas z’n tijd, etc.) Hoe doen die dat dan? Immers zal bij aanvragen van die vergoeding, vast in een of ander HR-systeem, moeten worden aangegeven waar die vergoeding voor is.. Een nieuwsbrief rondsturen met dat men alleen na vaccinatie het formulier “Geef me geld, ik zeg niet waarom maar we weten het allebei wel. Knipoog knipoog” mag invullen lijkt me niet aan de orde. 😉

 3. Uit deze post komt het begrip “coronaproof werkplek” weer te voorschijn. Maar er is geen werkplek die echt volledig coronaproof kan zijn. Het is echt niet zo dat een virus na 1.5m denkt “Einde, kan niet verder”. Het idee van maatregelen als 1.5m afstand houden is om ervoor te zorgen dat 1 persoon gemiddeld minder dan 1 ander persoon besmet (en zo de epidemie doet uitdoven), niet om elke individuele besmetting te voorkomen. Het eerste is voor de maatschappij van belang, maar het laatste voor mij als werknemer.

  Bovendien kan mijn werkgever nu niet eens controleren hoe goed de maatregelen die genomen zijn werken, want ze mogen niet registreren wie er Corona heeft. Zoals mijn baas zei: De GGD zal het ons melden als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat er hier een cluster is. Echter zei hij dat op dezelfde dag dat in het nieuws stond “GGD schort B&C onderzoek op in [mijn] regio”.

  Al met al heb ik toch het idee dat de privacy-wet hier in de weg komt van mijn veiligheid en zou ik nu liever dit stuk privacy opgeven, dan dit stukje extra risico moeten lopen. (Overigens vind ik het basisprincipe dat de baas niet hoeft te weten welke ziekte je hebt wel goed; zeker als het om niet-besmettelijke aandoeningen gaat die geen aanpassing aan de werkplek noodzakelijk maken.)

  • Tijdens de eerste intelligent lockdown werd gezegd dat iedereen die thuis kon werken dat moest doen en dat werkgevers dit moeten faciliteren. Ik herinner mij dat daarbij werd gezegd dat als men toch op het bedrijf werkte en uit een B&C onderzoek zou blijken dat er op de werkvloer een besmetting heeft plaatsgevonden, dat dan het hele bedrijf 14 dagen dicht moest. Hoewel “coronaproof” dus niet 100% veilig is, is het zeker in het belang van de werkgever om dit zo dicht mogelijk te willen benaderen. (Totdat het B&C onderzoek stopte en dit dus een dreiging zonder tanden werd.)

   • Weet je wat ik niet snap? Waarom er niet meteen is gezegd, werkgevers die mensen op kantoor laten werken krijgen een boete van 1000 euro per dag, tenzij ze aantonen dat persoon X (dus niet afdeling X, persóón X) essentieel is voor een bedrijfsproces van landsbelang. Met een zwarte lijst dat iedereen met de titel manager of directeur dat niet is en dat informatieveiligheid geen argument is. Hoe vaak ik niet heb gehoord dat administratieve taken “essentieel” zijn…

   • De belangrijkste reden om te willen weten of mijn collega’s gevaccineerd zijn is om te weten hoeveel risico er is dat ze mij aansteken. Dus als vaccinatie niet helpt tegen besmettelijk zijn heeft dat ook geen nut en hoef ik het niet te weten.

    Overigens heb ik nergens een gemotiveerd vermoeden gezien dat gevaccineerden wel besmettelijk blijven (in soortgelijke mate als niet-gevaccineerden). Dat de trials die tot goedkeuring hebben geleid hier niet naar gekeken hebben klopt, maar dat is voor een belangrijk deel ook omdat we nauwelijks kunnen beoordelen of iemand besmettelijk is, maar wel of iemand besmet is.

    PS Ik denk dat op basis van mijn post ook mensen net een verkeerd beeld krijgen van mijn werkgever. Er wordt aan alle overheidseisen voldaan en ik hoef sinds maart al niet op kantoor te komen. Ik erger me alleen wel aan een boodschap “Je hoeft (tegenwoordig mag) niet op het werk komen, maar als je toch komt kun je niet besmet raken”, terwijl ze tegelijkertijd niet eens kunnen aangeven of er iemand besmet is geraakt, want die data vergaren ze niet.

 4. Dit is dus typisch een geval waarbij het grondrecht op privacy botst met het grondrecht op leven. Hierbij kan, na afweging van de alternatieven, het nodig zijn dat privacy moet wijken voor leven. De eenvoudige vraag is gewoon: levert jouw aanwezigheid hier een significant verhoogd risico op voor de gezondheid van je collega’s of onze klanten. Omdat we kunnen verwachten dat mensen hierover gaan liegen, is enige controle hierop ook noodzakelijk. Weten welke aard het gevaar precies heeft (corona, ebola of doorgeslagen psychopaat), is voor de werkgever daarna niet meer relevant. Als de wet dit lastig maakt, moeten we hem aanpassen: procederen op “grondrechten” duurt gewoon te lang, en we hebben heldere, niet ambigue richtlijnen nodig. Het virus zelf geeft geen enkele sier om juridische argumenten, en gaat gewoon door een slachting aan te richten.

  We zien internationaal een sterke trend om de gele vaccinatieboekjes weer in te voeren, en eisen te hebben op vaccinatie voordat je een bepaald land in mag. Nederland zelf eist ook negatieve tests, en als de rechter dat afwijst, was er meteen een noodwet — maar het was misschien slimmer geweest de luchtvaarmaatschappij te laten aantonen dat niemand zonder zo’n test aan boord komt, en geen toestemming voor landen te geven als daar niet aan is voldaan (Voorkom je ook besmettingen tijdens de vlucht).

 5. Sorry, maar mag ik even lachen … een corona proof werkplek.

  Je kan het besmettingsgevaar beperken, maar Corona verspreid zich door de lucht en de nieuwe besmettelijkere varianten maken dat alleen maar erger. Een corona proof kantoor is dan ook een kantoor met iedereen een individuele kamer met zijn eigen luchttoevoer en een HEPA filer in de luchtcirculatie.

  Alle andere maatregelen zullen de kans een beetje verkleinen, maar als het maar lang genoeg duurt komt er echt een keer een besmetting. Dus die collega die niet gevaccineerd kan worden door medische oorzaak is afhankelijk van de vaccinatie van de rest van de collega’s. Een collega wiens leven in gevaar komt en de onmogelijkheid om een corona proof kantoor te maken lijkt mij toch echt wel een noodzaak. We hebben het hier ook niet over een ziekte als polio die vrijwel niet meer voorkomt en dus zelfs als een collega ook niet gevaccineerd is maar minieme kans heeft iom uit te brehen, maar een woekerend virus.

  Dat de wet dit nu blijkbaar anders maakt is m.i. een fout in de wet die z.s.m. aangepakt moet worden. Werkgevers moeten zodra algemene vaccinatie beschikbaar is de werknemers die zich niet laten vaccineren zonder medische noodzaak de toegang kunnen weigeren en als dat het werk belemmert ontslaan. Ik ben erg pro privacy, maar gevaccineerd zijn of niet heeft niets met privacy te maken. Niet gevaccineerd kunnen worden om medische redenen is wel privacy gevoelig, dus je zou kunnen overwegen om een vaccinatiebewijs in te voeren dat iederen die gevaccineerd is krijgt en iedereen die medisch niet gevaccineerd kan worden, maar waarbij je dat onderscheid niet kan zien.

  En geen religieuze uitzonderingen, geloven in 2000 jaar oude sprookjes is een recht, maar dat geeft je nog niet het recht om dan maar het leven van anderen te riskeren.

  • Ja, de religieuze uitzonderingen hebben volgens mij heel veel kwaad bloed gezet. Niet alleen verspreidden op die manier onnodig een dodelijk virus, ook ondermijnden die uitzonderingen de algemene bereidheid om je te houden aan de noodzakelijke (en supervervelende) lock-down maatregelen. Het gedrag van een klein aantal gelovigen was volslagen onacceptabel, en we moeten ook hiervoor een aantal heldere regels invoeren — want waarom het ene stuk theater verbieden en de organisatoren een hele dikke boete geven, en de andere vorm theater (met het labeltje religie) niet. Dat is een vorm van rechtsongelijkheid op basis waarvan die boetes allemaal vernietigd moeten worden, tenzij ook de verantwoordelijke immorele en misdadige kerkleiders op een gelijke manier worden aangepakt, en alsnog gestraft worden. (En voor de duidelijkheid: ik ben een heel groot voorstander van de vrijheid van levensovertuiging: juist daarom moeten we godsdienstige levensovertuigingen geen voorkeursbehandeling geven.)

 6. Vragen mag natuurlijk altijd, maar dan het volgende:

  Geachte werkgever, Als werkgever verwacht u van mij dat ik mij laat vaccineren tegen COVID-19. Ongetwijfeld doet u dit uit de overtuiging dat dit het beste is voor dit ziekenhuis. Ik vraag echter uw aandacht voor navolgende. Het recht op onaantastbaarheid van het lichaam en het zelfbeschikkingsrecht zijn kernwaarden in onze samenleving. Dit betekent ook dat ik in vrijheid mag beslissen of ik gevaccineerd wil worden. Deze rechten stonden nooit ter discussie totdat besloten werd dat iedereen gevaccineerd dient te worden tegen COVID-19. Herhaaldelijk werd benadrukt dat dit niet verplicht zou worden. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen waarin dit bevestigd werd. Er komt geen directe of indirecte vaccinatieplicht. De druk die u op mij uitoefent, is niet met vrijwilligheid te verenigen. Ik ben geen principiële tegenstander van vaccinaties. Voor een aantal ziektes zie ik het belang om daartegen vaccins in te zetten. Bij COVID-19 zie ik dit belang niet. Na het lezen van de bijsluiter van Pfizer en de informatie op de website van deze fabrikant, kom ik tot de conclusie dat de risico’s niet opwegen tegen de voordelen. De ziekte is volgens het RIVM voor 98% van de bevolking ongevaarlijk. Het virus treft vooral ouderen met onderliggende aandoeningen en een verzwakt immuunsysteem. Het vaccin heeft daarentegen bijwerkingen voor iedereen. Een aantal daarvan zijn ernstig. Daarbij is het vaccin volgens Pfizer nog in de onderzoeksfase. Veel risico’s werden niet onderzocht. De derde fase van het onderzoek loopt gelijk met het uitrollen van de vaccinatiecampagne. Dit betekent dat mensen die zich laten vaccineren, deelnemen aan een medisch onderzoek. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen uit 1998 stelt strenge voorwaarden en eisen voor dit soort onderzoeken. Artikel 5 van de wet bepaalt dat het verboden is wetenschappelijk onderzoek te verrichten met proefpersonen van wie redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij gezien de feitelijke of juridische verhouding tot degene die het onderzoek verricht of uitvoert of degene die de proefpersonen werft, niet in vrijheid over deelneming daaraan kunnen beslissen. Dat is hier het geval. U oefent op mij een enorme druk uit om mij te laten vaccineren. Indien ik dit niet doe, dan verlies ik mogelijk mijn aanstelling. Ik ben echter afhankelijk van dit inkomen. Ik sta dus voor een dilemma. Indien ik mij laat vaccineren is dit tegen mijn wil. Daarmee dwingt u mij tot deelname te nemen aan een medisch experiment. De wet stelt dit strafbaar met een vrijheidsstraf tot zes maanden. Indien als gevolg van dit experiment schade ontstaat, dan kan dit vervolgd worden voor (zware) mishandeling of doodslag. Ook bent u aansprakelijk voor alle schade. Gaarne verzoek ik u mij te bevestigen dat u deze aansprakelijkheid aanvaardt. Ook verzoek ik u mij te bevestigen dat u verzekerd bent voor aansprakelijkheid uit medische experimenten. Dit betekent dat het onderzoeksopzet voldoet aan de eisen van Par. 4 van de wet. Na ontvangst van uw bevestiging zal ik mijn besluit heroverwegen. Met vriendelijke groet, De werknemer

   • Kun je je bedrijfnaam even doorgeven Peter? Kan ik tenminste producten van jullie negeren en weet ik waar ik nooit moet solliciteren. Bedrijven die het grondrecht van een persoon/werknemer niet willen respecteren en deze dan maar wegzetten als geestelijk ongeschikt, daar wil ik geen zaken mee doen. Ik denk dat jij eens in de spiegel moet kijken of jij wel geschikt zou zijn als wergever. Itsme heeft gewoon een punt en jij laat blijken dat je bij jullie niet vrijwillig kunt bepalen of je gevaccineerd wilt worden of niet. Jouw reactie is een Trump reactie: doe je niet wat ik wil, dan lig je eruit. Werkgever onwaardig zo’n stelling.

    • Als ik een werkgever was zou ik eenzelfde reactie hebben hoor. En de wet kennende rustig mijn tijd afwachten tot er een wettelijk wel toegestane grond is.

     Ik geef namelijk meer om het grondrecht van de andere collegas om (gezond en veilig) te leven dat niet te rijmen valt met jouw aanwezigheid als vrijwillig ongevaccineerd. En jij kan jouw grondrecht om je niet te laten vaccineren fijn ergens anders gaan uitoefenen waar je niet de grondrechten van anderen schendt. En bij mijn weten is een specifieke baan nog steeds geen grondrecht. Dus om beide grondrechten te te respecteren rest mij niets anders dan jou uit de vergelijking te elimineren.

     Vaccineren is een volksgezondheids issue en is is wat mij betreft vandaag nog een verplichting met enkel een medische uitzondering. En dan heb ik het niet alleen over Covid, maar over het hele rijksvaccinatie programma. Jouw grondrechten houden op waar die van een ander beginnen.

     • Als jij werkgever zou zijn, ik leg hier dan meteen de nadruk op als. En jij ALS werkgever zou jij dus kiezen voor alleen eigenbelang. Zou ik IDD ook doen, maar we wonen (nog) in een sociaal democratisch land . Dus jouw reactie is dus compleet verkeerd. En in mijn voorbeeldbrief, die overigens door een dure jurist is opgesteld, geef ik aan te heroverwegen nadat de werkgever ook zijn verantwoording heeft genomen. Eigen lijk zou dat niet moeten, eigenlijk zou de wetgever de werknemers moeten beschermen en daarna de vakbonden maar omdat de vakbonden zo goed als buitenspel zijn gezet en we al jaren een VVD ofwel een bedrijfs beschermende overheid hebben moet het op deze manier. En als jij dat asociaal vind zegt dat wat over jouw. BTW jij begon persoonlijk te worden. iets met kaatsen en bal

 7. Wat ik me in dit hele verhaal afvraag is hoe dit past in de zorgplicht van werkgevers om voor de gezondheid van hun werknemers te zorgen.

  Met name: Het is al jaren goed gebruik om mensen die voor het werk naar verre landen moeten, te laten vaccineren tegen daar heersende, en hier afwezige, ziekten. Het lijkt me zelfs dat dat als voorwaarde voor een ex-pat status gesteld kan worden. Ik kan me niet herinneren dat ooit iemand hier een probleem van heeft gemaakt.

  Waarom is het dan nu wel een probleem? Wat is er fundamenteel anders?

  • Als ik het wel heb zijn die vaccinaties die je krijgt voor reizen naar bepaalde landen op vrijwillige basis. Ik denk dus dat er nooit een probleem van gemaakt is omdat het nooit als probleem ervaren is. Misschien zijn er wel landen die eisen dat je bepaalde vaccinaties hebt, dat weet ik niet maar dat zou kunnen, maar in dat geval is dat hier ook verder geen probleem; iemand die tegen vaccinaties is zal dan moeten kiezen of delen: gaan of niet gaan. In elk geval hier geen probleem.

   Verschil met nu is dat er geen globale pandemie is voor de dingen als geelzucht en zo waartegen je je laat vaccineren bij dat soort reizen; die reisvaccinaties zijn veel meer voor persoonlijke bescherming van jezelf, en het aspect “beschermen van de maatschappij als geheel” is veel kleiner. Een werkgever zal aan haar zorgplicht hebben voldaan als die een medewerker die naar het buitenland moet wijst op het belang en de mogelijkheden van vaccineren, en dat indien nodig vergoed. Verplichten zal meestal onnodig zijn, en het betreft ook veel minder mensen.

   • ‘Verplichten zal meestal onnodig zijn’

    Ja dat weet ik niet. Als die persoon daar door mij naar toe gestuurd wordt, dan is dat sowieso een duur grapje en is dat een key person. Als hij dus vermijdbaar ziek wordt, dan kost mij dat een hoop geld, dus stel ik dat verplicht.

    Mensen mogen ook niet zonder lasbril lassen, zo mogen ze ook niet zonder vaccinaties naar een gevaarlijk land.

    Dan wordt het dus een ander.

    Maar dat betekent weer dat die persoon die niet wil vaccineren een mooie job en ervaring met dito salaris misloopt. Hij zal dus wel degelijk druk van de werkgever ervaren, en dat als ‘plicht’ zien.

    • Je kunt denk ik hooguit eisen dat iemand de in het gastland verplichte vaccinaties neemt. Niet de door het RIVM aanbevolen vaccinaties. Plus, ik zou het als werkgever lastig vinden om een ongemotiveerd iemand (want moet zich vaccineren tegen zijn zin) op dienstreis te sturen. De missie lijkt me dan kansloos, hoe gaat die persoon onderhandelen, les geven of kennis overdragen in die situatie?

     En ga je iemand echt ontslaan omdat hij een dienstreis weigert?

     Ik zie de druk. Ik denk dat dat hetzelfde soort druk is als “wil je partner worden dan moet je 80 uur per week werken, slaafs ja en amen tegen de partners zeggen en je sociaal leven opgeven”. We vinden dat niet onrechtmatig volgens mij.

    • Ik blijf erbij dat dit in de praktijk van alledag zelden tot nooit een probleem zal zijn, en dat verplichten dus onnodig is. Zoals Arnoud al zei, als dat andere land bepaalde prikken verplicht stelt, dan is dat natuurlijk verplicht. Het geeft echter geen probleem in die zin dat het een verplichting is van dat andere land, dus persoonlijke voorkeuren, de relatie werkgever/werknemer e.d. hebben er niets meer mee van doen; ander land, andere regels, dus prikken of thuisblijven. Er zit gewoon een verschil tussen een professional die werkt voor een internationaal actieve onderneming en die op het niveau functioneert waarop er dienstreizen gemaakt worden die een paar vaccins als bescherming tegen gevaarlijke ziekten in andere landen eisen, en de gehele bevolking van ons land. Grote groepen vertonen maar zelden intelligent, weloverwogen rationeel gedrag, zeker het deel dat haar nieuws bij voorkeur van facebook haalt.

     Het vergelijk met de lasbril gaat denk ik niet op, omdat vaccineren een medische handeling is waar buitengewone wetgeving over van kracht is. De wet staat het een werkgever domweg niet toe, waar de wet het de werkgever wel toestaat om arbeidsinstructies te geven zoals “gebruik een lasbril”. Met het argument “een lasbril voordoen is ook een grondwettelijk beschermde medische handeling” kom je niet heel ver.

     • Nee, maar als die persoon in dat verre land ziek wordt van een vermijdbare ziekte, dan is het wel de werkgever die opdraait voor de medische kosten (direct of via verzekering) en wellicht ook voor een schadevergoeding wegens invaliditeit of overlijden.

      Het komt dan wat oneerlijk over als die werkgever niet maximale bescherming door middel van vaccinatie mag opleggen. De werkgever mag die werkgever ook opleggen een bepaalde regio in dat land waar ziektes bijzonder veel voorkomen te mijden, terwijl vrij bewegen ook een grondrecht is.

      En ik ben het ook niet helemaal met je eens dat er een verschil zitten tussen die professional en de gemiddelde bevolking. Dit soort dingen wordt altijd bekeken vanuit het perspectief van het individu, niet vanuit zijn/haar rol in de samenleving.

      Ik bestrijd niet dat op vaccinatie bijzondere wetgeving van toepassing is.

      Ik wil gewoon de dubbele standaard, waarbij enerzijds het onder druk vaccineren van werknemers(anders krijg je die mooie promotie die samenhangt met die buitenlandse job niet) en het vrij bespreken over wie gevaccineerd is en wie niet (ik heb het meegemaakt) volkomen normaal en geaccepteerd zijn, en anderzijds er o zo voorzichtig moet worden omgegaan met met zelfs maar een hint van druk of menselijke interesse in verband met vaccinatie van werknemers.

      Ergens zit daar een grote discrepantie, en misschien zelfs wel een grote hypocrisie.

 8. Hoe zit het eigenlijk tussen collega’s onderling? Wat als 1 van de werknemers van het type “het is maar een griepje” is en de rest van de werknemers niet meer die persoon in 1 ruimte willen zijn. Kan de werkgever die andere werknemers dwingen hun gezondheid op het spel te zetten tijdens werktijd? En wat tijdens lunchtijd in de bedrijfskantine?

  • Dit is voor ons de realiteit; één van onze collega’s is erg actief op Twitter en Facebook met het verspreiden van anti-vaccinatie theorieën. Dat was al zo voor Corona en nu is Corona daar ook bij gekomen. De overheid wil ons volstoppen met gif zodat de grote farmacie geld kunnen verdienen, etc…

   Deze persoon zit al sinds het begin van de uitbraak van werk vrijgesteld thuis, omdat hij feitelijk de enige binnen het bedrijf is die niet thuis kan werken. Zijn werk bestaat zelfs niet nu wij allemaal thuiswerken. Wanneer wij weer op kantoor werken zal hij vanwege zijn functie met ons allemaal in contact komen, afzonderen en zijn werk doen is niet mogelijk. Voor de laatste lockdown inging hadden we overleg over hoe we het werk op kantoor zouden hervatten. Omdat veel Corona maatregelen op ons kantoor praktisch niet uitvoerbaar zijn, zo moeten wij binnen 1,5 meter van elkaar komen om bij de achterste bureaus te komen, is toen al besloten dat we thuis bleven tot er gevaccineerd is.

   De rest van het personeel heeft toen unaniem aangegeven dat wij niet met in persoon met deze ene personen wensen te werken en ook niet in één ruimte met hem willen zijn. Als hij binnengelaten wordt zullen wij allemaal thuis blijven werken. De werkgever zit dus met een kip en ei situatie: laat hij de werknemer binnen dan heeft hij geen werk voor hem omdat de rest niet op kantoor komt. Laat hem niet toe dan komen wij op kantoor en heeft hij iemand nodig om zijn werk te doen.

   Het maakt niet uit of de werkgever ons kan dwingen op kantoor te komen, zijn enige remedie is ontslag en hij heeft geen bedrijf meer als hij dat doet. Daarnaast hebben een aantal sleutelfiguren al aangegeven een andere werkgever te zoeken als ze gedwongen worden met deze persoon te werken. De reden voor deze eensgezindheid is overigens solidariteit met twee collega’s die tot een risicogroep behoren en een collega die thuis een partner heeft in een risicogroep.

   De werkgever zit nu dus in zijn maag zit met een niet inzetbare medewerker zonder ontslaggrond. Wordt vervolgd!

 9. Wat als je bijvoorbeeld in je high fashion naaiatelier 1 of 2 zwangere vrouwen hebt werken die niet gevaccineerd mogen worden met de huidige vaccins en je daarom wilt vermijden dat ze op het werk met niet-gevaccineerde medewerkers contact hebben. Hoe los je dat op als je medewerkers niet willen meewerken?

 10. Het is veel complexer:

  Er zijn vaccins die beter werken dan andere, maar kennelijk mag je niet kiezen. Wat als de werkzaamheid snel afneemt en er elke 9 maanden een nieuwe vaccinatie moet gebeuren. Iets als het griepsvaccin.

  Wat ga je ook bv. doen tegen iemand die één van de 2 genetisch gemodificeerd organisme (GGO) vaccins niet wenst, maar geen probleem heeft met een ander vaccin, dat hij niet kan krijgen.

  en als afsluiter: Wat doe je als er een nieuwe virus variant is, waar een bepaald vaccin niet of veel slechter tegen werkt.

 11. Hoe verhoudt dit zich tot de eis om een negatieve covid test te tonen voor het boarden van een vlucht naar Nederland? De Nederlandse overheid vereist dat luchtvaartmaatschappijen dit vragen aan hun klanten (ook aan Nederlanders). Kennelijk valt dat onder de Nederlandse jurisdictie, maar niet onder de AVG.

 12. Hi Arnoud, hoe staat het met de verplichting van de werkgever om de werknemer een gezonde werkomgeving aan te bieden? Als ik me niet vergis staat dat in vele CAOs . Dat zou een goed werkend ventilatie systeem kunnen zijn, maar ook de gezondheid van de werknemers? Hoe kijk jij daar tegenaan?

  groeten Berendina

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS