ParkeerWekker verboden, dat krijg je ervan als je de giecheltoets negeert

De ParkeerWekker-app, waarmee gebruikers scanauto’s van een gemeentelijke parkeerdiensten detecteren, is verboden. Dat meldde Tweakers gisteravond. De dienst herkent met AI scanauto’s van gemeentelijke parkeerdiensten en geeft een seintje zodra zo’n controleur je geparkeerde auto passeert. Nee, dat is voor vergeetachtige mensen, aldus de directeur met een braaf gezicht. “Nee, we knipoogden niet, er zat iets in ons oog. Knipoog.” aldus even later bij Top Gear. Kijk, dan verlies je het dus ondanks je mooie juridische argumenten.

Want ja, juridisch gezien is dit – in Nederland – een legale, zij het wat vervelend geurende dienst. Dat zei ik in september, want volgens mij is het legaal om de locatie van scanauto’s door te geven, net zoals de locaties van mobiele flitsers. Natuurlijk mág dat worden verboden, maar dat moet dan wel in een wettelijke regeling zijn opgenomen. Zo’n verbod beperkt immers het grondrecht van de uitingsvrijheid, en dat vereist een wettelijke grondslag, naast noodzaak en proportionaliteit.

Mooie woorden, en ik zie een beetje advocaat daar ook wel een leuk pleidooi van maken. Alleen, mijn mond viel open toen ik het vonnis las met daarin de opsomming van hoe ParkeerWekker ondertussen verkocht werd. Leest u even mee?

 1. Op je site tellen hoe vaak en tot welk bedrag je je users aan boetes bespaart (“Katsjing!”, ja letterlijk)
 2. Bij Top Gear in het nieuws: “Handig voor mensen die ‘vergeten te betalen’ bij het parkeren. Nee, we knipoogden niet, er zat iets in ons oog. Knipoog.”
 3. Bij Autoblog (kennelijk weggehaald) “De organisatie achter Parkeerwekker heeft een advocaat aangesteld en zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. Ze doen het enkel om ‘onnodige boetes’ te voorkomen. Juist, Viagra helpt ook tegen rugpijn, maar men gebruikt het voornamelijk ergens anders voor”
En zo is er nog wel meer berichtgeving te vinden waarin het eigenlijke doel van de app wordt gepresenteerd als “even snel de meter aan om de boete te ontlopen”.

De rechter vat de kern van het falen van het concept in één zin samen met de constatering dat

[Klanten van ParkeerWekker] pas parkeerbelasting betalen nadat een scanauto is gesignaleerd en ook alleen indien er een scanauto wordt gesignaleerd.
Want hoe precies ben jij dan een dienst die zich richt op het netjes betalen van parkeerbelasting?

Toegegeven, een app die bij het 5 minuten stilstaan in een betaaldparkerengebied een bericht stuurt “vergeet je parkeer-app niet aan te zetten” zal niet heel commercieel succesvol zijn, maar dat is een ander verhaal.

De conclusie is dan ook dat Vector Wise met Parkeerwekker aanzet tot onrechtmatige gedragingen, te weten het niet betalen (ontduiken) van de (volledige) verschuldigde parkeerbelasting, hetgeen in strijd is met wat in het maatschappelijk verkeer betaamt, althans neemt zij bewust het risico dat zij ‘vergeetachtige’ parkeerders daarbij faciliteert. Dit gedrag levert een onrechtmatige daad op jegens de Gemeente. Het is aannemelijk dat de Gemeente hierdoor schade lijdt [namelijk gemiste parkeerbelasting].
Het systeem van Parkeerwekker mag niet langer in Amsterdam worden aangeboden. Het ligt voor de hand dat andere gemeenten gaan vragen om een verbod met deze argumentatie.  Natuurlijk kondigt men onder heilige verontwaardiging hoger beroep aan. Maar laten we eerlijk zijn, die geur van de belastingontduiking, die raak je niet meer kwijt.

Arnoud

24 reacties

 1. Het vonnis zegt alleen dat het systeem onder de naam ‘Parkeerwekker’ niet meer mag worden aangeboden. Maar dus niet dat je geen gebruik maken van een dergelijke dienst of zelf een dergelijke detectie mag inbouwen. De software om die auto’s te herkennen zal niet heel ingewikkeld zijn dus leuk open source projectje

   1. Een app voor jezelf maken die alleen signaleert als de scanwagen je al in beeld heeft, lijkt me inderdaad weinig zinvol. De gemeente is dan al zo vriendelijk om je daarvan op de hoogte te stellen als je niet hebt betaald.

    Serieuzer, als het bedrijf zo expliciet promoot dat ze er zijn voor belastingbelastingontduiking: sja.. Zoals je zegt: doe een bericht meteen na parkeren. En voor de zekerheid nog een als er een scanauto in de buurt komt: “Je staat langer dan verwacht, weet je zeker dat je genoeg hebt betaald?”

    Ik vraag me wel of een (niet aan dit bedrijf gelieerd) ander bedrijf het zou kunnen proberen i.c.m wel schijnhei.. eeuhm handig naar buiten communiceren. Of dat er dan ueberhaupt geen gebruikers komen omdat die het dan weer niet snappen – zoiets werkt alleen bij breed gebruik.

    (Al zie ik overigens liever dat men gewoon wel betaalt voor parkeren of anders de fiets neemt. Iedere ontduiker is dief van uiteindelijk -mijn- portemonnee).

 2. Een andere vraag en ook een beetje een punt vind ik de rechtmatigheid van de scanauto’s. Die komen langs, stellen op basis van het kenteken vast, of er betaald is en zo niet, wordt er een boete opgelegd. Dat is makkelijk voor de gemeente, want ze kunnen “vergeten” belastinggelden alsnog incasseren. Maar een puntje zit in de definitie van parkeren. Deze zit in de wegenverkeerswet en daar wordt onderscheid gemaakt tussen parkeren en stoppen. Alleen is stoppen niet het stilstaan gedurende maximaal 5 minuten o.i.d., maar tijdens laden/lossen en/of in- en uitstappen. Een scanauto die 1 keer voorbij komt, kan dus niet vaststellen of er gestopt of geparkeerd wordt. Zelfs met 2 of 3 keer voorbijkomen gaat dat niet. Daarvoor zal een vaststelling door een bevoegde persoon nodig zijn. Maar dat punt mis ik steeds in de discussies.

  1. Inderdaad hoef je bij laden en lossen geen parkeerbelasting te betalen. Maar de lat daarvoor ligt wel hoog. Een kast naar boven tillen en dan uitpuffen met een kop thee is géén laden en lossen meer, bijvoorbeeld. Ook is het uitladen van boodschappen géén laden en lossen, het moet namelijk echt onmogelijk zijn om de goederen zonder auto te kunnen transporteren. De Hoge Raad zegt:

   Uit het arrest van de Hoge Raad van 12 mei 1999, nr. 33286, ECLI:NL:HR:1999:AA2760, BNB 1999/257, volgt dat onder “onmiddellijk laden en lossen” dient te worden verstaan het bij voortduring inladen of uitladen van zaken van enige omvang of enig gewicht, onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht en gedurende de tijd die daarvoor nodig is. Het moet gaan om zaken van een zodanige omvang of gewicht dat zij niet of bezwaarlijk op een andere wijze dan per voertuig ter plaatse kunnen worden gehaald of gebracht (vgl. HR 10 juni 1975, nr. 67 757, NJ 1975/481).

   Indien de belanghebbende zich erop beroept dat sprake is geweest van laden en lossen, zal daarom vastgesteld moeten worden of het voertuig uitsluitend heeft stilgestaan zo lang als nodig was voor het ononderbroken verrichten van het geheel van handelingen dat redelijkerwijs noodzakelijk is om zaken als hiervoor in onderdeel 3.3.2 bedoeld ter plaatse in ontvangst te nemen en in het voertuig te brengen, dan wel uit het voertuig te halen en aan de geadresseerde af te geven.

   In de praktijk zie je dat men als criterium aanhoudt dat je op de foto het laden en lossen moet kunnen zien, bijvoorbeeld een open laadklep of mensen die wat uit de auto halen. Ik vind dat een redelijke en praktische vertaling van de jurisprudentie.

   Idem voor mensen laten in- en uitstappen. Alleen het onmiddellijk uitstappen zelf telt, dus het moment van deur open tot deur dicht. Dat je daarna nog 2 minuten stilstaat om je TomTom de nieuwe bestemming in te voeren, of om even met telefoon in de hand te bellen is géén uitstappen meer maar gewoon parkeren.

   1. De exacte invulling en omvang van het begrip laden en lossen is irrelevant. Jef heeft een prima punt, die in de vorige blogpost hierover ook ter sprake kwam. Betaald parkeren mag niet voor laden en lossen, en direct in- en uitstappen. Maar er rijdt een scanauto langs en slingert alles dat op een parkeerplek staat op de bon, want dat is lekker makkelijk. De voorgeschreven nacontrole die een paar minuten later moet worden gedaan, wordt op afstand volautomatisch gedaan, want dat is lekker makkelijk. En als je een bezwaarschrift schrijft aan de gemeente wordt deze automatisch afgewezen, want dat is lekker makkelijk. Pas bij de rechter krijg je gelijk. Dat is knevelarij en onrechtmatig. En desondanks mogen zij je kenteken verwerken, zonder dat ze op privacy worden aangesproken. De hele scanauto zou afgeschaft moeten worden.

    Maar nee, we gaan wel een initiatief dat de scanauto een hak wil zetten aanspreken op onrechtmatigheid.

    1. Dat volautomatisch afwijzen van bezwaren is helaas vrij gebruikelijk en zeer frustrerend. Altijd aankondigen het daarna aan de rechter voor te leggen, tegelijk wijzen op de wettelijke termijnen, en bij een automatische afwijzing of overschrijden van de termijn ze nog even in de gelegenheid stellen het besluit te herzien. Laten merken dat je de regeltjes kent helpt een boel, maar soms zijn het gewoon ambtenaren die het niet kan schelen dat je op kosten wordt gejaagd (je zou kunnen overwegen een dergelijke ambtenaar op te roepen als getuige, om eens uit te leggen hoe zo’n volautomatische afwijzing werkt, en dan hopen dat de zaak op zijn/haar wekelijkse vrije dag plaatsvindt: veel meer legale opties om zulk wangedrag af te straffen heb je helaas niet).

     Als je echt aan het laden en lossen bent, dan zie je zo’n scanwagen aankomen, en kun je dus even een doos voor de ene nummerplaat plaatsen, en zelf even voor de andere gaan staan, en dan de scanwagenbestuurder even vriendelijk groeten.

   2. Quote: “Dat je daarna nog 2 minuten stilstaat om je TomTom de nieuwe bestemming in te voeren, of om even met telefoon in de hand te bellen is géén uitstappen meer maar gewoon parkeren.”

    Ik weet dat het muggenzifterij is, maar wat is juridisch gezien dan het verschil tussen 2 minuten in de straat stilstaan en je TomTom instellen (even uitgaande van de situatie dat je geen overig verkeer ophoudt), en 2 minuten in diezelfde straat stilstaan omdat het verkeerslicht op rood staat? Als je stil staat voor een rood verkeerslicht ben je, lijkt me, geen parkeerbelasting verschuldigd (alhoewel het als het om belasting betalen gaat best zou kunnen, zeker in Amsterdam..). Ik ga dus uit van de situatie waarbij alles gelijk is: Je zit in je auto, met draaiende motor, en je staat stil. Wat is het verschil tussen voor het rode verkeerslicht stil staan, en gewoon even stil staan?

    1. Nergens zo veel muggenzifterij als in het verkeersrecht.

     Het verschil tussen voor een verkeerslicht staan en stilstaan voor je TomTom is dat de eerste juridisch “stoppen” heet en niet stilstaan. Stilstaan is vrijwillig, stoppen moet (van een verkeersteken, verkeersbord, verkeerslicht of door een obstakel voor je).

     Ter illustratie: het bord E02 (blauw met rood kruis en rode rand) wordt meestal het “stopverbodsbord” genoemd maar het geeft een stilstaanverbod aan. Als er net na zo’n bord een vrachtauto met pech staat, dan moet je stoppen maar dan krijg je geen boete want je staat niet stil. Daar de motor stationair laten draaien omdat je je TomTom moet programmeren is wél stilstaan en dus boetewaardig.

     Hieronder wordt nog een onderscheid gemaakt tussen stilstaan op de weg en stilstaan op een parkeerplaats. Zoals ik het had begrepen, mag je niet stilstaan op de stoep want als auto mag je eigenlijk nóóit op de stoep (art. 10 Wegenverkeerswet). Daar staan levert je dus een boete op vanwege een verkeersovertreding. Staat er op de stoep een parkeervak aangegeven, dan mag je er wel staan. Parkeren mag overal behalve waar dat is verboden (artikel 24 Wegenverkeerswet). En waar je mag parkeren, mag je ook stilstaan (tenzij er een verbod tot stilstaan geldt, zoals bij bord E02 of als er een gele streep naast het parkeervak staat).

     1. Dus als iemand achter het stuur blijft zitten, met draaiende motor en een andere persoon staat voor de auto, dan kan de auto niet bekeurd worden voor stilstaan/parkeren? Er staat immers een obstakel voor de auto. Het lijkt me lastig voor een scanauto om een persoon (en dus niet de eigenaar van een auto met kenteken) te bekeuren voor het hinderen van het wegverkeer.

      En maakt het bijvoorbeeld uit of je je motor uit zet voor de gesloten spoorwegovergang? Als dat nog steeds stoppen is, dan mag je je motor ook uitzetten als er een obstakel voor je auto staat.

      Of maak het helemaal leuk, iemand zet een doos voor en achter je auto, jij kan geen kant op zonder die doos weg te halen of eroverheen te rijden. Ik verwacht niet dat jij de verplichting heb om uit te stappen en die doos aan de kant te zetten.

      Ik begrijp wel dat je last krijgt van de giecheltoets als je in een parkeervak stilstaat voor laden en lossen, een doos achter je auto zet, weer wilt gaan rijden en dan dus aan het stoppen bent omdat er een obstakel in de weg staat.

      1. Een scanauto kan alleen foto’s voor parkeerbelasting maken. Verkeersveiligheid daar gaat de politie over. De bestuurder van de scanauto kan natuurlijk wel die bellen, net als iedereen die een gevaarlijke situatie in het verkeer ziet.

       Motor aan of uit maakt bij stoppen niet uit. Je moet alleen direct wegrijden als het stopgebod is opgeheven (groen licht, teken van regelaar, opstopping voor je weg). Praktisch gezien kan dat denk ik alleen met een automatische start/stop in je auto.

       En ja, giecheltoets. Ik zou je beboeten voor storten van vuilnis aan de openbare weg. Of veroorzaken van gevaar op de weg (artikel 5 Wvw) door deze te blokkeren en je rijbewijs afnemen.

    2. Het verschil is dat je voor een stoplicht niet mag parkeren. En er geen parkeergeld gevraagd mag worden voor ergens stilstaan waar je niet mag parkeren. (artikel 225 lid 2 gemeentewet)

     Maar ik gooi er wel tegenaan dat ik het ‘instellen van de TomTom’ als onderdeel moet worden gezien van het rijden. Met name in de toekomst, waar full autopilots steeds normaler zullen worden, zal het instellen van de autopilot ook wel als verkeershandeling worden gezien. Immers krijg je ook na laden en lossen de gelegenheid om bijvoorbeeld eerst je autogordel om te doen en de handrem er af te halen.

     -edit- ik zag je reactie er nog niet staan, Arnoud. Er is nog altijd een probleem dat nieuwe reacties niet gelijk zichtbaar zijn, door een of andere caching.

     1. Het probleem is alleen dat het in de toekomst moeilijker wordt om te zien wat iemand instelt. Immers, TomToms zijn niet meer zo van deze tijd – tegenwoordig stel je je navigatie in op je telefoon (evt. TomTom, die ook een smartphoneversie heeft). Hoe maak je dan het onderscheid tussen ‘navigatie instellen’ en ‘op de telefoon bezig zijn’? Als agent zou het nog kunnen als je heel goed naar binnen gluurt, maar als voorbijrijdende scanauto kan dat niet.

      1. Er zit in de verkeerswet een vreemde definitie: Je ent een bestuurder zodra je achter het stuur zit van een auto met draaiende motor, ook al staat deze op een parkeerplaats. Een bestuurder mag geen elektronische apparaten in z’n hand houden en bedienen. In theorie zou je dus kunnen stellen dat het instellen van je tomtom en/of telefoon niet mag als je achter het stuur zit met een draaiende motor. De wet zegt ook dat als je moet bellen je de auto moet parkeren, een geparkeerde auto heeft geen draaiende motor. (allemaal bepaald in de verkeerswet). Dus kun je ook stellen dat wanneer je een navigatie in wilt stellen in je auto de auto geparkeerd moet zijn, en dus moet je op dat moment betalen voor het gebruik van die parkeerplaats. De praktijk is gelukkig niet zo zwart/wit maar zodra je een boete krijgt hang je gewoon.

       1. Dit is onjuist. Weliswaar ben je inderdaad een bestuurder zodra de motor aan staat, maar artikel 61a RVV verbiedt het vasthouden van mobiele telefoons enkel “tijdens het rijden”. Stilstaand of gestopt je telefoon vasthouden is dus niet boetewaardig.

        En de wet eist niet dat de motor uit moet staan om geparkeerd te zijn. Parkeren is immers “het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen” (artikel 1 RVV). Deze definitie maakt geen onderscheid naar de bedrijfsstatus van je motor, of dat je er nog in zit of wat dan ook.

      2. De scanauto ziet net zo min of je je gordel aan het omdoen bent, of dat je de motor aan het starten bent. Dus dat is geen argument om het instellen van de navigatie anders te zien. De oplossing is simpel: de scanauto moet gewoon anders te werk gaan. Het inzetten van ‘lekker makkelijk’ door de gemeente is geen reden om vrijheden te beperken. Vroeger ging de controleur een minuutje of twee wachten om zeker te weten of er niet werd geladen en gelost. Nu moet je in bezwaar en beroep.

  2. Automatisch een ‘bekeuring’ uitschrijven vind ik ook te ver gaan.

   Als het goed is wordt er hier in Groningen altijd nog fysiek gecontroleerd en dan pas een ‘bekeuring’ uitgeschreven. Daarmee heb je meteen de menselijke maat.

 3. Ik heb (lang geleden, vorige eeuw) ooit bezwaar aangetekend bij de gemeente Delft tegen een boete/naheffing. Ik had gelost terwijl ik (onbetaald) in een parkeervak stond. De parkeerwachter (het was echt heel lang geleden!) bevestigde dat, hij zag me uitladen terwijl hij de bon schreef. Mijn bezwaar werd afgewezen met het argument dat laden en lossen een uitzondering is om stil te staan op plekken waar je niet mag parkeren, geen uitzondering om niet te betalen op plekken waar je WEL mag parkeren. M.a.w.: Blijf gewoon midden op de weg staan, dan parkeer je niet 😉

  En als je even oplet zie je dat alle distributie-busjes ook zo werken.

   1. Ik rij al jaren in een auto uit de jaren ’70 van de vorige eeuw, de gebruikskosten zijn laag maar het onderhoud duurder. Het is dan ook geen financiële afweging om een oldtimer te rijden. Neemt niet weg dat wat ik stelde wel klopt, de camera’s die gebruikt worden bij kenteken herkenning, kunnen de blauwe/zwarte platen niet lezen (snelheid/roodlicht camera’s wel). Wat ik me afvraag is of je bij het betalen voor het parkeren van je auto betaalt voor een parkeervak of om je auto te parkeren. In het laatste geval hoef je je auto niet in een vak te zetten (wat veel mensen al niet lukt), je betaalt om je auto kwijt te kunnen, in het eerste geval is je kenteken niet relevant, je betaalt voor een vak en of je er dan een auto of een bakfiets neerzet maakt dan niet uit.

    1. Het is een verkeersovertreding om je voertuig op een parkeerplaats niet in een parkeervak te zetten, zie artikel 24 lid 4 RVV: “Indien een parkeergelegenheid, aangeduid met een van de verkeersborden E4 tot en met E9 of E11 tot en met E13 van bijlage 1 , is voorzien van parkeervakken, mag slechts in die vakken worden geparkeerd.”

     Natuurlijk zal het niet op vijf centimeter aankomen maar bij wijze van spreken op de stoep tussen twee parkeerhavens is gewoon beboetbaar. (Geen belasting, een boete.)

     De belasting wordt door de gemeente geheven voor het parkeren van voertuigen (grondslag: artikel 225 Gemeentewet. Ik ken geen gemeente die belasting heft voor andere voertuigen dan auto’s (en motoren), maar de wet staat het toe. Je betaalt de belasting voor het geparkeerd staan op die parkeergelegenheid.

     Als je dus op de stoep van een parkeergelegenheid gaat staan, of bij wijze van spreken overdwars over twee parkeervakken, dan moet je én parkeerbelasting betalen (want je staat op de parkeergelegenheid) én een verkeersboete (want je staat niet in het aangewezen vak). Die eerste betaal je aan de gemeente, de laatste betaal je aan de politie.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.