Kan iemand me uitleggen waar de NCTV ook weer goed voor is?

| AE 13025 | Regulering | 10 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zware kritiek op het wetsvoorstel dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) toestaat om burgers online te volgen en gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, analyseren en met binnen- en mogelijk ook buitenlandse partijen te delen. Dat meldde Security.nl onlangs. Na het lezen van het stuk kan er voor mij maar een conclusie mogelijk zijn (en dat zie je niet vaak bij de AP): waarom wilden we ook weer een NCTV?

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is een instantie van de Nederlandse overheid die in 2012 werd ingesteld “om Nederland te beschermen tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft.” Van zo veel ambtenarenjargon ontgaat je meteen de lust om er wat van te vinden, met name die “én” met accent is een plastic lipje in je toetje van 220 euro.

En wat dóen ze nou precies? Nederlanders volgen op social media, wat dus een probleem is omdat dat niet mag zonder nadere bevoegdheden. Die ze niet hadden, vandaar een wetsvoorstel – wat sowieso al raar is, als een dienst tegen de wet handelt dan zou ik zeggen dat je die dienst vijf jaar lang niet in de búúrt laat komen van die activiteiten in plaats van het te legaliseren. Maar ja, wie ben ik.

“Als je bij de geheime diensten en politie ziet met hoeveel randvoorwaarden het verwerken van dergelijke gevoelige informatie omgeven is, dan valt toch niet te verdedigen dat dit bij de NCTV niet nodig is? Dat bij de NCTV een enkele, door de NCTV zelf uit te voeren toets voldoende zou zijn? Dat is de slager die zijn eigen vlees keurt”, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.
Minister Grapperhaus liet onlangs weten dat het kabinet het wetsvoorstel snel wil behandelen, en doet daarbij zonder enige ironie een beroep op de nationale veiligheid. Oké. Maar mij is nog steeds niet duidelijk waarom we een NCTV nodig hebben naast de bestaande diensten?

Arnoud

Deel dit artikel

  1. Goede vraag. De naam suggereert dat ze een coordinerende taak hebben bij het bestrijden van terrorisme. Dat alleen al is een duidelijke aanwijzing dat het niet passend is als ze zelfstandig onderzoek uitvoert. Ik kan me goed voorstellen dat het efficient is als er een enkele partij die dat soort informatie kan uitwisselen tussen verschillende diensten in binnen- en buitenland. Dan hoeft niet elke dienst met alle tientallen andere diensten rechtstreeks contact te hebben maar verloopt dat via een enkel kanaal. Als bijvoorbeeld de regionale recherche signalen krijgt dat iemand uit Irak op zoek is naar spullen om een bom mee te maken, dan kan de NCTV die informatie bij de juiste partij neerleggen en dat verrijken met informatie van andere inlichtingendiensten, waaronder die uit relevante buitenlanden. (Ik weet overigens niet of dit ook is wat ze echt doet; de website is er onduidelijk over). Waarom ze daarvoor zelf moeten volgen wat mijn wappie-oom op Twitter doet is me een raadsel.

  2. Helaas is “Nationale veiligheid” zo’n prachtig paraplubegrip waarmee politici alle kanten uit kunnen, voornamelijk bedoeld als om elke discussie in de kiem te smoren, want “daar kun je toch niet tegen zijn,” net zoals bij dat andere begrip “kinderporno” dat de kop op steekt bij allerlei dubieuze voorstellen. “Nationale veiligheid” is ook geliefd bij dictatoriale regimes, om draconisme maatregelen mee te rechtvaardigen (zie China). Ik zie dus liever een instantie met veel concretere doelstellingen en daarbij passende bevoegdheden, dan zo’n catch-all, die daaruit voortvloeiend dus ook alle denkbare bevoegdheden wil hebben.

    Tegelijkertijd zie ik de NCTV zich niet richten op wat misschien wel de drie grootste bedreigingen voor de stabiliteit van onze maatschappij: de groeiende sociale ongelijkheid (zowel binnenlands als internationaal), de milieuproblematiek, en de explosieve groei van cynisme en irrationaliteit–aka wappies–(in die volgorde, maar ze zijn sterk gerelateerd). Deze twee dingen zijn zeer belangrijke factoren in de opkomst van misdaad en terrorisme, en zolang je daar niets mee doet, blijft het bij symptoombestrijding, en dat werkt gewoon niet.

    • ‘Nationale veiligheid’, ‘denk aan de kinderen’ the rode vlaggen waarbij je meteen moet gaan nadenken ‘wat willen ze echt’ en ‘waarom is het zo’n slecht idee dat ze die twee excuses erbij halen’.

      En natuurlijk ben jij niet tegen die zaken aanpakken ‘maar leg eerst eens uit hoe die maatregel helpt, want ik zie het niet en volgens mij weet je het zelf ook niet!’.

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS